Views
1 year ago

INFORME AL CONSELL MUNICIPAL

informe2016

SINDICATURA DE GREUGES

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA - Reflexionar sobre una possible regulació dels requisits d’emplaçament en zona urbana de les activitats musicals que per ser realitzades de forma adequada requereixen valors acústics per sobre dels 80 dB(A) i l’ocupació de l’espai públic. - Informar singularment els veïns i veïnes més directament afectats per les molèsties derivades de la celebració d’actes lúdics a la via pública de les característiques i l’horari per tal que puguin fer les previsions que més els convinguin. - Millorar la presència de la Guàrdia Urbana a la zona d’oci del Port Olímpic i entorns per tal de garantir els usos cívics de l’espai públic. - Millorar el disseny de la part elevada del Parc de Carles I al barri de la Vila Olímpica amb l’objectiu de recuperar l’espai per al veïnat de la zona. - Estudiar la recuperació a la Rambla de zones de descans per a les persones vianants on sigui possible seure-hi. - Que es promogui i intensifiqui la implantació, en el menor temps possible, de noves instal·lacions de joc a l’espai públic plenament adaptades als infants discapacitats de tal manera que sigui possible el seu ús real i efectiu per part de la població destinatària. * SÍNTESI DE LES RECOMANACIONS A L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL DERIVADES DE LES DECISIONS DICTADES EN LES MATÈRIES DEL CAPÍTOL, I DE LES EXPERIÈNCIES ACUMULADES D’ANYS ANTERIORS: ‣ Regular els requisits d’emplaçament en zona urbana de les activitats musicals que per ser realitzades de forma adequada requereixen valors acústics per sobre dels 80 dB(A) i l’ocupació de l’espai públic. ‣ Informar singularment els veïns i veïnes més directament afectats per les molèsties derivades de la celebració d’actes lúdics a la via pública de les característiques i l’horari per tal que puguin fer les previsions que més els convinguin. ‣ Millorar la presència de la Guàrdia Urbana a les zones d’oci nocturn per tal de garantir els usos cívics de l’espai públic. ‣ Estudiar la recuperació a la Rambla de zones de descans per a les persones vianants on sigui possible seure-hi. ‣ Implantar, en el menor temps possible, noves instal·lacions de joc a l’espai públic plenament adaptades als infants discapacitats de tal manera que sigui possible el seu ús real i efectiu per part de la població destinatària 91 INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

SINDICATURA DE GREUGES DE BARCELONA Capítol 7. ACCESSIBILITAT 92 En les matèries d’aquest capítol s’han rebut en l’any 2016 un total de 20 queixes. La ciutat de Barcelona ha esdevingut una ciutat de referència en matèria d’accessibilitat, d’adaptació dels espais, serveis i transports públics, gràcies a l’actuació de l’Administració municipal, a l’impuls de la Generalitat i a la participació de les entitats de l’àmbit de les persones amb diversitat funcional. Com ja es va dir en el darrer informe (2015), l’augment de l’esperança de vida incideix en la prestació i gestió dels diferents serveis adreçats a les persones de l’àmbit municipal, ja que implica l’increment del nombre de persones amb problemes de mobilitat, i, per tant, la composició dels col·lectius amb diversitat funcional va INFORME DE L’ANY 2016 AL CONSELL MUNICIPAL

Le Magazine d'Informations Municipales
Bulletin d'information municipale - Yvetot
Le Magazine d'Information Municipale
Magazine d'informations municipales de PUBLIER-AMPHION
trait Magazine municipal d'information - Baccarat
MAGAZINE MUNICIPAL D'INFORMATIONS - N ... - Ville de Cognac
informations municipales - Mairie de Valmont
no381 • novembre 2008 •magazine municipal d'information
Télécharger la politique municipale des Personnes aînées en
no378 • juillet-août 2008 • magazine municipal d'information
Bulletin municipal d'information, août 2011 Dans ... - OPI des Tescou's
Bulletin municipal d'information, novembre 2011 ... - OPI des Tescou's
Bulletin municipal d'information, février 2012 ... - OPI des Tescou's
Informations municipales accueillent un Ministre de la République
Informations municipales, économiques et ... - Ville de Caromb
no375 • avril 2008 •magazine municipal d'information
bulletin d'information municipal - Archives municipales de Saint-Denis
INFORME
n° 21 - Grand-Saconnex informations juin 2011
Le Magazine d'Informations Municipales