12.04.2017 Views

VERNMagazine_APRIL2017_DEF

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

COLLECTIEF APRIL DE JUISTE 2017 WEG<br />

COLLECTIEF DE JUISTE WEG<br />

magazine<br />

RIJDER<br />

in beeld<br />

City<br />

highlights<br />

AMSTERDAM<br />

Actuele ZAKEN<br />

NATIONALE<br />

POLITIE


De nieuwe Linde MT15.<br />

2x zo efficiënt als de bekende handpallettruck<br />

VERNvoorwoord – <strong>APRIL2017</strong><br />

ACTIE<br />

Nu voor €2.295,-<br />

Voorwoord<br />

Zeer geschikt voor transport over<br />

korte afstanden<br />

Hefcapaciteit van 1500 kg.<br />

Makkelijk manoeu vreren in kleine ruimtes<br />

Simpele bediening<br />

Nauwkeurige bediening<br />

via de vlinderknop; deze is<br />

toegankelijk voor beide<br />

handen. Voorzien van noodknop<br />

en betrouwbare<br />

ontladingsindicator.<br />

Als de rijvlinders worden<br />

losgelaten, stopt de<br />

Linde MT15 automatisch.<br />

Ingebouwde lader<br />

De ingebouwde lader kan<br />

de accu altijd en overal<br />

opladen. Zo heeft u meer<br />

gebruiks gemak.<br />

De onderhoudsvrije accu<br />

met een capaciteit van 2x12v.<br />

en 85Ah bespaart onderhouds -<br />

kosten.<br />

Ideaal als toepassing in vrachtwagens en<br />

andere kleine ruimtes<br />

Kan worden gebruikt op tussenvloeren<br />

Elektrisch aange dreven; nooit meer het<br />

eigen gewicht in de strijd gooien<br />

Ideaal voor<br />

’The last<br />

mile’<br />

Korte afstand transport<br />

Gemakkelijk goederen bij<br />

het eindpunt brengen in de<br />

stedelijke gebieden.<br />

Elektrisch aangedreven,<br />

waardoor het eigen gewicht<br />

niet in de strijd gegooid<br />

hoeft te worden bij zware<br />

lasten.<br />

Kijk snel op www.motraclinde.nl/MT15 en profiteer van deze actieprijs. OP=OP!<br />

