Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA Institut Municipal del Paisatge Urbà 2 0.1% Institut Municipal de Serveis Socials 103 6.4% Àrea Metropolitana del Transport 12 0.7% Autoritat del Transport Metropolità 4 0.2% Consorci de Biblioteques 3 0.2% Consorci d’Educació 28 1.7% Consorci de l’Habitatge 40 2.4% Consorci de Serveis Socials 7 0.4% Consorci Sanitari de Barcelona 2 0.1% Junta Arbitral de Consum 3 0.2% Altres entitats/organismes 175 10.9% 193 INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA TÍTOL III.:: RELACIÓ D’EXPEDIENTS INCOATS 194 Capítol 1 DE QUEIXA ............................................................................................... 196 HABITAT URBÂ 196 CARRER I CONVIVÈNCIA 220 ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 243 PERSONES I SOCIETAT 269 Capítol 2 D’OFICI ..................................................................................................... 295 INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

#4