Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA SÍNTESI DE LES RECOMANACIONS A L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL DERIVADES DE LES DECISIONS DICTADES EN LES MATÈRIES DEL CAPÍTOL, I DE LES EXPERIÈNCIES ACUMULADES D’ANYS ANTERIORS: ‣ Millorar el procés de les visites d’inspecció prèvies al domicili de les persones denunciants per tal de ser més eficaços i establir mesures cautelars en situacions greus. ‣ Afrontar de forma decidida els perjudicis i conflictes amb el veïnat per activitats lúdiques desproporcionadament sorolloses en establiments o a l’aire lliure. ‣ Garantir, en la realització d’obres d’envergadura, el compliment dels horaris permesos i els límits establerts d’emissió de partícules en suspensió. ‣ Desenvolupar la ordenança de protecció, tinença i venda d’animals per establir fórmules eficaces d’intervenció i control en casos de maltractament animal, de l’ús dels serveis específics per al lleure dels gossos, d’higiene sobre les seves deposicions, de portar-los lligats i de l’accés dels gossos als transports i serveis públics. 63 INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA Capítol 4. TRANSPORT PÚBLIC, CIRCULACIÓ DE VEHICLES I VIALITAT 64 En les matèries d’aquest capítol s’han rebut en l’any 2016 un total de 232 queixes. Les demandes d’intervenció que s’han presentat aquest any a la Sindicatura en matèria de transport públic i circulació de vehicles, segueixen –com els anys anteriors– referintse majoritàriament a incidències i problemàtiques individuals, majoritàriament relacionades amb les penalitzacions o sancions vinculades amb aquestes matèries, tot i estar a l’ordre del dia grans temes de ciutat com el tramvia, els carrils bici, la seguretat viària, la implementació de la xarxa ortogonal d’autobús, les zones 30, el col·lapse circulatori, o la restricció de la circulació de vehicles en zones de vianants. S’ha de tenir en compte que és un dels àmbits d’actuació amb un major component generalista, ja que les matèries estudiades afecten tant les persones residents a la ciutat com aquelles que hi transiten de manera puntual. Per aquest motiu, tot i que les queixes presentades, igual INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

#4