Met trots presenteren wij<br />

u de eerste uitgave van het<br />

VERN Magazine. Een bijzonder<br />

moment voor de VERN en mijzelf.<br />

Het is een langgekoesterde wens<br />

van ons om onze gedachten,<br />

wensen en voornemens op deze<br />

manier met u te kunnen delen.<br />

Via het VERN Forum en uw ingezonden brieven besteden<br />

we veel aandacht aan uw ideeën en commentaren. Het<br />

Havenbedrijf Rotterdam, de NIWO en de Nationale Politie<br />

informeren u via een vaste rubriek in het magazine over de<br />

laatste ontwikkelingen.<br />

Wij verzoeken Tweede Kamerleden met ons Forum in discussie<br />

te gaan over de toekomst van het transport. Dat vragen<br />

we ook aan de Europarlementariërs, want ook over de<br />

EU zijn veel vragen.<br />

Maar het VERN Magazine is meer dan alleen een informatief<br />

magazine voor leden, het is ook een familieblad. Er<br />

zijn meer dan tienduizend kleine transportondernemers<br />

die een kantoor aan huis hebben. Negen van de tien keer<br />

is het de vrouw des huizes of een van de kinderen die de<br />

post van de mat raapt. Daarom is het VERN Magazine ook<br />

een lifestylemagazine voor iedereen, met interessante verhalen,<br />

reis- en uitgaanstips, gadgets, winacties en zelfs een<br />

speciale kinderpagina.<br />

Het VERN Magazine is tot stand gekomen in samenwerking<br />

met WAT-communicatie. Een enthousiast team dat, net als<br />

wij, zeer gemotiveerd is om van dit blad een succes te maken.<br />

De opmaak, het benaderen van mensen, het schrijven<br />

van teksten; ze doen wat ze zeggen en ze doen het goed.<br />

Een pluim waard.<br />

Eindelijk is er nu een blad in de transportsector dat alle facetten<br />

van de branche benadert en ruimte geeft aan meningen<br />

en nieuwe ontwikkelingen.<br />

Het VERN Magazine wordt vier keer per jaar gratis verspreid<br />

onder 13.140 transportbedrijven. Ondernemers kunnen<br />

hun product onder de aandacht brengen. Het is mogelijk<br />

om lading, personeel of andere zaken aan te bieden of te<br />

vragen. Iedereen die werkzaam is in de branche, kan met<br />

ons in contact treden en zo de complete Nederlandse<br />

transportsector bereiken. Het bereik is ongekend.<br />

Wij hopen dat het VERN Magazine vanwege zijn unieke opzet<br />

u vele jaren leesplezier geeft.<br />

Klaas de Waardt<br />

Voorzitter VERN<br />

COLLECTIEF DE JUISTE WEG


Hierdoor realiseren zij een nieuwe verbinding tussen de haven<br />

van Rotterdam en Duitsland. De doortrekking verbetert<br />

tevens de doorstroming in de regio Arnhem-Nijmegen.<br />

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) tekende het<br />

Tracébesluit voor de precieze ligging en inpassing van de weg.<br />

Het toekomstige knooppunt van de A12 en A15 gaat de naam ‘De<br />

Liemers’ krijgen, naar de streek waar de nieuwe weg doorheen<br />

loopt. Schultz: “De A15 is een nationale transportcorridor, van groot<br />

belang voor het transport van goederen tussen de haven van Rotterdam<br />

en het Europese achterland. De weg loopt nu nog dood in<br />

een weiland. Voor de economie van Nederland is het belangrijk dat<br />

het verkeer direct naar Duitsland kan doorrijden. Met de nieuwe<br />

verbinding tussen de bestaande A15 en de A12 ontlasten we ook<br />

het onderliggende wegennet en zorgen we voor een betere bereikbaarheid<br />

van de regio.”<br />

- De rimpeltjes in uw gezicht worden nu echt rimpels;<br />

- Middelbare leeftijd? Dat betekent een midlifecrisis.<br />

Help!;<br />

- U verbrandt minder calorieën dan toen u jonger was.<br />

Met andere woorden: u moet meer sporten en<br />

bewuster eten om uw goede figuur te behouden;<br />

- Hoewel vrouwen gemiddeld op hun vijftigste in de<br />

overgang raken, doen de eerste verschijnselen zich<br />

acht jaar eerder voor;<br />

- Uw eigen ouders komen op een leeftijd waarbij ze<br />

meer zorg nodig hebben. Tegelijkertijd maakt u zich<br />

ook nog bijna dagelijks zorgen over het wel en wee van<br />

uw kroost.<br />

In het Tracébesluit is veel aandacht voor de inpassing van de weg<br />

en de verbetering van de doorstroming van het verkeer op het onderliggend<br />

wegennet. De A15 wordt vanaf knooppunt Ressen doorgetrokken<br />

naar de A12 tussen Duiven en Zevenaar. De A12 tussen<br />

Westervoort en knooppunt Oud-Dijk krijgt extra rijstroken en de<br />

A15 tussen de knooppunten Valburg en Ressen wordt verbreed.<br />

Het totale project, inclusief maatregelen op het onderliggend wegennet,<br />

kost circa 860 miljoen euro. De provincie Gelderland draagt<br />

hieraan zo’n 400 miljoen euro bij. Ongeveer een derde deel van de<br />

aanlegkosten wordt betaald uit tolgelden. De tolheffing is tijdelijk<br />

en stopt zodra het benodigde bedrag binnen is. De werkzaamheden<br />

starten naar verwachting in 2019. De nieuwe weg gaat in de periode<br />

2021-2023 open voor het verkeer. Met de vaststelling van het<br />

tracé voor de verlengde A15 heeft minister Schultz de voorbereidingen<br />

afgerond voor alle grote wegenprojecten die binnen afzienbare<br />

tijd de druk op het wegennet aanzienlijk gaan verlichten. Eerder<br />

nam ze al de Tracébesluiten voor een nieuwe weg naar de haven<br />

van Rotterdam (Blankenburgverbinding), de verbreding van de A27<br />

bij Utrecht, de nieuwe weg tussen de A13 en A16 en de verbreding<br />

van de A10 bij de Zuidas in Amsterdam.<br />

<br />

Het tekort aan chauffeurs ontstaat doordat een grote groep<br />

pensioengerechtigde chauffeurs stopt met rijden. Er komen<br />

te weinig jonge chauffeurs bij om deze uitstroom op<br />

te vangen. Door de groei van de economie zijn er juist meer<br />

chauffeurs nodig: één procent economische groei staat<br />

gelijk aan tweeduizend extra ritten per dag. De gepensioneerden<br />

chauffeurs die uitstromen, hebben in veel gevallen<br />

een financieel probleem. Het pensioen is volgens de<br />

cao opgebouwd bij het Pensioenfonds Vervoer. Helaas is<br />

dit een zeer karig pensioen. Na veertig jaar premieafdracht<br />

heeft men een pensioen opgebouwd van € 430,- per maand.<br />

De gepensioneerde krijgt gezamenlijk met zijn partner in de<br />

AOW, € 1445,- per maand. Pensioen en AOW geven een gezamenlijk<br />

inkomen van € 1875,- per maand.<br />

Actieve ouderen<br />

Uit een beperkt onderzoek is naar voren gekomen dat gepensioneerden<br />

het inkomen uit AOW en pensioen graag<br />

willen aanvullen en dat zij veelal bereid zijn om een aantal<br />

uren arbeid te blijven verrichten. Wij spreken hier over ‘actieve<br />

ouderen’ die nog graag actief blijven in de transportsector,<br />

maar niet meer dan twee á drie dagen in de week.<br />

Het vak van beroepschauffeur is dermate intensief dat<br />

