Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA Especialment va preocupar a la síndica el relat ofert pel president d’una comunitat de propietaris que, arran d’una situació de violència masclista que s’estava produint en el seu immoble a altes hores de la matinada, van requerir la presència policial a través del telèfon d’emergències 112. Malgrat reiterar la petició diverses vegades, els serveis d’emergències no es van presenciar. Segons manifestava un veí, la dona presumptament agredida ocupava un pis i podia ser víctima de tràfic de blanques. L’endemà dels fets van observar com la presumpta víctima abandonava l’edifici amb el cos totalment cobert i amb una maleta. La síndica ha demanat informació sobre el coneixement que té l’Ajuntament d’aquest fet, així com vol saber si s’han practicat actuacions a fi de comprovar i valorar l’actuació dels cossos de seguretat en relació amb el requeriment efectuat pels veïns i veïnes, però en el moment d’elaborar aquest informe no s’havia obtingut cap pronunciament municipal respecte d’això. En altres ocasions, les trucades s’havien efectuat a través del telèfon 092 per denunciar sorolls que ocasionaven veïns, baralles i confrontaments amb usuaris d’habitatges d’ús turístic, molèsties per manca de civisme, i altres circumstàncies que requerien la presència dels efectius policials. En la majoria de qüestions plantejades per les persones promotores de la queixa no s’havia obtingut l’auxili requerit. El consistori, en diverses ocasions, ha reconegut a la Sindicatura la impossibilitat d’atendre el servei per la manca d’efectius disponibles. 81 La síndica es fa al càrrec de les limitacions de reposició de personal que són establertes per la Llei 48/2015, que aprova els Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016. Aquesta Llei, a l’igual de les anteriors, manté límits al creixement de l’oferta pública d’ocupació, i fixa fins un màxim del 100 % de reposició al personal de la Policia Local en relació amb la cobertura de les corresponents places. Barcelona esdevé una ciutat singular i molt complexa i, en els darrers anys, circumstàncies com l’augment del turisme o la mobilització d’agents de la Guàrdia Urbana derivats de la declaració d’alerta de nivell quatre a la ciutat, fa que no hi hagi efectius suficients per donar cobertura a totes les situacions que requereixen presència policial. L’estil de ciutat cap al qual avancem no té res a veure amb la Barcelona de fa pocs anys, quan es va imposar la mesura limitadora del creixement de la plantilla. Ara per ara, aquesta mesura està provocant una situació de desatenció a molts ciutadans i ciutadanes. INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA Arribats a aquest punt, la síndica considera imprescindible potenciar els convenis de col·laboració entre la policia autonòmica i la municipal avalats per la Llei 4/2003, de seguretat pública de Catalunya. Aquests convenis tenen per objecte concretar les formes i procediments de coordinació i cooperació en els serveis i actuacions per al desenvolupament de polítiques públiques en els diferents àmbits de la seguretat. 5.2. L’ORDENANÇA DE MESURES PER FOMENTAR I GARANTIR LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA A L’ESPAI PÚBLIC DE BARCELONA L’antítesi de la convivència és l’incivisme. Per aquest motiu, popularment, a l’Ordenança municipal per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic de Barcelona (OMC) se la coneix com “Ordenança del civisme”, i per tant, es consideren incívics els seus infractors. El mateix Ajuntament de Barcelona, a la seva pàgina web, en l’apartat d’informació administrativa, quan es refereix a la normativa municipal, agrupa el conjunt d’ordenances per temàtiques, i dins d’un grup anomenat “Civisme” inclou l’Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic juntament amb l’Ordenança de medi ambient, la de l’ús de les vies i els espais públics i la del procediment sancionador. 82 De fet, l’exposició de motius de l’Ordenança arrenca amb aquest concepte: “L’objectiu principal d’aquesta Ordenança és el de preservar l’espai públic com a lloc de convivència i civisme (...)”. L’Ordenança de mesures per la convivència és una mena de codi regulador de les diferents activitats que poden tenir lloc a l’espai públic. Estableix els béns jurídics que s’han de preservar i ho pretén fer bàsicament amb multes a les persones que no els respectin; però moltes de les infraccions que tipifica tenen com a causa la desestructuració o exclusió social, d’altres són fruit se situacions de necessitat econòmica, d’ignorància de la prohibició o de manca de consciència cívica. En moltes ocasions la Sindicatura s’ha referit al desencert de tractar les qüestions de desestructuració personal o de necessitat econòmica com si d’un comportament voluntari i agressiu es tractés. Això fa pensar a la síndica que l’Ajuntament, des de fa INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

Le Magazine d'Informations Municipales
#4
Magazine municipal d'information de Brou sur Chantereine
Dades bàsiques de mobilitat
Saint-Denis, notre ville - Archives municipales de Saint-Denis
n° 18 - Grand-Saconnex informations mars 2011
Cours Municipaux d'Adultes - Lyceedadultes.fr
École municipale des sports L'école municipale ... - Ville de Meudon
réorganisation des services municipaux - Ville de Taverny
Le bulletin municipal de La Tour-d'Aigues
Bulletin municipal n°38 - Lutterbach
Bulletin municipal n°43 - Lutterbach