Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA d’una reclamació per servei deficient del Bus Turístic. per la usuària del servei. Es recomana a Transports Metropolitans de Barcelona que, en els casos d'esdeveniments previstos amb antelació, informi els usuaris sobre les possibles alteracions que pot patir el servei. Es recorda a l'Àrea de Mobilitat l'obligació dels òrgans municipals de col·laborar amb la síndica i, a tal fi, d'aportar la documentació necessària per dur a terme la seva actuació supervisora. 15Q000498 Consumidors i usuaris (Art. 51 CE). Queixa en relació amb el sistema de transport per baixar del Parc d'Atraccions del Tibidabo. S’estima en part la queixa ja que, de la informació aportada es dedueix que les opcions de transport al Tibidabo resten molt restringides per a les persones que no són usuàries del parc d'atraccions. Es recomana a l'Ajuntament que valori i insti a l'ATM la integració del funicular del Tibidabo, a la xarxa de transport tarifari integrat. Es recomana a BSM, , que reconsideri les condicions d'ús dels mitjans de transport de manera que permetin millor accessibilitat al cim del Tibidabo, per exemple recuperant les parades que havien existit a la línia de Pl. Catalunya al Tibidabo, d'accés al conjunt de la població. Es recomana a la Regidoria de Mobilitat i a TMB que es valori la possibilitat d'establir una línia d'autobús que connecti el cim del Tibidabo amb diferents punts de la ciutat. 221 15Q000772 Falta o infracció administrativa (Art. 25 CE). Disconformitat amb sanció imposada pel servei de Bicing S’arxiva sense pronunciament l'expedient de supervisió perquè ha decaigut el seu objecte ja que s'ha procedit a l'anul·lació de la penalització imposada a la persona reclamant per un ús excedit de temps del servei Bicing. Es recomana a B:SM que revisi l'estat dels ancoratges de les bicicletes, que es faci un seguiment de les estacions que presenten majors incidències i que s'estableixi un mecanisme per tal que els usuaris puguin acreditar el correcte ús del servei, en concret de l'ancoratge de les bicicletes a les estacions. 15Q000817 Principi de legalitat. Seguretat Disconformitat amb un control de títols de S’estima en part la queixa perquè la manca de regulació del sistema de presentació de les al·legacions contra la INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA jurídica (art.9 CE) transport de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) en el que no va poder acreditar que el tenia. percepció mínima dificulta l'exercici del dret de defensa dels ciutadans. Es recomana a TMB que reguli el procediment de tramitació en els punts d'atenció al client de les al·legacions contra el requeriment de la percepció mínima. Es recomana a TMB que, en el present cas, i atenent el principi de bona fe i confiança legítima, atengui les al·legacions de l'interessat ja que acredita haver disposat de títol vàlid i haver-lo validat en el moment d'accedir a les instal·lacions, i que anul·li l'expedient de percepció mínima. 15Q000878 Consumidors i usuaris (art. 51 CE) Disconformitat amb el tracte rebut amb ocasió d'un accident com a usuari de Bicing. S’estima la queixa atès el perjudici que ha patit el ciutadà per la manca d'eficàcia, rigor i celeritat de Barcelona de Serveis Municipals (B:SM), com a titular del servei Bicing, en el seguiment de la tramitació de la reclamació de responsabilitat civil. Es recomana a B:SM, com a titular del servei, que vetlli per tal que es respectin el procediment i els terminis establerts per a la tramitació d'aquest tipus d'incidents. Es recomana a B:SM que informi la Sindicatura del resultat final de la tramitació de l'expedient contra Clear Channel España per incompliment del procediment establert per tramitar les reclamacions. 222 16Q000010 Actuació dels poders públics (Art. 53 CE) Queixa en relació amb la manca d'atenció adient a l'usuari. S’estima la queixa perquè l'actuació de TMB ha estat insuficient i ineficaç, atès que la deficiència d'un títol de transport, presumptament causat en validar el títol de transport, ha produït perjudicis i molèsties al promotor de la queixa. Es recomana que es revisi l'expedient de queixa presentat a TMB i que es reconsideri l'aplicació d'una compensació per les molèsties i els perjudicis causats. Es recomana que les estacions estiguin dotades d'agents d'atenció els quals puguin resoldre les màximes incidències. Es recomana que les respostes per escrit a les queixes o reclamacions aprofundeixin en les circumstàncies del cas i que estiguin signades per una persona identificada responsable del servei, i que en cas que un passatger hagi INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

Le Magazine d'Informations Municipales
#4
informations municipales - Mairie de Valmont
Magazine municipal d'information de Brou sur Chantereine
Dades bàsiques de mobilitat
Saint-Denis, notre ville - Archives municipales de Saint-Denis
Informations municipales, économiques et ... - Ville de Caromb
Informations municipales accueillent un Ministre de la République
no375 • avril 2008 •magazine municipal d'information
Informations municipales, économiques et ... - Ville de Caromb
n° 18 - Grand-Saconnex informations mars 2011
Informations pratiques - Office de tourisme de Versailles
Cours Municipaux d'Adultes - Lyceedadultes.fr
La Loi sur les compétences municipales commentée article par article
Annonces municipales - 24 avril 2013 - Ville de Thetford Mines
École municipale des sports L'école municipale ... - Ville de Meudon
réorganisation des services municipaux - Ville de Taverny