vijftig tot zeventig uur in de week niet meer vol te houden<br />

is. Echter enkele dagen in de week vindt men geen enkel<br />

bezwaar: twee dagen in de eerste week, daarna vijf dagen<br />

vrij. In de tweede week drie dagen werken en vier dagen vrij.<br />

Het inkomen uit de AOW, het pensioen en de gewerkte dagen<br />

is dan groter dan dat men nog regulier chauffeur was.<br />

Tevens blijft voldoende vrije tijd over om van andere dingen<br />

te genieten.<br />

We kunnen nog wel meer dingen opnoemen, maar we<br />

houden het graag positief. Daarom de leuke kanten<br />

van het ouder worden:<br />

+ U maakt zich niet druk meer om kleine dingen;<br />

+ U heeft meer zelfvertrouwen dan ooit;<br />

+ U weet wat u wilt en vooral ook wat u níet wilt;<br />

+ U beschikt over veel ervaring, zowel in uw privéleven<br />

als op professioneel gebied;<br />

+ U beleeft uw seksuele piek.<br />

Dat is toch fijn om te weten.<br />

Doe er vooral uw voordeel mee<br />

De IVECO Stralis NP, de eerste aardgastruck voor zwaar transport<br />

over lange afstand, is uitgeroepen tot Project of the Year bij de European<br />

Gas Awards of Excellence 2017 die werden uitgereikt tijdens<br />

de European Gas Conference in Wenen eind januari. Tijdens dit<br />

jaarlijkse evenement komen ruim 450 vertegenwoordigers van regionale<br />

overheden, industriepartijen en gasproducenten bijeen om<br />

kwesties gerelateerd aan de toekomstige Europese energiemarkt te<br />

bespreken. Met de European Gas Awards of Excellence worden de<br />

toewijding, successen en innovaties van bedrijven en personen in<br />

de Europese gasmarkt beloond.<br />

Drie bedrijven werkten nauw samen om bermmaaisel om te zetten<br />

in groengas. De firma Krinkels maaide de afgelopen twee jaar de<br />

bermen langs de Drentse provinciale wegen. Het gras werd door<br />

Krinkels aangeboden aan Attero, die het in zijn gft-vergistingsinstallatie<br />

verwerkt en er groengas uit produceert.<br />

Duurzame verwerking<br />

Attero kuilt het bermgras eerst in. In de vergister zetten bacteriën<br />

het gras om in biogas en na opwerking ontstaat groengas. Dat<br />

pompt Attero vervolgens in het gasnet. Drenthe is zo verzekerd van<br />

een duurzame verwerking van zijn bermgras. Het Drentse groengas<br />

kan getankt worden bij PitPoint, een internationale aanbieder van<br />

schone brandstoffen, die ook in Drenthe tankstations exploiteert.<br />

Groengascertificaten verzekeren de afnemer ervan dat het groengas<br />

daadwerkelijk bij Attero geproduceerd is.<br />

<br />

ken in Amsterdam-Noord: dat is het Over het IJ Festival.<br />

Op de NDSM-werf aan de oever van het IJ bevindt zich<br />

het festivalhart. Hier kunt u, onder het genot van eten en<br />

drinken aan lange tafels, de theatermakers<br />

ontmoeten. Een absolute aanrader<br />

voor de avontuurlijke theaterfestivalliefhebber.<br />

Van 14 tot en met 23 juli.<br />

overhetij.nl<br />

Eén keer in je leven moet je ijs van Tofani gegeten hebben.<br />

Vaker mag natuurlijk ook. De ijssalon aan de Kloverniersburgwal<br />

is door veel Amsterdammers bekroond als de állerlekkerste.<br />

Of ze gelijk hebben, kunt u natuurlijk het beste<br />

zelf proeven.<br />

Geen risico<br />

De senior chauffeurs komen in dienst bij De Oplossing BV. Zodoende<br />

heeft de opdrachtgever geen enkele verplichting of risico ten<br />

ten aanzien van de chauffeur. Gezien het tekort aan chauffeurs en<br />

het risico dat men bij ziekte of arbeidsongeschiktheid jaren moet<br />

doorbetalen, zijn werkgevers huiverig om personeel aan te nemen.<br />

Met een senior chauffeur van De Oplossing heeft men deze belemmeringen<br />

niet. De senior chauffeur heeft over het algemeen veertig<br />

tot vijftig jaar ervaring. De Oplossing BV zorgt ervoor dat diploma’s<br />

als code 95 en gevaarlijke stoffen op orde zijn. Tevens worden de<br />

senior chauffeurs iedere twee jaar medisch gekeurd. Om te voorkomen<br />

dat de senior chauffeur bij een eventueel ongeval meteen<br />

de schuld krijgt vanwege zijn leeftijd, willen we een daschcam in de<br />

vrachtwagen plaatsen.<br />

Zacht en duurzaam<br />

Miss Green ontwerpt duurzame kleding die ze zelf graag draagt.<br />

Stuk voor stuk comfortabel, zacht en van hoge kwaliteit.<br />

missgreen.nl<br />

Gelimiteerd lekker ruiken<br />

Express Your Soul heet de nieuwste<br />

limited edition van Rituals.<br />

De Berlijnse kunstenares MadC<br />

creëerde speciaal voor Rituals een<br />

graffitikunstwerk, geïnspireerd op de<br />

geur van de nieuwe producten.<br />

Met o.a. shower oil, shower foam,<br />

body cream, body scrub, geursticks,<br />

ijsthee en zelfs een schetsboek.<br />

Vanaf €8,99 bij rituals.com<br />

Meer dan een<br />

fietstas<br />

De Basil<br />

Bohème Carry<br />

All is een fietstas en<br />

schoudertas ineen. Neem hem mee als<br />

u gaat shoppen en hang hem daarna –<br />

gevuld en al - eenvoudig weer aan uw fiets.<br />

Vanaf €37,95 bij Fietstas.com<br />

De nieuwe Stralis NP heeft dezelfde prestaties en rijeigenschappen<br />

als zijn dieselequivalent. Dit wordt gecombineerd met een reductie<br />

van uitstoot, een hoger comfort vanwege de geluidsreductie en<br />

een lagere Total Cost of Ownership. De capaciteit van de LNG-tanks<br />

op de IVECO Stralis NP bieden een maximale actieradius van<br />

1500 kilometer. De FPT Cursor 9 motor in combinatie met<br />

12-gangs automatische versnellingsbak met eco-roll functie zorgt<br />

voor 5% verlaging van het brandstofverbruik vergeleken met de<br />

vorige aardgas-Stralis.<br />

<br />

Van taco tot sushi, van overheerlijke worst tot<br />

Hawaiaanse poke’s, van biologische drankjes<br />

tot de lekkerste cocktails – bij Market 33<br />

gaat u op een culinaire wereldreis.<br />

U wilt graag pasta en uw tafelgenoot liever<br />

een hamburger? Geen probleem. Market 33<br />

is vanaf 8.00 uur open voor koffie en ontbijt.<br />

Vanaf 11.00 uur kunt u bij de tien foodstands<br />

terecht voor een lekkere snack,<br />

lunch of diner. Enjoy your meal.<br />

market33.nl<br />

Vervolg op pagina 24 <br />

Ook voor eigen rijders<br />

Ook voor een eigen rijder kan de genoemde opzet een oplossing<br />

zijn. Hij hoeft zijn bedrijf niet te verkopen en af te rekenen met de<br />

belasting, hij kan gewoon ondernemer blijven.<br />

De verdiensten uit zijn bedrijf aangevuld met de AOW zorgen ervoor<br />

dat de eigen rijder nog een leuk inkomen kan hebben. Gezien het<br />

chauffeurstekort kunnen onze senior chauffeurs nog een prachtige<br />

taak vervullen in onze samenleving.<br />

Transportbedrijven en chauffeurs die interesse hebben om gebruik<br />

te maken van De Oplossing, kunnen contact opnemen met de<br />

