12.04.2017 Views

VERNMagazine_APRIL2017_DEF

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

COLLECTIEF APRIL DE JUISTE 2017 WEG

COLLECTIEF DE JUISTE WEG

magazine

RIJDER

in beeld

City

highlights

AMSTERDAM

Actuele ZAKEN

NATIONALE

POLITIE


De nieuwe Linde MT15.

2x zo efficiënt als de bekende handpallettruck

VERNvoorwoord – APRIL2017

ACTIE

Nu voor €2.295,-

Voorwoord

Zeer geschikt voor transport over

korte afstanden

Hefcapaciteit van 1500 kg.

Makkelijk manoeu vreren in kleine ruimtes

Simpele bediening

Nauwkeurige bediening

via de vlinderknop; deze is

toegankelijk voor beide

handen. Voorzien van noodknop

en betrouwbare

ontladingsindicator.

Als de rijvlinders worden

losgelaten, stopt de

Linde MT15 automatisch.

Ingebouwde lader

De ingebouwde lader kan

de accu altijd en overal

opladen. Zo heeft u meer

gebruiks gemak.

De onderhoudsvrije accu

met een capaciteit van 2x12v.

en 85Ah bespaart onderhouds -

kosten.

Ideaal als toepassing in vrachtwagens en

andere kleine ruimtes

Kan worden gebruikt op tussenvloeren

Elektrisch aange dreven; nooit meer het

eigen gewicht in de strijd gooien

Ideaal voor

’The last

mile’

Korte afstand transport

Gemakkelijk goederen bij

het eindpunt brengen in de

stedelijke gebieden.

Elektrisch aangedreven,

waardoor het eigen gewicht

niet in de strijd gegooid

hoeft te worden bij zware

lasten.

Kijk snel op www.motraclinde.nl/MT15 en profiteer van deze actieprijs. OP=OP!

Met trots presenteren wij

u de eerste uitgave van het

VERN Magazine. Een bijzonder

moment voor de VERN en mijzelf.

Het is een langgekoesterde wens

van ons om onze gedachten,

wensen en voornemens op deze

manier met u te kunnen delen.

Via het VERN Forum en uw ingezonden brieven besteden

we veel aandacht aan uw ideeën en commentaren. Het

Havenbedrijf Rotterdam, de NIWO en de Nationale Politie

informeren u via een vaste rubriek in het magazine over de

laatste ontwikkelingen.

Wij verzoeken Tweede Kamerleden met ons Forum in discussie

te gaan over de toekomst van het transport. Dat vragen

we ook aan de Europarlementariërs, want ook over de

EU zijn veel vragen.

Maar het VERN Magazine is meer dan alleen een informatief

magazine voor leden, het is ook een familieblad. Er

zijn meer dan tienduizend kleine transportondernemers

die een kantoor aan huis hebben. Negen van de tien keer

is het de vrouw des huizes of een van de kinderen die de

post van de mat raapt. Daarom is het VERN Magazine ook

een lifestylemagazine voor iedereen, met interessante verhalen,

reis- en uitgaanstips, gadgets, winacties en zelfs een

speciale kinderpagina.

Het VERN Magazine is tot stand gekomen in samenwerking

met WAT-communicatie. Een enthousiast team dat, net als

wij, zeer gemotiveerd is om van dit blad een succes te maken.

De opmaak, het benaderen van mensen, het schrijven

van teksten; ze doen wat ze zeggen en ze doen het goed.

Een pluim waard.

Eindelijk is er nu een blad in de transportsector dat alle facetten

van de branche benadert en ruimte geeft aan meningen

en nieuwe ontwikkelingen.

Het VERN Magazine wordt vier keer per jaar gratis verspreid

onder 13.140 transportbedrijven. Ondernemers kunnen

hun product onder de aandacht brengen. Het is mogelijk

om lading, personeel of andere zaken aan te bieden of te

vragen. Iedereen die werkzaam is in de branche, kan met

ons in contact treden en zo de complete Nederlandse

transportsector bereiken. Het bereik is ongekend.

Wij hopen dat het VERN Magazine vanwege zijn unieke opzet

u vele jaren leesplezier geeft.

Klaas de Waardt

Voorzitter VERN

COLLECTIEF DE JUISTE WEG


Hierdoor realiseren zij een nieuwe verbinding tussen de haven

van Rotterdam en Duitsland. De doortrekking verbetert

tevens de doorstroming in de regio Arnhem-Nijmegen.

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) tekende het

Tracébesluit voor de precieze ligging en inpassing van de weg.

Het toekomstige knooppunt van de A12 en A15 gaat de naam ‘De

Liemers’ krijgen, naar de streek waar de nieuwe weg doorheen

loopt. Schultz: “De A15 is een nationale transportcorridor, van groot

belang voor het transport van goederen tussen de haven van Rotterdam

en het Europese achterland. De weg loopt nu nog dood in

een weiland. Voor de economie van Nederland is het belangrijk dat

het verkeer direct naar Duitsland kan doorrijden. Met de nieuwe

verbinding tussen de bestaande A15 en de A12 ontlasten we ook

het onderliggende wegennet en zorgen we voor een betere bereikbaarheid

van de regio.”

- De rimpeltjes in uw gezicht worden nu echt rimpels;

- Middelbare leeftijd? Dat betekent een midlifecrisis.

Help!;

- U verbrandt minder calorieën dan toen u jonger was.

Met andere woorden: u moet meer sporten en

bewuster eten om uw goede figuur te behouden;

- Hoewel vrouwen gemiddeld op hun vijftigste in de

overgang raken, doen de eerste verschijnselen zich

acht jaar eerder voor;

- Uw eigen ouders komen op een leeftijd waarbij ze

meer zorg nodig hebben. Tegelijkertijd maakt u zich

ook nog bijna dagelijks zorgen over het wel en wee van

uw kroost.

In het Tracébesluit is veel aandacht voor de inpassing van de weg

en de verbetering van de doorstroming van het verkeer op het onderliggend

wegennet. De A15 wordt vanaf knooppunt Ressen doorgetrokken

naar de A12 tussen Duiven en Zevenaar. De A12 tussen

Westervoort en knooppunt Oud-Dijk krijgt extra rijstroken en de

A15 tussen de knooppunten Valburg en Ressen wordt verbreed.

Het totale project, inclusief maatregelen op het onderliggend wegennet,

kost circa 860 miljoen euro. De provincie Gelderland draagt

hieraan zo’n 400 miljoen euro bij. Ongeveer een derde deel van de

aanlegkosten wordt betaald uit tolgelden. De tolheffing is tijdelijk

en stopt zodra het benodigde bedrag binnen is. De werkzaamheden

starten naar verwachting in 2019. De nieuwe weg gaat in de periode

2021-2023 open voor het verkeer. Met de vaststelling van het

tracé voor de verlengde A15 heeft minister Schultz de voorbereidingen

afgerond voor alle grote wegenprojecten die binnen afzienbare

tijd de druk op het wegennet aanzienlijk gaan verlichten. Eerder

nam ze al de Tracébesluiten voor een nieuwe weg naar de haven

van Rotterdam (Blankenburgverbinding), de verbreding van de A27

bij Utrecht, de nieuwe weg tussen de A13 en A16 en de verbreding

van de A10 bij de Zuidas in Amsterdam.


Het tekort aan chauffeurs ontstaat doordat een grote groep

pensioengerechtigde chauffeurs stopt met rijden. Er komen

te weinig jonge chauffeurs bij om deze uitstroom op

te vangen. Door de groei van de economie zijn er juist meer

chauffeurs nodig: één procent economische groei staat

gelijk aan tweeduizend extra ritten per dag. De gepensioneerden

chauffeurs die uitstromen, hebben in veel gevallen

een financieel probleem. Het pensioen is volgens de

cao opgebouwd bij het Pensioenfonds Vervoer. Helaas is

dit een zeer karig pensioen. Na veertig jaar premieafdracht

heeft men een pensioen opgebouwd van € 430,- per maand.

De gepensioneerde krijgt gezamenlijk met zijn partner in de

AOW, € 1445,- per maand. Pensioen en AOW geven een gezamenlijk

inkomen van € 1875,- per maand.

Actieve ouderen

Uit een beperkt onderzoek is naar voren gekomen dat gepensioneerden

het inkomen uit AOW en pensioen graag

willen aanvullen en dat zij veelal bereid zijn om een aantal

uren arbeid te blijven verrichten. Wij spreken hier over ‘actieve

ouderen’ die nog graag actief blijven in de transportsector,

maar niet meer dan twee á drie dagen in de week.

Het vak van beroepschauffeur is dermate intensief dat

vijftig tot zeventig uur in de week niet meer vol te houden

is. Echter enkele dagen in de week vindt men geen enkel

bezwaar: twee dagen in de eerste week, daarna vijf dagen

vrij. In de tweede week drie dagen werken en vier dagen vrij.

Het inkomen uit de AOW, het pensioen en de gewerkte dagen

is dan groter dan dat men nog regulier chauffeur was.

Tevens blijft voldoende vrije tijd over om van andere dingen

te genieten.

We kunnen nog wel meer dingen opnoemen, maar we

houden het graag positief. Daarom de leuke kanten

van het ouder worden:

+ U maakt zich niet druk meer om kleine dingen;

+ U heeft meer zelfvertrouwen dan ooit;

+ U weet wat u wilt en vooral ook wat u níet wilt;

+ U beschikt over veel ervaring, zowel in uw privéleven

als op professioneel gebied;

+ U beleeft uw seksuele piek.

Dat is toch fijn om te weten.

Doe er vooral uw voordeel mee

De IVECO Stralis NP, de eerste aardgastruck voor zwaar transport

over lange afstand, is uitgeroepen tot Project of the Year bij de European

Gas Awards of Excellence 2017 die werden uitgereikt tijdens

de European Gas Conference in Wenen eind januari. Tijdens dit

jaarlijkse evenement komen ruim 450 vertegenwoordigers van regionale

overheden, industriepartijen en gasproducenten bijeen om

kwesties gerelateerd aan de toekomstige Europese energiemarkt te

bespreken. Met de European Gas Awards of Excellence worden de

toewijding, successen en innovaties van bedrijven en personen in

de Europese gasmarkt beloond.

Drie bedrijven werkten nauw samen om bermmaaisel om te zetten

in groengas. De firma Krinkels maaide de afgelopen twee jaar de

bermen langs de Drentse provinciale wegen. Het gras werd door

Krinkels aangeboden aan Attero, die het in zijn gft-vergistingsinstallatie

verwerkt en er groengas uit produceert.

Duurzame verwerking

Attero kuilt het bermgras eerst in. In de vergister zetten bacteriën

het gras om in biogas en na opwerking ontstaat groengas. Dat

pompt Attero vervolgens in het gasnet. Drenthe is zo verzekerd van

een duurzame verwerking van zijn bermgras. Het Drentse groengas

kan getankt worden bij PitPoint, een internationale aanbieder van

schone brandstoffen, die ook in Drenthe tankstations exploiteert.

Groengascertificaten verzekeren de afnemer ervan dat het groengas

daadwerkelijk bij Attero geproduceerd is.


ken in Amsterdam-Noord: dat is het Over het IJ Festival.

Op de NDSM-werf aan de oever van het IJ bevindt zich

het festivalhart. Hier kunt u, onder het genot van eten en

drinken aan lange tafels, de theatermakers

ontmoeten. Een absolute aanrader

voor de avontuurlijke theaterfestivalliefhebber.

Van 14 tot en met 23 juli.

overhetij.nl

Eén keer in je leven moet je ijs van Tofani gegeten hebben.

Vaker mag natuurlijk ook. De ijssalon aan de Kloverniersburgwal

is door veel Amsterdammers bekroond als de állerlekkerste.

Of ze gelijk hebben, kunt u natuurlijk het beste

zelf proeven.

Geen risico

De senior chauffeurs komen in dienst bij De Oplossing BV. Zodoende

heeft de opdrachtgever geen enkele verplichting of risico ten

ten aanzien van de chauffeur. Gezien het tekort aan chauffeurs en

het risico dat men bij ziekte of arbeidsongeschiktheid jaren moet

doorbetalen, zijn werkgevers huiverig om personeel aan te nemen.

Met een senior chauffeur van De Oplossing heeft men deze belemmeringen

niet. De senior chauffeur heeft over het algemeen veertig

tot vijftig jaar ervaring. De Oplossing BV zorgt ervoor dat diploma’s

als code 95 en gevaarlijke stoffen op orde zijn. Tevens worden de

senior chauffeurs iedere twee jaar medisch gekeurd. Om te voorkomen

dat de senior chauffeur bij een eventueel ongeval meteen

de schuld krijgt vanwege zijn leeftijd, willen we een daschcam in de

vrachtwagen plaatsen.

Zacht en duurzaam

Miss Green ontwerpt duurzame kleding die ze zelf graag draagt.

Stuk voor stuk comfortabel, zacht en van hoge kwaliteit.

missgreen.nl

Gelimiteerd lekker ruiken

Express Your Soul heet de nieuwste

limited edition van Rituals.

De Berlijnse kunstenares MadC

creëerde speciaal voor Rituals een

graffitikunstwerk, geïnspireerd op de

geur van de nieuwe producten.

Met o.a. shower oil, shower foam,

body cream, body scrub, geursticks,

ijsthee en zelfs een schetsboek.

Vanaf €8,99 bij rituals.com

Meer dan een

fietstas

De Basil

Bohème Carry

All is een fietstas en

schoudertas ineen. Neem hem mee als

u gaat shoppen en hang hem daarna –

gevuld en al - eenvoudig weer aan uw fiets.

Vanaf €37,95 bij Fietstas.com

De nieuwe Stralis NP heeft dezelfde prestaties en rijeigenschappen

als zijn dieselequivalent. Dit wordt gecombineerd met een reductie

van uitstoot, een hoger comfort vanwege de geluidsreductie en

een lagere Total Cost of Ownership. De capaciteit van de LNG-tanks

op de IVECO Stralis NP bieden een maximale actieradius van

1500 kilometer. De FPT Cursor 9 motor in combinatie met

12-gangs automatische versnellingsbak met eco-roll functie zorgt

voor 5% verlaging van het brandstofverbruik vergeleken met de

vorige aardgas-Stralis.


Van taco tot sushi, van overheerlijke worst tot

Hawaiaanse poke’s, van biologische drankjes

tot de lekkerste cocktails – bij Market 33

gaat u op een culinaire wereldreis.

U wilt graag pasta en uw tafelgenoot liever

een hamburger? Geen probleem. Market 33

is vanaf 8.00 uur open voor koffie en ontbijt.

Vanaf 11.00 uur kunt u bij de tien foodstands

terecht voor een lekkere snack,

lunch of diner. Enjoy your meal.

market33.nl

Vervolg op pagina 24

Ook voor eigen rijders

Ook voor een eigen rijder kan de genoemde opzet een oplossing

zijn. Hij hoeft zijn bedrijf niet te verkopen en af te rekenen met de

belasting, hij kan gewoon ondernemer blijven.

De verdiensten uit zijn bedrijf aangevuld met de AOW zorgen ervoor

dat de eigen rijder nog een leuk inkomen kan hebben. Gezien het

chauffeurstekort kunnen onze senior chauffeurs nog een prachtige

taak vervullen in onze samenleving.

Transportbedrijven en chauffeurs die interesse hebben om gebruik

te maken van De Oplossing, kunnen contact opnemen met de

VERN voor meer informatie of aanmelding.

E-mail: info@vern.nu, T 0180-646464

Bijna dagelijks ontstaan files en zelfs ongevallen door afvallende

lading. Ook als vrachtauto’s kantelen, komt dit vaak

door kiepen of schuiven van lading. Met als gevolg veel onkosten

voor de transporteur en gevaar voor het leven van

de chauffeur. Maar ook economische schade door files en

oponthoud. En soms vallen er zelfs doden te betreuren.

“Met elkaar moeten we dat zoveel mogelijk voorkomen. Als

politie doen wij dat vooral door regelmatig tijdens reguliere

transportcontroles op ladingzekering te checken.

Vervolg op pagina 40

Personal muesli

Op mymuesli.com kunt u, met een

keuze uit meer dan tachtig ingrediënten

- wat leidt tot 566 biljard mogelijkheden - uw persoonlijke

mueslifavoriet samenstellen. Nieuw in het

combinatie-

assortiment is yogamuesli.

Vanaf €9,90 bij mymuesli.nl


De kunst van het leven

Hygge is een prachtig

vormgegeven boek met een

net zo mooie inhoud.

Leuk om te geven of om

uzelf cadeau te doen.

We kunnen nog wat leren

van die Denen.

Voor €19,99 bij bol.com

12

NIEUWSFLITS

NIEUWS

Doortrekking A15 stap dichterbij

Het Rijk en provincie Gelderland

gaan de A15 met twaalf kilometer

doortrekken richting de A12.

FLITS

APRIL2017

IVECO Stralis NP 400pk wint Project of the Year 2017-award

2,5 miljoen

kilometers op bermgras

In Drenthe kan men ruim 2,5 miljoen

kilometers rijden op groengas dat is

gewonnen uit bermgras. Dit leidt tot

een CO2-reductie van 358 ton.

Meer vraag naar

chauffeurs

Door de toenemende internetbestedingen

en het aantrekken

van de woningmarkt, neemt de

vraag naar chauffeurs toe. Vooral

koeriers en verhuizers zagen hun

opdrachten het afgelopen jaar toenemen.

De werkgelegenheid in de

transport- en logistieksector zit

sinds 2015 weer in de lift.

NieuwsFlits

Het laatste nieuws en interessante

wetenswaardigheden over en uit de

transportsector.

COLOFON

N OD

APRIL 2017

VERN magazine wordt uitgegeven door

branche organisatie VERN

Deventerseweg 2, 2994 LD Barendrecht

Telefoon: 0180 - 64 64 64

E-mail: info@vern.nu

Oplage: 13.500 ex.

Frequentie: 4x per jaar

Verspreiding: gratis op naam naar

ruim 13.000 transportbedrijven

Ontwerp en realisatie:

WAT-communicatie

Bijlestaal 20a, 1721 PV Broek op Langedijk

Telefoon: 0226 - 765000

E-mail: media@wat-communicatie.nl

INHOUD

VERN MAGAZINE

Een pracht vak 6

Vrachtwagenclaim 8

Column Klaas de Waardt 10

Ex-drugstransporteur Paul Keizer 20

Diefje met verlos 28

Work hard, play hard 34

Wet- & regelgeving 44

VERN Kids 46

Maasvlakte Plaza 48

Utopia 50

Transport van A naar B 54

Vrouw & Vrachtwagen 60

Voor de vrouwen 64

Lekker weg 68

Rijder in beeld 72

Wat je van ver haalt 76

Hola España 78

VERN Forum 86

Advertentieverkoop:

WAT-communicatie (Jan de Vries)

Drukwerkbegeleiding: WAT-communicatie

Redactie: VERN (Klaas de Waardt)

WAT-communicatie (Myrke van der Does)

© 2017 Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze

worden overgenomen zonder uitdrukkelijke schriftelijke

toestemming van de uitgever. Brancheorganisatie VERN en

bij deze uitgave betrokken redactie en medewerkers aanvaarden

geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen

die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in

deze uitgave opgenomen informatie. De redactie is niet

verantwoordelijk voor uitlatingen gedaan in advertenties,

artikelen en advertorials.

City high lights

32

VERNmagazine

De Oplossing

biedt senior chauffeur

extra inkomen en opdrachtgever zekerheid

De transportwereld is de

afgelopen jaren sterk veranderd.

Als gevolg van recente ontwikkelingen

is een tekort aan vrachtwagen

chauffeurs ontstaan.

De VERN zag dit jaren geleden

al aankomen en heeft nu een

oplossing gevonden voor zowel

werknemer als werkgever.

38

DE

NATIONALE

POLITIE

64

bij

40

Zeggen ze…

Als we Wikipedia mogen geloven, zijn we met veertig

van middelbare leeftijd. Slik. Hoe zit het dan met de

uitspraak dat het leven dan pas echt begint?

Vijf voor- en nadelen (met een knipoog).

Het leven begint

Voordeel Nadeel

In Amsterdam is altijd wat te

doen. Laat het stuur los en pak

op uw vrije dag de trein naar

de hoofdstad. En bezoek dan

zeker deze city highlights.

Theater in Noord

Tien dagen lang spraakmakend theater op bijzondere plek-

IJskoud de lekkerste

City highlights – APRIL2017

AMSTERDAM

Onder redactie van: Myrke van der Does

10 keukens

onder één dak

23

Vervolg op pagina 24

APRIL2017

33

DE NATIONALE POLITIE – APRIL2017

Veilig transport

door veilig te laden

Onder redactie van: Myrke van der Does

Goed stuwen en op de juiste

manier vastzetten van lading is

van groot belang voor een goed

en veilig transport. Dat vereist

vakmanschap.

39

65

Vanaf €37,95 bij Fietstas.com

12

23

32

City highlights

In Amsterdam is altijd wat te beleven.

Deze city highlights maken een bezoek

aan de hoofdstad nóg leuker.

De Oplossing

De VERN heeft een antwoord op het

chauffeurstekort: senior chauffeurs die

in dienst komen van De Oplossing en

zo wat extra’s kunnen verdienen.

De Nationale Politie

Het belang van veilig laden voor

een veilig transport.

38

64

Het leven begint bij 40.

Zeggen ze...

Twee pagina’s speciaal voor dames

boven de veertig.


Vrachtwagenchauffeur:

een prachtig vak

Het vak van vrachtwagenchauffeur

is veelomvattend.

Chauffeurs hebben te maken met wetgeving, technologische

ontwikkelingen, verkeersproblematiek, bijscholing,

vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, imago en vele andere

zaken die hun dagelijkse leven interessant maken. Het

chauffeursvak kent vele uitdagingen en geen dag is hetzelfde.

Chauffeurs geven hun beroep op dit moment een 7.5.

Dat is niet slecht.

De meesten weten al jong dat zij vrachtwagenchauffeur

willen worden. Als het chauffeursbloed door je aderen

stroomt, is de keuze snel gemaakt.

Het chauffeursvak is meer dan een baan, voor de meesten

is het ook een hobby en een lifestyle. Het is ook absoluut

geen 9-tot-5-betrekking. Het vereist een flexibele instelling,

stressbestendigheid en het vermogen om een grote verantwoordelijkheid

te kunnen dragen. Tenslotte moet je wel

een voertuig dat met veertig of vijftig ton over de weg gaat

kunnen beheersen. Elke chauffeur weet dat bij een botsing

de kinetische energie een grote rol gaat spelen. Als een

vrachtwagen 38 ton zwaar is en 82 kilometer per uur gaat,

bedraagt de impact bij een botsing ongeveer 1.450 ton.

Geen enkele personenwagen is hiertegen bestand. Je moet

een sterke man of vrouw zijn om die verantwoordelijkheid

aan te kunnen.

Niet hoog of laag, maar anders opgeleid

Er is veel voor nodig om een goede vrachtwagenchauffeur

te worden. De opleiding is niet mis en kost veel geld. Gelukkig

heeft de transportsector via het SOOB-fonds hiervoor

subsidie.

Als je eenmaal alle rijbewijzen hebt, dan moet je nog leren

om een goede chauffeur te zíjn. Dit kan alleen in de praktijk.

Wil je in vijftien deelsectoren goed uit de voeten kunnen en

op een uitstekende wijze met verschillende voertuigen kunnen

omgaan, dan heb je vele jaren nodig om een specialist

te worden in je vak.

Men spreekt vaak van hoogopgeleid en laagopgeleid. Dit

vinden wij fout. Een goede vrachtwagenchauffeur is net

als een advocaat jaren bezig om zijn vak goed te kunnen

uitoefenen. Een advocaat krijgt het nimmer voor elkaar om

een vrachtwagen met gevaarlijke stoffen te laden bij een

terminal en daarmee naar Spanje te rijden. Net zo min als

een vrachtwagenchauffeur in de rechtszaal iets kan doen.

En toch hebben beiden een jarenlange opleiding. Ze zijn

alleen anders opgeleid. De beloning voor hun werk scheelt

wel enorm.

Kleine transportondernemer worden

Veel jonge mensen zijn jobhoppers geworden om hun kennis

te verbreden of hun positie te verbeteren. Een baan voor

het leven is al lang niet meer aan de orde. Een vrachtwagenchauffeur

die al vijftien tot twintig jaar voor een werkgever

rijdt, heeft niet veel kans om promotie te maken. Hij loopt

ondertussen tegen de veertig en is uitgegroeid tot specialist

in zijn vak. Hij moet een keuze maken: blijf ik dit doen tot

mijn pensioen of moet ik een andere uitdaging aangaan?

Het vak verlaten is bijna onmogelijk, want dan kijkt hij

elke dag met pijn in zijn hart uit het raam naar passerende

vrachtwagens. Velen besluiten dan om ondernemer te worden.

Ze gaan studeren om hun vakdiploma te halen, zodat

zij een NIWO-vergunning kunnen aanvragen. Dan komen er

andere uitdagingen; voor wie ga ik rijden en in welke deelsector?

Containers, gevaarlijke stoffen of koelvervoer? En

een droom die uitkomt: zelf een vrachtwagen uitkiezen en

kopen. Alles verzekeren, een administrateur uitzoeken. De

vrachtwagenchauffeur is eigen rijder. Als je de transportsector

eenmaal hebt aangeraakt, kom je er nooit meer vanaf.

Klaas de Waardt

Voorzitter VERN

L


Mol Coatings Specialties

Advertorial

VRACHTWAGENCLAIM

Heeft u tussen 1997 en 2011

een of meerdere vrachtwagens

gekocht of geleaset? Dan is de

kans groot dat u te veel heeft

betaald. Dit bedrag kunt u

claimen via de VERN.

Vrachtwagenkartel

De grote vrachtwagenfabrikanten hebben in de periode van

1997 tot 2011 prijsafspraken gemaakt en daarmee de prijzen

van vrachtwagens kunstmatig hooggehouden. De eerste

schatting is dat de prijzen van de vrachtwagens tussen de

10% en 20% te hoog zijn geweest. Hierdoor heeft u in deze

periode waarschijnlijk te veel betaald voor uw vrachtwagen.

