Views
1 year ago

Sony DSC-W190 - DSC-W190 Consignes d’utilisation Turc

Sony DSC-W190 - DSC-W190 Consignes d’utilisation Turc

İçindekiler Fotoğraf

İçindekiler Fotoğraf makinesinin kullanımıyla ilgili notlar Bu el kitabının nasıl kullanılacağı hakkında············2 Fotoğraf makinesinin kullanımıyla ilgili notlar········3 İşlem Araması ······························································7 MENU/Ayar Arama ·····················································9 Parçaları tanıma ······················································· 12 Mod değiştirme anahtarının kullanımı·················· 13 DISP (ekran görünümü) ayarının değiştirilmesi ···························································· 14 Dahili belleğin kullanımı ·········································· 16 İçindekiler İşlem Araması MENU/Ayar Arama Çekim Otomatik Ayarlama ·················································· 17 Sahne Seçimi···························································· 18 Film ············································································· 20 Program Otomatik ··················································· 21 Gülümseme Deklanşörü········································· 22 Zum············································································· 23 Zamanlayıcı······························································· 24 Makro ········································································· 25 Flaş ············································································· 26 İndeks İzleme Hareketsiz görüntüleri izleme································ 27 Kayıttan gösterme zumu ········································ 28 Görüntü İndeksi························································ 29 Sil ················································································ 30 Film izleme ································································ 31 4 TR

MENU (Çekim) MENU öğeleri (Çekim)···············································9 MENU (İzleme) MENU öğeleri (İzleme)············································ 10 Ayarlar TV Ayar öğeleri······························································· 11 Görüntüleri bir TV cihazında izleme······················ 69 İçindekiler İşlem Araması MENU/Ayar Arama Bilgisayar Windows bilgisayarınızdan yararlanma················ 71 Yazılımın (ürünle verilir) kurulumu ························· 73 “PMB (Picture Motion Browser)” yazılımı hakkında ········································································· 74 Görüntüleri bilgisayarınızda izleme ······················ 75 Macintosh bilgisayarınızı kullanma······················· 79 “Cyber-shot Gelişmiş Özellikler Kılavuzu”nu Görüntüleme····························································· 81 İndeks Baskı Hareketsiz görüntüleri bastırma···························· 82 PictBridge uyumlu bir yazıcı kullanarak görüntüleri doğrudan bastırma ····························· 83 Bir fotoğraf stüdyosunda bastırma······················· 85 5 TR