VERN voor meer informatie of aanmelding.<br />

E-mail: info@vern.nu, T 0180-646464<br />

Bijna dagelijks ontstaan files en zelfs ongevallen door afvallende<br />

lading. Ook als vrachtauto’s kantelen, komt dit vaak<br />

door kiepen of schuiven van lading. Met als gevolg veel onkosten<br />

voor de transporteur en gevaar voor het leven van<br />

de chauffeur. Maar ook economische schade door files en<br />

oponthoud. En soms vallen er zelfs doden te betreuren.<br />

“Met elkaar moeten we dat zoveel mogelijk voorkomen. Als<br />

politie doen wij dat vooral door regelmatig tijdens reguliere<br />

transportcontroles op ladingzekering te checken.<br />

Vervolg op pagina 40 <br />

Personal muesli<br />

Op mymuesli.com kunt u, met een<br />

keuze uit meer dan tachtig ingrediënten<br />

- wat leidt tot 566 biljard mogelijkheden - uw persoonlijke<br />

mueslifavoriet samenstellen. Nieuw in het<br />

combinatie-<br />

assortiment is yogamuesli.<br />

Vanaf €9,90 bij mymuesli.nl<br />

<br />

De kunst van het leven<br />

Hygge is een prachtig<br />

vormgegeven boek met een<br />

net zo mooie inhoud.<br />

Leuk om te geven of om<br />

uzelf cadeau te doen.<br />

We kunnen nog wat leren<br />

van die Denen.<br />

Voor €19,99 bij bol.com<br />

12<br />

NIEUWSFLITS<br />

NIEUWS<br />

Doortrekking A15 stap dichterbij<br />

Het Rijk en provincie Gelderland<br />

gaan de A15 met twaalf kilometer<br />

doortrekken richting de A12.<br />

FLITS<br />

– <strong>APRIL2017</strong><br />

IVECO Stralis NP 400pk wint Project of the Year 2017-award<br />

2,5 miljoen<br />

kilometers op bermgras<br />

In Drenthe kan men ruim 2,5 miljoen<br />

kilometers rijden op groengas dat is<br />

gewonnen uit bermgras. Dit leidt tot<br />

een CO2-reductie van 358 ton.<br />

Meer vraag naar<br />

chauffeurs<br />

Door de toenemende internetbestedingen<br />

en het aantrekken<br />

van de woningmarkt, neemt de<br />

vraag naar chauffeurs toe. Vooral<br />

koeriers en verhuizers zagen hun<br />

opdrachten het afgelopen jaar toenemen.<br />

De werkgelegenheid in de<br />

transport- en logistieksector zit<br />

sinds 2015 weer in de lift.<br />

NieuwsFlits<br />

Het laatste nieuws en interessante<br />

wetenswaardigheden over en uit de<br />

transportsector.<br />

COLOFON<br />

N OD<br />

APRIL 2017<br />

VERN magazine wordt uitgegeven door<br />

branche organisatie VERN<br />

Deventerseweg 2, 2994 LD Barendrecht<br />

Telefoon: 0180 - 64 64 64<br />

E-mail: info@vern.nu<br />

Oplage: 13.500 ex.<br />

Frequentie: 4x per jaar<br />

Verspreiding: gratis op naam naar<br />

ruim 13.000 transportbedrijven<br />

Ontwerp en realisatie:<br />

WAT-communicatie<br />

Bijlestaal 20a, 1721 PV Broek op Langedijk<br />

Telefoon: 0226 - 765000<br />

E-mail: media@wat-communicatie.nl<br />

INHOUD<br />

VERN MAGAZINE<br />

Een pracht vak 6<br />

Vrachtwagenclaim 8<br />

Column Klaas de Waardt 10<br />

Ex-drugstransporteur Paul Keizer 20<br />

Diefje met verlos 28<br />

Work hard, play hard 34<br />

Wet- & regelgeving 44<br />

VERN Kids 46<br />

Maasvlakte Plaza 48<br />

Utopia 50<br />

Transport van A naar B 54<br />

Vrouw & Vrachtwagen 60<br />

Voor de vrouwen 64<br />

Lekker weg 68<br />

Rijder in beeld 72<br />

Wat je van ver haalt 76<br />

Hola España 78<br />

VERN Forum 86<br />

Advertentieverkoop:<br />

WAT-communicatie (Jan de Vries)<br />

Drukwerkbegeleiding: WAT-communicatie<br />

Redactie: VERN (Klaas de Waardt)<br />

WAT-communicatie (Myrke van der Does)<br />

© 2017 Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze<br />

worden overgenomen zonder uitdrukkelijke schriftelijke<br />

toestemming van de uitgever. Brancheorganisatie VERN en<br />

bij deze uitgave betrokken redactie en medewerkers aanvaarden<br />

geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen<br />

die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in<br />

deze uitgave opgenomen informatie. De redactie is niet<br />

verantwoordelijk voor uitlatingen gedaan in advertenties,<br />

artikelen en advertorials.<br />

City high lights<br />

32<br />

VERNmagazine<br />

De Oplossing<br />

biedt senior chauffeur<br />

extra inkomen en opdrachtgever zekerheid<br />

De transportwereld is de<br />

afgelopen jaren sterk veranderd.<br />

Als gevolg van recente ontwikkelingen<br />

is een tekort aan vrachtwagen<br />

chauffeurs ontstaan.<br />

De VERN zag dit jaren geleden<br />

al aankomen en heeft nu een<br />

oplossing gevonden voor zowel<br />

werknemer als werkgever.<br />

38<br />

DE<br />

NATIONALE<br />

POLITIE<br />

64<br />

bij<br />

40<br />

Zeggen ze…<br />

Als we Wikipedia mogen geloven, zijn we met veertig<br />

van middelbare leeftijd. Slik. Hoe zit het dan met de<br />

uitspraak dat het leven dan pas echt begint?<br />

Vijf voor- en nadelen (met een knipoog).<br />

Het leven begint<br />

Voordeel Nadeel<br />

In Amsterdam is altijd wat te<br />

doen. Laat het stuur los en pak<br />

op uw vrije dag de trein naar<br />

de hoofdstad. En bezoek dan<br />

zeker deze city highlights.<br />

Theater in Noord<br />

Tien dagen lang spraakmakend theater op bijzondere plek-<br />

IJskoud de lekkerste<br />

City highlights – <strong>APRIL2017</strong><br />

AMSTERDAM<br />

Onder redactie van: Myrke van der Does<br />

10 keukens<br />

onder één dak<br />

23<br />

Vervolg op pagina 24<br />

– <strong>APRIL2017</strong><br />

33<br />

DE NATIONALE POLITIE – <strong>APRIL2017</strong><br />

Veilig transport<br />

door veilig te laden<br />

Onder redactie van: Myrke van der Does<br />

Goed stuwen en op de juiste<br />

manier vastzetten van lading is<br />

van groot belang voor een goed<br />

en veilig transport. Dat vereist<br />

vakmanschap.<br />

39<br />

65<br />

Vanaf €37,95 bij Fietstas.com<br />

12<br />

23<br />

32<br />

City highlights<br />

In Amsterdam is altijd wat te beleven.<br />

Deze city highlights maken een bezoek<br />

aan de hoofdstad nóg leuker.<br />

De Oplossing<br />

De VERN heeft een antwoord op het<br />

chauffeurstekort: senior chauffeurs die<br />

in dienst komen van De Oplossing en<br />

zo wat extra’s kunnen verdienen.<br />

De Nationale Politie<br />

Het belang van veilig laden voor<br />

een veilig transport.<br />

38<br />

64<br />

Het leven begint bij 40.<br />

Zeggen ze...<br />

Twee pagina’s speciaal voor dames<br />

boven de veertig.


Vrachtwagenchauffeur:<br />

een prachtig vak<br />

Het vak van vrachtwagenchauffeur<br />

is veelomvattend.<br />

Chauffeurs hebben te maken met wetgeving, technologische<br />

ontwikkelingen, verkeersproblematiek, bijscholing,<br />

vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, imago en vele andere<br />