Dit bedrag loopt, inclusief de bijkomende kosten als verzekeringen

en rente, al gauw op tot zo’n 10.000 euro per aangeschafte

vrachtwagen.

De Europese Commissie heeft de fabrikanten een boete opgelegd

van € 2,9 miljard voor deelname aan het kartel. DAF,

Volvo, MAN, Iveco, Renault en Daimler (Mercedes-Benz) hebben

inmiddels toegegeven dat zij bij het kartel betrokken waren

en de betrokkenheid van Scania wordt nog onderzocht.

Hoe krijgt u uw teveel betaalde geld terug?

De VERN heeft de handen ineen geslagen met De Haan

Advocaten & Notarissen zodat u het door u te veel betaalde

bedrag makkelijk én op een betrouwbare manier kunt

claimen. De VERN laat de claim, namens alle deelnemers

van de Vrachtwagenclaim, indienen door De Haan Advocaten

& Notarissen. Individueel bereikt u niets, dit hebben wij

al uitgezocht. De Haan Advcoten & Notarissen is een advocatenkantoor

met 160 medewerkers, van wie 85 advocaten

en notarissen. Ze werken vanuit zeven vestigingen, zes in

Nederland en een in Duitsland (Hamburg). De Haan Advocaten

& Notarissen heeft onder andere de aardgasclaim

gedaan tegen de NAM en het ministerie van Economische

Zaken. De kans dat wij winnen is groot. De schuldvraag is

immers niet meer aan de orde, want de EU heeft dit al vastgesteld.

Kosten

Als VERN-lid betaalt u pas een bijdrage, in de vorm van

een succesfee, als u daadwerkelijk een schadevergoeding

ontvangt. De succesfee (20% van het uitgekeerde schadebedrag)

wordt ingehouden op het bedrag dat aan u wordt

uitgekeerd. Het schadebedrag dat aan u wordt toegekend,

wordt eerst op een derdenrekening gestort bij een notaris.

De notaris stort het bedrag, na verrekening van de succesee,

rechtstreeks op uw rekening. U betaalt, naast de succesfee,

geen advocaatkosten of andere kosten voor het indienen

van de claim. Deze kosten worden door ons betaald.

Werkwijze

Als wij uw aanmeldingsformulier hebben ontvangen, wordt

het proces verder in gang gezet. U ontvangt van ons een

deelnemersovereenkomst die duidelijk maakt dat u uw

claim heeft ingediend en dat de VERN en De Haan Advocaten

& Notarissen de claim verder voor u afhandelen. Daarnaast

ontvangt u een formulier waarop u de gegevens van de

aangeschafte vrachtwagen(s) kunt invullen. Daarbij hebben

we van elke vrachtwagen een leasecontract of factuur nodig.

Door middel van de ingevulde gegevens en het leasecontract/de

factuur kunnen wij via een speciale berekeningsmethode

de hoogte van de schade per vrachtwagen bepalen.

Dit traject verzorgen wij voor u.

Transportbedrijven die tussen 1997 en 2011 actief waren

en inmiddels gestopt zijn, kunnen zich ook aanmelden.

Als de eigenaar overleden is, kunnen de nabestaanden

deelnemen aan de claim.

Klaas de Waardt

Voorzitter van de VERN

Begin april heeft de Europese Commissie het besluit rondom het vrachtwagenkartel

openbaar gemaakt. Deze uitspraak vormt voor De Haan Advocaten en VERN de basis

voor de dagvaarding tegen de fabrikanten. Deze dagvaarding wordt nu voorbereid en

zal namens de deelnemers worden ingediend. Bedrijven die zich nog niet hebben aangesloten,

worden opgeroepen om zich alsnog aan te melden. Dan kan ook hun claim

(tegen de genoemde voordelige voorwaarden) worden ingediend. Op de website van

de VERN en op vrachtwagenclaim.nl is de uitspraak van de EC te downloaden.

In samenwerking met:

COLLECTIEF DE JUISTE WEG

Meld u nu aan via

vern.nu/

vrachtwagenclaim

U staat centraal bij Mol Coatings. Wij

leveren klantspecifieke producten:

producten die op maat worden gemaakt,

afgestemd op uw behoefte,

toepassing en zelfs aangeleverd op de

manier die voor u het prettigst is.

Welk coating- of laksysteem heeft u nodig en hoe intensief gaat dit

belast worden? Wij denken met u mee en geven advies waar u echt

iets aan hebt. Mol Coatings ontzorgt en neemt uw conserveringsvraagstuk

van A tot Z uit handen. Of u nu een machinepark hebt of

behoefte heeft aan een fleet owner-plan voor uw wagenpark.

Maar daar blijft het niet bij. Snelheid en service vinden we net zo

belangrijk als de kwaliteit van onze producten: u heeft uw bestelling

binnen 24 uur in huis.

Mol Coatings kan als kleurenspecialist al uw huiskleuren verzorgen

en reproduceerbaar leveren.

Mol Coatings Armour Zinc 786

Het intensieve schooperen is niet meer nodig: corrosie voorkomt

u met Armour Zinc 786. Deze normaal te verspuiten zeer sterk

corrosiewerende primer, bespaart u zowel tijd als geld.

De coating kan direct aangebracht worden na het stralen en is geschikt

voor alle stalen ondergronden.

Een mooie extra: Armour Zinc valt in de hoogste klasse van het

KIWA-certificaat en voldoet aan de classificatie C5-M/High

volgens ISO 12944-6. Dit betekent in de praktijk een levensduurverwachting

van meer dan vijftien jaar in zware, maritieme milieus.

Dit KIWA-systeem is door TÜV getest en gekeurd.

Eigenschappen: beschermend, antiroest, tijdbesparend,

zeer lange levensduur

Toepassingen: chassis, trailers, containers, kippers,

stalen machines en staalconstructies

Voorbehandeling: een straalruwheid van 35-60 µm

wordt aanbevolen

Kleur: grijs, grijsgroen, grijsrood

Mol Coatings Anti Graffiti

Eindeloos graffiti wegpoetsen is verleden tijd met deze effectieve

Anti Graffiti-coating. De coating vormt een beschermende laag,

waarop verf en graffiti niet hecht. Het bekladde oppervlak wordt

moeiteloos weer helemaal schoon. Een ideale oplossing voor gemeentes,

vervoersdiensten en scholen.

Eigenschappen: goed glansbehoud, slagvast,

chemicaliënbestendig, anti-graffiti

Toepassingen: vervoersmiddelen, muren, geluidswallen,

openbare gebouwen

Voorbehandeling: afhankelijk van de ondergrond

een primer gebruiken

Kleur: kleurloze blanke lak of aflak op kleur

Geschiedenis

Het in 1932 opgerichte schildersbedrijf C. Mol & Zonen is in ruim

tachtig jaar uitgegroeid tot een modern bedrijf met meerdere divisies,

waaronder Mol Coatings B.V. In korte tijd heeft Mol Coatings

een grote naam opgebouwd als producent en leverancier van Pantser

Coatings en lakken voor de carrosserie- en trailerbouw, landbouwmechanisatie,

machine- en constructiebouw.

Mol Coatings B.V.

Utrechtsestraatweg 224, 3911 TX Rhenen | Tel. +31 318-472020

E-mail info@mol-coatings.com | www.mol-coatings.com


0

VERNmagazine

Positieve

ontwikkelingen

Het gaat goed in de transport-

sector. De cijfers waarover ik

beschik (Panteia) zijn van

het laatste kwartaal 2016,

de cijfers van het eerste kwartaal

2017 zijn nog niet beschikbaar.

De verwachte groei van de wereldeconomie

voor 2017 is 3,3%.

Dit is positief in vergelijking met de

cijfers van de laatste jaren,

die over het algemeen een

negatieve tendens lieten zien.

Wij hebben meer te maken met de economische groei

in de Eurozone. Voorlopig staat deze op een verwachte

1,6% in 2017 en 1,7% in 2018. Hierbij is echter nog geen

rekening gehouden met de Brexit, de komst van de nieuwe

president van Amerika en de ontwikkelingen in Rusland.

De verwachte economische groei in Nederland is sinds de

laatste kwartaalcijfers positiever geworden. De groei komt

uit op 2,1% voor 2017, een bijstelling van 0,4% naar boven.

Je leest overal dat we geld gaan overhouden, maar laten

we hopen dat het komende kabinet geen Sinterklaas gaat

spelen, want moeilijke tijden komen ook en dan hebben we

niets om die op te vangen.

Rotterdamse haven

Ten opzichte van 2015 zijn de overslagcijfers van de

Rotterdamse haven in 2016 gedaald met 1,1%. De grootste

daling was te zien bij de kolen en ertsen. De overslag van

containers steeg met 0,6%. Voor het wegvervoer is dit een

positieve ontwikkeling.

De voorspelling is op dit moment dat het wegvervoer in

2017 het sterkst zal gaan groeien ten opzichte van het spoor

en de binnenvaart. Hoewel men eerst een groei verwachtte

van 2,1% en men dit nu bijstelt naar 1,6%, is dit zeker niet

slecht te noemen.

Vrachttarieven

Ondanks dat 2016 het beste jaar is geweest in vijftien jaar, blijven

de vrachttarieven een punt van zorg. Willen wij de vrachttarieven

verbeteren, dan moeten wij af van ‘wat brengt het op’, terwijl heel

economisch Nederland zegt ‘dit gaat het u kosten’.

U denkt nu: makkelijker gezegd dan gedaan. Dit begrijp ik volkomen,

maar er zijn nu genoeg redenen om dit normale economische

begrip ook in de transportsector door te voeren. Ten eerste:

de chauffeurstekorten. Dit aantal groeit alleen maar. Ten tweede:

het ladingvolume groeit. Voor de opdrachtgever en de verlader is

vervoerzekerheid een van de belangrijkste punten in zijn of haar

organisatie. Transport is trouwens een te verwaarlozen kostprijsfactor.

Mijn advies is: sluit voorlopig geen vervoercontracten af, want dan

zit je eraan vast. Ze kunnen niet meer zeggen ‘voor jou tien anderen‘.

Die anderen zijn er simpelweg niet.

Kosten voor 2017

In 2017 verwachten wij een stijging van 1,4% tot 3% van de kosten

voor het beroepsgoederenvervoer over de weg. Ik kan niet precies

zeggen in welke deelsector de grootste kostenstijgingen te zien

zullen zijn. Het is daarom van belang dat u de vrachttarieven

scherp in de gaten houdt, anders heeft u niets aan volumegroei

of een geringe stijging van de vrachttarieven. U bent dan blij met

een dode mus.

Vrachtwagens

In Nederland zijn vorig jaar 15% meer nieuwe vrachtwagens geregistreerd

dan een jaar eerder. Iedereen probeert zoveel mogelijk

Euro6-vrachtwagens te kopen omdat deze zuiniger zijn, minder

stilstand geven door reparaties en je er overal mee mag komen.

Europees gezien doen wij het niet verkeerd. Volgens de rapporten

van de ING zijn er in België 14% meer verkocht, in Frankrijk

en Spanje was de groei 10%, Engeland 9% en Duitsland 3%, maar

die heeft last van Oost-Europa.

APRIL2017

Als we naar Oost-Europa kijken, dan is de verkoop van nieuwe

trucks in Polen gestegen met 19%, Roemenië kent een toename

van 32%. Hoever de EU-subsidies hierop invloed hebben is mij niet

bekend.

De uitschieter is Italië, met 53% meer vrachtwagens dan het

jaar daarvoor. Italië had echter een grote achterstand. Snelle

vervanging wordt ook ingegeven doordat de nieuwe vracht wagens

10% tot 15% minder brandstof gebruiken. Dit is gedaald van

1 op 3 tot bijna 1 op 4.

Invloed nieuwe kabinet

Waar kunnen wij trots op zijn? De haven Rotterdam heeft 450 miljoen

ton overgeslagen in 2016. De transportsector over de weg

heeft 650 miljoen ton vervoerd. Kijk, dat zijn cijfers!

Het nieuwe kabinet kan nog roet in het eten gooien door het geflirt

met GroenLinks, CDA, en D66. Zij willen een zeer forse kilometerheffing

voor vrachtwagens, tot wel 32 cent per kilometer. Ik geloof

absoluut niet dat zij dit gaan doen. Dan zijn ze echt de weg kwijt,

daar helpt geen navigatiesysteem meer bij. Transport is de motor

waar de economie op draait. Er is te weinig aandacht voor onze

sector, daar moet deze nieuwe Tweede Kamer maar eens verandering

in brengen. Dat is ook vernieuwing.

L

Klaas de Waardt

COLUMN


2

NIEUWSFLITS

NIEUWS

FLITS

APRIL2017

IVECO Stralis NP 400pk wint Project of the Year 2017-award

Doortrekking A15 stap dichterbij

Het Rijk en provincie Gelderland

gaan de A15 met twaalf kilometer

doortrekken richting de A12.

Hierdoor realiseren zij een nieuwe verbinding tussen de haven

van Rotterdam en Duitsland. De doortrekking verbetert

tevens de doorstroming in de regio Arnhem-Nijmegen.

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) tekende het

Tracébesluit voor de precieze ligging en inpassing van de weg.

Het toekomstige knooppunt van de A12 en A15 gaat de naam ‘De

Liemers’ krijgen, naar de streek waar de nieuwe weg doorheen

loopt. Schultz: “De A15 is een nationale transportcorridor, van groot

belang voor het transport van goederen tussen de haven van Rotterdam

en het Europese achterland. De weg loopt nu nog dood in

een weiland. Voor de economie van Nederland is het belangrijk dat

het verkeer direct naar Duitsland kan doorrijden. Met de nieuwe

verbinding tussen de bestaande A15 en de A12 ontlasten we ook

het onderliggende wegennet en zorgen we voor een betere bereikbaarheid

van de regio.”

In het Tracébesluit is veel aandacht voor de inpassing van de weg

en de verbetering van de doorstroming van het verkeer op het onderliggend

wegennet. De A15 wordt vanaf knooppunt Ressen doorgetrokken

naar de A12 tussen Duiven en Zevenaar. De A12 tussen

Westervoort en knooppunt Oud-Dijk krijgt extra rijstroken en de

A15 tussen de knooppunten Valburg en Ressen wordt verbreed.

Het totale project, inclusief maatregelen op het onderliggend wegennet,

kost circa 860 miljoen euro. De provincie Gelderland draagt

hieraan zo’n 400 miljoen euro bij. Ongeveer een derde deel van de

aanlegkosten wordt betaald uit tolgelden. De tolheffing is tijdelijk

en stopt zodra het benodigde bedrag binnen is. De werkzaamheden

starten naar verwachting in 2019. De nieuwe weg gaat in de periode

2021-2023 open voor het verkeer. Met de vaststelling van het

tracé voor de verlengde A15 heeft minister Schultz de voorbereidingen

afgerond voor alle grote wegenprojecten die binnen afzienbare

tijd de druk op het wegennet aanzienlijk gaan verlichten. Eerder

nam ze al de Tracébesluiten voor een nieuwe weg naar de haven

van Rotterdam (Blankenburgverbinding), de verbreding van de A27

bij Utrecht, de nieuwe weg tussen de A13 en A16 en de verbreding

van de A10 bij de Zuidas in Amsterdam.

L

De IVECO Stralis NP, de eerste aardgastruck voor zwaar transport

over lange afstand, is uitgeroepen tot Project of the Year bij de European

Gas Awards of Excellence 2017 die werden uitgereikt tijdens

de European Gas Conference in Wenen eind januari. Tijdens dit

jaarlijkse evenement komen ruim 450 vertegenwoordigers van regionale

overheden, industriepartijen en gasproducenten bijeen om

kwesties gerelateerd aan de toekomstige Europese energiemarkt te

bespreken. Met de European Gas Awards of Excellence worden de

toewijding, successen en innovaties van bedrijven en personen in

de Europese gasmarkt beloond.

2,5 miljoen

kilometers op bermgras

In Drenthe kan men ruim 2,5 miljoen

kilometers rijden op groengas dat is

gewonnen uit bermgras. Dit leidt tot

een CO2-reductie van 358 ton.

De nieuwe Stralis NP heeft dezelfde prestaties en rijeigenschappen

als zijn dieselequivalent. Dit wordt gecombineerd met een reductie

van uitstoot, een hoger comfort vanwege de geluidsreductie en

een lagere Total Cost of Ownership. De capaciteit van de LNG-tanks

op de IVECO Stralis NP bieden een maximale actieradius van

1500 kilometer. De FPT Cursor 9 motor in combinatie met

12-gangs automatische versnellingsbak met eco-roll functie zorgt

voor 5% verlaging van het brandstofverbruik vergeleken met de

vorige aardgas-Stralis.

L

Meer vraag naar

chauffeurs

Door de toenemende internetbestedingen

en het aantrekken

Drie bedrijven werkten nauw samen om bermmaaisel om te zetten

in groengas. De firma Krinkels maaide de afgelopen twee jaar de

bermen langs de Drentse provinciale wegen. Het gras werd door

Krinkels aangeboden aan Attero, die het in zijn gft-vergistingsinstallatie

verwerkt en er groengas uit produceert.

Duurzame verwerking

Attero kuilt het bermgras eerst in. In de vergister zetten bacteriën

het gras om in biogas en na opwerking ontstaat groengas. Dat

pompt Attero vervolgens in het gasnet. Drenthe is zo verzekerd van

een duurzame verwerking van zijn bermgras. Het Drentse groengas

kan getankt worden bij PitPoint, een internationale aanbieder van

schone brandstoffen, die ook in Drenthe tankstations exploiteert.

Groengascertificaten verzekeren de afnemer ervan dat het groengas

daadwerkelijk bij Attero geproduceerd is.

L

van de woningmarkt, neemt de

vraag naar chauffeurs toe. Vooral

koeriers en verhuizers zagen hun

opdrachten het afgelopen jaar toenemen.

De werkgelegenheid in de

transport- en logistieksector zit

sinds 2015 weer in de lift.


GS

MEPPEL

Aanhangwagen- en opleggerfebriek

Kiepen

is zó 2016

Trout River Europe verovert markt met horizontale bandlossystemen

GS MEPPEL GS MEPPEL GS MEPPEL

Aanhangwagen- en

opleggerfabriek BV

Trailerservice BV

GS Meppel

Ezingerweg 59, 7943 AZ Meppel

T +31(0)522 251541

E info@gsmeppel.nl

I www.gsmeppel.nl

’Kwaliteit is geen toeval’

Handel & verhuur

Tekst: Myrke van der Does

De allereerste horizontale bandlosser

van Trout River Europe BV

is een feit. De firma Jan Bakker

uit Oldebroek is hiermee trendsetter

in Europa. Transport -

onder nemers uit andere landen,

waaronder Zwitserland, Zweden

en Noorwegen, staan al in de rij.

Trout River Europe brengt als eerste horizontale bandlossystemen

op de Europese markt. Trout is de Europese

licentiehouder van het product, het moederbedrijf zit in

Canada. Met een horizontaal lossysteem verdwijnt het kantelgevaar,

een van de grootste risico’s van de transporteur.

Jaarlijks vallen er zo’n vijftig trailers met grondstoffen om,

een duur grapje.

Sterk trio

“Horizontale lossystemen verdelen de lading gelijkmatig en

lossen over de volledige breedte”, vertelt Anton Meurs, die

met zijn bedrijf GS Meppel een van de drie aandeelhouders

is van Trout River. De bandlossystemen worden vervaardigd

in zijn fabriek in Hoogeveen, waar ook de productie

van aanhangers en opleggers plaatsvindt.

Het Drentse bedrijf bundelde zijn krachten met Live Bottom

Holland BV uit Oudewater, waarvan de eigenaren al meer

dan vijftig jaar ervaring hebben in de transportsector, en

Lenting Beheer BV, specialist op het gebied van advisering,

service en onderhoud. Een sterk trio dat kan bouwen op

zeventig jaar ervaring in onder andere het produceren van

getrokken materiaal.

Ultraveilig

De horizontale bandlosser is breed inzetbaar. De eerste

drie prototypes, gericht op grote volumes, zijn inmiddels

klaar, het bedrijf kan zich nu richten op maatwerk. Met de

extreem snelle lostijd, het lage eigen gewicht, flexibiliteit

van bulk en/of stukgoed en de ultraveilige losmethode is

de horizontale bandlosser uniek. Trout River Europe streeft

ernaar om dit jaar twintig en in 2018 vijftig exemplaren te

produceren. De vraag is groot, vooral in de Alpenlanden en

Scandinavië, waar het in de berggebieden toch elke keer

weer een uitdaging is om goederen te lossen met een – inmiddels

– ouderwetse kiepwagen.

Meer weten? Zoek op YouTube naar horizontaal

bandlossysteem en bekijk de video of bel met

Anton Meurs (06) 51630406 of

Arian Lenting (06) 31931419.


Advertorial

6

Hoe technologie het logistieke

landschap verandert

Hadden we vijf jaar geleden kunnen

bedenken dat het grootste taxi-

bedrijf ter wereld geen eigen taxi’s zou

hebben? Dat het grootste, wereldwijd

opererende kamerverhuurbedrijf geen

eigen kamers zou bezitten?

Uber en Airbnb hebben aangetoond dat ze in heel korte tijd

veranderingen kunnen doorvoeren in al lang bestaande markten

en daarmee ook een groot marktaandeel kunnen verkrijgen.

Bovenstaande voorbeelden geven aan dat in de markt van vraag

en aanbod de wereld steeds meer gebruik gaat maken van door

technologie gedreven oplossingen. Dat dergelijke initiatieven

ook ontstaan in de logistiek, was vanzelfsprekend voor Ubbo

Hempenius, eigenaar van de H&S Groep.

Niet afwachten, maar initiatief nemen

De H&S Groep, actief in de bulk liquid foodmarkt, met onder andere

ook een eigen 4PL Control Tower, besloot ruim anderhalf jaar geleden

om niet af te wachten maar zelf initiatief te nemen. Innovatie

is immers vandaag de dag van groot belang in de transportsector.

Het bedrijf deed een marktstudie in o.a. Europa en Amerika om

te bepalen welke initiatieven er al waren en wat de toegevoegde

waarde zou zijn van een logistiek platform voor de Europese markt.

Dat transparantie daarbij van groot belang was, was direct helder,

net als dat de huidige technologieën, zoals apps en internet,

omarmd moesten worden. Dat zo’n platform grote kansen biedt

aan de verschillende spelers in de markt, mag duidelijk zijn.

UTURN ontzorgt

Al snel werd besloten om UTURN te starten. Ruim een jaar is er

inmiddels gewerkt aan de ontwikkeling van het platform en de app.

Hierbij ligt de initiële focus op de markt van containers en droge

bulk. Een markt waar de H&S Groep zelf niet in opereert en ook niet

in zal gaan opereren.

UTURN brengt vraag en aanbod op een slimme manier bij elkaar.

Het platform is op de hoogte van de locatie van vervoerders en

matcht deze met relevante opdrachten die verladers inbrengen. Als

vervoerder kunt u reageren op ladingen die voor u relevant zijn en

u geeft uw prijs op voor opdrachten die u interessant vindt. Uw biedingen

zijn vertrouwelijk en niet inzichtelijk voor andere gebruikers.

UTURN zorgt voor gemak. Het platform ontzorgt van order-to-cash

en biedt capaciteitsgarantie en volledige transparantie. Vervoerders

worden betaald binnen dertig dagen, indien gewenst zelfs

sneller. UTURN is ontwikkeld door specialisten uit de logistieke

sector die begrijpen hoe het voor de marktpartijen moet werken.

Is uw interesse gewekt?

Kijk dan voor meer informatie op www.uturn-now.com

of neem contact op met Daan Meboer,

dmeboer@uturn-now.com

130

Eind 2012 stelde de minister een verkeersbesluit vast op grond

waarvan op het traject tussen Vinkeveen en Maarssen in beide richtingen

tussen 19.00 uur en 06.00 uur in plaats van 100 kilometer per

uur, 130 kilometer per uur gereden mag worden.

De gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen kwamen hiertegen

samen met een aantal inwoners van Maarssen al in beroep bij

de rechtbank Midden-Nederland. De rechtbank verklaarde in december

2015 hun bezwaren ongegrond.

De twee gemeenten en de inwoners van Maarssen hebben in

hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak tal van bezwaren

aangevoerd tegen het verkeersbesluit. De Afdeling bestuursrechtspraak

heeft alle bezwaren verworpen, waardoor het

verkeersbesluit in stand blijft. Tegen de uitspraak is geen hoger

beroep mogelijk.

L

Minder regels bij

bevoorrading steden

Er moeten minder regels en minder verschillende regels over

venster tijden voor leveringen en normen voor emissies van voer -

tuigen komen. Vijf brancheorganisaties, waaronder Detailhandel

Nederland, Thuiswinkel.org en evofenedex overhandigden aan

voorzitter Jan van Zanen van de Vereniging van Nederlandse

Gemeenten (VNG) een actielijst met zeven verbeterpunten om

binnensteden efficiënt, schoon en veilig te bevoorraden. Het verminderen

van regels, maar ook het overal hanteren van dezelfde

regels, zorgt voor een efficiëntere bevoorrading. Gemeenten en het

bedrijfsleven moeten hiervoor beter gaan samenwerken. L

NIEUWSFLITS – APRIL2017

maximum

Minister mocht

snelheid A2 verhogen

De minister van Infrastructuur en Milieu mocht de maximumsnelheid op de A2

tussen Vinkeveen en Maarssen in beide richtingen in de avond en nacht naar

130 kilometer per uur verhogen. De Afdeling bestuursrechtspraak van de

Raad van State heeft in een uitspraak van 8 maart 2017 alle bezwaren tegen het

verkeersbesluit van de minister ongegrond verklaard.

Wegtransporteurs

doen het goed

De omzet van de transportsector daalde in 2016 met bijna

0,5% ten opzichte van het jaar daarvoor, maar dat ligt niet aan

de wegtransporteurs. Die deden het juist beter dan in 2015.

Vervoerders over water en door de lucht zetten in 2016 minder

om, terwijl spoor- en wegtransporteurs een omzetstijging

boekten. De grootste stijgers van 2016 waren de verhuisbedrijven.

