Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA En aquesta matèria, tot recordant totes les víctimes d’accidents de circulació, es vol fer una menció especial a l’expedient 474/16, motivat per l’atropellament d’una vianant per un ciclista a la confluència de l’avinguda Diagonal amb el carrer Pau Claris, endegat a petició del marit de la víctima, que preocupat pel problema de convivència que s’està produint a la ciutat de Barcelona entre ciclistes i vianants va demanar la intervenció de la Síndica de Greuges de Barcelona. La Sindicatura no va concloure l’expedient dins l’any 2016 per no disposar encara de tota la informació que va ser sol·licitada, en concret la demanada la Guàrdia Urbana. b) Àrees d’estacionament regulat. Com ja es va plantejar en l’informe de 2014, s’han rebut diferents queixes per les sancions i en algunes ocasions retirades de vehicles, per estacionament en places o bé destinades en exclusiva a veïns o per àrees destinades a autocars. També la informació relativa a la senyalització, delimitació de les zones i ús dels parquímetres ha estat motiu de queixa. El fet que la senyalització horitzontal sigui tota de color verd, malgrat existir lleugeres diferències en el to i la delimitació de l’espai, genera dubtes i confusió, sobretot en àrees turístiques com la Barceloneta o en vies on l’àrea verda exclusiva per a residents és contigua o s’alterna amb l’àrea blava o l’àrea verda normal, i sobretot els caps de setmana, en especial els festius quan no és obligatori el pagament per a l’obtenció de tiquet però sí que regeix la restricció d’estacionament exclusiva per a persones residents; també apareix com a confusa la informació adossada als parquímetres. 73 Cal indicar que recentment aquesta Sindicatura ha rebut resposta de les recomanacions efectuades en què s’informa que la Regidoria de Mobilitat vol promoure el canvi dels parquímetres i el canvi de color per senyalitzar les diferents àrees. Cal afegir que, en visites efectuades amb motiu de la revisió d’algunes queixes, s’han detectat problemes de manteniment de la senyalització (pintures en estat deficient i superposades), cosa que origina confusió o que fins i tot pot generar un risc d’accidentabilitat. c) Àrees DUM. Algunes persones s’han dirigit a aquesta Sindicatura per exposar el greuge que la implantació de l’aplicació telemàtica per a zones de càrrega i descàrrega (ÀREA DUM) els ha generat. El seu ús implica obligatòriament disposar de telèfon mòbil tipus smartphone i descarregar-se una aplicació dissenyada per a programaris IOS o Android. En cas de no disposar-ne, la persona usuària ha d’enviar missatges de mòbil, INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA amb cost, de manera que no disposar de telèfon mòbil o no ser hàbil en l’ús de les prestacions telemàtiques impedeix l’estacionament en les esmentades àrees DUM, i tenir mòbil però no disposar dels programaris esmentats penalitza l’estacionament. Aquest fet també obliga les empreses amb treballadors que utilitzen vehicles de transport de mercaderies a dotar-los de telèfons mòbils. Tot i que la demanda d’informació des de la Sindicatura va efectuar-se el mes de febrer i va haver de ser reiterada fins al mes de novembre, la recent resposta no s’ha pogut avaluar encara per emetre un pronunciament definitiu, tot i que una primera apreciació fa pensar que es podria conculcar el principi de no discriminació per raó de l’ús de mitjans electrònics, que inspira de l’Ordenança reguladora de l’Administració electrònica, aprovada pel Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona el 30 de gener de 2009. d) Superilles A finals del 2016 han tingut entrada dues queixes amb incidència sobre la circulació, tot i no ser la seva essència. Una relativa a l’afectació del turisme al barri de la Sagrada Família i, entre d’altres, la mobilitat de l’entorn de la basílica, i una altra sobre la implantació de la “superilla” del Poblenou, des de l’òptica de les repercussions mediambientals. També ha tingut entrada el tractament pel que fa als beneficis en l’estacionament dels vehicles elèctrics. 74 4.3. CONCLUSIONS Com a conclusions en aquesta temàtica hem de dir de manera genèrica que, en l’àmbit del transport públic, circulació, vialitat i senyalitzacions, les persones que es dirigeixen a la síndica, principalment demanen supervisar la correcta actuació de l’Administració i dels serveis municipals en matèria dels diferents procediments específics de cada matèria en sentir vulnerats els seus drets de defensa i seguretat jurídica. a) Pel que fa al transport públic de viatgers, la manca de mitjans personals, sobretot en les estacions del metro, comporta dèficits d’atenció dels passatgers que sovint han de desplaçar-se als Punts d’Atenció de TMB per a la realització de gestions. Ara bé, la introducció a nivell legal d’un termini de 48 hores per a l’acreditació del correcte ús dels títols de control, tot i haver incrementat el treball d’atenció per part del personal de TMB, ha fet disminuir el nombre de queixes rebudes a la Sindicatura per a aquesta matèria. INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

Le Magazine d'Informations Municipales
Magazine municipal d'information de Brou sur Chantereine
#4
Saint-Denis, notre ville - Archives municipales de Saint-Denis
Dades bàsiques de mobilitat
n° 18 - Grand-Saconnex informations mars 2011
Cours Municipaux d'Adultes - Lyceedadultes.fr
École municipale des sports L'école municipale ... - Ville de Meudon
réorganisation des services municipaux - Ville de Taverny
Le bulletin municipal de La Tour-d'Aigues
Bulletin municipal n°43 - Lutterbach
Bulletin municipal n°38 - Lutterbach