zaken die hun dagelijkse leven interessant maken. Het<br />

chauffeursvak kent vele uitdagingen en geen dag is hetzelfde.<br />

Chauffeurs geven hun beroep op dit moment een 7.5.<br />

Dat is niet slecht.<br />

De meesten weten al jong dat zij vrachtwagenchauffeur<br />

willen worden. Als het chauffeursbloed door je aderen<br />

stroomt, is de keuze snel gemaakt.<br />

Het chauffeursvak is meer dan een baan, voor de meesten<br />

is het ook een hobby en een lifestyle. Het is ook absoluut<br />

geen 9-tot-5-betrekking. Het vereist een flexibele instelling,<br />

stressbestendigheid en het vermogen om een grote verantwoordelijkheid<br />

te kunnen dragen. Tenslotte moet je wel<br />

een voertuig dat met veertig of vijftig ton over de weg gaat<br />

kunnen beheersen. Elke chauffeur weet dat bij een botsing<br />

de kinetische energie een grote rol gaat spelen. Als een<br />

vrachtwagen 38 ton zwaar is en 82 kilometer per uur gaat,<br />

bedraagt de impact bij een botsing ongeveer 1.450 ton.<br />

Geen enkele personenwagen is hiertegen bestand. Je moet<br />

een sterke man of vrouw zijn om die verantwoordelijkheid<br />

aan te kunnen.<br />

Niet hoog of laag, maar anders opgeleid<br />

Er is veel voor nodig om een goede vrachtwagenchauffeur<br />

te worden. De opleiding is niet mis en kost veel geld. Gelukkig<br />

heeft de transportsector via het SOOB-fonds hiervoor<br />

subsidie.<br />

Als je eenmaal alle rijbewijzen hebt, dan moet je nog leren<br />

om een goede chauffeur te zíjn. Dit kan alleen in de praktijk.<br />

Wil je in vijftien deelsectoren goed uit de voeten kunnen en<br />

op een uitstekende wijze met verschillende voertuigen kunnen<br />

omgaan, dan heb je vele jaren nodig om een specialist<br />

te worden in je vak.<br />

Men spreekt vaak van hoogopgeleid en laagopgeleid. Dit<br />

vinden wij fout. Een goede vrachtwagenchauffeur is net<br />

als een advocaat jaren bezig om zijn vak goed te kunnen<br />

uitoefenen. Een advocaat krijgt het nimmer voor elkaar om<br />

een vrachtwagen met gevaarlijke stoffen te laden bij een<br />

terminal en daarmee naar Spanje te rijden. Net zo min als<br />

een vrachtwagenchauffeur in de rechtszaal iets kan doen.<br />

En toch hebben beiden een jarenlange opleiding. Ze zijn<br />

alleen anders opgeleid. De beloning voor hun werk scheelt<br />

wel enorm.<br />

Kleine transportondernemer worden<br />

Veel jonge mensen zijn jobhoppers geworden om hun kennis<br />

te verbreden of hun positie te verbeteren. Een baan voor<br />

het leven is al lang niet meer aan de orde. Een vrachtwagenchauffeur<br />

die al vijftien tot twintig jaar voor een werkgever<br />

rijdt, heeft niet veel kans om promotie te maken. Hij loopt<br />

ondertussen tegen de veertig en is uitgegroeid tot specialist<br />

in zijn vak. Hij moet een keuze maken: blijf ik dit doen tot<br />

mijn pensioen of moet ik een andere uitdaging aangaan?<br />

Het vak verlaten is bijna onmogelijk, want dan kijkt hij<br />

elke dag met pijn in zijn hart uit het raam naar passerende<br />

vrachtwagens. Velen besluiten dan om ondernemer te worden.<br />

Ze gaan studeren om hun vakdiploma te halen, zodat<br />

zij een NIWO-vergunning kunnen aanvragen. Dan komen er<br />

andere uitdagingen; voor wie ga ik rijden en in welke deelsector?<br />

Containers, gevaarlijke stoffen of koelvervoer? En<br />

een droom die uitkomt: zelf een vrachtwagen uitkiezen en<br />

kopen. Alles verzekeren, een administrateur uitzoeken. De<br />

vrachtwagenchauffeur is eigen rijder. Als je de transportsector<br />

eenmaal hebt aangeraakt, kom je er nooit meer vanaf.<br />

Klaas de Waardt<br />

Voorzitter VERN<br />

L


Mol Coatings Specialties<br />

Advertorial<br />

VRACHTWAGENCLAIM<br />

Heeft u tussen 1997 en 2011<br />

een of meerdere vrachtwagens<br />

gekocht of geleaset? Dan is de<br />

kans groot dat u te veel heeft<br />

betaald. Dit bedrag kunt u<br />

claimen via de VERN.<br />

Vrachtwagenkartel<br />

De grote vrachtwagenfabrikanten hebben in de periode van<br />

1997 tot 2011 prijsafspraken gemaakt en daarmee de prijzen<br />

van vrachtwagens kunstmatig hooggehouden. De eerste<br />

schatting is dat de prijzen van de vrachtwagens tussen de<br />

10% en 20% te hoog zijn geweest. Hierdoor heeft u in deze<br />

periode waarschijnlijk te veel betaald voor uw vrachtwagen.<br />

Dit bedrag loopt, inclusief de bijkomende kosten als verzekeringen<br />

en rente, al gauw op tot zo’n 10.000 euro per aangeschafte<br />

vrachtwagen.<br />

De Europese Commissie heeft de fabrikanten een boete opgelegd<br />

van € 2,9 miljard voor deelname aan het kartel. DAF,<br />

Volvo, MAN, Iveco, Renault en Daimler (Mercedes-Benz) hebben<br />

inmiddels toegegeven dat zij bij het kartel betrokken waren<br />

en de betrokkenheid van Scania wordt nog onderzocht.<br />

Hoe krijgt u uw teveel betaalde geld terug?<br />

De VERN heeft de handen ineen geslagen met De Haan<br />

Advocaten & Notarissen zodat u het door u te veel betaalde<br />

bedrag makkelijk én op een betrouwbare manier kunt<br />

claimen. De VERN laat de claim, namens alle deelnemers<br />

van de Vrachtwagenclaim, indienen door De Haan Advocaten<br />

& Notarissen. Individueel bereikt u niets, dit hebben wij<br />

al uitgezocht. De Haan Advcoten & Notarissen is een advocatenkantoor<br />

met 160 medewerkers, van wie 85 advocaten<br />

en notarissen. Ze werken vanuit zeven vestigingen, zes in<br />

Nederland en een in Duitsland (Hamburg). De Haan Advocaten<br />

& Notarissen heeft onder andere de aardgasclaim<br />

gedaan tegen de NAM en het ministerie van Economische<br />

Zaken. De kans dat wij winnen is groot. De schuldvraag is<br />

immers niet meer aan de orde, want de EU heeft dit al vastgesteld.<br />

Kosten<br />

Als VERN-lid betaalt u pas een bijdrage, in de vorm van<br />

een succesfee, als u daadwerkelijk een schadevergoeding<br />

ontvangt. De succesfee (20% van het uitgekeerde schadebedrag)<br />

wordt ingehouden op het bedrag dat aan u wordt<br />

uitgekeerd. Het schadebedrag dat aan u wordt toegekend,<br />

wordt eerst op een derdenrekening gestort bij een notaris.<br />

De notaris stort het bedrag, na verrekening van de succesee,<br />

rechtstreeks op uw rekening. U betaalt, naast de succesfee,<br />

geen advocaatkosten of andere kosten voor het indienen<br />

van de claim. Deze kosten worden door ons betaald.<br />

Werkwijze<br />

Als wij uw aanmeldingsformulier hebben ontvangen, wordt<br />

het proces verder in gang gezet. U ontvangt van ons een<br />

deelnemersovereenkomst die duidelijk maakt dat u uw<br />

claim heeft ingediend en dat de VERN en De Haan Advocaten<br />

& Notarissen de claim verder voor u afhandelen. Daarnaast<br />

ontvangt u een formulier waarop u de gegevens van de<br />

aangeschafte vrachtwagen(s) kunt invullen. Daarbij hebben<br />

we van elke vrachtwagen een leasecontract of factuur nodig.<br />

Door middel van de ingevulde gegevens en het leasecontract/de<br />

factuur kunnen wij via een speciale berekeningsmethode<br />

de hoogte van de schade per vrachtwagen bepalen.<br />

Dit traject verzorgen wij voor u.<br />

Transportbedrijven die tussen 1997 en 2011 actief waren<br />

en inmiddels gestopt zijn, kunnen zich ook aanmelden.<br />

Als de eigenaar overleden is, kunnen de nabestaanden<br />

deelnemen aan de claim.<br />

Klaas de Waardt<br />

Voorzitter van de VERN<br />

Begin april heeft de Europese Commissie het besluit rondom het vrachtwagenkartel<br />

openbaar gemaakt. Deze uitspraak vormt voor De Haan Advocaten en VERN de basis<br />

voor de dagvaarding tegen de fabrikanten. Deze dagvaarding wordt nu voorbereid en<br />

zal namens de deelnemers worden ingediend. Bedrijven die zich nog niet hebben aangesloten,<br />

worden opgeroepen om zich alsnog aan te melden. Dan kan ook hun claim<br />

(tegen de genoemde voordelige voorwaarden) worden ingediend. Op de website van<br />