Zij profiteerden van de florerende huizenmarkt

en boekten een omzetstijging van bijna 11%. De koeriers

volgden op de voet, met name dankzij een sterk laatste

kwartaal. Over heel 2016 kwam de omzetstijging uit op ruim

6,5 procent. (Bron: CBS) L


8

Manage uw motor en

Advertorial

bespaar op

brandstof en milieu

De VERN is een samenwerking aangegaan

met ECO Setting. ECO Setting

is gespecialiseerd in het optimaliseren

van elk type motor.

Het bedrijf komt met een systeem waarmee u bespaart op brandstofkosten

en tegelijkertijd duurzaam bezig bent. Een volledig uitgetest

systeem dat absoluut veilig is voor uw motor.

Motoren worden in de fabriek vrijwel standaard ruimer afgesteld.

Op deze manier kunnen ze zo uitgebreid mogelijk worden ingezet.

Bij ECO Setting kijkt men naar het type vrachtwagen en soort

transport dat u verricht. Vervolgens wordt er een analyse gemaakt.

De resultaten hieruit worden gebruikt om uw motor zodanig af

te stellen dat uw motor optimaal loopt en het brandstofverbruik

daalt.

Maatwerk

ECO Setting levert voor elke vrachtwagen maatwerk. Het bedrijf

beschikt over een team van softwareontwikkelaars en een wereldwijd

netwerk van motormanagementprogrammeurs. Zij stellen uw

motor zodanig af dat de meest optimale prestaties worden bereikt,

zonder dat uw motor ook maar enig risico loopt. ECO Setting heeft

ruim tien jaar ervaring in de transportsector en heeft in deze periode

een goede reputatie opgebouwd.

Optimale prestatie

Het analyseren van uw vrachtwagen(s) gebeurt op afspraak en

kan op locatie plaatsvinden. Men analyseert het gewicht van het

voertuig, de wijze waarop de wagen wordt ingezet - nationaal

of internationaal - en het type transport - veel zware ladingen of

juist niet. Deze gegevens zijn nodig om een optimale afstelling en

prestatie van de motor te krijgen.

De VERN is groot voorstander van besparing op brandstof en bescherming

van het milieu. U ontvangt daarom een korting van €100,-

op motoroptimalisatie bij ECO Setting. Gemiddeld genomen

bespaart u hierdoor per jaar aan brandstof ongeveer €1500,-.

Meld u aan bij de VERN, info@vern.nu

ECO SETTING

Bespaar direct vanaf de eerste kilometer!

Vanadiumweg 1

3812 PX Amersfoort Nederland

+31 (0) 6 31 680 689

www.ecosetting.com


0

VERNmagazine

APRIL2017

LEZING VAN EN MET

EX-DRUGSTRANSPORTEUR

PAUL KEIZER

VERN weet dat er op dit moment

ongeveer 76 Nederlandse

vrachtwagenchauffeurs in de

gevangenissen van Europa zitten,

schuldig en onschuldig.

Chauffeur Paul Keizer zat zelf

vast en geeft nu lezingen om

collega’s te waarschuwen.

‘Gemangeld tussen criminelen en justitie’, is de titel van de lezing

die voormalig transportondernemer Paul Keizer en ghostwriter

Arno Ruitenbeek geven. Net als in Keizers autobiografie

‘Mijn allerlaatste drugstransport’ bevat de voordracht de boodschap:

‘Ook al staat het water je tot de lippen, laat je nooit in met

verdovende middelen’.

Eerst een klein stukje geschiedenis

Het ooit zo succesvolle transportbedrijf van een Noord-Hollander

met het alias Paul Keizer gaat failliet. Om zijn vele schuld -

eisers snel te kunnen betalen, besluit Keizer hasj te gaan vervoeren.

Hij gaat werken voor een van Nederlands grootste drugsbaronnen,

Charles Zwolsman. Daarmee begint 25 jaar geleden voor Keizer

een periode van ongekende ellende, angst, die tot op de dag van

vandaag voortduurt.

De eerste transporten vanuit Marokko verlopen goed en het geld

stroomt binnen. Maar vanaf het moment dat Keizer de leugens van

zijn opdrachtgever beu is en besluit voor eigen rekening drugs te

smokkelen, begint de ellende. Keizer en zijn gezin worden bedreigd

en geïntimideerd. Zelf wordt hij diverse keren zwaar mishandeld.

Een nieuw transport wordt getipt bij justitie en Keizer loopt tegen

de lamp.

Na Keizers arrestatie gaan de bedreigingen en intimidaties echter

onverminderd door. Ten einde raad gaat hij in op de vraag van

Justitie om informatie te geven over de drugsbende van Zwolsman.

Keizers vooruitzicht: een nieuwe identiteit en financiële middelen.

Als de wanhopige transporteur is leeggelopen, trekken de

op sporingsinstanties, lees de Staat der Nederlanden, hun handen

van hem af. Paul Keizer staat er dan helemaal alleen voor.

Hij ontvlucht Nederland. Vele jaren later moet hij nog iedere dag

over zijn schouder kijken…

De grootste teleurstelling voor Paul Keizer is geweest dat de autoriteiten

niet te vertrouwen blijken. Hij vindt dat justitie speelt met

levens als haar dat toevallig van pas komt. De IRT-affaire heeft volgens

Keizer slechts een topje van de ijsberg van smerigheden boven

water gebracht. Justitie en politie in de democratie die Nederland

heet te zijn, zien er geen been in om beloftes te breken als dat hen

beter uitkomt. Dat ze daarmee mensen in groot gevaar brengen,

heeft hij aan den lijve ondervonden.

Paul Keizer (1954) ziet zijn boek als een afrekening na 25 jaar. Op het

moment heeft hij zijn zaken weer op orde, maar hij kroop hiervoor

uit een ongekend diep dal. Hij heeft werk en inkomen en een leuk

huis. Zijn boek bevat een duidelijke boodschap aan iedereen – ook

ondernemers – die in een soortgelijke positie als waarin hij zat, dreigen

terecht te komen: doe het niet.

Journalist Arno Ruitenbeek (1955) zit al ruim veertig jaar in het

vak. Hij heeft de vele processen rond de criminele organisatie van

Zwolsman gevolgd. Voor ’Mijn allerlaatste drugstransport’ trok hij

lange tijd met Paul Keizer op, zowel in als buiten de gevangenis, en

sprak hij met betrokkenen.

Hun kennis van en ervaring met het criminele milieu en de gevaren

voor de transportsector zetten Keizer en Ruitenbeek in tijdens een

lezing. Daarin vertelt Keizer bijvoorbeeld over zijn ‘specialiteit’: ingenieuze

verborgen ruimtes in trucks en opleggers maken om de

hasj in te kunnen stoppen. Hij geeft een ontluisterend inkijkje in een

parallelle wereld waar je, zeker tegenwoordig, alleen dood uitkomt.

Ruitenbeek schildert een beeld van de grote criminelen als

Zwolsman en De Hakkelaar, en laat zien hoe Nederland met

kroongetuigen omgaat.

De lezing duurt een uur, daarna is er gelegenheid voor vragen.

Keizer en Ruitenbeek zijn te boeken via NetZoGemakkelijk,

het journalistieke en pr-productiebedrijf van Arno Ruitenbeek in

Ursem (NH), e-mail: aajruitenbeek@kpnmail.nl

L


City high lights

City highlights – APRIL2017

AMSTERDAM

In Amsterdam is altijd wat te

doen. Laat het stuur los en pak

op uw vrije dag de trein naar

de hoofdstad. En bezoek dan

zeker deze city highlights.

Onder redactie van: Myrke van der Does

Theater in Noord

Tien dagen lang spraakmakend theater op bijzondere plekken

in Amsterdam-Noord: dat is het Over het IJ Festival.

Op de NDSM-werf aan de oever van het IJ bevindt zich

het festivalhart. Hier kunt u, onder het genot van eten en

drinken aan lange tafels, de theatermakers

ontmoeten. Een absolute aanrader

voor de avontuurlijke theaterfestivalliefhebber.

Van 14 tot en met 23 juli.

overhetij.nl

IJskoud de lekkerste

Eén keer in je leven moet je ijs van Tofani gegeten hebben.

Vaker mag natuurlijk ook. De ijssalon aan de Kloverniersburgwal

is door veel Amsterdammers bekroond als de állerlekkerste.

Of ze gelijk hebben, kunt u natuurlijk het beste

zelf proeven.

10 keukens

onder één dak

Van taco tot sushi, van overheerlijke worst tot

Hawaiaanse poke’s, van biologische drankjes

tot de lekkerste cocktails – bij Market 33

gaat u op een culinaire wereldreis.

U wilt graag pasta en uw tafelgenoot liever

een hamburger? Geen probleem. Market 33

is vanaf 8.00 uur open voor koffie en ontbijt.

Vanaf 11.00 uur kunt u bij de tien foodstands

terecht voor een lekkere snack,

lunch of diner. Enjoy your meal.

market33.nl

Vervolg op pagina 24


4

Vervolg van pagina24

9 leuke straatjes

Om te shoppen kunt u natuurlijk naar de Kalverstraat gaan.

Maar Amsterdam heeft nog zoveel meer te bieden. Bezoek

bijvoorbeeld ook eens De 9 Straatjes. In dit pittoreske winkelgebied

in de Jordaan vindt u vintageproducten en originele

cadeaus.

de9straatjes.nl

Schoonheidsidealen

De tentoonstelling Body Art in het Tropenmuseum laat de

schoonheidsidealen zien van verschillende culturen over

de hele wereld. Naast meer geaccepteerde lichaamsversieringen

als tatoeages worden ook minder voorkomende

kunstvormen getoond - van implantaten tot opzettelijk

aangebrachte littekens. U kunt het werk bekijken van de

Franse kunstenares ORLAN, die haar gezicht met plastische

chirurgie heeft gemodelleerd naar vrouwelijke personages

uit de kunstgeschiedenis: Mona Lisa, Venus en Diana. Body

Art is tot medio januari 2018 te zien. tropenmuseum.nl

City highlights – APRIL2017

Snoepwinkel voor volwassenen

Dominik en Marieken vertrokken

in 2003 naar Barcelona, waar

Australische vrienden hun eerste

papabubble-winkel openden.

Kerst in de lente

Waarom wachten tot december? Bij The Christmas Palace aan

de Singel (bij de Bloemenmarkt) is het 365 dagen per jaar kerst.

Sneeuwbollen, kerstvierende Disney-figuren, slingers, kerstkaarten;

wat voor kerstigs u ook zoekt, bij The Christmas Palace hebben

ze het zeker.

christmas-palace.com

Vanaf dat moment sloeg het snoepvirus toe en in 2005 was

papabubble Amsterdam een feit. Een unieke winkel waar de

mooiste snoepjes van de wereld vol liefde worden gemaakt.

U kunt er ook uw eigen snoepje ontwerpen.

Inmiddels zijn er twee winkels: een op de Haarlemmerdijk en

een in de Staalstraat.

papabubble.nl

Rebels dineren

Vroeger was het REM eiland een rebelse

piratenzender, tegenwoordig kun je dineren

op het 22 meter hoge platform. Door de

stoere elementen en het verbluffende uitzicht,

is eten en drinken bij REM Eiland een

bijzondere beleving. Neem de trap voor

een adembenemende klim naar boven en

plof neer op het dakterras voor een lekkere

maaltijd. remeiland.com

One-stop-Amsterdam-shop

Loop vóór u de stad ingaat even

langs bij de I amsterdam Store op het

Centraal Station.

Dit is dé winkel voor iedereen die wil weten wat er te doen is in de

stad. Met de beste Amsterdamse producten, merchandise, boeken

en kaarten voor musea en events. De I amsterdam Store is bovendien

een informatiepunt.

U krijgt er persoonlijk advies over de hotspots in de hoofdstad.

Er is een leestafel met iPads die toegang geven tot alle tips op de

I amsterdam website.

iamsterdam.com


Uw partner voor

stoelen en onderdelen,

zitinstructies,

service en reparatie

Officieel

importeur

van ISRI

EBLO SEATING gespecialiseerd in

zitoplossingen

Advertorial

ISRI is de internationale marktleider in ontwikkeling en productie

van innovatieve en hoogwaardige ergonomische stoelen voor alle

commerciële voertuigen zoals bussen en vrachtwagens.

Bij ons staan alle stoelen op voorraad. Ook bent u bij ons aan het juiste

adres voor onderdelen en diensten zoals reparatie/revisie, stoffering

en zitinstructies. Tevens kunnen wij uw nieuwe stoel inbouwen in alle

voertuigen bij u op locatie of bij ons op de werkplaats.

De mens is niet gemaakt om langdurig

te zitten. Er bestaan echter veel werksituaties

waarin er geen andere keuze

is. Dan is het belangrijk om te zorgen

voor goede stoelen.

Het Zwijndrechtse EBLO Seating is al ruim 35 jaar gespecialiseerd

in het aanbieden van zitoplossingen op maat. Daarbij wordt gebruik

gemaakt van een eigen stoffeerderij, eveneens gevestigd

in het schitterende pand op industrieterrein De Geer waar ook

de showroom en snelservice zit. Sales director André P. van der

Hoeven vertelde de redactie daar meer over de manier waarop

EBLO ‘seats for every body’ realiseert.

EBLO Seating is importeur van ISRI, de grootste aanbieder

van stoelen voor vrachtwagens, bussen en

de scheepvaart. In de showroom wordt een breed

assortiment stoelen en onderdelen aangeboden.

Er is bovendien een snelservice opgezet, die

chauffeurs de mogelijkheid biedt zonder afspraak

langs te rijden voor kleine reparaties.

EBLO Seating gaat nog een stap verder qua serviceverlening.

In de eigen FOCWA-gecertificeerde

stoffeerderij kunnen vrachtwagenstoelen worden

gereviseerd. “Onze medewerkers lopen de stoel

helemaal na en vervangen de slijtagegevoelige onderdelen,

zodat de stoel

weer jaren mee kan.

Ook kunnen zij oudere

stoelen helemaal up

to date maken”, vertelt

André. Een ideale

oplossing waarmee

ondernemers kosten

kunnen besparen.

EBLO Seating kan vrijwel iedere uitdaging aan.

Speciale zitwensen, specifieke arbeidsomstandigheden,

medische aanpassingen; vraag er gerust

naar, want bij EBLO zitten ze er niet mee!

,,We kunnen vrijwel onbegrensd combineren.

Met onze stoffeerderij maken we zelfs stoelen die

feitelijk nog niet bestaan. Puur maatwerk, gericht

op de klant. Voor every body dus!” zegt André.

Een goede stoel voor u en uw medewerkers

draagt bij aan een comfortabele werkplek én de

productiviteit. Nieuwsgierig? Informeer dan gerust

eens bij EBLO Seating. “Bij ons zit je namelijk

altijd goed,” sluit André af.

EBLO Seating

Schrijnwerkersstraat 10, 3334 KH Zwijndrecht

T 0180-512866

I www.eblo.nl

E hoeven@eblo.nl

STOELEN.nl

Uw ISRI importeur:

EBLO Seating BV | Schrijnwerkersstraat 10 | 3334 KH Zwijndrecht | T +31 (0) 180 - 512 866


8René Sloof is zelfstandig

transportondernemer en

uitvinder van de containersloof.

Als bestuurslid van de VERN

vertegenwoordigt hij eigen

rijders. In het VERN Magazine

schrijft hij over de ontwikkelingen

in de transportsector.

Diefje met verlos

De Rotterdamse haven heeft een

rijke geschiedenis en een enorme

ontwikkeling meegemaakt

op het gebied van automatisering.

Het oude sjouw- en

schepwerk en lopen met

goederen van en op schepen

maakten plaats voor

de kranen en graanelevatoren.

Het werk werd zeker

niet lichter, maar met minder

mensen kon meer werk verzet

worden.

Ook viel er nog weleens iets ‘van de

wagen’, een oude Rotterdamse uitdrukking.

Met name in het stukgoed was bekend dat

vijftig procent van de mensen er weleens iets stal. En die

andere vijftig procent? Die was gewoon nog nooit gepakt.

Chauffeurs hebben wat douanedocumenten moeten aanpassen.

Een van de voordelen van de containerisatie, de ontwikkeling

om bij het intermodaal goederenvervoer gebruik te

De geschiedenis en

vernieuwing van de

containerisatie

maken van stalen standaard laadkisten,

ook wel zeecontainers of

ISO-containers genoemd, is dat

goederen niet zo makkelijk

meer benaderbaar zijn en dus

veel veiliger. Ze kunnen zonder

schade verscheept worden

van deur tot deur. Toch

is het stelen niet geheel uitgebleven,

alleen gebeurt het

nu op een andere manier, met

hele containers tegelijk.

In de (rederij)pocket

Rederijen vragen een vergoeding om

de goederen te vervoeren: een bedrag aan

zeevracht met enige toeslagen. Die transportprijs

(zeevracht) is logisch en waarschijnlijk gebaseerd op een

logische kostprijsberekening: van A naar B met afschrijving

schip en brandstofkosten e.d. Vaak zie ik regelmatig

vreemde codes staan op de nota, waarvan niet helemaal

duidelijk is waarvoor dat dan is; van enige transparantie is

geen sprake. Neem nu de THC: Terminal Handling Costs.

Dit zijn een van de laatste kosten die een verlader nog even voor

zijn kiezen krijgt alvorens hij over zijn goederen kan beschikken.

Afhankelijk van de rederij kost dat tweehonderd tot driehonderd

euro. Als klant zie je dat als de kosten van de stuwadoor om die

container van het schip via de wal op de door jou gestuurde modaliteit

te zetten, maar in de praktijk wordt de Terminal afgescheept

(nu snap ik dat woord ook beter) met enige tientjes, want de rest

verdwijnt in de rederijpocket. De container moet dan ook nog leeg

retour geleverd worden. En haal het niet in je hoofd om een smerige

of stinkende bak in te leveren, want dan krijg je weer een nota voor

cleaning. Kassa!

Een klant krijgt enige dagen de tijd om de lading te lossen. Soms

zijn dit werkdagen, maar niet altijd. Vaak is de aankomsttijd van een

boot tussen 23.00 en 24.00 uur. Zo pikken ze meteen alweer een dag

in. Stel nu dat je drie werkdagen vrijgesteld wordt van demurrage

(volle container) en na lossing krijg je ook nog tijd om leeg retour

te leveren van, zeg, drie dagen. Dan zou je dus ruim voldoende tijd

hebben om de goederen zonder verdere kosten te kunnen ontvangen.

Helaas, je krijgt de vrijstelling pas nadat je de THC hebt voldaan

en dit bedrag op hun rekening staat. Want stel je voor… Dit kost zomaar

een dag extra. Wil de douane ook nog scannen of inspecteren,

dan kost dat tijd en dus extra geld. De scan zelf is gratis, maar de

rederij wil geld voor bemiddeling en transport naar en van de scan.

Bingo!

Geld voor doorboeking

Nu zijn er vervoerders die slim zijn. Zij combineren soms een importcontainer

(droge box dus geen reefers) met een andere opdracht,

van een klant die toevallig dezelfde soort container heeft geboekt

voor export. Dus een 40” 8.6 import kun je doorladen voor een nieuwe

boeking. Vroeger belde je dan even met de rederij om te vragen

of je die container mocht doorgebruiken. Later moest dit per

fax en tegenwoordig met e-mail. Vaak was dit geen enkel probleem

en werd het aangepast in het computersysteem. Anders bleef de

importklant detention betalen en de boeking bij het empty-depot

bleef openstaan.

Tot er iemand was die vond dat de kosten voor handling en stalling

niet genoeg waren en ook nog geld ging vragen voor doorboeking.

Op dit moment hebben enige rederijen zelfs voor deze nieuwe

kostenpost een bedrijf opgericht: Avantida. Daar kun je online een

doorboeking maken. Je kunt er ook vragen of je op een ander depot

of een andere terminal mag inleveren, omdat jou dit goed uitkomt

vanwege de vervolgrit die je daar hebt staan. Men zegt dat de opzet

is om het milieu te sparen, door minder kilometers te maken. Maar

ondertussen geven ze voor een leegretour een depot op dat veel

VERNmagazine – APRIL2017

verder ligt dan wat de vervoerder eigenlijk wil. De vervoerder kan

dan via het Avantida-systeem een verzoek doen voor bijvoorbeeld

een Waalhaven-depot in plaats van Maasvlakte. Wel even minimaal

dertig euro aftikken.

Kakkerlak

Laatst kwam er een container van een klant binnen met twintig ton

karton vanuit Panama. Hij moest die retour nemen omdat dat in

zijn afspraak staat voor levering van nieuwe, verpakte goederen.

Omdat hier goede recyclingbedrijven zijn, kan hij net tegen de kostprijs

die lading over laten komen. Maar hij kreeg een douane-inspectie

op de terminal en de ambtenaar zag een kakkerlak lopen

en wilde niet verder inspecteren. Mijn voorstel om dit dan te doen

bij lossing werd niet aanvaard en hij bleef staan. Na enige weken

was deze patstelling zo hoog opgelopen, inclusief de kosten, dat

mijn klant er geen brood meer in zag en zijn handen ervan af heeft

getrokken. Hij was namelijk niet zelf de verscheper, dat was de klant

in Panama.

Soms zie ik hem in het systeem van de terminal nog steeds als present

staan en heb dan wel medelijden met die rederij, want hun

kosten lopen aardig op. Ik zag al nota’s van over de tienduizend

euro, terwijl de lading maar negentienhonderd euro waard is. En

niemand die het wil hebben. Boontje komt om zijn loontje zoals dat

zo mooi heet. Alle verladers hebben inmiddels wel een dergelijke

ervaring en zijn niet blij als een agent bij de verkeerde rederij boekt

omdat het tarief zo lekker is. Uiteindelijk worden al die kosten doorberekend

in de productprijs.

Eén container voor iedereen

Uiteindelijk bedenken de rederijen wel weer andere zaken om

ons op kosten te jagen, terwijl ze veel geld kunnen verdienen als

ze zouden overgaan op standaardisering van de droge containers.

Een zogenaamde ‘grijze’ container die is ondergebracht bij één

leasemaatschappij en beschikbaar is voor elke aangesloten rederij.

Import van de ene en dan weer laden voor de andere rederij.

Via internet zelf ladingen vinden en het regelen. De transportprijs

zal per klant lager worden en de efficiëntie enorm toenemen. De

milieuvoordelen verbeteren omdat er bijna geen leeg rijden meer

nodig is.

Helaas kan die rederij dan alleen met de zeevracht zijn geld verdienen.

Daarom zal dit voorlopig niet gaan gebeuren. Ze hebben lak

aan het milieu, het gaat ze gewoon om geld. Het stelen is er niet

minder op geworden in de haven en zal nog lang zo doorgaan ben

ik bang. Ik kan dus alleen maar waarschuwen dat je niet alles moet

pikken en op moet komen voor je eigen belangen.

L


VERNmagazine – APRIL2017

Rijden voor het

goede doel

Orcon Workwear

4e adv. pagina

VOOR elke

VOOR elke

pROfessiOnal

pROfessiOnal

de peRfecte match

de peRfecte match

www.ORcOnwORkweaR.nl

www.ORcOnwORkweaR.nl

Hoe mooi is het als je mensen

met een beperking een

onvergetelijke dag kunt

bezorgen door ze mee te

nemen in de truck?

In en rondom het Noord-Hollandse Langedijk vindt in

september alweer voor de dertiende keer de Langedijker

Vrachtwagentour plaats.

De Langedijker Vrachtwagentour is in eerste instantie opgezet

als eenmalig evenement ter gelegenheid van het

925-jarig bestaan van Langedijk. Chauffeurs en deelnemers

vonden het echter voor herhaling vatbaar. Inmiddels is het

evenement uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend fenomeen

op de tweede zaterdag in september.

Honderd vrachtwagens verzamelen zich bij Kuiper Transport

in Heerhugowaard, waar cliënten van zorginstellingen

Esdégé-Reigersdaal en Philadelphia instappen in de cabine.

De transportbedrijven die meerijden stellen belangeloos

hun voertuigen ter beschikking en de chauffeurs en

vele andere vrijwilligers verlenen hun medewerking.

Als je alle truckruns in Nederland bij elkaar optelt, zetten

zo’n 9500 chauffeurs zich belangeloos in. De OSC (Overkoepelende

Stichting Chauffeursactiviteiten) helpt om dit

mogelijk te maken door een ontheffingsbrief te verstrekken

aan chauffeurs die door deelname aan een truckrun hun

verplichte weekendrust niet kunnen maken.

Ook meerijden?

Hieronder vindt u een overzicht van truckruns in uw regio.

27 april: Truckrun Hoeksche Waard

Informatie en aanmelding:

hoekschewaardsetruckers.nl.

30 april: Peelland Truckrun

Informatie en aanmelding: depeeltruckers.nl.

13 mei: Truckrun Nienoord Truckers

Informatie en aanmelding: nienoordtruckers.nl

21 mei: Truckrun Schijndel 2017

Informatie en aanmelding: info@cvs-schijndel.nl.

10 juni: Truckrun Amsterdam

Informatie en aanmelding: detruckersvrienden.nl

11 juni: Truckersday Stiphout

Informatie en aanmelding: truckersdaystiphout.nl

17 juni: Truckrun De Tukker Truckers

Informatie en aanmelding: tukker-truckers.nl.

17 juni: Truckfestijn Nijkerk

Informatie en aanmelding: truckfestijnnijkerk.nl

3 september: Truckrun Weert

Informatie en aanmelding: truckrunweert.nl.

9 september: Langedijker Vrachtwagentour

Informatie en aanmelding:

langedijkervrachtwagentour.nl

9 september: Truckrun Zeeuws-Vlaanderen

Informatie en aanmelding: truckrollzeeland.nl

16 september: Stichting Truckrun Noord-West Veluwe

Informatie en aanmelding:

facebook.com/Stichting-Truckrun-noord-west-Veluwe

16 september: Truckrun Valkenswaard

Informatie en aanmelding: truckrunvalkenswaard.nl.

17 september: Truckrun Boxmeer

Informatie en aanmelding: truckrunboxmeer.nl.

23 september: Truckrun Gendt

Informatie en aanmelding: enjoy-transport.nl

24 september: Udense Truckrun

Informatie en aanmelding: udensetruckrun.nl.

