Views
1 year ago

ALITTEX_Catalog_Led-Retrofit_2017_EN

+ + G4 UNIFORM-LINE 1,3W

+ + G4 UNIFORM-LINE 1,3W 12V 360º Ø12mm Ø12mm 28mm 30mm 1,3W 25.000h 20W 2.000h 30 15 0 15 30 ENERG Y IJA IE IA eнергия 60 45 45 60 + + 75 75 90 90 360º 105 105 120 120 2 kWh/1000h 135 135 150 165 180 165 150 CODE CCT LUMENS CD POWER TYPE VOLTAGE ANGLE PF A Hz LIFETIME RA IP 130L006-2 3.000 150 17 1,3W G4 12V AC/DC 360º > 0,5 0,14 50/60 25.000h 80 40 130L006-2F 5.000 158 18 1,3W G4 12V AC/DC 360º > 0,5 0,14 50/60 25.000h 80 40 3 YEAR · JAHRE WARRANTY · GARANTIE IP40 F G4 CO 2 100% 1s on 100.000 off NOT DIMMABLE +40ºC -20ºC Compliant 12v AC/DC 25.000h >80 CRI 10/50 www.alittex.be

+ + G4 LONG UNIFORM-LINE 1,6W 12V 360º Ø12mm Ø12mm 40mm 30mm 1,6W 25.000h 30W 2.000h ENERG Y IJA IE IA eнергия + + 360º 2 kWh/1000h CODE CCT LUMENS CD POWER TYPE VOLTAGE ANGLE A Hz LIFETIME RA IP 130L195-C 3.000 203 25 1,6W G4 12V AC/DC 360º 0,14 50/60 25.000h 80 40 130L195-D 5.000 223 26 1,6W G4 12V AC/DC 360º 0,14 50/60 25.000h 80 40 3 YEAR · JAHRE WARRANTY · GARANTIE IP40 F G4 CO 2 100% 1s on 100.000 off NOT DIMMABLE +40ºC -20ºC Compliant 12v AC/DC 25.000h >80 CRI 10/50 www.alittex.be