de VERN en op vrachtwagenclaim.nl is de uitspraak van de EC te downloaden.<br />

In samenwerking met:<br />

COLLECTIEF DE JUISTE WEG<br />

Meld u nu aan via<br />

vern.nu/<br />

vrachtwagenclaim<br />

U staat centraal bij Mol Coatings. Wij<br />

leveren klantspecifieke producten:<br />

producten die op maat worden gemaakt,<br />

afgestemd op uw behoefte,<br />

toepassing en zelfs aangeleverd op de<br />

manier die voor u het prettigst is.<br />

Welk coating- of laksysteem heeft u nodig en hoe intensief gaat dit<br />

belast worden? Wij denken met u mee en geven advies waar u echt<br />

iets aan hebt. Mol Coatings ontzorgt en neemt uw conserveringsvraagstuk<br />

van A tot Z uit handen. Of u nu een machinepark hebt of<br />

behoefte heeft aan een fleet owner-plan voor uw wagenpark.<br />

Maar daar blijft het niet bij. Snelheid en service vinden we net zo<br />

belangrijk als de kwaliteit van onze producten: u heeft uw bestelling<br />

binnen 24 uur in huis.<br />

Mol Coatings kan als kleurenspecialist al uw huiskleuren verzorgen<br />

en reproduceerbaar leveren.<br />

Mol Coatings Armour Zinc 786<br />

Het intensieve schooperen is niet meer nodig: corrosie voorkomt<br />

u met Armour Zinc 786. Deze normaal te verspuiten zeer sterk<br />

corrosiewerende primer, bespaart u zowel tijd als geld.<br />

De coating kan direct aangebracht worden na het stralen en is geschikt<br />

voor alle stalen ondergronden.<br />

Een mooie extra: Armour Zinc valt in de hoogste klasse van het<br />

KIWA-certificaat en voldoet aan de classificatie C5-M/High<br />

volgens ISO 12944-6. Dit betekent in de praktijk een levensduurverwachting<br />

van meer dan vijftien jaar in zware, maritieme milieus.<br />

Dit KIWA-systeem is door TÜV getest en gekeurd.<br />

Eigenschappen: beschermend, antiroest, tijdbesparend,<br />

zeer lange levensduur<br />

Toepassingen: chassis, trailers, containers, kippers,<br />

stalen machines en staalconstructies<br />

Voorbehandeling: een straalruwheid van 35-60 µm<br />

wordt aanbevolen<br />

Kleur: grijs, grijsgroen, grijsrood<br />

Mol Coatings Anti Graffiti<br />

Eindeloos graffiti wegpoetsen is verleden tijd met deze effectieve<br />

Anti Graffiti-coating. De coating vormt een beschermende laag,<br />

waarop verf en graffiti niet hecht. Het bekladde oppervlak wordt<br />

moeiteloos weer helemaal schoon. Een ideale oplossing voor gemeentes,<br />

vervoersdiensten en scholen.<br />

Eigenschappen: goed glansbehoud, slagvast,<br />

chemicaliënbestendig, anti-graffiti<br />

Toepassingen: vervoersmiddelen, muren, geluidswallen,<br />

openbare gebouwen<br />

Voorbehandeling: afhankelijk van de ondergrond<br />

een primer gebruiken<br />

Kleur: kleurloze blanke lak of aflak op kleur<br />

Geschiedenis<br />

Het in 1932 opgerichte schildersbedrijf C. Mol & Zonen is in ruim<br />

tachtig jaar uitgegroeid tot een modern bedrijf met meerdere divisies,<br />

waaronder Mol Coatings B.V. In korte tijd heeft Mol Coatings<br />

een grote naam opgebouwd als producent en leverancier van Pantser<br />

Coatings en lakken voor de carrosserie- en trailerbouw, landbouwmechanisatie,<br />