30 september: Truckrun Haarlemmermeer

Informatie en aanmelding:

facebook.com/StichtingHetReservewiel


2

VERNmagazine

De Oplossing

biedt senior chauffeur

extra inkomen en opdrachtgever zekerheid

Geen risico

De senior chauffeurs komen in dienst bij De Oplossing BV. Zodoende

heeft de opdrachtgever geen enkele verplichting of risico ten

ten aanzien van de chauffeur. Gezien het tekort aan chauffeurs en

het risico dat men bij ziekte of arbeidsongeschiktheid jaren moet

doorbetalen, zijn werkgevers huiverig om personeel aan te nemen.

Met een senior chauffeur van De Oplossing heeft men deze belemmeringen

niet. De senior chauffeur heeft over het algemeen veertig

tot vijftig jaar ervaring. De Oplossing BV zorgt ervoor dat diploma’s

als code 95 en gevaarlijke stoffen op orde zijn. Tevens worden de

senior chauffeurs iedere twee jaar medisch gekeurd. Om te voorkomen

dat de senior chauffeur bij een eventueel ongeval meteen

de schuld krijgt vanwege zijn leeftijd, willen we een daschcam in de

vrachtwagen plaatsen.

APRIL2017

Ook voor eigen rijders

Ook voor een eigen rijder kan de genoemde opzet een oplossing

zijn. Hij hoeft zijn bedrijf niet te verkopen en af te rekenen met de

belasting, hij kan gewoon ondernemer blijven.

De verdiensten uit zijn bedrijf aangevuld met de AOW zorgen ervoor

dat de eigen rijder nog een leuk inkomen kan hebben. Gezien het

chauffeurstekort kunnen onze senior chauffeurs nog een prachtige

taak vervullen in onze samenleving.

Transportbedrijven en chauffeurs die interesse hebben om gebruik

te maken van De Oplossing, kunnen contact opnemen met de

VERN voor meer informatie of aanmelding.

E-mail: info@vern.nu, T 0180-646464

L

De transportwereld is de

afgelopen jaren sterk veranderd.

Als gevolg van recente ontwikkelingen

is een tekort aan vrachtwagen

chauffeurs ontstaan.

De VERN zag dit jaren geleden

al aankomen en heeft nu een

oplossing gevonden voor zowel

werknemer als werkgever.

Het tekort aan chauffeurs ontstaat doordat een grote groep

pensioengerechtigde chauffeurs stopt met rijden. Er komen

te weinig jonge chauffeurs bij om deze uitstroom op

te vangen. Door de groei van de economie zijn er juist meer

chauffeurs nodig: één procent economische groei staat

gelijk aan tweeduizend extra ritten per dag. De gepensioneerden

chauffeurs die uitstromen, hebben in veel gevallen

een financieel probleem. Het pensioen is volgens de

cao opgebouwd bij het Pensioenfonds Vervoer. Helaas is

dit een zeer karig pensioen. Na veertig jaar premieafdracht

heeft men een pensioen opgebouwd van € 430,- per maand.

De gepensioneerde krijgt gezamenlijk met zijn partner in de

AOW, € 1445,- per maand. Pensioen en AOW geven een gezamenlijk

inkomen van € 1875,- per maand.

Actieve ouderen

Uit een beperkt onderzoek is naar voren gekomen dat gepensioneerden

het inkomen uit AOW en pensioen graag

willen aanvullen en dat zij veelal bereid zijn om een aantal

uren arbeid te blijven verrichten. Wij spreken hier over ‘actieve

ouderen’ die nog graag actief blijven in de transportsector,

maar niet meer dan twee á drie dagen in de week.

Het vak van beroepschauffeur is dermate intensief dat

vijftig tot zeventig uur in de week niet meer vol te houden

is. Echter enkele dagen in de week vindt men geen enkel

bezwaar: twee dagen in de eerste week, daarna vijf dagen

vrij. In de tweede week drie dagen werken en vier dagen vrij.

Het inkomen uit de AOW, het pensioen en de gewerkte dagen

is dan groter dan dat men nog regulier chauffeur was.

Tevens blijft voldoende vrije tijd over om van andere dingen

te genieten.


4

Work hard,

play hard

VERNmagazine – APRIL2017

Verplichte rusttijd?

Neem een bak koffie en ga er

even lekker voor zitten.

Grappige weetjes en...

DIT ZIJN DE MEEST BIZARRE WETTEN IN EUROPA

1 In Frankrijk is het legaal om te trouwen met iemand

die overleden is. No thanks!

9 Voor spugen op de grond kun je in Barcelona een boete

krijgen.

10 Mensen in Turijn die hun hond niet minstens drie keer

per dag uitlaten, kunnen een boete van € 500,- (!) verwachten.

11 Hoe tegenstrijdig het ook klinkt, in Engeland is het illegaal

om dronken te zijn in een pub. Maar als u weleens

in Engeland geweest bent, weet u dat dit niet echt gecontroleerd

wordt.

...de fijnste spullen om mee te nemen op weg of thuis mee te spelen.

Fruitspion

Met deze fruitspion houdt u de temperatuur van het fruit

in uw wagen nauwkeurig in de gaten. Verkrijgbaar voor

verschillende soorten en zelfs verschillende rassen van

één fruitsoort. empa.ch

Behang-tv

Oké, het kost iets, maar dan

heeft u ook wat, namelijk de

allerdunste televisie ooit.

Hij is van LG en ligt, of liever

gezegd hangt, in de winkels

voor €7999.

2 In Denemarken is het toegestaan om te ontsnappen uit

de gevangenis. Althans, je krijgt geen extra straf als je dit

probeert.

3 Mannen die graag rondlopen in een rok, kunnen beter

niet naar Italië gaan. De kans is aanwezig dat je dan

wordt gearresteerd.

4 In het Russische Chelyabinsk is het een crime om in een

vieze auto rond te rijden. Doe je dit wel, dan kan je dit

een boete van ongeveer € 60,- opleveren.

5 In Engeland is het illegaal om gebruik te maken van een

taxi of het openbaar vervoer als je een besmettelijke

ziekte hebt.

6 In Griekenland is het verboden om in openbare ruimtes

videogames te spelen.

7 Op het Italiaanse eiland Capri is het verboden om luidruchtige

sandalen te dragen.

8 In Spanje kunt u beter niet autorijden met slippers aan

je voeten, hier kunt u een boete van € 200,- voor krijgen.

Oei, hier hebben we ons meerdere malen aan schuldig

gemaakt…

12 In het Italiaanse stadje Eraclea is het verboden om zandkastelen

te maken op het strand. Volgens autoriteiten

staat dit in de weg voor voorbijgangers.

13 Zin in een potje schaken tijdens de seks? Dan moet je

niet in Estland zijn. Hier is dit verboden. Hoe zouden ze

het controleren?

14 In Italië moet je niet tegen een man zeggen dat hij geen

ballen heeft. De Italianen vatten dit op als een grove

belediging. Zo grof, dat je er zelfs een boete voor kunt

krijgen.

15 In een poging treinvertragingen te voorkomen, is

het tientallen jaren geleden in Frankrijk en Engeland

verboden om iemand te kussen op het perron. Hoewel

je er tegenwoordig geen gedoe meer mee krijgt, staat

de wet nog steeds in de boeken én is er zelfs een kans

dat je er nog wel op aangesproken wordt.

Note: Hoewel we een grondige factcheck hebben gedaan,

kunnen we niet met 100% zekerheid zeggen dat sommige

van deze wetten nog bestaan. Enkelen zijn eerder een mythe

dan een wet. Maar ach, who cares?

Slim slot

Geen sleutel die u kunt verliezen, geen

code die u kunt vergeten en geen

belachelijk kleine toetsen die u verkeerd

indrukt; gebruik uw smartphone om dit

bluetooth bagageslot te ontgrendelen of

vergrendelen en te volgen via track & trace.

Een automatisch alarm gaat af wanneer

uw bagage zich zonder uw medeweten

verplaatst. Voor €49,95, bij radbag.nl

iPad voor weinig

Nou ja, in ieder geval goedkoper dan zijn

voorganger, de nieuwe iPad met 9,7 inch

scherm. De nieuwe iPad is 20 procent

dikker dan zijn voorganger,

de iPad Air 2. Voorzien van 64-bits A9-

chip en met een schermresolutie

van 2048 bij

1536 pixels.

Vanaf €409, apple.nl

Uw wereld op hout

Laat met de meegeleverde prik vlaggetjes of

pins zien waar u geweest bent, via

welke routes en waar u nog heen wilt.

Houten wereldkaart Style is er in drie

formaten: 105 x 60 cm €99,50,

124 x 70 cm €129,50 en

140 x 80 cm €159,50, bij woodprint.nl

Dit artikel komt van Manify.nl, hét online lifestyleplatform voor mannen.

Met o.a. info over reizen, evenementen, auto’s, gadgets en natuurlijk een

bescheiden vleugje ladies. De ideale mix voor de moderne Nederlandse man.


Advertorial

6

Wij

De VERN heeft voor haar leden een

Exclusieve overeenkomst met Max-Repair voor VERN-leden

Schade snel, adequaat en voordelig

afgehandeld

exclusieve overeenkomst afgesloten

weer kunnen rijden. Wij zijn erg bij met het one stop shoppingschadeherstel

concept en het actief meedenken van MAX-Repair

om de schadelast voor de leden te verlagen.”

Beschermd op weg met Howden

Insurance Brokers Nederland

zijn een internationaal opererende

verzekeringsmakelaar met vestigingen

door heel Europa. Als een van de

Aansprakelijkheidsverzekering voor het bedrijf

Met de aansprakelijkheidsverzekering verzekert u de continuïteit

van uw bedrijf. Lopen andere mensen of andermans spullen

schade op door uw bedrijfsactiviteiten en bent u daarvoor verantwoordelijk,

dan regelen wij de schadeafhandeling.

Advertorial

Advertorial

met MAX-Repair, het landelijke

schadeherstelnetwerk voor trucks en

zwaar werkmaterieel.

VERN-leden halen hiermee nog meer voordeel uit hun VERN-lidmaatschap.

Professioneel schadeherstel voor zowel trucks als

trailers is door de samenwerking met MAX-Repair adequaat en snel

geregeld.

Klaas de Waardt, voorzitter van de VERN: “Voor onze leden hebben

wij een one stop shopping-concept ontwikkeld, waarin wij verschillende

diensten via het centrale loket van de VERN aanbieden,

beheren en uitvoeren. Door nu ook professioneel schadeherstel

hieraan toe te voegen - fabrikant onafhankelijk - profiteren onze

leden nog meer van hun VERN-lidmaatschap. Zij kunnen rekenen

op o.a. vervangend vervoer en 24/7 bereikbaarheid, zodat zij snel

Voorrang

Nu gaat u naar uw dealer als u schade heeft en laat hem alles verzorgen.

De dealer brengt de wagen naar de schadehersteller en betaalt

de schadehersteller. U krijgt een rekening van de dealer, die twintig

procent hoger is. Tenslotte moet de dealer ook wat verdienen.

Dit kan anders. Bij Max-Repair vult u bij schade het schadeformulier

in op de website. Een medewerker van Max-Repair neemt vervolgens

contact met u op en handelt de schade af. U gaat rechtstreeks

naar de schadehersteller. Daar krijgt u voorrang omdat u lid bent

van de VERN. Max-Repair helpt u ongeacht wat uw verzekeringsmaatschappij

is. De Waardt: “Doordat de schadelast van de verzekeraar

twintig procent lager is, kunnen op den duur de verzekeringspremies

omlaag.” Max-Repair heeft 37 vestigingen door heel

Nederland.

Bekijk voor meer informatie de film van

Max-Repair op www.vern.nu/max-repair/

T Comm Telematics specialist in

trailer telematica

T Comm Telematics is specialist in het

draadloos meten, registreren en

realtime inzichtelijk maken van de

locatie en staat van trailers, motor-

en aanhangwagens en de conditie van

de lading hierin.

Onze oplossing wordt wereldwijd ingezet bij voedseltransport

(levensmiddelen, AGF, vis, vlees), vervoer van bloemen en planten,

farmaceutische producten, chemicaliën en vee.

Een deel van onze klanten:

Amerongen Kamphuis, Amex Logistics, C v Heezik, Transportbedrijf

van Duijn & Z.N., E. van Wijk Logistics, Fatrans, Farm Trans Group,

Heijploeg, Hessing, H.Z. Transport, Kotra Group, Mooy Logistics,

Nedcargo, Sande Logistics, St. van den Brink

De toegevoegde waarde die wij leveren aan onze klanten is van

groot belang ten aanzien van de geldende wettelijke verplichtingen

met betrekking tot temperatuuregistratie, bewijsvoering vervoersprestaties/condities

met betrekking tot kwaliteit, efficiency en

betrouwbaarheid.

Hoe vertaalt dat zich:

Door middel van draadloze temperatuur-, deur-, brandstof-,

truck id-, urenteller koelmachinesensoren. Snelle montage en direct

inzichtelijk op de portal. Onze webportal is intelligent, zeer gebruiksvriendelijk

en dusdanig ingericht dat er door middel van alarmen

geanticipeerd kan worden op de condities van uw lading. Rapportages

’on the spot’ overleggen. Klanten op afstand inzage geven van

vervoersprestaties, gehele vloot inzichtelijk op één portal. Onze

informatie kan geïntegreerd worden met gerenommeerde boordcomputers

en TMS/planningspakketten.

De geconditioneerde keten van land tot mond monitoren en registreren,

zodat er een betere voedselveiligheid wordt gegarandeerd en

verlies in de keten wordt geminimaliseerd, is samen met de efficiëntie

voor logistieke bedrijven verhogen door, gericht, beter, actueel, en

zinvol inzicht te verstrekken, op basis van Easy Intelligence ons doel.

Contact:

www.tcommtelematics.com

verkoop@tcommtelematics.com

T +31(0)79 343 50 20

partners van de VERN luisteren wij

naar uw behoeften en wensen.

Aan de hand hiervan adviseren en helpen wij u naar het zoeken van

de juiste verzekeringsoplossingen. Door onze jarenlange ervaring in

de transportbranche garanderen wij een verzekering die bij u past.

Motorrijtuigen

Uw vrachtwagen is een belangrijk onderdeel van uw bedrijf en een

substantieel onderdeel van uw bedrijfskosten. Waardevolle bezittingen

moet u beschermen zodat u met een veilig gevoel de weg op

kunt. Helaas zit een ongeluk in een klein hoekje, hoe voorzichtig u

ook bent. Bij ons krijgt u de zekerheid dat wij op dat moment de gehele

schadeafwikkeling zullen overnemen. Samen staan we sterk.

Container-/traileraansprakelijkheid

Deze verzekering is onmisbaar als u aanhangwagens of opleggers

van derden gebruikt. Het is een aanvulling op de vrachtwagenverzekering

en dekt schade of verlies door onder meer brand,

verkeersongelukken en diefstal.

Vervoerdersaansprakelijkheid

De vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking volgens

de geldende vervoerscondities zoals AVC voor binnenlandvervoer

en CMR in geval van grensoverschrijdend vervoer. Als vervoerder

bent u aansprakelijk voor schade aan goederen tijdens

dit vervoer. De aansprakelijkheid is afhankelijk van de nationale

wetgeving en van internationale verdragen. Na een uitvoerige inventarisatie

komen wij gezamenlijk tot een passende dekkingsconstructie.

Ongevallenverzekering

Geeft een uitkering bij overlijden of bij blijvende invaliditeit als gevolg

van een ongeval. De loonsom is de basis voor de uitkering.

Bedrijfsrechtsbijstand

De bedrijfsrechtsbijstand is speciaal voor u op maat gemaakt. Als

eigen rijder loopt u bepaalde risico’s. Een zakelijk conflict kan al

snel uitmonden in een rechtszaak, echter u wilt zich voornamelijk

richten op uw bedrijf en het is prettig te weten dat u hiervoor goed

bent verzekerd.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Als zelfstandig ondernemer kunt u arbeidsongeschikt raken. Dat

kan grote financiële gevolgen hebben. Met de AOV verzekert u zich

tegen dit risico en beschermt u de continuïteit van uw onderneming.

Schade

Als uw adviseur staan wij meer dan 100% achter u.

Ontevredenheid heeft meestal te maken met de schade -

afwikkeling. Onze dienstverlening stopt niet bij een snelle en

correcte schadevergoeding. Wij hanteren een zorgvuldige aanpak,

stellen een expert aan en wikkelen indien gewenst het rechtstreeks

af met de hersteller waardoor snelheid gewaarborgd is.

Particuliere risico’s

Naast uw bedrijfsverzekeringen bieden wij ook de mogelijkheid

tegen aantrekkelijke tarieven en prima voorwaarden uw privéverzekeringen

bij ons onder te brengen.

Voordelen VERN-pakket:

Uitstekende premie, voorwaarden en condities

K Maatwerk

K 24/7 schade melden

K Pakketnota

K Volledige ontzorging

Vragen?

Wilt u weten wat u kunt besparen? Vraag vrijblijvend een offerte op.

Howden Insurance Brokers Nederland B.V., tel: 010-7200620.

Of via de VERN: tel: 0180-646464.

www.howdengroup.com/en-nl

infonederland@howdengroup.com

Tel: 010 - 7200620


8

DE NATIONALE POLITIE – APRIL2017

Veilig transport

door veilig te laden

Goed stuwen en op de juiste

manier vastzetten van lading is

van groot belang voor een goed

en veilig transport. Dat vereist

vakmanschap.

Bijna dagelijks ontstaan files en zelfs ongevallen door afvallende

lading. Ook als vrachtauto’s kantelen, komt dit vaak

door kiepen of schuiven van lading. Met als gevolg veel onkosten

voor de transporteur en gevaar voor het leven van

de chauffeur. Maar ook economische schade door files en

oponthoud. En soms vallen er zelfs doden te betreuren.

“Met elkaar moeten we dat zoveel mogelijk voorkomen. Als

politie doen wij dat vooral door regelmatig tijdens reguliere

transportcontroles op ladingzekering te checken.


Vervolg op pagina 40

DE

NATIONALE


0

Vervolg van pagina 39

Verhoog de wrijving

“Om je een voorbeeld te geven: tijdens een transport werken

enorme krachten op de vervoerde lading in. Simpel door optrekken,

afremmen en rijden door bochten. Een voorwerp (lading) in

beweging volgt met zijn massa de beweging van het voertuig.

Bij hard remmen heeft tachtig procent van het ladinggewicht de

neiging om ‘door te gaan’. Moet je dan tegelijkertijd ook uitwijken,

dan gaat die lading een eigen leven leiden, hoe zwaar die lading

ook is. We merken tijdens de controles dat chauffeurs niet meer weten

dat de massa niet van invloed is op het moment van schuiven.

Terwijl de oplossing redelijk eenvoudig is, bijvoorbeeld door

anti-slipmatjes. Daardoor verhoog je de wrijving. Maar denk ook

aan zekeringsmiddelen als spanbanden of kettingen.

Het beste is om altijd eerst te bekijken of lading opgesloten kan

worden. Dit hoeft niet altijd tegen het kopschot of de voertuigwanden.

Je kunt ook rongen gebruiken of een balk op de laadvloer

spijkeren.”

DE NATIONALE POLITIE – APRIL2017

Met als doel om het oponthoud en ongevallen te verminderen en

de verkeersveiligheid en mobiliteit te verhogen.” Aan het woord

is Gert Wibbelink, plaats vervangend diensthoofd van de dienst

Infrastructuur van de Landelijke Eenheid, onderdeel van de Nationale

Politie.

De boetes die je als chauffeur of vervoerder krijgt als lading niet

of onvoldoende vastgezet is, variëren. Het hangt af van het soort

lading en de mate van gevaar. Het ‘starttarief’ is 370 euro. Verhoudingsgewijs

komen dergelijke overtredingen bij buitenlandse en

Nederlandse transporten evenveel voor.

Wat is de reden dat lading toch regelmatig

niet goed vastgezet wordt?

Gert Wibbeling: “Voor ons is het deels gissen wat de oorzaken zijn.

Maar ik kan me zomaar voorstellen dat de druk in de transportsector

hoog is. Er moet snel geleverd worden, de concurrentie is

moordend. Als je weinig tijd hebt, neem je misschien ook wel minder

tijd om degelijk te laden.”

Tips om professioneel te laden

Gert Wibbeling: “De politie denkt graag mee met de sector en daarom

geven we in het eerste nummer van VERN Magazine een aantal

tips om lading professioneel te stuwen en vast te zetten. Want hoe

mooi zou het zijn als we met elkaar het aantal boetes kunnen terug

dringen en het verkeer veiliger te maken!”

K Inspecteer voor het wegrijden altijd of de lading goed is

gezekerd. Doe dat altijd wanneer anderen het voertuig geladen

hebben.

K Controleer bij langere ritten ook onderweg of de lading nog

goed vaststaat. De lading zelf, maar ook spanbanden en kettingen,

‘zetten zich’ als gevolg van voertuigbewegingen waardoor

ze niet meer strak om de lading zitten.

K Kijk niet alleen met de ogen of lading vaststaat. Vooral kleinere

zaken als stophout of opvulmateriaal lijken klem te zitten, maar

zijn met de hand vaak gemakkelijk los te maken.

K Let ook op zaken als dekkleden, gereedschappen en bezems die

vaak niet vast op het voertuig liggen.

K Losse veldgewassen, zoals bieten en aardappelen en ander

los materiaal zoals puin en grind blijven na het laden of lossen

soms achter op wielschermen of andere voertuigdelen.

Verwijder ze tijdig! Als ze tijdens het rijden van het voertuig

vallen, vormen ze ongeleide projectielen en een gevaar voor

andere weggebruikers.

K Gebruik goed bevestigingsmateriaal. Een spanband die één

centimeter is ingescheurd verliest al tachtig procent van zijn

sterkte.

K Gebruik het bevestigingsmateriaal alleen zoals het bedoeld is.

Knoop bijvoorbeeld nooit twee stukken spanband aan elkaar en

zet geen verlengstukken op de ratel van een spanband.

K Controleer ook de bevestiging van afzetbakken en containers.

Alleen een ketting aan de achterzijde van een afzetbak is niet

voldoende.

Vragen naar aanleiding van dit artikel?

Stuur een mail naar mailbox.dinfra.tmc@klpd.politie.nl en wij

nemen contact met u op.

L


De beste oplossing voor ladingzekering en logistiek!

2 &

en smartphone-applicaties.

WEBS

APPS

Een overzicht van websites

Cargoplank

Alle soorten spanbanden,

vanaf 25 stuks al met naam

erop mogelijk!

Hijsbanden en

rondstroppen

Cargokeepers

Spanbandoproller,

heel handig!

Omdat ze handig zijn of

gewoon leuk.

Kortingsactie

Voor alle VERN Magazine-lezers geldig tot en met 30-5-2017!

10% korting op al onze producten

uit onze webshop. Geef bij het afrekenen

Vloerbalk 1000 of

1350 kg

couponcode VERN-05 in

De goedkoopste CMR’s

NavionTruck

Met het Navion Truck-navigatiesysteem

heeft u altijd up-to-date

verkeersinformatie zonder dat het

u bergen MB’s kost, dit systeem

functioneert namelijk zonder

internet. U kunt de afmetingen van

uw voertuig doorgeven (hoogte, lengte, gewicht, aantal assen),

zodat u niet terechtkomt op te smalle wegen. Met duizenden

POI’s, zoals bedrijven, zones voor laden en lossen, restaurants en

betalingspunten.

Truckfly

Truckfly is bedacht door truckers

voor truckers. De app helpt u bij het

vinden van alle belangrijke stopplaatsen

langs de weg: parkings,

servicestations en wegrestaurants.

Deze POI’s worden weergegeven

met vermelding van het aantal parkeerplaatsen, het aantal douches

en de voorzieningen ter plaatse (geldautomaten, draadloos

internet etc.)

Uturn

Voorkom leegrijden en vind ladingen

met behulp van Uturns slimme

matchingplatform. Uturn brengt

vraag en aanbod op een slimme

manier bij elkaar. Het platform is

op de hoogte van de locatie van

vervoerder en matcht deze met relevante opdrachten die verladers

inbrengen.

RouteXL.nl

Hoe kies je de snelste weg als

je weet dat er alleen al met tien

adressen meer dan drie miljoen

verschillende routes mogelijk zijn?

Wiskundigen proberen al jaren een

oplossing te vinden. Ze hebben er

zelfs een speciale naam voor: het Travelling Salesman Problem.

Als u puzzelen leuk vindt, kunt u er plezier aan beleven. En anders

vindt RouteXL de snelste route voor u.

Trailer- en

containersloten

Kunststof koffers en

bakken

Stuwzakken

Pallethoeken en

hoekprofielen

PVC hoekprofielen

12 of 19 mm

Kent u STRAP2GO nog niet? Wilt u veel tijd

besparen op het vastzetten van uw vracht?

Strap2Go nu in een rail-system, ook voor

reeds in gebruik zijnde trailers.

Het gepatenteerde STRAP2GO systeem biedt

een snelle, veilige en eenvoudige oplossing

voor het vast- en losmaken van diverse

soorten zendingen. Vooral bedoeld voor

gebruik in opleggers, bakwagens en combi’s

met schuifzeilen. STRAP2GO wordt gebruikt

in combinatie met spanbanden van 50 mm

conform norm EN-12195-2.

Truck Parking Europe

Truck Parking Europe is een community-based databank van parkeerterreinen. Het bevat niet alleen officiële

parkeerterreinen voor vrachtwagens – bijvoorbeeld nabij snelwegen of parkeerplekken met tankstations en

garages – maar ook voor zwaar verkeer toegankelijke plaatsen, bijvoorbeeld in industriegebieden. Een Europabrede

community actualiseert en beoordeelt de gegevens.

Vanaf nu is STRAP2GO verkrijgbaar met een

railsysteem.

Het STRAP2GO SLIDING-SYSTEM zorgt ervoor

dat bij het laden en lossen de spanbanden op

een heel eenvoudige wijze, verschoven kunnen

worden. De spanbanden hangen dus nooit in

de weg!

Hondsruglaan 89-03 NL-5628 DB Eindhoven

www.BCF-Products.nl


4

NIWOwet®elgeving

Wet- en regelgeving

U wilt maar één ding: de weg op.

