Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA part d’algun agent de la Guàrdia Urbana. No obstant això, no s’han pogut acreditar en cap d’aquests casos els fets relatats pels ciutadans i ciutadanes interessats per una manca de prova suficient enfront de la presumpció legal de veracitat de la narració feta pels agents de l’autoritat implicats. En altres ocasions, la manca de respecte l’han patit els agents policials en l’exercici de les seves potestats. En un del supòsits objecte d’estudi per part de la síndica, la Guàrdia Urbana havia interposat tres sancions a un ciutadà perquè aquest els mancava el respecte i els feia comentaris ofensius. La Sindicatura ha recordat que l’actuació dels agents de l’autoritat ha de ser impecable i de respecte, tant si es tracta d’una infracció com si no, ja que estan formats i preparats per afrontar situacions de confrontació verbal i tracte desconsiderat per part de les persones denunciades. La possible provocació d’un ciutadà o ciutadana no pot comportar mai una rèplica d’igual to i menys aferrar-se al poder que confereix l’autoritat que té per imposar múltiples denúncies, actuació que possiblement hauria estat més mesurada si no hagués anat precedida de la manca de respecte del denunciat. Aquest any també es fa necessari referir-nos a una queixa amb què vam tancar l’apartat de seguretat ciutadana a l’informe de la Sindicatura de l’any 2015 amb relació als fets comprovats pels agents denunciants. En aquell cas, el reclamant demanava la intervenció de la síndica de greuges perquè considerava que els fets denunciats no s’ajustaven a la realitat. La versió policial coincidia amb la de la persona reclamant. Segons deia l’informe, el dia dels fets els agents en baixar del vehicle policial van observar com dues persones discutien acaloradament, i com un d’ells va manifestar espontàniament que la discussió estava motivada pel fet que aquestes persones havien tingut relacions sexuals i el receptor del servei no volia pagar perquè no estava d’acord amb el servei rebut. Malgrat això, el fet infractor que fonamentava la denúncia era el d’oferir serveis sexuals a la via pública. Així doncs, la Guàrdia Urbana realitzava un salt qualitatiu en la qualificació dels fets observats directament. La síndica va entendre que no estava acreditat que realment es produís la conducta infractora per la qual el reclamant i l’altra persona van ser denunciats i sancionats, i va recomanar a l’autoritat sancionadora que anul·lés les sancions derivades de la denúncia perquè la Guàrdia Urbana no havia acreditat la conducta infractora. També es va recomanar que realitzés totes les diligències d’ordre intern que fossin necessàries per tal d’esbrinar quina havia 79 INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA estat l’actuació dels agents intervinents i que s’adoptessin les mesures de prevenció i correcció que escaiguessin si es tractés d’una reacció homòfoba. El Consistori va respondre la recomanació de la síndica manifestant que el reclamant havia reconegut la conducta infractora i d’acord amb això s’havia formulat la corresponent denúncia. És a dir, basant-se en uns fets declarats. Ara bé, aquests fets no van poder ser observats ni constatats in fraganti pels agents policials. Aquesta institució creu que no es pot invocar el valor probatori dels fets constatats pels agents de l’autoritat per la senzilla raó que no van presenciar els fets denunciats. A més, en la hipòtesi d’acceptar-se el fet infractor tal com és denunciat, no consta que es complís amb el requisit d’advertència prèvia que preveu la normativa municipal i el seu manual operatiu, ni tampoc es constata reincidència en l’actitud infractora. I per més abonament, l’apartat destinat a “Observacions” de la butlleta de denúncia estava buit i no es feia constar que s’hagués complert amb aquells requisits previs a la denúncia dels fets. Les queixes que hem tramitat mostren que continuen sense implementar-se mecanismes per evitar que, en cas de versions contradictòries entre l’agent sancionador i la ciutadania sancionada, operi únicament el principi de la presumpció de veracitat que té l’agent en l’exercici de les seves funcions a manca de prova en contrari. 80 Una altra qüestió que volem destacar en aquest informe és la relativa a la manca de presència dels agents policials quan són requerits pels ciutadans i ciutadanes per assistir-los. Amb una certa freqüència s’ha demanat l’actuació de la síndica de greuges per una manca d’actuació de la Guàrdia Urbana, especialment quan aquesta és requerida en horari nocturn. Aquest any s’ha aprovat el Pla Director de la Guàrdia Urbana de Barcelona i en ell podem constatar la insuficient disponibilitat de recursos policials municipals en horari nocturn. Aquesta institució considera que hi ha un dèficit d’atenció en el servei que fa que hi hagi ciutadans i ciutadanes que, legítimament, es considerin desatesos quan excepcionalment demanen la intervenció de la Guàrdia Urbana. Per això ha recomanat que en horari nocturn s’implantin més recursos per a la Guàrdia Urbana de manera que es puguin atendre les necessitats d’una població complexa com la de Barcelona. INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

Le Magazine d'Informations Municipales
#4
Magazine municipal d'information de Brou sur Chantereine
Dades bàsiques de mobilitat
Saint-Denis, notre ville - Archives municipales de Saint-Denis
n° 18 - Grand-Saconnex informations mars 2011
Cours Municipaux d'Adultes - Lyceedadultes.fr
École municipale des sports L'école municipale ... - Ville de Meudon
réorganisation des services municipaux - Ville de Taverny
Le bulletin municipal de La Tour-d'Aigues
Bulletin municipal n°38 - Lutterbach
Bulletin municipal n°43 - Lutterbach