machine- en constructiebouw.<br />

Mol Coatings B.V.<br />

Utrechtsestraatweg 224, 3911 TX Rhenen | Tel. +31 318-472020<br />

E-mail info@mol-coatings.com | www.mol-coatings.com


0<br />

VERNmagazine<br />

Positieve<br />

ontwikkelingen<br />

Het gaat goed in de transport-<br />

sector. De cijfers waarover ik<br />

beschik (Panteia) zijn van<br />

het laatste kwartaal 2016,<br />

de cijfers van het eerste kwartaal<br />

2017 zijn nog niet beschikbaar.<br />

De verwachte groei van de wereldeconomie<br />

voor 2017 is 3,3%.<br />

Dit is positief in vergelijking met de<br />

cijfers van de laatste jaren,<br />

die over het algemeen een<br />

negatieve tendens lieten zien.<br />

Wij hebben meer te maken met de economische groei<br />

in de Eurozone. Voorlopig staat deze op een verwachte<br />

1,6% in 2017 en 1,7% in 2018. Hierbij is echter nog geen<br />

rekening gehouden met de Brexit, de komst van de nieuwe<br />

president van Amerika en de ontwikkelingen in Rusland.<br />

De verwachte economische groei in Nederland is sinds de<br />

laatste kwartaalcijfers positiever geworden. De groei komt<br />

uit op 2,1% voor 2017, een bijstelling van 0,4% naar boven.<br />

Je leest overal dat we geld gaan overhouden, maar laten<br />

we hopen dat het komende kabinet geen Sinterklaas gaat<br />

spelen, want moeilijke tijden komen ook en dan hebben we<br />

niets om die op te vangen.<br />

Rotterdamse haven<br />

Ten opzichte van 2015 zijn de overslagcijfers van de<br />

Rotterdamse haven in 2016 gedaald met 1,1%. De grootste<br />

daling was te zien bij de kolen en ertsen. De overslag van<br />

containers steeg met 0,6%. Voor het wegvervoer is dit een<br />

positieve ontwikkeling.<br />

De voorspelling is op dit moment dat het wegvervoer in<br />

2017 het sterkst zal gaan groeien ten opzichte van het spoor<br />

en de binnenvaart. Hoewel men eerst een groei verwachtte<br />

van 2,1% en men dit nu bijstelt naar 1,6%, is dit zeker niet<br />

slecht te noemen.<br />

Vrachttarieven<br />

Ondanks dat 2016 het beste jaar is geweest in vijftien jaar, blijven<br />

de vrachttarieven een punt van zorg. Willen wij de vrachttarieven<br />

verbeteren, dan moeten wij af van ‘wat brengt het op’, terwijl heel<br />

economisch Nederland zegt ‘dit gaat het u kosten’.<br />

U denkt nu: makkelijker gezegd dan gedaan. Dit begrijp ik volkomen,<br />

maar er zijn nu genoeg redenen om dit normale economische<br />

begrip ook in de transportsector door te voeren. Ten eerste:<br />

de chauffeurstekorten. Dit aantal groeit alleen maar. Ten tweede:<br />

het ladingvolume groeit. Voor de opdrachtgever en de verlader is<br />

vervoerzekerheid een van de belangrijkste punten in zijn of haar<br />

organisatie. Transport is trouwens een te verwaarlozen kostprijsfactor.<br />

Mijn advies is: sluit voorlopig geen vervoercontracten af, want dan<br />

zit je eraan vast. Ze kunnen niet meer zeggen ‘voor jou tien anderen‘.<br />

Die anderen zijn er simpelweg niet.<br />

Kosten voor 2017<br />

In 2017 verwachten wij een stijging van 1,4% tot 3% van de kosten<br />

voor het beroepsgoederenvervoer over de weg. Ik kan niet precies<br />

zeggen in welke deelsector de grootste kostenstijgingen te zien<br />

zullen zijn. Het is daarom van belang dat u de vrachttarieven<br />

scherp in de gaten houdt, anders heeft u niets aan volumegroei<br />

of een geringe stijging van de vrachttarieven. U bent dan blij met<br />

een dode mus.<br />

Vrachtwagens<br />

In Nederland zijn vorig jaar 15% meer nieuwe vrachtwagens geregistreerd<br />

dan een jaar eerder. Iedereen probeert zoveel mogelijk<br />

Euro6-vrachtwagens te kopen omdat deze zuiniger zijn, minder<br />

stilstand geven door reparaties en je er overal mee mag komen.<br />

Europees gezien doen wij het niet verkeerd. Volgens de rapporten<br />

van de ING zijn er in België 14% meer verkocht, in Frankrijk<br />

en Spanje was de groei 10%, Engeland 9% en Duitsland 3%, maar<br />

die heeft last van Oost-Europa.<br />

– <strong>APRIL2017</strong><br />

Als we naar Oost-Europa kijken, dan is de verkoop van nieuwe<br />

trucks in Polen gestegen met 19%, Roemenië kent een toename<br />

van 32%. Hoever de EU-subsidies hierop invloed hebben is mij niet<br />

bekend.<br />

De uitschieter is Italië, met 53% meer vrachtwagens dan het<br />

jaar daarvoor. Italië had echter een grote achterstand. Snelle<br />

vervanging wordt ook ingegeven doordat de nieuwe vracht wagens<br />

10% tot 15% minder brandstof gebruiken. Dit is gedaald van<br />

1 op 3 tot bijna 1 op 4.<br />

Invloed nieuwe kabinet<br />

Waar kunnen wij trots op zijn? De haven Rotterdam heeft 450 miljoen<br />

ton overgeslagen in 2016. De transportsector over de weg<br />

heeft 650 miljoen ton vervoerd. Kijk, dat zijn cijfers!<br />

Het nieuwe kabinet kan nog roet in het eten gooien door het geflirt<br />

met GroenLinks, CDA, en D66. Zij willen een zeer forse kilometerheffing<br />

voor vrachtwagens, tot wel 32 cent per kilometer. Ik geloof<br />

absoluut niet dat zij dit gaan doen. Dan zijn ze echt de weg kwijt,<br />

daar helpt geen navigatiesysteem meer bij. Transport is de motor<br />

waar de economie op draait. Er is te weinig aandacht voor onze<br />

sector, daar moet deze nieuwe Tweede Kamer maar eens verandering<br />

in brengen. Dat is ook vernieuwing.<br />

L<br />

Klaas de Waardt<br />

COLUMN


2<br />

NIEUWSFLITS<br />

NIEUWS<br />

FLITS<br />

– <strong>APRIL2017</strong><br />

IVECO Stralis NP 400pk wint Project of the Year 2017-award<br />

Doortrekking A15 stap dichterbij<br />

Het Rijk en provincie Gelderland<br />

gaan de A15 met twaalf kilometer<br />

doortrekken richting de A12.<br />

Hierdoor realiseren zij een nieuwe verbinding tussen de haven<br />

van Rotterdam en Duitsland. De doortrekking verbetert<br />

tevens de doorstroming in de regio Arnhem-Nijmegen.<br />

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) tekende het<br />

Tracébesluit voor de precieze ligging en inpassing van de weg.<br />

Het toekomstige knooppunt van de A12 en A15 gaat de naam ‘De<br />

Liemers’ krijgen, naar de streek waar de nieuwe weg doorheen<br />

loopt. Schultz: “De A15 is een nationale transportcorridor, van groot<br />

belang voor het transport van goederen tussen de haven van Rotterdam<br />

en het Europese achterland. De weg loopt nu nog dood in<br />

een weiland. Voor de economie van Nederland is het belangrijk dat<br />

het verkeer direct naar Duitsland kan doorrijden. Met de nieuwe<br />

verbinding tussen de bestaande A15 en de A12 ontlasten we ook<br />

het onderliggende wegennet en zorgen we voor een betere bereikbaarheid<br />

van de regio.”<br />

In het Tracébesluit is veel aandacht voor de inpassing van de weg<br />

en de verbetering van de doorstroming van het verkeer op het onderliggend<br />

wegennet. De A15 wordt vanaf knooppunt Ressen doorgetrokken<br />

naar de A12 tussen Duiven en Zevenaar. De A12 tussen<br />

Westervoort en knooppunt Oud-Dijk krijgt extra rijstroken en de<br />

A15 tussen de knooppunten Valburg en Ressen wordt verbreed.<br />

Het totale project, inclusief maatregelen op het onderliggend wegennet,<br />

kost circa 860 miljoen euro. De provincie Gelderland draagt<br />

hieraan zo’n 400 miljoen euro bij. Ongeveer een derde deel van de<br />

aanlegkosten wordt betaald uit tolgelden. De tolheffing is tijdelijk<br />

en stopt zodra het benodigde bedrag binnen is. De werkzaamheden<br />

starten naar verwachting in 2019. De nieuwe weg gaat in de periode<br />

2021-2023 open voor het verkeer. Met de vaststelling van het<br />

tracé voor de verlengde A15 heeft minister Schultz de voorbereidingen<br />

afgerond voor alle grote wegenprojecten die binnen afzienbare<br />

tijd de druk op het wegennet aanzienlijk gaan verlichten. Eerder<br />

nam ze al de Tracébesluiten voor een nieuwe weg naar de haven<br />

van Rotterdam (Blankenburgverbinding), de verbreding van de A27<br />

bij Utrecht, de nieuwe weg tussen de A13 en A16 en de verbreding<br />

van de A10 bij de Zuidas in Amsterdam.<br />

L<br />

De IVECO Stralis NP, de eerste aardgastruck voor zwaar transport<br />

over lange afstand, is uitgeroepen tot Project of the Year bij de European<br />

Gas Awards of Excellence 2017 die werden uitgereikt tijdens<br />

de European Gas Conference in Wenen eind januari. Tijdens dit<br />

jaarlijkse evenement komen ruim 450 vertegenwoordigers van regionale<br />

overheden, industriepartijen en gasproducenten bijeen om<br />

kwesties gerelateerd aan de toekomstige Europese energiemarkt te<br />

bespreken. Met de European Gas Awards of Excellence worden de<br />

toewijding, successen en innovaties van bedrijven en personen in<br />

de Europese gasmarkt beloond.<br />

2,5 miljoen<br />

kilometers op bermgras<br />

In Drenthe kan men ruim 2,5 miljoen<br />

kilometers rijden op groengas dat is<br />

gewonnen uit bermgras. Dit leidt tot<br />

een CO2-reductie van 358 ton.<br />

De nieuwe Stralis NP heeft dezelfde prestaties en rijeigenschappen<br />

als zijn dieselequivalent. Dit wordt gecombineerd met een reductie<br />

van uitstoot, een hoger comfort vanwege de geluidsreductie en<br />

een lagere Total Cost of Ownership. De capaciteit van de LNG-tanks<br />

op de IVECO Stralis NP bieden een maximale actieradius van<br />

1500 kilometer. De FPT Cursor 9 motor in combinatie met<br />

12-gangs automatische versnellingsbak met eco-roll functie zorgt<br />

voor 5% verlaging van het brandstofverbruik vergeleken met de<br />

vorige aardgas-Stralis.<br />

L<br />

Meer vraag naar<br />

chauffeurs<br />

Door de toenemende internetbestedingen<br />

en het aantrekken<br />

Drie bedrijven werkten nauw samen om bermmaaisel om te zetten<br />

in groengas. De firma Krinkels maaide de afgelopen twee jaar de<br />

bermen langs de Drentse provinciale wegen. Het gras werd door<br />

Krinkels aangeboden aan Attero, die het in zijn gft-vergistingsinstallatie<br />

verwerkt en er groengas uit produceert.<br />

Duurzame verwerking<br />

Attero kuilt het bermgras eerst in. In de vergister zetten bacteriën<br />

het gras om in biogas en na opwerking ontstaat groengas. Dat<br />

pompt Attero vervolgens in het gasnet. Drenthe is zo verzekerd van<br />

een duurzame verwerking van zijn bermgras. Het Drentse groengas<br />

kan getankt worden bij PitPoint, een internationale aanbieder van<br />

schone brandstoffen, die ook in Drenthe tankstations exploiteert.<br />

Groengascertificaten verzekeren de afnemer ervan dat het groengas<br />

daadwerkelijk bij Attero geproduceerd is.<br />

L<br />

van de woningmarkt, neemt de<br />

vraag naar chauffeurs toe. Vooral<br />

koeriers en verhuizers zagen hun<br />

opdrachten het afgelopen jaar toenemen.<br />

De werkgelegenheid in de<br />

transport- en logistieksector zit<br />

sinds 2015 weer in de lift.