Dat kan niet voordat u alles

goed heeft geregeld. De VERN

licht de belangrijkste wet-

en regelgeving voor u uit.

In deze editie:

de NIWO Eurovergunning.

De NIWO is sinds jaar en dag de vergunningverlener voor

het wegtransport. Op grond van de Wet wegvervoer goederen

verleent de NIWO Eurovergunningen aan transportondernemingen

die zich in Nederland bezighouden met

het beroepsgoederenvervoer over de weg. Beroepsgoederenvervoer

is het tegen betaling vervoeren van goederen

in opdracht van derden. Wanneer je een transportonderneming

in Nederland wilt beginnen die beroepsgoederenvervoer

gaat verrichten, moet je over een Eurovergunning

beschikken als je gebruikmaakt van voertuigen met een

laadvermogen van meer dan vijfhonderd kilo. Niet alleen

vrachtauto’s, maar ook bestelauto’s zijn vanwege hun laadvermogen

in veel gevallen vergunningplichtig.

Werkelijke en duurzame vestiging

De onderneming moet beschikken over een werkelijke en

duurzame vestiging in Nederland. Zodra de Eurovergunning

is verleend, moet het bedrijf de beschikking hebben

over minimaal één voertuig.

Betrouwbaarheid

De betrouwbaarheid toont u aan met een Verklaring

Omtrent het Gedrag (VOG) voor natuurlijke personen (np) of

rechtspersonen (rp). Het Ministerie van Veiligheid en Justitie

geeft deze verklaringen af. Als de rechtsvorm van uw onderneming

een besloten vennootschap, een vennootschap

onder firma of een maatschap is, dan vraagt u de VOG-rp

schriftelijk aan bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie

met het formulier VOG-rp. Als de rechtsvorm een eenmanszaak

is, dan vraagt u de VOG-np aan via uw gemeente met

het formulier VOG-np. En alleen als er een vervoersmanager

is aangetrokken, dan moet voor deze persoon apart

een VOG-np aangevraagd worden via de gemeente met het

formulier VOG-np.

Financiële draagkracht

U bent kredietwaardig als u over voldoende financiële middelen

beschikt voor een correcte start en voortgang van de

onderneming. U moet beschikken over een bedrijfskapitaal

van minimaal € 9.000,- als u één voertuig inzet plus € 5.000,-

voor elk extra voertuig dat u inzet. Dus stel, u heeft drie

voertuigen, dan is het: € 9.000,- + 2 x € 5.000,- = € 19.000,-

. Het kapitaal moet aanwezig zijn in de vorm van risicodragend

vermogen.

Vanaf 1 januari 2015 worden zogeheten risicobedrijven jaarlijks op

kredietwaardigheid getoetst. Een risicobedrijf zal dit aan de hand

van financiële gegevens, zoals een jaarrekening, een vermogensopstelling

of een belastingaangifte moeten aantonen. Van een

risico bedrijf is sprake als het risicodragend vermogen is aangevuld

met een achtergestelde lening of als de solvabiliteitsratio (eigen

vermogen t.o.v. totale vermogen) lager is dan 20%.

Vakbekwaamheid

De vervoersmanager, degene die leiding geeft aan de vervoerswerkzaamheden,

moet vakbekwaam zijn. Dit wordt aangetoond

met een erkend vakdiploma Ondernemer beroepsgoederen -

vervoer over de weg. Voor dit vakdiploma leg je een zestal examens

af, de divisie CCV van het CBR organiseert deze examens. Er zijn

diverse aanbieders die de opleiding verzorgen.

Als meerdere personen leidinggeven, moet minimaal één voldoen

aan de eis. De vervoersmanager moet in de Europese Unie wonen.

Als de eigenaar, vennoot of directeur zelf het vakdiploma bezit, dan

is deze persoon de (interne) vervoersmanager. Is de onderneming

niet zelf in bezit van het vakdiploma, dan kan zij een (externe) vervoersmanager

aantrekken, bijvoorbeeld een procuratiehouder of

bedrijfsleider. Voorwaarde is dat de NIWO kan vaststellen dat de

vervoersmanager permanent en daadwerkelijk leidinggeeft aan de

vervoerswerkzaamheden en dat er een reële band is met de onderneming.

De NIWO stelt in die gevallen altijd een onderzoek in.

APRIL2017

Vanaf 1 januari 2015 mag een vervoersmanager zijn vakdiploma

inbrengen bij maximaal vier transportbedrijven met een totaal

wagenpark van maximaal vijftig voertuigen. Wel mag een interne

vervoersmanager in beginsel bij één onderneming of één holding

een onbeperkt aantal voertuigen beheren.

Wet Bibob

De NIWO kan een Eurovergunning weigeren of intrekken op basis

van de Wet Bibob. Hiervoor kan een advies bij Bureau Bibob

worden aangevraagd. In het Bibob-advies staat of en in welke

mate er gevaar bestaat dat de Eurovergunning voor criminele

activiteiten wordt of zal worden misbruikt. De NIWO vraagt alleen

een Bibob-advies aan, als daartoe aanleiding is.

Vervoersmogelijkheden

Bedrijven met een Eurovergunning zijn verplicht om over minimaal

één voertuig te beschikken. Voor dit voertuig is een vergunningsbewijs

(ook wel: gewaarmerkt afschrift) nodig. Met een Eurovergunningsbewijs

aan boord van uw voertuigen mag vervoer gedaan

worden binnen de grenzen van de Europese Unie. Alleen aan

cabotage (binnenlands vervoer in een andere lidstaat) worden beperkingen

gesteld. Als u buiten de Europese Unie wilt vervoeren,

dan heeft u naast de Eurovergunning aanvullende ritmachtigingen

nodig of een CEMT-vergunning.

L

Voorwaarden vergunningverlening

U komt in aanmerking voor een Eurovergunning als u aan

de volgende voorwaarden voldoet:

K U beschikt over een werkelijke en duurzame vestiging

in Nederland;

K U bent betrouwbaar;

K U bezit voldoende financiële draagkracht;

K U bezit de vereiste vakbekwaamheid; en

K Er is geen reden toepassing te geven aan de Wet Bibob.

U kunt uw kredietwaardigheid uitsluitend aantonen met

een (openings)balans eventueel aangevuld met een vermogensopstelling,

en een verklaring van een AA- of RA-accountant

(NBA) of een lid van NOAB of het Register Belastingadviseurs.

Deze verklaring moet zijn opgesteld volgens

de bepalingen in het ‘Onderzoeksprotocol aanvraag en

verlenging Eurovergunning’, waarover deze deskundigen

beschikken.


6 o

VERN Kids

Speciaal voor de ‘kleine’ vrachtwagen liefhebbers

p

VSwingen met

tHet wordt een swingend voorjaar met

SING! De gigantische bioscoophit komt

3 mei uit op dvd en Blu-ray.

Een heerlijke film met 65 bekende popsongs om vrolijk mee te zingen.

Zet het geluid lekker hard, waarschuw de buren en bouw een

feestje in de woonkamer! Wij mogen 2 x een SING-pakket weggeven,

met een dvd en T-shirt. Zoek de het woord op deze pagina en

maak kans op deze groovy prijs!

E

maar nu oud en vervallen is geworden. Buster organiseert een talentenjacht

als laatste kans om zijn geliefde theater te redden. Vijf

finalisten staan in de spotlight: een muis die liegt en bedriegt, maar

prachtig kan zingen; een verlegen tienerolifant met plankenkoorts;

een oververmoeide moeder van 25 biggetjes; een jonge gangstergorilla

die afstand wil nemen van zijn criminele familie en een

punkrock stekelvarken die niet langer in de schaduw wil staan van

haar arrogante vriendje. Al deze dieren doen auditie in het theater

van Buster en delen de droom die hun leven kan veranderen.

Kijk op internet voor een voorproefje. www.singfilm.nl

Alles over DAF

Ken je het DAF Museum in Eindhoven al?

Hier staan zo’n veertig DAF-trucks, van

heel oud tot modern.

In het museum is een dorpsplein met winkeltjes uit de jaren dertig.

Je kunt er gezellig wat drinken en er is garage uit die tijd. Hier staan

ook de wagens opgesteld: vrachtauto’s en bussen, maar ook speciale

voertuigen zoals legertrucks, brandweerwagens, een betonmixer en

een takelwagen. Er staan zelfs mastodonten die hebben meegedaan

aan de Parijs-Dakar-rally. En weet jij eigenlijk waar DAF voor staat?

Ook dat ontdek je in dit leuke museum.

Kijk voor de openingstijden

en meer informatie op dafmuseum.nl

Vrachtwagens hebben een langere remweg dan auto’s.

De remweg is de afstand die een voertuig nog aflegt nadat

de rem is ingetrapt. Als een vrachtwagen volgeladen

is, duurt het langer voordat hij stilstaat dan wanneer

hij leeg is. Dit heeft te maken met het gewicht van

de wagen. Hoe zwaarder het vervoersmiddel, hoe

langer de remweg.

Test het maar eens; pak je fiets en rijd bijvoorbeeld

van het begin naar het einde van een straat. Vraag

je vriendje om de tijd te meten. Een paar meter

voor het einde van de weg rem je. Doe dit bij een

vast punt, bijvoorbeeld een boom of een streep op

de weg. Vanaf dit punt tot het punt waar je stilstaat

is je remweg. Schrijf dit op. Vervolgens doe je hetzelfde

nog een keer als je langzamer rijdt. En daarna als je op je

allersnelst gaat. Zie je verschil? Daarna kun je hetzelfde doen

met iemand achterop. Hoeveel scheelt het?

In een stad die bewoond wordt door dieren, wordt een talentenjacht

georganiseerd door de koala Buster Moon. Hij is de trotse

eigenaar van een prachtig theater, dat vroeger heel succesvol was,

Hoe doe je mee?

RIJS

Op deze pagina’s zijn letters verstopt, kijk heel

goed want ze zijn niet allemaal even makkelijk!

Deze letters vormen samen een woord dat te

maken heeft met transport.

Mail dit antwoord naar www.vernmagazine.nl/vernkids

Het woord is:

Je maakt dan kans op het SING-prijzenpakket!

Veilig op weg

Vrachtwagens zijn stoer, maar ook gevaarlijk. Je hebt vast weleens gehoord

van de dode hoek. Hiermee bedoelen ze de plekken rondom de vrachtauto

waar de chauffeur jou niet opmerkt. Ondanks spiegels en camerasystemen

kan de bestuurder namelijk niet álles zien wat er om hem heen gebeurt.

Daarom moet je heel goed uitkijken bij een vrachtwagen in de buurt.

Onthoud altijd deze twee regels:

1. Ga nooit naast een vrachtauto staan of rijden, maar blijf er rechts

achter;

2. Houd meer dan drie meter afstand voor en achter de vrachtauto.

Op onze website vind je een filmpje over het gevaar van de dode hoek.

Ga naar vernmagazine.nl/vernkids en bekijk de video.

Als vrachtwagenfan mag je het Truckstar

Festival niet missen! Op 29 en 30 juli kun

je op het circuit van Assen meer dan

tweeduizend vrachtwagens bewonderen.

Er zijn truckraces, demonstraties en spectaculaire

shows. Het binnenrijden van

de vrachtwagens is al een spektakel op

zich; zo’n lange sliert met allerlei soorten

vrachtwagens is natuurlijk hartstikke gaaf

om te zien. Voor de allerkleinsten is een

kinderdorp met o.a. springkussens,

een trikebaan en schminkstand.

Meer informatie: truckstarfestival.nl


8

VERNmagazine

APRIL2017

Maasvlakte Plaza: compleetste

truckparking van Europa opent 3 mei

De Rotterdamse haven groeit. Met de inrichting van Maasvlakte 2

groeit ook het wegvervoer. Om het wegtransport nu en in de toekomst

soepel te laten verlopen, opent Havenbedrijf Rotterdam op

3 mei Maasvlakte Plaza: een truckparking met alle moderne voorzieningen

voor chauffeur én vrachtwagen.

Deze grootschalige truckparking telt 357 parkeerplaatsen. Bijna

negentig daarvan worden ingericht voor vrachtwagens met gevaarlijke

stoffen (ADR). Er zijn ook aparte parkeerplaatsen voor trailers

(35), ECO-combi’s (LZV: 46), reefercontainers (10) en bijzondere

transporten (OOG: 8). Dankzij Maasvlakte Plaza verdubbelt bijna

het aantal bewaakte parkeerplaatsen in de Rotterdamse haven.

Zo zijn chauffeur én lading ook op de Maasvlakte verzekerd van

een veilige plek. Maasvlakte Plaza is door de toepassing van onder

andere hekken, toegangscontrole, cameratoezicht en beveiligers

klaar voor certificering met minimaal drie veiligheidssloten.

24/7 bereikbaar

Vrachtwagenchauffeurs kunnen 24 uur per dag terecht bij Maasvlakte

Plaza. De truckparking sluit daarmee goed aan bij de 24/7-cyclus

van de terminals. Bovendien verbiedt de Algemene Plaatselijke

Verordening van de gemeente Rotterdam het om buiten de Truckparking

in een vrachtwagen te overnachten. Het overnachtingsverbod

in vrachtwagens wordt in de haven gehandhaafd.

Tekst: Havenbedrijf Rotterdam

Uitgebreide voorzieningen

Met een informatiebalie, wifi, sanitair (douches en toiletten), wasen

droogmachines, lockers en een restaurant van Routiers met

175 zitplekken is de parking van alle gemakken voorzien. Ook

kunnen vrachtwagenchauffeurs gebruikmaken van een weegpunt

en noodreparatieservice voor containers en het brandstofverkooppunt

van Shell. Naast het reguliere brandstofaanbod

kan er in de toekomst ook liquefied natural gas (LNG)

gekocht worden. In december 2017 worden een truckwash,

banden- en truckservice toegevoegd. Met al deze voorzieningen

is Maasvlakte Plaza meer dan een moderne parkeer- en rustfaciliteit:

het is ook een goede uitvalsbasis bij slecht weer, drukte en/of

calamiteiten op de weg.

Overdag gratis

Het verblijf overdag is gratis, net als het gebruik van wifi, water,

toilet en de afvalinzameling. Tussen 18.00 en 06.00 uur zijn

altijd de eerste twee uur gratis. Daarna wordt een bescheiden vergoeding

van 1,10 euro per uur gerekend, met een maximaal parkeertarief

van 11 euro per avond of nacht. Ook zijn er voordelige

abonnementen beschikbaar. Aan het gebruik van de douches, wasen

droogmachines zijn wel kosten verbonden.

Klaar voor de toekomst

Met Maasvlakte Plaza is de haven klaar voor de toekomst. Door

flexibiliteit voor vervoerders blijven de wegen van en naar de Maasvlakte

filevrij. En met de centrale ligging is Maasvlakte Plaza de

ideale locatie om inspecties en douane- en administratieve

handelingen op elkaar af te stemmen en uit te voeren. Zo wordt

de logistieke keten van en naar de Rotterdamse haven nog verder

gestroomlijnd.

L


0

Utopia

Engeland gaat net als Zwitserland en Noorwegen handelsverdragen

afsluiten. Dan kunnen ze weer volledig over hun eigen wetten, geld en

toelatingsbeleid beslissen.’ ‘Wacht maar’, zei Jan Paternotte, ‘over

twee jaar piepen ze wel anders.’

VERNmagazine – APRIL2017

Als voorzitter van de VERN maakt

Klaas de Waardt van alles mee. In

VERN Magazine schrijft hij hierover.

Afgelopen februari kreeg ik een uitnodiging van Radio 1

om op zondagavond naar de bus te komen in Amsterdam-Noord.

De bus is een Amerikaanse schoolbus, van

waaruit uitzendingen gedaan worden met gasten uit de politiek,

het bedrijfsleven en bewoners uit de stad of het dorp

waar de bus staat. De gasten waren Jan Paternotte van D66

en Thierry Baudet van FVD, tevens bewoner, en een Poolse

dame met een klein uitzendbureau.

Handelsmissie van

onschatbare waarde

De uitzending ging eerst over het Koninklijk Huis; het opknappen

van de gouden koets zou te duur zijn. Ik gaf

aan dat de handelsmissies van Willem-Alexander en

Máxima van onschatbare waarde zijn voor ons land. Bij

de laatste handelsmissie haalden zij, omdat alle deuren

voor hen open gaan, ongeveer 230 miljoen euro aan

orders binnen. De kosten voor de opknapbeurt van de

gouden koets zijn hierbij peanuts. Tevens is de gouden

koets een stukje cultureel erfgoed van de Nederlandse

bevolking, Willem-Alexander mag hem nooit verkopen.

De gasten waren voorstander van een president. ‘Dat

gaat goed’, zei ik. ‘President Poetin, President Erdogan,

President Trump, waar de hele wereld overheen valt. Is dat

de weg die u wilt gaan voor de Nederlandse bevolking?’

Eén Europa?

D66 is voorstander van de EU en FVD een groot tegenstander.

Aan Jan Paternotte meldde ik: ‘Alexander Pechtold zei

tegen Geert Wilders dat het Nederland 150 miljard euro zou

kosten als zij uit de EU zou stappen. Toen ik dat hoorde,

schoot ik in de lach. Het zou betekenen dat Rotterdam zijn

13 miljoen containers per jaar niet meer aan Europa kan afleveren.

Ook alle olie die binnenkomt wil Europa niet van

ons hebben. Geen 350.00 ton ijzererts per veertien dagen,

alle granen niet. Gasschepen, nee, want u bent uit de EU en

D66 vindt het ook niet goed.

Als een bedrijf duizend ton goederen kan verkopen aan Engeland,

gaat ze dat dan niet doen omdat de politici het niet

goed vinden? Onzin. Schiphol gaat ook dicht, op de binnenlandse

en de intercontinentale vluchten na.

De Brexit is een goed voorbeeld. Een kennis van mij heeft

vierhonderd trailers die elke week naar Engeland gaan. Hij

kan het werk niet aan, zowel naar Engeland als naar Europa

toe. De beurzen in Engeland stonden nog nooit zo hoog. Alle

ramp- en doemscenario’s van politici zijn niet uitgekomen.

Is de EU dan zo goed voor ons? In de transportsector heeft het al

dertigduizend chauffeurs hun baan gekost. Verladers dwingen

transportbedrijven tot het in dienst nemen van spotgoed kope

chauffeurs. Om geen al te strenge controles te krijgen, zijn er

van de driehonderd weginspecteurs nog maar twintig over.

‘Ja’, zei Jan Paternotte, ‘dan moeten zij maar meer gaan controleren’.

Waarop ik zei dat ze allemaal zijn wegbezuinigd en ik nooit

D66 heb gehoord die een motie van wantrouwen heeft ingediend

tegen dit beleid. Natuurlijk doet D66 dit niet, want bij heel veel

overtredingen gaat de utopie van één Europa geheel verloren.

Thierry verwoordde het mooi: “Gooi alle Nederlanders, Noren,

Roemenen enz. in een gehaktmolen en er komt een grijze worst uit.

Alle 28 landen in Europa hebben hun eigen cultuur, mentaliteit en

geschiedenis. Wie denkt dat dat één volk is, is de weg volledig kwijt.

Jan Paternotte is sinds elf jaar wethouder in Amsterdam en

weet als zodanig van de hoed en de rand. Gemeenten, gooien

per jaar aan onzinnige projecten, bewezen via tv-programma’s,

twaalf miljard (dat is 12.000 duizend miljoen) euro weg.

Geen enkele politici is hiervoor bestraft. Echter, de EU doet

nog veel gekker. Die is gemiddeld per jaar 65 miljard (65.000

miljoen) euro kwijt. Ze weet niet waar dit geld is gebleven.

Onvoorstelbaar. Dat is nu een gouden Europees Parlement. Te gek

voor woorden, het is toch ons geld?

Slavernij

Wat ik ook heb aangegeven, jammer genoeg buiten de uitzendtijd,

want die is zo om, is de slavenkwestie. Uit onderzoek is gebleken,

een onderzoek waarom ik heb gevraagd, dat er op dit moment

1,2 miljoen ‘nieuwe’ slaven zijn in Europa. Deze slaven hebben

geen enkel arbeidsrecht, cao of welke bescherming dan ook.

Bijvoorbeeld een Oost-Europese vrachtwagenchauffeur kan per

direct ontslagen worden, er is geen enkele rechtsbescherming voor

hem. Hij moet leven in zijn cabine, maandenlang, zonder sanitaire

voorzieningen en heeft geen geld voor een warme maaltijd per dag.

Ik heb ook andere schrijnende voorbeelden en niet alleen in

Nederland. Leven met acht man in een kamer, geen enkele privacy.

Of leven op een camping. Te schandalig voor woorden. Ik vroeg aan

Jan Paternotte of hij met D66 hierachter staat. Volgens hem moet

dit veranderen. ‘Nou’ zei ik, ‘heel Europa gaat nu luisteren’.

Schandalige vertoning

Vorige week keek ik even naar onze parlementsleden. Gruwend

ben ik maar wat anders gaan doen. Een bonnetje van negentien

jaar geleden heeft er nu voor gezorgd dat twee ministers en één

staatssecretaris zijn ontslagen. De eerste keer dat zoiets gebeurde,

was net voor de gemeenteraadsverkiezingen. De tweede keer net

voor de statenverkiezingen en nu net voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Allemaal toeval natuurlijk.

Van bonnetje tot ontslag

Ze stonden te dringen voor de interruptiemicrofoon om een

minister af te branden. Deze politici vroegen helemaal niets toen

bekend werd dat 12 miljard per jaar weggesmeten wordt door

de gemeenten en 65 miljard door de EU. Ze leven in hun eigen

Utopia. Zij hoeven niet te zorgen dat er aan het eind van de maand

voldoende geld verdiend is om de salarissen te betalen. Maar wel

iedereen over de hele wereld de maat nemen.

L


Advertorial

2

Digitalisering van papieren documenten

Op weg naar documentloos rijden

is aan de orde van de dag in het

transport. Het elektronisch uitwisselen

van informatie vermindert de

admini stratieve lasten. Het inrichten

van elektronische platforms om

transportdocumenten uit te wisselen

biedt kansen voor verdere efficiency in

de keten.

In Nederland beoordeelt de NIWO of een onderneming zich kwalificeert

voor een communautaire vergunning. Onderdeel van het vergunningverleningsproces

is de afgifte van vergunningbewijzen, kopieën

van de communautaire vergunning die in ieder voertuig van

een onderneming moeten liggen. De NIWO wil in de loop van 2018,

voorafgaande aan het verstrekken van de vergunningbewijzen, beschikken

over gegevens over de omvang van het beschikbare wagenpark.

Zo kan zij in alle gevallen checken of een onderneming

daadwerkelijk de beschikking heeft over het voertuig waarvoor een

vergunningbewijs wordt gevraagd. De NIWO realiseert daartoe een

voertuigregistratiesysteem (VRS).

Eis van kredietwaardigheid

Het maximum aantal toegestane voertuigregistraties – en daarmee

de afgifte van het daarmee corresponderende aantal vergunningbewijzen

- wordt bepaald door de eis van kredietwaardigheid. De

NIWO volgt bij deze opzet het systeem dat België al heeft geïmplementeerd.

Ook België controleert via een kentekenregister of het

aantal opgevraagde vergunningbewijzen correspondeert met de

omvang van het wagenpark. De NIWO wil uiteindelijk het papieren

document dat nu nog in de vrachtauto moet liggen helemaal afschaffen.

Voordelen hiervan zijn de verlaging van de administratieve

lasten, flexibelere bedrijfsvoering en betere aansluiting op digitaal

NIWO-loket. Daarnaast is het duurzamer, zijn er minder kosten,

is fraude met het document vrijwel uitgesloten en is een (fraudegevoelige)

buffer van vergunningbewijzen voor piekmomenten, waarvoor

leges wordt betaald, overbodig.

Papieren document wordt overbodig

De NIWO gelooft dat als het VRS functioneert (en indien de handhavende

organisaties via een app of door middel van het – beveiligd

– inloggen op de site van de NIWO, toegang kunnen krijgen tot

de gegevens achter die voertuigregistratie) het papieren document

overbodig wordt. Vormt het vergunningbewijs nu het bewijs dat

een onderneming over een NIWO-vergunning beschikt, straks zou

het voldoende moeten zijn dat een handhavende instantie het kenteken

van de aangehouden vrachtauto intoetst op een smartphone

of een tablet, waarna de betrokken handhaver kan beoordelen of

de onderneming over een vergunning beschikt en of de gecontroleerde

auto behoort tot de voertuigen van die onderneming waarvoor

een vergunningbewijs is aangevraagd.

De controleur krijgt na het invoeren van de kentekengegevens meteen

te zien aan welke onderneming het kenteken is gekoppeld, of

de onderneming een NIWO-vergunning heeft en of er ook daadwerkelijk

voor die onderneming gereden wordt. Ook kan bijvoorbeeld

getoond worden of het kenteken als ‘actief’ opgenomen is en wanneer

het desbetreffende kenteken opgevoerd is.

Pilot

Het idee is om, gezien het feit dat België technisch verder is en voor

zover bekend vandaag al op deze manier zou kunnen werken, in

Benelux-verband een pilot door te voeren. De Europese regelgeving

verzet zich niet tegen doorvoering van dit idee (zie overweging 24

van Verordening 1072), maar bezien moet worden onder welke juridische

restricties een pilot kan worden doorgevoerd. Waarschijnlijk

zal gedurende de pilot ook over het document moeten worden

beschikt.

Voor meer informatie: www.niwo.nl of

ondernemersloket.niwo.nl

E: info@niwo.nl, T: 070-399 20 11Bohnenkamp Benelux B.V.

Storkstraat 25, 3905 KX Veenendaal, Nederland

Tel.: +31 (0) 588588, www.bohnenkamp-benelux.com

www.windpower-tyre.com

Anzeige Windpower Image 04_2017.indd 1 23.03.2017 11:13:09


4

Transport

van A naar B

1

2

VERNmagazine – APRIL2017

Mensen doen steeds vaker

hun aankopen via internet.

Transport is daarom

van groot belang voor de

economie. Hoe verloopt

het logistieke traject bij

123Jaloezie.nl, webshop

voor maatwerk kwaliteitsraambekleding?

1”We importeren de lamellen voor onze houten

jaloezieën uit Portugal en Spanje. De andere

onderdelen van een jaloezie, zoals het mechaniek

en de bovenbak, komen uit Duitsland.”

2

3

”Op onze productielocatie

verwerken we de verschillende

onderdelen tot één geheel.”

”De jaloezieën worden verpakt in stevige kartonnen

dozen en vervoerd naar onze expeditieafdeling.

Hier sorteren we de pakketten en voorzien we ze van

product- en montage-informatie. Via een e-mail

brengen we de klant op de hoogte van de afleverdag.”

3

4

”Onze partner, Offsizeparcel, verzorgt de

distributie van het expeditiecentrum naar de klant.

Een dag voordat de jaloezie wordt geleverd,

ontvangt de klant een sms met de precieze

aflevertijden.”

5

”De jaloezieën hangen!”

4

5


ADVIES EN BEMIDDELING VOOR

ONTHEFFINGEN EN BEGELEIDING

UITZONDERLIJK VERVOER

Wij bieden u:

L deskundige verzorging

van ontheffingen en

begeleidingen uitzonderlijk

vervoer in heel Europa;

L verkenning reisroutes;

L tijdig waarschuwen bij

verlopen langlopende

ontheffing;

L ruim 30 jaar ervaring;

L dag en nacht bereikbaar.

Abraham van Stolkweg 74 e

3041 JA Rotterdam

Tel. 010-2982828

www.ete.nl - info@ete.nl

HER

Opleidingen & Advies

Voordelig trainen met subsidie

Elke chauffeur verdient de BESTE Opleiding.

Informeer vrijblijvend naar alle mogelijkheden.

Ook voor

Pakketten nascholing code 95

Om het gemakkelijker te maken, hebben

wij twee voordelige nascholingspakketten

samengesteld.

Pakket 1:

Herhaling Heftruck

VCA Basis incl. examen,

BHV Bedrijfshulpverlening

Het Nieuwe Rijden

Code 95

Opleidingen op locatie in Amersfoort

€650,- p.p.

Pakket 2:

Basis Heftruck

VCA Basisveiligheid

Digitale Tachograaf

Het Nieuwe Rijden

Tarieven zijn incl. lunch, kosten CCV, excl. 21% BTW en

€ 18,50 Administratiekosten

€750,- p.p.

partner van Code Gezond en Veilig Magazijn - www.cgvm.nl

www.her-opleidingen.nl - info@her-opleidingen.nl

QUALITY

FLEXIBILITY

ENGINEERING

TAILOR MADE

TRAILERS

THE TRAILER ENGINEERS

www.pacton.eu


Advertorial

8

Wij

Stichting Chauffeurstoekomst:

samen sterk

Stichting Chauffeurstoekomst wil een

kritische stem laten horen vanaf de

werkvloer naar tal van platforms,

brancheorganisaties, werknemers-

en werkgeversorganisaties, media,

politiek en aanverwante instellingen.

Het doel is het verbeteren van

de arbeidsvoorwaarden in het

beroepsgoederenvervoer. Aan het

woord voorzitter Loek Koenders.

“Stichting Chauffeurstoekomst is opgericht op 5 oktober 2012

door een aantal kritische beroepschauffeurs. Twitter (Chauffeurstoekomst@Samen_Sterk)

en Facebook (Chauffeurstoekomst

Samen Sterk) zijn onze belangrijkste hulpmiddelen in het onderhouden

van ons contact met de achterban.

Op onze facebookpagina Your Future, Drive it. chauffeurstoekomstvacature/transportpage

kunnen zowel werkgevers

als werknemers kosteloos en op een snelle manier hun

gegevens uitwisselen. Daarnaast hebben we de pagina

Chauffeurstoekomst Name and Shame gelanceerd, waar chauffeurs

melding kunnen maken van malafide werkgevers, cabotage-overtreders,

uitvlaggers, uitbuiters, social dumping etc.

U kunt hierbij denken aan problematiek rondom MOE-landenchauffeurs,

die in de grensgebieden een soort niemandsland

creëren om zo de wekelijkse rusttijd van 45 uur te ontwijken in de

ons omringende buurlanden, met alle bijbehorende ongewenste

en onmenselijke uitwassen. U snapt dat wij uw hulp hard nodig

hebben om alle gegevens aan te leveren, immers u bent onze ogen

en oren onderweg. Natuurlijk is uw privacy gewaarborgd. Ook is er

een facebookpagina Chauffeurstoekomst Cabotage Topic. Deze

pagina bevat informatie en stellingen over cabotage. U kunt hier

uw mening geven of reageren op de reacties van anderen.”

doen meer

“Er zijn genoeg zaken waar we ons mee bezig kunnen houden, en

dan vooral de misstanden in de transportsector. Maar we doen nog

meer, namelijk:

K het bespreekbaar maken van ’gelijk werk, gelijk loon’;

K het bezoeken van plaatsen waar misstanden zichtbaar zijn en

deze misstanden openbaar maken. Denk aan illegale cabotage,

social dumping etc.;

K het deelnemen aan en opzetten alsook promoten van diverse

acties en discussies in de media, zowel op radio en tv maar

ook in de politiek en niet te vergeten binnen de vakbonden zelf,

waarin een aantal bestuursleden van de stichting een kaderfunctie

hebben;

K het verstrekken van CAO-gelieerde informatie aan een ieder die

daarom vraagt en via de website www.chauffeurstoekomst.nl;

K het controleren van salarisstroken en het eventueel opstellen

van een loonvordering;

K de schimmige constructies en onduidelijkheden bij het Pensioenfonds

Vervoer bespreekbaar en transparant maken;

K zorgen voor meer transparantie m.b.t. de SOOB-subsidies (140

miljoen in drie jaar).

Zoals al vermeld zijn er bestuursleden die een kaderfunctie bekleden

bij het CNV en als zodanig deelnemen aan de Cao-onderhandelingen

en de Cao-delegatie, alsmede zitting nemen in tal van andere

commissies van het CNV.”

Niet geliefd

Dat wij met al onze activiteiten niet bij iedereen geliefd zijn moge

duidelijk zijn, maar gelukkig kunnen we zeggen dat we onafhankelijk

zijn, niet gecorrumpeerd door wat voor dictaten, financiën of

partijpolitieke spelletjes dan ook en dat we daarmee wel succesvol

zijn. De sector kan niet meer om Chauffeurstoekomst heen. Wij

hebben ons nut bewezen en wij zullen gewoon doorgaan, ondanks

dat wij voor sommigen een nagel aan de doodskist zijn en zij ons

liever kwijt dan rijk zijn.”

Gewoon chauffeurs

“Nog even ter verduidelijking: wij zijn gewoon chauffeurs, niets

meer of minder, en wij knokken gewoon voor ons eigen recht van

bestaan in deze sector. Dus geen mooie baantjes, geen dikke leasebakken

inclusief telefoon en riante onkostenvergoeding. Nee, wij

zijn gewoon chauffeurs die alle risico lopen, die horen bij het fenomeen

‘je nek durven uitsteken’ en daar veel energie en vrije tijd

in steken! Wij zijn niet bang voor de discussie en de strijd voor ons

aller bestaan. Daarmee laten zien waar we, met zijn allen, toe in

staat zijn. We zijn nergens zonder de bijdragen en steun van onze

achterban. Niet voor niets luidt onze slogan: Alleen ben je niets,

maar samen staan we sterk!”

Stichting Chauffeurstoekomst hoopt op uw steun zodat zij haar

strijd kan blijven voortzetten. U kunt dit doen door een willekeurig

bedrag over te maken naar Stichting Chauffeurstoekomst,

rekeningnummer NL35ABNA0484876546.


0

VROUW

VROUW

&vrachtwagen

& VRACHTWAGEN – APRIL2017

Anita Verweij is eigenaar van

Verweij Transport. Ze houdt zich

veel bezig met politieke kwesties.

In VERN Magazine vertelt zij hoe

het is om een klein bedrijf te

hebben met eigen rijders.

“Ik behoor tot de leeftijdsgroep die vindt dat vroeger alles

beter was. Tegenwoordig krijg je een schrikreactie als je iemand

goedemorgen wenst, waarna de persoon in kwestie

weer snel wegduikt achter zijn smartphone of laptop. Geen

chauffeur kan zich losrukken van de sociale media. Ook

klanten beklagen zich dat zij nooit meer iemand van het

bedrijf zien. Mensen verschuilen zich achter mails en een

telefoongesprek voeren vindt men doodeng.”

Weinig begrip, veel eisen

“Klanten hebben vandaag de dag een enorm eisenpakket.

Er is steeds minder begrip voor de omstandigheden waarin

een chauffeur zijn werk moet doen. De enorme files en

vaak extreme weersomstandigheden zorgen er soms voor

dat een chauffeur niet op tijd is. Soms wordt hij hiervoor

gestraft met een schadeclaim. Of men verplicht hem zelf de

container te laden of lossen, en dat tegen tarieven waarvoor

je niet eens met een personenauto kunt rijden.”

“En dan zijn er nog de wachttijden op de terminals. Door

de talrijke storingen en updates komt een chauffeur hopeloos

in tijdnood en in de problemen met zijn rij- en rusttijden.

Negen van de tien keer kan hij als gevolg hiervan geen

tweede rit rijden, wat nodig is om rendabel te kunnen zijn.

Het komt voor dat men voor een overrijder vier uur in de

weer is. Reken maar uit. Het merendeel van de praatpalen

die op het terrein staan, functioneert niet. Niemand vertelt

de chauffeur wat er aan de hand is en hoe lang het gaat

duren. De chauffeur kan het ook niet zelf vragen, want niemand

is bereikbaar. In plaats daarvan wordt de chauffeur

naar de zogenaamde bufferzones gedirigeerd, waar hij

soms uren staat, zonder de wettelijk verplichte sanitaire

voorzieningen en drinkwater. Als een chauffeur dan uiteindelijk

de terminal op kan, dan is het volgende probleem de

vingerscan. De scanapparatuur functioneert niet naar behoren

waardoor chauffeurs continu heen en terug moeten

rijden. Trots roept men dat onze terminals de veiligste ter

wereld zijn, maar het is makkelijker voor een beambte of

havenmedewerker om het terrein met een aantal sporttassen

te verlaten, dan voor een chauffeur om het terrein op

te komen.”

“Ook de termijn waarin een chauffeur betaald wordt, laat

te wensen over. Soms wordt een betalingstermijn van twee

maanden gehanteerd. Een vervoerder moet echter wel

over die periode de brandstof, verzekeringen en dergelijke

betalen. Een collega-vervoerder noemde dit een lentevrije

lening aan zijn opdrachtgever.”

“De komst van de vele collega’s uit het

Oostblok en tegenwoordig zelfs van de

Filipijnen heeft de veiligheid op onze snelwegen

niet bepaald verbeterd. Door hun

onbekwaamheid is het imago van onze beroepsgroep

om zeep geholpen.

De Nederlandse chauffeur stond qua

vakbekwaamheid bekend als beste in

Europa. Hoeveel Nederlandse chauffeurs

zijn er straks nog? Ten gevolge van

de instroom van goedkope Oostblokkers

zitten veel Nederlandse chauffeurs thuis met een WW- of Bijstandsuitkering.

Welke jonge Nederlandse jongen of jong Nederlands

meisje wil dit beroep nog kiezen?”

Sector om zeep

“De afgelopen jaren heb ik bovenstaande kwesties veelvuldig besproken

met gemeenteraden, terminals en het Havenbedrijf.

Ik ben diverse malen naar Den Haag getogen om te praten met

bewindslieden van onder andere de VVD, PVV en SP. Zij luisteren,

maar hebben geen idee van wat er zich in de praktijk afspeelt. Ze

beseffen niet dat zij door het niet maken van passende wetgeving

en vooral door het niet handhaven van bestaande wetten, een

ooit voor Nederland belangrijke sector om zeep dreigen te helpen.

Neem nou Jesse Klaver. In Nieuwsuur werd hem gevraagd hoe de

transportsector zou moeten overleven als hij het door hem gewenste

rekeningrijden en de spitstarieven zou invoeren. Hij antwoorde

dat die ‘dozen’ helemaal niet meer over de weg verplaatst zouden

mogen worden. Een trein of binnenvaartschip komt toch echt niet

tot aan het winkelcentrum. Wegvervoer blijft nodig om onder meer

de winkels te bevoorraden. Hoe gaat Jesse anders in de toekomst

zijn groene achterwerk afvegen?”

L


Advertorial

Trailerloda: het mobiele

aircargo systeem

Advertorial

2

Transparante online truckveiling met een internationaal bereik

Autorola garandeert de beste prijs

voor uw truck en ontzorgt van A tot Z

Als een van de grootste online truckveilingen

in Europa bemiddelt Autorola

Trailerloda is een pneumatisch bediend

rollenbaansysteem waarmee zowel

de parkeerrem wordt ontgrendeld, zorgt het signaal ervoor dat alle

kleppen worden opengezet. Op deze manier kan de chauffeur niet

meer wegrijden met de rollen omhoog.

in de aan- en verkoop van gebruikte

bedrijfswagens.

Niet alleen in opdracht van internationaal befaamde grote transporteurs,

maar ook voor eigen (VERN) rijders. Autorola is dan ook

niet voor niets partner van de VERN. Slechts één telefoontje volstaat

om het gehele proces – van opname, waardebepaling en veiling

tot financiële afwikkeling, transport en desgewenst export –

van A tot Z uit handen te nemen.

Als eigen rijder of kleine transporteur heeft u het al druk genoeg

met het runnen van uw onderneming. Bij aankoop van een nieuwe

truck wilt u zich niet ook nog moeten bekommeren om de verkoop

van uw afgeschreven transporter. Prettig is dan dat slechts één

telefoontje voldoende is om die zorg volledig en veilig uit handen

te geven.

Internationaal koperspubliek

Autorola veilt gebruikte trucks voor grote en kleine transporteurs

via haar Europese online veilingen. De voordelen daarvan voor

een verkoper zijn legio. Zo bereikt Autorola een internationaal netwerk

van potentiële kopers met bieders/handelaren, dealers en

garagisten uit meer dan dertig landen binnen en buiten Europa.

Dat internationale bereik versnelt niet alleen de verkoop van een

truck, maar garandeert tegelijkertijd ook de beste prijs. Bovendien

speelt Autorola met deze veilingen in op de actuele vraag voor

trucks die per land varieert, omdat een bepaalt type en uitvoering

in sommige landen op dat moment mogelijk gewilder is dan in

andere landen.

Transparant

Het online veilingproces van Autorola is voor de verkoper van de

truck naadloos te volgen. In overleg met Autorola bepaalt hij vooraf

de prijs die zijn vrachtauto op de veiling minimaal moet opbrengen.

Via een persoonlijke inlog kan de verkoper de veiling vervolgens

online in realtime volgen, ziet hij het aantal biedingen, de hoogte

ervan en uit welk land ze komen. Daarmee staat Autorola voor

maximale transparantie, want het hoogste bod op de veiling is

ook een op een het verkoopbedrag dat de verkoper voor zijn truck

ontvangt.

Ontzorging

Prettig is dat de verkoper het gehele proces nauwgezet kan volgen,

maar zich desgewenst ook volledig op zijn bedrijfsactiviteiten kan

richten terwijl Autorola de verkoop van A tot Z inricht en afrondt.

Op basis van een vaste, lage fee van 60 euro (exclusief btw) en een

vaste commissie van 225 euro (exclusief btw) bij verkoop neemt

Autorola de truck bij de verkoper op locatie op, doet de taxatie,

voegt de truck gedurende een week toe aan haar internationale

online truckveilingen, handelt de financiën af (u factureert rechtstreeks

inclusief btw aan Autorola), regelt het proces van vrijwaring

en zorgt voor het transport van verkoper naar koper, binnen

Nederland of daarbuiten. Gedurende dat complete traject blijft de

truck in eigendom van en op locatie bij u, totdat de overeenkomst

gesloten is. Voor u als transportbedrijf/transporteur een geruststellende

gedachte. Autorola noemt dat totale ontzorging.

Over Autorola

Autorola is een van de grootste online remarketingbedrijven in

Europa met vestigingen in achttien landen. Naast het online veilen

van ex-leaseauto’s, trucks, trailers en machines verzorgt Autorola

tal van andere services op het gebied van online remarketing.

Neem voor meer informatie over de online truckveilingen van

Autorola contact op met de vrachtwagendivisie van Autorola via

tel: 030-2900092 of per mail via je@autorola.nl. Meer informatie

is te vinden op autorola.nl. Of bel de VERN: 0180-646464.

bestaande als nieuwe standaard

carrosseriën en opleggers geschikt

kunnen worden gemaakt voor luchtvrachttransport.

Het mobiele, flexibele systeem wordt op de bestaande vloer gelegd

en kan er ook eenvoudig weer uitgehaald worden. Trailerloda is

daarom geen permanent systeem. Trailerloda is geschikt voor zowel

gesloten carrosseriën (dry freight ën geconditioneerd) als voor

schuifzeilopbouwen. De inbouwtijd bedraagt minder dan zes uur.

Bijzondere aanpassingen aan het voertuig zijn niet nodig.

Maatvoering en gewichten

De Trailerloda-vloer is al enige tijd op de markt op basis van de

Hydraroll MK21 Twinrol. Deze vloer is 70 mm hoog en heeft vijf rijen

rollenbanen. Joloda BV heeft nu op basis van de lage twinrol rollenbaan,

de Hydraroll MK24, een nieuwe Trailerloda ontworpen

van slechts 48 mm hoogte! Vanwege de geringe systeemhoogte

gold dit type rollenbaan al snel als de standaard voor de producenten

van mega luchtvrachtopleggers en -carrosseriën. Vanaf nu kan

dus ook de Trailerloda met deze rollenbaan worden uitgevoerd!

De voordelen van deze nieuwe uitvoering:

K systeemhoogte slechts 48mm. Dus minimaal verlies van

inwendige hoogte;

K het twinrol concept van de MK24 maakt dat er nog minder

vuil in de rollenbanen kan komen wat resulteert in minimale

onderhoudskosten;

K het speciale ontwerp van de MK24 rollenbaan maakt dat vier

rijen rollenbanen volstaan. Dit heeft een gunstig effect op zowel

de investeringssom als het totaalgewicht van het systeem.

Op basis van vier rijen rollenbanen weegt een systeem voor een

oplegger van 13.600 mm ongeveer 1.400 kg. De systeembreedte is

2.404 mm. De systeemlengte is variabel. Voor een (koel)oplegger

komt de totale systeemlengte uit op 13.280 mm.

Veiligheid

Standaard wordt een Trailerloda set geleverd met een achterbalk

met twee geïntegreerde handbediende palletstops.

Daarnaast is de meegeleverde RVS bedieningskast waarmee de

rollenbanen worden geheven en afgezakt, voorzien van ons Autodown

systeem. Electronische veiligheidsfunctie waarbij de rollen

automatisch zakken indien de chauffeur de rollen vergeet te laten

zakken. De bedieningskast is voorzien van een extra electronische

klep welke middels een puls alle secties openzet. De puls kan van

elk signaal worden afgenomen waarbij het remlicht of de electronische

parkeerrem wordt aanbevolen. Indien het remlicht oplicht of

Korte uitleg ontwerp van platforms

Het Hydraroll Trailerloda systeem bestaat uit gekoppelde lichtgewicht

aluminium frames voorzien van Hydraroll-rollenbanen.

Een standaard trailer met een inwendige lengte van 13.600 mm

kan worden omgezet naar een luchtvrachtvoertuig door simpelweg

vier Trailerloda frames achter elkaar te leggen op de trailervloer. De

frames worden volledig voorgemonteerd aangeleverd. De frames

dienen alleen op de vloer geplaatst en eventueel verankerd te worden

door middel van klemprofielen waarna de luchtslang door middel

van een doorvoer in de vloer naar de meegeleverde bedieningskast

geleid wordt. Tot slot dient de bedieningskast nog onder de oplegger

gehangen te worden en vervolgens gekoppeld te worden aan het

bestaande luchtsysteem.

Joloda BV

European Office

De Hulst 13, 5807 EW Oostrum

Tel: 0031 478 501059

Website: www.joloda.com

Email: info@joloda.nl


4

Het leven begint

40

bij

Zeggen ze…

Zacht en duurzaam

Miss Green ontwerpt duurzame kleding die ze zelf graag draagt.

Stuk voor stuk comfortabel, zacht en van hoge kwaliteit.


missgreen.nl

De kunst van het leven

Hygge is een prachtig

vormgegeven boek met een

net zo mooie inhoud.

Leuk om te geven of om

uzelf cadeau te doen.

We kunnen nog wat leren

van die Denen.

Voor €19,99 bij bol.com

Als we Wikipedia mogen geloven, zijn we met veertig

van middelbare leeftijd. Slik. Hoe zit het dan met de

uitspraak dat het leven dan pas echt begint?

Vijf voor- en nadelen (met een knipoog).

Gelimiteerd lekker ruiken

Express Your Soul heet de nieuwste

limited edition van Rituals.

De Berlijnse kunstenares MadC

creëerde speciaal voor Rituals een

graffitikunstwerk, geïnspireerd op de

geur van de nieuwe producten.

Met o.a. shower oil, shower foam,

body cream, body scrub, geursticks,

ijsthee en zelfs een schetsboek.

Vanaf €8,99 bij rituals.com

Voordeel Nadeel

L- De rimpeltjes in uw gezicht worden nu echt rimpels;

L- Middelbare leeftijd? Dat betekent een midlifecrisis.

Help!;

L- U verbrandt minder calorieën dan toen u jonger was.

Met andere woorden: u moet meer sporten en

bewuster eten om uw goede figuur te behouden;

L- Hoewel vrouwen gemiddeld op hun vijftigste in de

overgang raken, doen de eerste verschijnselen zich

acht jaar eerder voor;

L- Uw eigen ouders komen op een leeftijd waarbij ze

meer zorg nodig hebben. Tegelijkertijd maakt u zich

ook nog bijna dagelijks zorgen over het wel en wee van

uw kroost.

We kunnen nog wel meer dingen opnoemen, maar we

houden het graag positief. Daarom de leuke kanten

van het ouder worden:

L+ U maakt zich niet druk meer om kleine dingen;

L+ U heeft meer zelfvertrouwen dan ooit;

L+ U weet wat u wilt en vooral ook wat u níet wilt;

L+ U beschikt over veel ervaring, zowel in uw privéleven

als op professioneel gebied;

L+ U beleeft uw seksuele piek.

Dat is toch fijn om te weten.

Doe er vooral uw voordeel mee

Onder redactie van: Myrke van der Does

Meer dan een

fietstas

De Basil

Bohème Carry

All is een fietstas en

schoudertas ineen. Neem hem mee als

u gaat shoppen en hang hem daarna –

gevuld en al - eenvoudig weer aan uw fiets.

Vanaf €37,95 bij Fietstas.com

Personal muesli

Op mymuesli.com kunt u, met een

keuze uit meer dan tachtig ingrediënten

- wat leidt tot 566 biljard combinatiemogelijkheden

- uw persoonlijke

mueslifavoriet samenstellen. Nieuw in het

assortiment is yogamuesli.

Vanaf €9,90 bij mymuesli.nl


Advertorial

Volg je verstand

Kies voor nóg meer

power en nóg

lagere TCO

De MAN TGX EfficientLine 3 levert tot

20% brandstofbesparing vergeleken

met de Euro5 truck.

Met de introductie van de MAN EfficientLine 2 zette MAN al een

standaard met betrekking tot brandstofbesparing. Met de nieuwe

MAN EfficientLine 3 worden wederom alle records verbroken.

Dankzij onder andere optimalisering van de aandrijflijn, de nieuwe

D26 motor, een scala aan lichtgewicht -en aerodynamica oplossingen

én de toepassing van EfficientCruise en EfficientRoll, is de MAN

TGX met EfficientLine 3 nóg krachtiger en zuiniger dan alle voorgaande

modellen. MAN is er dan ook in geslaagd om maar liefst

ruim 20% extra brandstof te besparen ten opzichte van de Euro5

truck, dit is maar liefst 6,7 liter o.b.v. een 40 tons combinatie en internationale

routes.

MAN EfficientCruise

Door koppeling van GPS data aan de cruise control is het met de

MAN EfficientCruise® mogelijk om een perfecte rijstrategie te bepalen.

De efficiënte aanpassing van de snelheid voorafgaand en tijdens

het rijden op hellingen en afdalingen verlagen het brandstofverbruik

aanzienlijk, tot wel 6,5% zonder verlies aan gemiddelde

rijsnelheid!

Met MAN EfficientCruise® heeft u de beste chauffeur ter wereld in

dienst.

Indrukwekkende resultaten

De indrukwekkende resultaten werden bereikt tijdens een verbruikstest

met een MAN TGX 18.500 4x2 BLS EfficientLine 3 in juli 2016.

Ter vergelijking werd dezelfde testroute tegelijkertijd voltooid met

diens voorganger, een MAN TGX 18.480 4x2 BLS EfficientLine 2. TÜV

Süd registreerde daarbij hoe de gemeten waarden werden bepaald.

Deze 20% totaalbesparing wordt gerealiseerd door:

K de nieuwe Euro 6c motoren (ruim 2%)

K de EfficientLine 3 uitvoering (18%)

In slechts zeven jaar tijd heeft MAN deze indrukwekkende prestatie

bereikt. Boekte de EfficientLine 2 al een brandstofbesparing van

6,57% t.o.v. de eerste MAN EfficientLine, de EfficientLine 3 brengt

nog eens 6,35% brandstofbesparing extra.

www.volgjeverstand.nl


8

VERNmagazine

Lekker WEG

APRIL2017

Vervoerskunst

Een expositie waarin mobiliteit centraal

staat is tot en met 27 augustus te zien

in het Nederlands Steendrukmuseum

in Valkenswaard.

De tentoonstelling Mobiliteit in steendruk toont een selectie van

zowel Nederlandse als internationale affiches vanaf het einde van

de negentiende eeuw met vervoersmiddelen in de hoofdrol. Van

koets tot luchtballon, van vrachtauto tot zeppelin. Fenomenen die

volop worden gepromoot en bekendheid krijgen door de inzet van

miljoenen kunstzinnige affiches, prenten, illustraties en ander gesteendrukt

materiaal.

steendrukmuseum.nl

Indian Summer

Kensington, Broederliefde, Chef’

Special, Racoon, Jett Rebel,

The Partysquad en vele andere

artiesten laten van zich horen tijdens

de zeventiende editie van het

Indian Summer Festival.

De hoeden van Bea

Een deel van het Noord-Hollandse recreatiegebied Geestmerambacht

is op vrijdag 30 juni en zaterdag 1 juli omgetoverd tot

festivalterrein. Het programma varieert van urban tot rock, van dance

tot pop en van 80’s tot 00’s. U kunt zelf uw zangtalent laten horen

bij de Tante Joke Karaoke Band of in Rudi’s Après-Ski Bar.

Ook het populaire Singlefeestje is dit jaar te vinden in Langedijk;

kies uw favoriete single uit een grote bak en geef deze aan een

van de dj’s, die het plaatje vervolgens draait. Natuurlijk zullen

ook foodtrucks, feestelijke aankleding, een gezellige festivalmarkt

en aantrekkelijke hangplekken in – laten we hopen - de zon niet

ontbreken.

IndianSummerFestival.nl

Festivaleiland

Terschelling verandert tijdens Oerol in

één groot festivaleiland. In de duinen,

op het strand, in de bossen en op straat;

overal zijn er theatervoorstellingen.

Sinds de eerste editie in 1982 is het evenement uitgegroeid tot een

internationaal fenomeen waar jaarlijks tienduizenden mensen op

afkomen. Tien dagen lang is het eiland een podium voor theater,

dans, straattheater, beeldende kunst en muziek. De voorstellingen

worden speciaal, vaak ter plekke, voor de locaties gemaakt,

of daarop aangepast. Van grote spektakelstukken tot mime, van

intiem muziektheater tot hilarische circusvoorstellingen, van westerns

tot interactieve installaties. Oerol 2017 vindt plaats van

9 tot en met 18 juni. oerol.nl

Bier op transport

Hoe wordt bier gebrouwen?

Wat is mouten en waarom is gist zo

belangrijk?

U komt het te weten in Nationaal Biermuseum De Boom in Alkmaar.

Hier vindt u gereedschappen, apparatuur en machines waarmee

de afgelopen tweehonderd jaar ‘het gouden nat’ werd gebrouwen.

Video’s en films geven een indruk van brouwen toen en nu.

Antieke vervoermiddelen als een handkar en een ijsslee laten zien

hoe het transport van de biervaten plaatsvond. Affiches en ander

reclamemateriaal, bierflesjes en bierglazen geven een indruk van

de vele kleine en grote Nederlandse bierbrouwerijen. Het museum

is gevestigd in het historische pand van voormalige brouwerij De

Boom, vlakbij de beroemde kaasmarkt van Alkmaar. Na afloop van

het bezoek aan het Nationaal Biermuseum kunt u van een goed

glas bier genieten in Proeflokaal De Boom, dat in hetzelfde pand

gevestigd is. In de zomermaanden ligt er een dekschuit met een gezellig

terras aangemeerd. Iedere laatste donderdag van de maand

is er live jazzmuziek.

biermuseum.nl

Koningin Beatrix droeg tijdens haar regeerperiode bij elke

gelegenheid een speciale hoed.

Deze hoeden zijn nu tentoongesteld in museum Paleis Het Loo. Een honderdtal hoofddeksels vat

de periode samen dat de vorstin op de troon zat, van 1980 tot 2013. Ze zorgden voor een herkenbaar

en vertrouwd beeld van de koningin tijdens staatsbezoeken, ontvangsten, ontelbare openingen,

prijsuitreikingen en allerlei andere publieke handelingen. De expositie Chapeaux! is te zien tot en

met 27 augustus 2017.

paleishetloo.nl

Eerst een…

Stap op de Bavaria Bierboot en meer aan bij de

laad- en lossteiger van Bavaria.

U ziet de Bavaria Brouwerij vanaf de waterkant. Daarna vaart u door de prachtige

omgeving, natuurlijk met het Lieshoutse gerstenat in de hand. Een vaartochtje

met de Bierboot is alleen voor groepen vanaf vijftien personen. Uitermate geschikt

voor een bedrijfs- of vriendenuitje. Ook leuk om te combineren met een

bezoek aan de Bavaria Brouwerij of het Brouwerijcafé, waar u een potje bierbingo

kunt spelen. Natuurlijk met bier en bitterballen. bavariabrouwerijcafe.nl


• De kortste weg naar Code95

Inspiratie voor innovatie

Hoe zou u innoveren?

ADVERTORIAL

Complete code 95

diverse locaties geheel Nederland

Versnelde code 95

diverse locaties geheel Nederland

Rijbewijs CE

in 1 week €595,-

in 2,5 dag €875,-

in 1 dag €835,-

In overleg mogelijk op verschillende locaties

Compleet

vrachtauto rijbewijs

Toetsen Code 95

basiskwalificatie

vanaf €1500,-

in 1 dag mogelijk! €455,-

Prijzen zijn excl. 21%btw

Website: www.C95.nl Tel. 06-27138580

Nebu: ‘Laat geen geld liggen in het buitenland’

VERN-partner Nebu ondersteunt transportbedrijven

en geeft advies op het gebied van

teruggave van BTW en accijnzen.

“De Franse tolwegen hebben tussen 1996 en 2000 facturen opgemaakt

zonder btw te vermelden. Uit een uitspraak van het Europese Hof van

Justitie en het Franse Conseil d’Etat bleek later dat er wel btw was betaald.

Nebu heeft toen voor honderden eigen klanten en VERN-leden deze

achterstallige btw teruggehaald”, vertelt een woordvoerder van de Nebu.

Sinds 2010 is Nebu bezig met een claim tegen de Spaanse staat. Er is inmiddels

6,5 miljoen voor klanten ingediend, waarvan al bijna de helft is

uitbetaald. Spanje hief tien jaar lang onwettige brandstofbelasting. Het

Europese Hof van Justitie besliste dat de heffing in strijd was met Europese

regels. Het hof nam in de uitspraak mee dat de Spaanse autoriteiten al

in 2001, dus nog voor de invoering van de belasting, al was gewaarschuwd

door de Europese Com-hmissie.

Meer diensten

Naast de hoofdtaak, het terugvorderen van de buitenlandse btw

en accijnzen, is Nebu ook aanspreekpunt voor andere zaken.

Het bedrijf levert tolkasten of dieselkaarten door heel Europa en

ferrydiensten en minimumloonadministratie voor Frankrijk en

Duitsland. Sinds 2010 beschikt het bedrijf over een eigen softwarepakket,

waarmee ze haar dossiers rechtstreeks in de database

van de belastingdienst kan zetten. “Hierdoor werken we sneller

en accurater dan een boekhouder en kunnen we de btw en het

accijnsgeld op de bankrekening van de klant laten storten. Klanten hoeven

dus níet naar de notaris om volmachten te legaliseren én krijgen het

btw-geld sneller terug.”

Misverstand

“Klanten denken dat hun boekhouder het geld wel terugvordert, maar

vaak blijkt achteraf dat er meer terug te vorderen valt dan gedacht. De

boekhouder van een nieuwe klant wist niet van het bestaan van de Belgische

dieselaccijnsteruggaaf. Laat die klant nu extra vaak in België te hebben

getankt. Er was ook geen geldige vergunning voor energieproducten

aangevraagd. Je kunt in België drie jaar met terugwerkende kracht de

Belgische accijnsaangiftes indienen, maar dan heb je wel een geldige vergunning

nodig.

Er zijn vaak veel meer mogelijkheden om geld terug te vorderen dan u of

uw boekhouder kan overzien. Wij volgen de nieuwe wetgeving en regels

en weten voor ieder land de

mogelijkheden voor de transporteurs

te benutten. Het is

voor ons een sport om alles

terug te halen wat mogelijk

is.”

www.nebutransport.nl

Synchromodaliteit, 4C, Big Data:

interessante onderwerpen om je in

te verdiepen, maar in het dagelijks

vervoersleven vaak nog een ver

van je bed show.

Wat zou u helpen om uw zaken efficiënter te kunnen regelen?

Een app om uw klanten uw ETA’s automatisch door te geven?

Of een online systeem om digitaal uw orders te ontvangen en

te beheren? Of misschien een app om brandstof te besparen?

We horen graag van u!

Wat is het plan?

U vertelt ons hoe u zou willen innoveren

We werken samen het beste idee uit

Via crowdfunding én subsidie financieren we het plan samen

U krijgt een kant-en-klare oplossing

Stuur uw idee in via:

www.dinalog.nl/crowdfunding

TKI Dinalog: innoveren doen we samen

TKI Dinalog, wat we doen

Innovatie aanjagen in de logistieke sector,

daar houden wij ons mee bezig. Service

Logistiek, Synchromodaal transport, 4C,

Supply Chain Finance, Douane & Trade

Compliance, e-commerce, Smart ICT:

hiervoor ondersteunen wij fundamenteel,

industrieel en experimenteel onderzoek.

We creëren én delen kennis met het

bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Want innoveren doen we samen.

www.dinalog.nl


2

RIJDER in beeld – APRIL2017

RIJDER

in beeld

Rick Stipdonk droomde er als

kind al van om chauffeur te

worden. Nu is hij 22 en druk

bezig zijn rijbewijzen te halen.

Een zeldzaamheid in de

huidige maatschappij waarin

steeds minder jongeren

kiezen voor een baan in de

transportbranche.

Rick: “Ik werk nu in een magazijn, omdat ik de onregelmatige

werktijden die je als vrachtwagenchauffeur hebt niet zag

zitten. Je bent dan ook veel van huis, dat is ook niet alles.

Nu weet je wanneer je thuiskomt. Je kunt afspreken met je

vrienden. Maar het is wel elke dag hetzelfde. En de muren

van het magazijn kwamen op den duur op me af.

Ik ging al regelmatig mee met mijn vader, die al jaren op de

vrachtwagen zit. De vrijheid die je als chauffeur hebt, is fantastisch.

Natuurlijk moet je gewoon je werk doen en alles

moet ook nog stipt op tijd gebeuren. Bovendien heb je veel

wet- en regelgeving waarmee je te maken hebt. Maar dat

weegt niet op tegen het vrije gevoel dat je hebt.”

“Op mijn huidige werkplek loopt de baas de hele dag rond

en vertelt me wat ik moet doen. In feite hoef ik bijna niet na

te denken. Op de vrachtwagen is dat anders, daar moet je

een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Je kunt je

geen foute beslissingen permitteren, je bent verantwoordelijk

voor mensenlevens. De zorg voor je lading, gevaarlijke

stoffen op de juiste wijze behandelen, administratie goed

bijhouden; alles bij elkaar is het een complex beroep. Een

uitdaging die ik graag wil aangaan.”

“Het liefste ga ik internationaal rijden, maar ik weet dat je

eerst goed moet leren rijden in Nederland voordat je het

buitenland, de bergen ingaat. Ook de concurrentie uit

Oost-Europa maakt het er niet eenvoudiger op om internationaal

chauffeur te worden.”

Dromen van een leven

als chauffeur

“Als ik straks chauffeur ben, wil ik bij mijn vader gaan rijden.

Niet in loondienst, maar samen in een VOF om alles

te leren. En als dat goed gaat, neem ik het bedrijf van mijn

vader over. Of ik begin zelf een bedrijf. Maar dan moet ik

eerst nog verder studeren, want dan moet je nog je vak -

diploma gaan halen, een NIWO-vergunning aanvragen en

leren ondernemer te zijn. Dat heb ik er allemaal voor over.

Het lijkt mij intensief, maar geweldig om te doen. Elke

dag is dan een uitdaging. Dat is heel wat anders dan werken

in een magazijn.”

L


Advertorial

nt.

Het zijn mooie tijden voor

het wegtransport

4

De oplevende economie en het voorspelde

stijgende vervoersvolume zijn

gunstig voor het vak van transporteur.

Gelukkig is ook het resultaat van het Sectorplan Transport en

Logistiek positief. Een groot aantal zij-instromers heeft zijn weg

gevonden naar uw sector. Technologie biedt nieuwe inzichten.

Platooning zal de kijk op vervoer op de langere termijn zeker

beïnvloeden. Daarbij is het palet aan alternatieve brandstoffen

groeiende.

steeds voort uit de dagelijkse routes van bouwlogistiek, restauranten

winkelbelevering.

Ook op financieringsgebied zien wij mogelijkheden. Naast het

financieren van op alternatieve brandstof rijdende trucks zien

we dat de leasetermijnen worden verlengd. Hiermee worden de

contracten gelijkgeschakeld met de steeds langere gemiddelde

gebruiksduur van het object.

Kortom, veel beweging. Toch is niet alles hosanna. De keerzijde van

de economische groei geeft extra druk op vraagstukken rond congestie

en Co2 reductie. Praktische oplossingen zijn nodig. Op korte

termijn moet de benutting van bestaande capaciteit worden verbeterd.

Dat geldt zowel voor materieel, chauffeurs als infrastructuur.

orzijn

op U kunt hierin een rol spelen. Door intensievere samenwerking

binnen de zijn we in staat een aantal oplossingen te realiseren. Uitwisseling

t nu nodig is van data gaat hierin een belangrijke rol spelen. De beladingsgraad

moet omhoog, zowel buiten als binnen de stad. Het aantal

te realiseren.

ort

e-commerce pakketten stijgt sterk, maar de echte pijn komt nog

Bart Banning,

sector banker T&L ABN AMRO

Jochem de Klein,

Senior Equipment Specialist

T&L ABN AMRO Lease

Voor meer informatie: abnamro.nl/transport

ADVERTORIAL

ATL Renting groeit en bloeit

Het blauwgele ATL Renting-logo is

inmiddels voor velen een bekend

beeldmerk op de Europese wegen.

De dienstverlening van ATL Renting - van korte termijnverhuur tot

aan de netto-leasemogelijkheden - geeft transportondernemingen

de financiële armslag voor groei. Die groei maakt ATL graag mogelijk!

U wint. Altijd.

Bij ATL kunt u terecht voor:

K diverse kiepopleggers van 30m 3 , 35m 3 , 42m 3 , 50m 3 en 55 m 3 ;

K 20ft/30ft tankcontainerchassis en 45ft gemakkelijk bedienbare

op de kop en kont schuivende chassis en 45ft multifunctionele

chassis;

K koelopleggers met en zonder laadklep, voorzien van zware

koelmotoren en een inwendige hoogte van 2700mm;

K boxopleggers 3 as en in 2as-variant met gestuurde

achteras en laadklep;

K Walkingfloor opleggers met 10mm dikke vloerpanelen,

meeloopschot, extra dik dakzeil, temperatuurbeveiliging,

offroad-assen etc.

K nieuwe en zeer jong gebruikte schuifzeilopleggers met en

zonder laadklep;

K Ruime voorraad trekkers nieuw en zeer jong gebruikt eventueel

uitgerust met bijvoorbeeld ADR of hydrauliek.

ATL Renting groeit en bloeit! Niet alleen qua de vloot, maar ook in

alle huur-, lease en verkoopoplossingen die ATL Renting biedt .

Meer weten?

Neem contact met ATL Renting op:

T +31(0)165 526363

E: info@atlrenting.nl

U weet wat het beste is voor uw bedrijf en voor uw klanten. Of u nu een retail manager,

fleet manager of bedrijfsleider bent, u moet voortdurend keuzes maken.

Thermo King’s SLXi geeft u de mogelijkheid de juiste keuzes te maken: bescherming van de

lading, besparing op brandstof, duurzaamheid en kostenbeheersing. SLXi maakt het mogelijk

de verwachtingen van uw klanten te overtreffen door de meest verse voedingswaren op tijd en

binnen budget te leveren. En doordat u overal, 24/7 in verbinding staat met uw vloot, kunt u

nu zeggen: ‘ik kies, ik beslis, ik win’.

SLXi. Kiezen is winnen.

europe.thermoking.com

SLXi_AD_210x297_(08-2016)-NL.indd 1 3/10/16 17:08


6

VERNmagazine

Wat je

van VER haalt

APRIL2017

Authentieke paella

Uit heel Europa worden

Prachtig uitzicht over Barcelona vanuit Park Güell.

goederen geïmporteerd.

VERN Magazine rijdt deze

keer naar Spanje voor de

heerlijkste tapas en de

lekkerste paella. En vooruit,

we plakken er meteen een

fijne vakantie aan vast.

Sagrada Familia kathedraal in Barcelona.

Zon, zee, strand en cultuur

Wanneer u kiest voor een vakantie in Spanje, is het leuk om

een stacaravan of chalet te huren aan de kust van dit veelzijdige

land. Op Camping El Delfin Verde is het heerlijk vertoeven.

U geniet er van zon, zee en strand en tegelijkertijd is het een prima

uitvalsbasis voor uitstapjes en om cultuur te snuiven. De

camping ligt pal aan het strand. Heeft u even geen zin in zand

aan uw voeten, dan is er een prachtig zwembad waar u de verkoeling

kunt opzoeken. Op El Delfin Verde staan stacaravans,

Onder redactie van: Myrke van der Does

safaritenten en bungalowtenten die u kunt huren. Uiteraard is het

ook mogelijk om hier met uw eigen tent of caravan uw vakantie

door te brengen. Heeft u zin in een dagje shoppen, een bezoek te

brengen aan Camp Nou of tapas te eten in de haven van Barcelona,

dan reist u vanaf station Flaca bij de camping met de trein in nog

geen twee uur naar deze prachtige stad.

Meer weten over een verblijf op El Delfin Verde of een andere

bestemming in Spanje? Uw reisadviseur Donja Pannekeet helpt

u graag.

Ga naar travelxl.nl/donja-pannekeet,

mail naar donja@travelxlathome.nl

of bel met 06-12166955 voor meer informatie.

Wereldberoemde promenade La Rambla.

Paella is een typisch Spaans gerecht met als hoofdingrediënten

rijst – afhankelijk van de regio - vis en schaaldieren, kip of konijn,

een basis van tomaten, een speciaal soort witte bonen uit Valencia,

snijbonen en saffraan.

Een belangrijk onderdeel van de bereiding is dat de rijst gekookt

wordt in de bouillon van de vis, schaaldieren, kip of konijn, en dan

het liefst buiten op houtskool, in een paellera, een paella-pan. Het

maken van paella is van oudsher een sociale gebeurtenis; op zondagmiddag

maken mannelijke leden van de familie dit gerecht.

Als u toevallig Valencia bezoekt tijdens de Las Fallas-feesten, bent

u getuige van een groot paellaspektakel: overal op straat wordt het

gerecht dan klaargemaakt.

Basisrecept

Ingrediënten (voor 6 personen)

500 gram (paella)rijst, 1,5 kilo vlees, vis en/of schelpdieren,

200 gram witte Spaanse bonen, 7 á 8 tomaten, 450 gram snijbonen,

1 grote ui, 2 á 3 teentjes knoflook, olijfolie, 1,5 liter water, saffraan,

kruiden, citroen

K Braad de vis, de schaaldieren of het vlees aan in wat olijfolie.

Neem de ingrediënten vervolgens uit de pan en leg ze apart.

De jus die over is, vormt de basis voor de bouillon waarin straks

de rijst gekookt wordt.

K Fruit de ui, knoflook en tomaat in de overgebleven jus.

Voeg eventueel wat olijfolie toe.

K Bak de rijst heel even in dit mengsel. Goed doorscheppen.

K Bak de snijbonen en witte bonen even mee.

K Doe het vlees of de vis terug in de pan en schep voorzichtig

door.

K Voeg de bouillon en saffraan toe aan de rijst. Kruid de bouillon

met peterselie, rozemarijn of tijm en eventueel wat zout.

K Leg als laatste de schaaldieren bovenop.

K Kook het geheel 6 tot 8 minuten op hoog vuur.

K Laat het daarna nog 10 tot 12 minuten koken op laag vuur of

in de oven. De rijst heeft in totaal ongeveer 15 tot 20 minuten

nodig om te garen.

K Garneer de paella met fijngehakte peterselie en stukjes citroen.

¡Buen Provecho!


8

VERNmagazine

Hola

Sangria

Sangria is de Spaanse

drank die iedereen kent.

Het is eenvoudig zelf

te maken en je

kunt er eindeloos

mee

variëren.

APRIL2017

Wat je nodig hebt om het te maken:

1 citroen - 1 sinaasappel – 1 limoen –

1 liter Spaanse rode wijn –

250 milliliter sinaasappelsap –

350 milliliter rum – 100 gram suiker -

eventueel fruit naar wens

Zo maak je het:

1. Boen de citroen, limoen en sinaasappel

schoon. Snijd ze vervolgens in zo dun mogelijke

schijfjes en doe ze in een grote, glazen karaf.

Voeg eventueel de rest van het fruit toe.

2. Doe de wijn, rum, sinaasappelsap

en suiker erbij en zet de karaf twee

uur in de koelkast. Zo kunnen de

smaken goed intrekken.

¡Salud!

Tapas

Tapas is het meervoud van tapa, wat

hapje betekent. In Spanje krijg je een

tapa geserveerd in een café, bij een

glaasje wijn, sherry of bier.

Tapa komt van het Spaanse werkwoord tapar, wat bedekken betekent.

Men denkt dat tapas zijn ontstaan uit de gewoonte om een glas

af te dekken met bijvoorbeeld een stukje brood en zo de inhoud te

beschermen tegen vliegen of andere insecten.

Onder het bewind van Karel V vertrokken mannen per paard naar de

Zuidelijke Nederlanden. Onderweg stopten zij in herbergen om iets te

drinken. Heel wat ruiters zaten hierdoor vaak dronken op hun paard.

Karel V gaf daarom het bevel aan de Spaanse herbergiers om bij de

drank ook voedsel aan te bieden. Zo raakten de heren minder snel

beneveld. Hoewel de tapa dus oorspronkelijk een tussendoortje is,

worden tapas ook wel als maaltijd gegeten. Tapas die in Nederland geserveerd

worden, lijken niet altijd op wat men in Spanje tapas noemt.

Bekende tapas zijn Serranoham, olijven, gefrituurde inktvisringen en

albondigas, Spaanse gehaktballetjes. Sommige trendy Spaanse bars

serveren tapas die gebaseerd zijn op uitheemse keukens. Zo worden

in sommige bars bitterballen als tapas aangeboden.

Toro de Osborne

Rijdend over de Spaanse snelwegen

bent u hem vast weleens tegengekomen:

Toro de Osborne, een circa veertien

meter hoog bord met het silhouet van

een stier.

Oorspronkelijk was het een reclamebord voor Veterano-cognac uit

het Spaanse Jerez, gemaakt door de Osborne-groep. In de loop van

de tijd zijn de borden een symbool van de Spaanse cultuur geworden.

Er staan er zo’n negentig, verdeeld over heel Spanje. De afbeelding

van de stier van Osborne komt steeds weer terug in het dagelijks leven:

als sticker achter op auto’s, op souvenirs, als het wapen op de

Spaanse vlag en soms op de uniformen van deelnemers aan sportevenementen.


Advertorial

0

StrongPRO

Specialisten van De Haan

verdienen geld voor u

Een advocatenkantoor dat kan helpen

om uw bedrijf winstgevender te maken?

Bij De Haan Advocaten & Notarissen

werken advocaten die gespecialiseerd

zijn in wegvervoer. Zij hebben al voor

veel ondernemingen geld verdiend.

Hoe kunnen ze dat ook voor u doen?

De wegvervoerspecialisten van De Haan werken voor transportbedrijven

in heel Nederland. Ze helpen bij alle problemen die zich

kunnen voordoen bij het vervoer over de weg. “Maar liever voorkómen

we problemen”, zegt René de Bondt, specialist op het gebied

van handel, transport en logistiek. ”Door onze jarenlange

ervaring kunnen we vaak heel snel de verbeterpunten binnen een

onderneming aangeven.”

Net even anders

De Bondt en zijn collega’s weten dat personeelszaken in de transportsector

net even anders gaan dan in een andere branche.

“De wet DBA heeft het er niet makkelijker op gemaakt en de

Wet Aanpak Schijnconstructies heeft dat nog eens versterkt.

Ook de medezeggenschap is een punt waar grotere ondernemingen

tegenaan lopen. Veel bedrijven hebben een grote focus

op zaken die direct doorwerken in hun bedrijfsvoering. De handel

gaat voor!, roepen ze dan. Maar het is juist ook belangrijk om de

structurele zaken goed op orde te hebben.”

150.000 euro schadevergoeding

“Een klant van ons werkte al enkele jaren voor een grote buitenlandse

opdrachtgever. Er was geen schriftelijke overeenkomst, er

waren steeds losse opdrachten. De verlader zegde van de ene op de

andere dag de samenwerking op. Wij konden aantonen dat er feitelijk

sprake was van een duurovereenkomst. De rechter veroordeelde

de opdrachtgever tot een schadevergoeding van 150.000 euro

omdat hij zich niet aan een redelijke opzegtermijn had gehouden.”

De Haan geeft advies ten aanzien van het aangaan van contracten

en aansprakelijkheden. Het specialistenteam op het gebied

van handel, transport en logistiek is een schot in de roos; door de

bedrijvigheid in de transport en logistiek is er veel behoefte aan

juridische duidelijkheid.

De Bondt: “Daarnaast zijn er weleens plotselinge conflicten. Zeker

bij het vrachtvervoer kunnen de meest uiteenlopende problemen

schijnbaar als vanuit het niets ontstaan. Bijvoorbeeld: een expediteur

wil de zending niet vrijgeven in verband met betalingsproblemen

van de luchtvaartmaatschappij. Of een opdrachtgever wil

per direct het contract beëindigen. Het (internationaal) zakendoen

in de transportsector stelt ondernemers soms voor onverwachte

vraagstukken.”

Doenersmentaliteit

“Omdat we middenin de transportsector zitten en we weten hoe de

branche werkt, kunnen we transportbedrijven uit heel Nederland

van dienst zijn, juist omdat we gespecialiseerd zijn in vervoersrecht.

Transportbedrijven hebben vaak een ‘doeners’-mentaliteit en

lossen problemen zelf wel op. Maar ook als je elkaar vertrouwt, blijft

het van belang om zaken goed te regelen. En dan kan men bij ons

terecht voor advies ten aanzien van uiteenlopende zaken die te

maken hebben met handel, transport en logistiek’, aldus De Bondt.

Vestiging Schiphol

Na zijn studie Nederlands en Internationaal recht aan de Universiteit

Leiden begon De Bondt zijn loopbaan bij de EVO. Ruim tien

jaar deed hij daarna ervaring op als bedrijfsjurist bij onder meer

DHL, KLM en Fokker. In 2010 maakte De Bondt de overstap naar de

advocatuur. Hij heeft zich gespecialiseerd in het handels- en vervoerrecht,

waarvoor hij de Grotius-opleiding met succes volgde.

‘Ik denk dat het een uitstekend initiatief is geweest van De Haan

om een op de transportsector gerichte vestiging te openen op

Schiphol. Het geeft aan dat wij de transportsector als een belangrijke

sector zien, met zijn eigen juridische kenmerken. En daar handelen

we ook naar. We zijn de hele week bereikbaar, 24/7, dus men

kan altijd een beroep op ons doen.”

Juridische quick-scan

Transportondernemers kunnen bij De Haan terecht voor adviezen

en bij geschillen op het gebied van wegvervoer, op- en overslag,

luchtvracht, en expeditie, maar ook voor douane- en fiscale

vraagstukken. ‘Wij hebben veel ervaring met het opstellen van

logistieke maatwerkcontracten, het behandelen van ladingclaims

en geschillen over bevrachtings- en expeditie-overeenkomsten.

We adviseren ook over arbeidsrecht, en over bijvoorbeeld fusies en

overnames. We gaan altijd voor een pragmatische oplossing, maar

als het nodig is, procederen we om de belangen van onze klanten

te beschermen. En wij kunnen transporteurs helpen met het

realiseren van omzet en marge. Met onze juridische quick-scan van

de onderneming vinden we bijna altijd iets waarmee het bedrijf

beter kan renderen.”

L

www.dehaanlaw.nl

Legal partner van de VERN

De Haan Advocaten & Notarissen is legal partner van de VERN.

Dat houdt in dat VERN-leden tegen gunstige voorwaarden

gebruik kunnen maken van de diensten van De Haan. Dat

kan op velerlei gebied: vervoersrecht, aansprakelijkheden,

arbeidsrecht, maar ook de notariële diensten als het gaat om

testamenten en statuten. Als specialist in de transportsector

wordt De Haan voor de VERN ingeschakeld in collectieve zaken,

zoals de Vrachtwagenclaim of bijvoorbeeld problemen over

pensioen afdrachten.

Zorg ervoor dat uw wagenpark nooit stil

komt te staan!

De nieuwste versie van de onverslijtbare accu

StrongPRO is de nieuwe truck-accu van Exide. Hij wordt gekenmerkt door een nieuwe

generatie van het HVR ® (High Vibration Resistance) - design en beschikt eveneens

over de ‘Carbon Boost’ ® technologie, de intelligente oplossing van Exide om de

stratificatie van zuur tegen te gaan, te voorzien in een betere herlading en te zorgen

voor een optimale bestendigheid tegen diep-ontlading.

Sinds de introductie van de AdBlue ® -tank (Euro 5/6), hebben heel wat truckconstructeurs

de accu’s achteraan het chassis geplaatst. Door de sterke trillingen

op die plaats, vallen klassieke truckaccu’s heel snel uit. Exide heeft als oplossing

hiervoor de uitzonderlijke HVR ® technologie ontwikkeld. Hierdoor kunnen de

Exide StrongPRO accu’s de extreme trillingstest van de V4 standaard uit de nieuwe

Europese norm met succes doorstaan (*).

Voor u en uw klanten betekent het StrongPRO assortiment minder risico op pech, een

lagere kans op startproblemen en een langere levensduur - wat zich vertaalt in een

lagere totale eigendomskost voor uw wagenpark. Exide blijft hier weer trouw aan

haar politiek om een technologie die ze ontwikkeld heeft in samenwerking met haar

eerste montagepartners heel snel ter beschikking te stellen voor de klanten in de

vervangingsmarkt.

* EN 50342-1(2015)

Geproduceerd in Europa door Exide Technologies

Eerste Montage Leverancier

www.exide.com - tel. 030 241 63 39


2

VERNforum

Actuele zaken

in de transportsector

Het VERN Forum geeft zijn mening over actuele

zaken in de transportsector. Het brengt deze

onder de aandacht van transportbedrijven in

Nederland. Het vraagt gasten, waaronder leden

van het Europees Parlement, de Tweede Kamer

en grote verladers, daarbij om hun visie.

APRIL2017

Kamperen in de vrachtwagen

Langer dan 45 uur op een parkeerplaats

staan, eten koken en een waslijntje

spannen wordt gezien als kamperen.

Hoe lang mag een chauffeur in en bij

het voertuig kamperen? De crux zit in

de bepaling - artikel 8 - van de Verordening

561/2006: ‘Wanneer de bestuurder

dit zo verkiest, mogen dagelijkse en

verkorte wekelijkse rusttijden buiten

de standplaats in een voertuig worden

doorgebracht indien dit behoorlijke

slaapfaciliteiten biedt en het voertuig

stilstaat.’

De verkorte wekelijkse rusttijd is korter dan de normale wekelijkse

rust, ook wel weekendrust geheten. Dit moet echter tenminste

24 uur aaneengesloten bedragen.

De meeste Europese lidstaten, zo constateert de advocaatgeneraal

bij het Europese Hof van Justitie in zijn advies over deze

materie, interpreteren de verordening op dit punt als volgt:

De Europese regelgever staat toe dat een wat langere rustperiode

in en om het voertuig mag worden doorgebracht, mits niet langer

dan 45 uur minus 1 minuut.

Het doorbrengen van de normale wekelijkse rusttijd in de vrachtauto

is niet toegestaan.

De conclusie van de advocaat-generaal is in elk geval dat lidstaten

die een normale weekrust in de vrachtwagen verbieden op grond

van wat er in de verordening staat, in hun recht staan. De advocaat-generaal

gaat er ook vanuit dat als de - veelal Oost-Europese

- chauffeur verplicht wordt om in een hotel te overnachten, dit

de social dumping sterk tegen zal gaan en de verkeersveiligheid

zal verbeteren. Bijkomend voordeel is dat deze chauffeurs dan

duurder zullen worden, hetgeen weer positief is voor de concurrentiepositie

van de Nederlandse transportbedrijven. Ondanks de

toezegging van onze Minister Schultz van Haegen dat Nederland de

uitspraak gaat volgen, twijfelt het Forum of de controle op het kamperen

uitgevoerd gaat worden. De controleurs zijn wegbezuinigd

en als zij een bekeuring geven aan de desbetreffende chauffeur,

dan zal deze nooit betaald worden. De rechter in Nederland heeft

bepaald dat een buitenlandse chauffeur die een bekeuring krijgt

dezelfde behandeling moet krijgen als een Nederlandse chauffeur.

Er wordt een rekening gestuurd naar het kantoor of huisadres van

de chauffeur. We weten allemaal dat die rekening nooit wordt voldaan.

De enorme parkeeroverlast in Brabant en Limburg zou hiermee

wel opgelost zijn.

L

De leden van dit forum zijn:

Klaas de Waardt Voorzitter

Rene Sloof Transportondernemer

Rene Lindeman Transportondernemer

Jaap Nooteboom Transportondernemer

Jan Louter Werknemer

Loek Koenders Werknemer


4

Kilometerheffing en het

nieuwe kabinet

Jaren geleden vond de kilometerheffing geen doorgang vanwege de grote weerstand

die dit opriep. De bekende kreet ‘Tineke tolpoort’ zijn we nog niet vergeten.

KM

HEFFING

Voormalig minister Tineke Netelenbos van Verkeer en Waterstaat,

heeft zich op de kilometerheffing de tanden stukgebeten. Toen

hebben ongeveer zeshonderd ambtenaren gewerkt aan dit plan.

Het heeft vele miljoenen gekost en uiteraard was niemand verantwoordelijk.

De VERN zat toen in de werkgroep kilometerheffing van het Ministerie

Verkeer en Waterstaat. Een vrachtwagen rijdt niet voor het plezier,

maar omdat het nodig is.

Vrachtwagens

Op dit moment omarmen GroenLinks, PvdA, SP, ChristenUnie en

D66 de kilometerheffing weer, naar voren gebracht als zijnde de oplossing

voor de fileproblematiek.

GroenLinks gaat hierin wel erg ver. Zij wil voor de vrachtwagens een

heffing buiten de spitsuren van 25 cent per kilometer. In de spitsuren

wil zij dit verhogen naar veertig cent per kilometer. Op deze

wijze wil zij het vrachtverkeer uit de spits halen. Ook de andere genoemde

partijen zien dit als een oplossing. Ze weten niet waarover

ze praten.

Als we het vrachtverkeer niet meer laten rijden van 6.00 uur tot 9.00

uur en van 16.00 uur tot 19.00 uur, dan verliest de transportsector

zes van de tien rijuren die zij, door het rij- en rusttijdenbesluit, op

een dag mag maken. Om dezelfde hoeveelheid goederen te kunnen

vervoeren, zijn dan meer dan tweemaal zoveel vrachtwagens

nodig. Hierover is niet nagedacht. Tevens zijn dan tweemaal zoveel

chauffeurs nodig, die er niet zijn. De kostprijs voor de sector is ook

belachelijk hoog te noemen. Als een vrachtwagen honderdduizend

kilometer per jaar rijdt, moet de transporteur gemiddeld dertigduizend

euro extra belasting gaan betalen. Maar ook dan zal er geen

enkele vrachtwagen minder gaan rijden, alleen de kostprijs voor de

consument zal verder stijgen, want het moet toch betaald worden.

Personenauto’s

Voor personenauto’s stijgt de kostprijs met vijftien cent per kilometer.

Gemiddeld rijdt een Nederlander tienduizend kilometer per

jaar. Dit betekent dat iedereen ongeveer

vijftienhonderd euro extra belasting kwijt is. Dit treft over het algemeen

mensen die naar hun werk gaan en voor wie het openbaar

vervoer geen optie is. In veel plaatsen rijden geen stadsbussen of

trams en al helemaal geen treinen. De werkenden worden weer

eens gestraft. Als je voor je werk veertigduizend kilometer per jaar

rijdt, dan kost je dat zesduizend euro per jaar.

Oplossing

Bij een groeiende economie los je files alleen op met meer asfalt.

Een aantal voorbeelden hiervan: de Van Brienenoordbrug, een

tweede brug erbij en wegen verbreed, waardoor het probleem

grotendeels opgelost is; Vianen nam het stokje over, brug en asfalt

erbij, probleem opgelost; veel wegen van twee naar drie banen gegaan,

voor tachtig procent het probleem opgelost.

Men maakt hier en daar de fout om van drie naar twee banen te

gaan en daarna weer naar drie banen. De overheid maakt dus zelf

de files, zie Den Haag-Schiphol.

Het is allang bewezen dat als het verkeer kan doorrijden, dit veel

minder het milieu vervuilt dan wanneer zij in de file staat. Ook in

80-kilometerzones.

Gevolgen voor de economie

Door de plannen van bovengenoemde politieke partijen wordt het

goederenvervoer een stuk duurder en zal men wereldwijd gaan

kijken of er geen alternatieve havens zijn om de goederen Europa

in te krijgen. Veel personeel zal duurder worden, want de reiskosten

gaan flink omhoog. Dit is natuurlijk niet bevorderlijk voor onze

concurrentiepositie. De lonen moeten dan ook omhoog, want het

is tenslotte niet de bedoeling dat mensen erop achteruit gaan door

deze belastingverhogingen. Conclusie: kilometerheffing in deze

vorm brengt alleen maar schade toe. Alles groen, maar geen werk

kan ook niet de bedoeling zijn.

L

DAF FT 510 Superspace, Manual, Retarder

Financial lease

60 maanden: €944 per maand

Bouwjaar: 2013

Vermogen: 510 pk

Kenteken: 48BHN4

Van der Heiden

Trucks

Van der Heiden Trucks B.V. is al meer

dan 50 jaar leverancier van betrouwbare

truck-occasions. Door deze

jarenlange ervaring kunnen wij u

snel en op maat leveren.

Handelsonderneming Van der Heiden Trucks B.V.

Graafland 85, 2964 BK, Groot-Ammers, Nederland, Tel. +31 (0) 184 60 12 24


6

VERNforum

Euro6 op de Tweede Maasvlakte

De maatregel om op de Tweede

Maasvlakte alleen met Euro6-motoren

te mogen komen, is een aanfluiting.

Bovendien is het kapitaalvernietiging.

Vrachtwagens die nog prima een paar

jaar mee hadden gekund, moesten

allemaal vervangen worden door

Euro6-vrachtwagens.

De controle op de Tweede Maasvlakte is ronduit droevig te noemen.

Er heeft nog geen Oost-Europese chauffeur een bekeuring

gekregen. Vooral op zaterdag worden de regels met voeten getreden,

want dan is er helemaal geen controle. Als er al gecontroleerd

wordt, krijgen de Nederlandse chauffeurs een bekeuring, terwijl de

Oost-Europese chauffeurs die met een Euro3 komen, hooguit een

waarschuwing krijgen.

Men heeft deze maatregel genomen om de milieumaffia tegemoet

te komen. We hebben ze niet gehoord toen bleek dat de milieumaatregelen

in de binnenstad van Rotterdam niet hebben geholpen

om de luchtkwaliteit te verbeteren. Op de Tweede Maasvlakte

zal de uitkomst niet anders zijn. De vrachtwagens moesten aan de

milieueis voldoen, maar de carriers, heftrucks, brandweerwagens

enzovoort niet. Wij zijn absoluut voor verbetering van het milieu,

maar wel op eerlijke gronden.

L

Minister SCHULTZ VAN HAEGEN en veel wind

Minister Schultz van Haegen vond bij de laatste storm in februari, waarbij vijftien

vrachtwagens omver waaiden, dat de transportsector asociaal bezig was geweest.

Dit waren allemaal Oost-Europese vrachtwagens, er was geen enkele Nederlandse

vrachtwagen bij betrokken. De minister had totaal geen onderzoek ingesteld

en beschuldigde meteen de transportsector.

Deze minister heeft tijdens haar ambtsperiode niets gedaan voor de

transportsector. Er is wel veel afgebroken; op het ministerie is nog één

ambtenaar die voor de transportsector werkt, drs. Jolanda Kliest. Alle

goede mensen zijn vervangen of op andere posten gezet. Het goederenvervoer

over de weg heeft absoluut niets aan Schultz gehad; ze

was een voorstander van platooning (zelfrijdende auto’s) en elektrische

auto’s.

Ze heeft vele miljarden teruggegeven aan financiën, uit het infrastructuurfonds

voor nieuwe wegen. Zij liep nooit risico, ze vocht

nooit voor de transportsector. Nee, op haar ministerschap zat geen

glans. Ze is het eens met Angela Merkel die vindt dat vluchtelingen prima

als vrachtwagenchauffeur kunnen gaan werken. Het is duidelijk dat

zij het beroep van chauffeur zeer laag inschat, net als frau Merkel. L

Vergrijzing transportsector,

goed of slecht

voor de vrachtprijzen?

Door de vergrijzing en de uitstroom in de transportsector is een

tekort van 4,1% aan vrachtwagenchauffeurs ontstaan. Dit is ruim

vierduizend man. Veel chauffeurs zijn ontslagen en vervangen door

goedkope Oost-Europese chauffeurs. Op zaterdagavond hadden

ze nog een personeelsfeest en op maandagmorgen stonden hun

spullen in de kantine en reden hun vrachtwagens weg met Oost-Europese

chauffeurs achter het stuur. Deze ontslagen chauffeurs hebben

over het algemeen een baan gevonden buiten de transportsector

en komen absoluut ook niet meer terug, wat zeer goed te

begrijpen is. Of zij zijn eigen rijder geworden. Het aantal eigen rijders

is spectaculair gestegen van drieduizend naar ruim vijfduizend

in de laatste jaren. Deze chauffeurs zijn absoluut niet meer positief

naar de jongeren toe om nog chauffeur te worden. Het salaris is ook

bedroevend te noemen: dertig jaar geleden verdiende een vrachtwagenchauffeur

ongeveer 4500 gulden per maand, nu verdient hij

ongeveer 2200 euro per maand. Dat is hetzelfde, maar wel dertig

jaar later! Overnachtingen moet je niet meetellen, want dat is geen

salaris, maar een vergoeding.

Chauffeurs uit Oost-Europa halen is geen oplossing meer. Strengere

wet- en regelgeving en de beperkingen die de West-Europese

landen momenteel opleggen aan de transportbedrijven, bevorderen

het gebruik van deze chauffeurs. Ook in Oost-Europa is op dit

moment al een tekort van zestigduizend chauffeurs. Acht procent

van de Poolse chauffeurs is al teruggegaan. Wie wil er nu een slavenbestaan?

Volgens de EU zijn er nu 1,2 miljoen slaven in Europa

zonder arbeidsrecht, cao, ontslagbescherming, geen sanitaire

voorzieningen, geen douchegelegenheid of een warme maaltijd

per dag en dat gedurende maanden achter elkaar.

L

APRIL2017

Wat is volgens het

Forum de

oplossing

Ondanks dat men via het sectorplan

transport en logistiek hard bezig is

om nieuwe chauffeurs te werven, zal

het tekort aan chauffeurs niet worden

opgevangen. Toch zal er wat moeten

gebeuren, anders krijgt onze economie

een grote terugval en zijn wij niet meer

betrouwbaar in de wereld ten aanzien

van vervoerzekerheid.

Zoals iedereen weet, kost het transport per colli bijna helemaal

niets voor de consument. De oplossing is heel eenvoudig: de

vrachtprijzen moeten omhoog. Hierdoor ontstaat er ruimte voor

betere salarissen, noodzakelijke investeringen in milieuvriendelijke

vrachtwagens, het weer aantrekkelijk maken van het beroep.

Men zal gelijk gaan roepen dat wij dan niet kunnen concurreren

met het buitenland, maar het buitenland kampt met dezelfde problemen

als wij. Het is noodzakelijk dat weer een goede boterham

verdiend kan worden in de transportsector. En dat is niet door de

opdrachtgever te laten bepalen wat wij verdienen, maar dat wij net

als alle andere sectoren in Nederland kunnen zeggen: dit gaat het u

kosten en niet, ‘wat brengt het op.’

L

Wilt u uw visie geven in het

Forum of de discussie aangaan

met de Forum-leden?

Stuur dan een mail naar

info@vern.nu

of neem contact op via www.vern.nu


Advertorial

8

Studenten Werktuigbouwkunde van

de TU Delft hebben in samenwerking

VERN en NomadPower werken samen

aan geruislozere en schonere koeltrailers

met NomadPower en Visbeen

Transport onderzoek gedaan naar

de uitstoot en het verbruik van trucks

die onderweg in Europa hun lading

op parkeerplaatsen koelen door

middel van een dieselgenerator.

Tevens is onderzocht wat het resultaat is als deze trucks koelen

door middel van elektriciteit. De resultaten tonen aan dat transporteurs

kostenbesparend, maar ook stiller en gezonder koeltransport

kunnen realiseren.

Dagelijks staan in Europa vele tienduizenden trucks gedurende

wacht- en rusttijden hun lading te koelen op parkeerplaatsen met

behulp van een dieselgenerator. Dit leidt geregeld tot stank- en

geluidsoverlast voor de omgeving. Het streven van de EU is om

het hoofdwegennet in Europa aanmerkelijk te vergroenen.

Doelstelling van de EU is om in 2050 de CO2-uitstoot langs het

Europese hoofdwegennet te hebben teruggebracht met maar

liefst zestig procent.

NomadPower voorziet truckparkings van stroomvoorzieningen

voor temperatuurgecontroleerd transport. Hierbij kunnen trucks

zich online aanmelden en instekkeren om hun lading met stroom

te koelen. Op verzoek van NomadPower heeft een groep studenten

Werktuigbouwkunde van de TU Delft in het kader van hun

Bachelor-eindproject in samenwerking met de afdeling Transport

Engineering & Logistics (TU Delft) en Visbeen Transport nader

onderzoek gedaan naar de uitstoot en het verbruik van trucks met

een dieselgenerator. Tevens is de vergelijking gemaakt met de situatie

dat koeling plaatsvindt op elektriciteit. De uitkomsten van dit

onderzoek geven aan dat koelen op een stroomvoorziening inderdaad

veel minder uitstoot van CO2 en NOx oplevert en stiller en

goedkoper kan zijn dan koelen met een dieselgenerator.

Stiller, goedkoper en groener

De studenten schatten dat, door consequent gebruik te maken

van elektrische koeling, transporteurs circa tweeduizend euro per

jaar per truck zouden kunnen besparen. Afhankelijk van de buitentemperatuur

en de aard van de lading zou een besparing van

dertig tot vijftig procent op de brandstofkosten van het conditioneren

kunnen worden bereikt. Zo bedraagt bij een buitentemperatuur

van circa 21°C en een lading die op -15°C moet worden gehouden

het verbruik aan diesel circa 1,37 liter per uur, terwijl het verbruik

aan elektriciteit in dezelfde situatie slechts circa 3,13 kWh bedraagt.

Bij een ladingtemperatuur van -5°C bedraagt volgens het onderzoek

het verbruik aan diesel circa 1,05 liter per uur, welke dient te

worden vergeleken met een verbruik van 1,33 kWh.

Uit geluidsmetingen van de studenten blijkt bovendien dat het

geluidsniveau van koelen op elektriciteit vier tot vijf decibel

lager kan liggen dan het koelen op de dieselgenerator. Uit emissie -

-metingen blijkt dat de emissie van CO2 tussen de 65 en tachtig

procent zou kunnen worden gereduceerd en de emissie van

NOx met circa vijftig procent. Koelen op stroom biedt daardoor

voor iedereen alleen maar voordelen.

Over Nomad Power

NomadPower richt zich volledig op het aanleggen en exploiteren

van stroomvoorzieningen voor geconditioneerd vervoer op

parkings. Chauffeurs kunnen na registratie door middel van een

mobiele telefoon of een speciale app de stroompunten activeren

en weer stopzetten. NomadPower zorgt vervolgens voor registratie,

facturatie en incasso van het stroomverbruik. NomadPower heeft

inmiddels zes locaties in Nederland, drie in België, vijf in Italië, drie

in Spanje, zeven in Engeland en achttien in Duitsland operationeel.

Het netwerk wordt nog verder uitgebreid.

Voor meer informatie:

nomadpower.eu of 085-201278,

of via VERN: vern.nu of 0180-646464.

VERN zet zich in voor u

Word ook lid

De VERN treedt als één

gezicht naar buiten voor

alle eigen rijders en kleine

transportondernemers in

Nederland. Wij behartigen

uw belangen op sociaal,

vaktechnisch en juridisch

gebied.

De VERN:

K treedt op als uw belangenbehartiger richting

overheid en overheidsinstanties;

K zorgt voor kostenreductie door middel van

collectieve inkoop;

K maakt zich sterk voor nieuwe vervoersconcepten,

efficiënt gebruik van voertuigen en infrastructuur;

K helpt bij bedrijfsvoering en dreigende

faillissementen;

K geeft voorlichting over innovatieve ontwikkelingen,

zoals modernisering van het wagenpark,

brandstofbesparing en technologische ontwikkelingen

op het gebied van communicatie;

K is uw vraagbaak als het gaat om wet- en

regelgeving;

K geeft advies aan startende ondernemers en helpt

bij het opstellen van een ondernemingsplan;

K bemiddelt bij geschillen tussen opdrachtgevers en

opdrachtnemers.

VERN zet zich daarnaast in voor verkeersveiligheid,

een betere infrastructuur en goede scholing voor

managers en chauffeurs. We komen hiervoor met

initiatieven, waarmee we regelmatig het nieuws

halen. Voor overheidsinstanties is de VERN een

serieuze gesprekspartner.

Word ook lid en profiteer van alle voordelen die de

VERN u te bieden heeft.

COLLECTIEF DE JUISTE WEG

Meld u nu aan via

vern.nu/inschrijven


Websites zijn niet meer weg

te denken uit ons leven.

Immers in deze 24-uurseconomie

willen mensen te

allen tijde informatie kunnen

opvragen of vinden.

Ontwerp en

bouw website

€250,- *

Een compleet

professionele

Wij denken graag met u mee om een

optimaal rendement uit uw website te

halen. Dit doen we via de vormgeving,

gebruiksvriendelijkheid, vindbaarheid en

natuurlijk de boodschap waarmee u uw

doelgroep wilt bereiken.

Wij maken een goed en doordacht

ontwerp dat aansluit bij uw huisstijl.

Met uw logo en foto’s en in de kleurstellingen

van uw bedrijf. Daarbij

verliezen we uiteraard het gebruiksgemak

niet uit het oog: u moet uw

website eenvoudig zelf kunnen

bijhouden. Tenslotte heeft u het al druk

genoeg met andere zaken.

* De service- en hostingkosten zijn 17,95 per maand. Dit is inclusief domeinnaam registratie

en e-mailhosting. Genoemde prijzen zijn excl. 21% btw.

website

voor een scherpe prijs

Bijlestaal 20a

1721 PV Broek op Langedijk

Tel. 0226 - 765 000

Internet: www.wat-communicatie.nl


DE NIEUWE

EfficientLine 3

Smart Shifting

MAN Effi cientCruise 2

MAN TipMatic 2

Aerodynamische zijskirts

Dagrijverlichting LED

Banden met A label

Nieuwe MAN D26 motor

Volg je verstand.

Bespaar tot 20% brandstof.

De nieuwe MAN D26 motor: nóg krachtiger, zuiniger en betrouwbaarder

MAN TipMatic transmissie met Smart Shifting: nóg sneller en effi ciënter schakelen

Effi cientCruise 2: extra brandstofbesparing met GPS gestuurde cruise control

Extra 6,35% brandstofbesparing t.o.v. Effi cientLine 2

Tot 20% brandstofbesparing t.o.v. Euro 5 truck

www.volgjeverstand.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!