GS<br />

MEPPEL<br />

Aanhangwagen- en opleggerfebriek<br />

Kiepen<br />

is zó 2016<br />

Trout River Europe verovert markt met horizontale bandlossystemen<br />

GS MEPPEL GS MEPPEL GS MEPPEL<br />

Aanhangwagen- en<br />

opleggerfabriek BV<br />

Trailerservice BV<br />

GS Meppel<br />

Ezingerweg 59, 7943 AZ Meppel<br />

T +31(0)522 251541<br />

E info@gsmeppel.nl<br />

I www.gsmeppel.nl<br />

’Kwaliteit is geen toeval’<br />

Handel & verhuur<br />

Tekst: Myrke van der Does<br />

De allereerste horizontale bandlosser<br />

van Trout River Europe BV<br />

is een feit. De firma Jan Bakker<br />

uit Oldebroek is hiermee trendsetter<br />

in Europa. Transport -<br />

onder nemers uit andere landen,<br />

waaronder Zwitserland, Zweden<br />

en Noorwegen, staan al in de rij.<br />

Trout River Europe brengt als eerste horizontale bandlossystemen<br />

op de Europese markt. Trout is de Europese<br />

licentiehouder van het product, het moederbedrijf zit in<br />

Canada. Met een horizontaal lossysteem verdwijnt het kantelgevaar,<br />

een van de grootste risico’s van de transporteur.<br />

Jaarlijks vallen er zo’n vijftig trailers met grondstoffen om,<br />

een duur grapje.<br />

Sterk trio<br />

“Horizontale lossystemen verdelen de lading gelijkmatig en<br />

lossen over de volledige breedte”, vertelt Anton Meurs, die<br />

met zijn bedrijf GS Meppel een van de drie aandeelhouders<br />

is van Trout River. De bandlossystemen worden vervaardigd<br />

in zijn fabriek in Hoogeveen, waar ook de productie<br />

van aanhangers en opleggers plaatsvindt.<br />

Het Drentse bedrijf bundelde zijn krachten met Live Bottom<br />

Holland BV uit Oudewater, waarvan de eigenaren al meer<br />

dan vijftig jaar ervaring hebben in de transportsector, en<br />

Lenting Beheer BV, specialist op het gebied van advisering,<br />

service en onderhoud. Een sterk trio dat kan bouwen op<br />

zeventig jaar ervaring in onder andere het produceren van<br />

getrokken materiaal.<br />

Ultraveilig<br />

De horizontale bandlosser is breed inzetbaar. De eerste<br />

drie prototypes, gericht op grote volumes, zijn inmiddels<br />

klaar, het bedrijf kan zich nu richten op maatwerk. Met de<br />

extreem snelle lostijd, het lage eigen gewicht, flexibiliteit<br />

van bulk en/of stukgoed en de ultraveilige losmethode is<br />

de horizontale bandlosser uniek. Trout River Europe streeft<br />

ernaar om dit jaar twintig en in 2018 vijftig exemplaren te<br />

produceren. De vraag is groot, vooral in de Alpenlanden en<br />

Scandinavië, waar het in de berggebieden toch elke keer<br />

weer een uitdaging is om goederen te lossen met een – inmiddels<br />

– ouderwetse kiepwagen.<br />

Meer weten? Zoek op YouTube naar horizontaal<br />

bandlossysteem en bekijk de video of bel met<br />

Anton Meurs (06) 51630406 of<br />

Arian Lenting (06) 31931419.


Advertorial<br />

6<br />

Hoe technologie het logistieke<br />

landschap verandert<br />

Hadden we vijf jaar geleden kunnen<br />

bedenken dat het grootste taxi-<br />

bedrijf ter wereld geen eigen taxi’s zou<br />

hebben? Dat het grootste, wereldwijd<br />

opererende kamerverhuurbedrijf geen<br />

eigen kamers zou bezitten?<br />

Uber en Airbnb hebben aangetoond dat ze in heel korte tijd<br />

veranderingen kunnen doorvoeren in al lang bestaande markten<br />

en daarmee ook een groot marktaandeel kunnen verkrijgen.<br />

Bovenstaande voorbeelden geven aan dat in de markt van vraag<br />

en aanbod de wereld steeds meer gebruik gaat maken van door<br />

technologie gedreven oplossingen. Dat dergelijke initiatieven<br />

ook ontstaan in de logistiek, was vanzelfsprekend voor Ubbo<br />

Hempenius, eigenaar van de H&S Groep.<br />

Niet afwachten, maar initiatief nemen<br />

De H&S Groep, actief in de bulk liquid foodmarkt, met onder andere<br />

ook een eigen 4PL Control Tower, besloot ruim anderhalf jaar geleden<br />

om niet af te wachten maar zelf initiatief te nemen. Innovatie<br />

is immers vandaag de dag van groot belang in de transportsector.<br />

Het bedrijf deed een marktstudie in o.a. Europa en Amerika om<br />

te bepalen welke initiatieven er al waren en wat de toegevoegde<br />

waarde zou zijn van een logistiek platform voor de Europese markt.<br />

Dat transparantie daarbij van groot belang was, was direct helder,<br />

net als dat de huidige technologieën, zoals apps en internet,<br />

omarmd moesten worden. Dat zo’n platform grote kansen biedt<br />

aan de verschillende spelers in de markt, mag duidelijk zijn.<br />

UTURN ontzorgt<br />

Al snel werd besloten om UTURN te starten. Ruim een jaar is er<br />

inmiddels gewerkt aan de ontwikkeling van het platform en de app.<br />

Hierbij ligt de initiële focus op de markt van containers en droge<br />

bulk. Een markt waar de H&S Groep zelf niet in opereert en ook niet<br />

in zal gaan opereren.<br />

UTURN brengt vraag en aanbod op een slimme manier bij elkaar.<br />

Het platform is op de hoogte van de locatie van vervoerders en<br />

matcht deze met relevante opdrachten die verladers inbrengen. Als<br />

vervoerder kunt u reageren op ladingen die voor u relevant zijn en<br />

u geeft uw prijs op voor opdrachten die u interessant vindt. Uw biedingen<br />

zijn vertrouwelijk en niet inzichtelijk voor andere gebruikers.<br />

UTURN zorgt voor gemak. Het platform ontzorgt van order-to-cash<br />

en biedt capaciteitsgarantie en volledige transparantie. Vervoerders<br />

worden betaald binnen dertig dagen, indien gewenst zelfs<br />

sneller. UTURN is ontwikkeld door specialisten uit de logistieke<br />

sector die begrijpen hoe het voor de marktpartijen moet werken.<br />

Is uw interesse gewekt?<br />

Kijk dan voor meer informatie op www.uturn-now.com<br />

of neem contact op met Daan Meboer,<br />

dmeboer@uturn-now.com<br />

130<br />

Eind 2012 stelde de minister een verkeersbesluit vast op grond<br />

waarvan op het traject tussen Vinkeveen en Maarssen in beide richtingen<br />

tussen 19.00 uur en 06.00 uur in plaats van 100 kilometer per<br />

uur, 130 kilometer per uur gereden mag worden.<br />

De gemeenten Stichtse Vecht en De Ronde Venen kwamen hiertegen<br />

samen met een aantal inwoners van Maarssen al in beroep bij<br />

de rechtbank Midden-Nederland. De rechtbank verklaarde in december<br />

2015 hun bezwaren ongegrond.<br />

De twee gemeenten en de inwoners van Maarssen hebben in<br />

hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak tal van bezwaren<br />

aangevoerd tegen het verkeersbesluit. De Afdeling bestuursrechtspraak<br />

heeft alle bezwaren verworpen, waardoor het<br />

verkeersbesluit in stand blijft. Tegen de uitspraak is geen hoger<br />

beroep mogelijk.<br />

L<br />

Minder regels bij<br />

bevoorrading steden<br />

Er moeten minder regels en minder verschillende regels over<br />

venster tijden voor leveringen en normen voor emissies van voer -<br />

tuigen komen. Vijf brancheorganisaties, waaronder Detailhandel<br />

Nederland, Thuiswinkel.org en evofenedex overhandigden aan<br />

voorzitter Jan van Zanen van de Vereniging van Nederlandse<br />

Gemeenten (VNG) een actielijst met zeven verbeterpunten om<br />

binnensteden efficiënt, schoon en veilig te bevoorraden. Het verminderen<br />

van regels, maar ook het overal hanteren van dezelfde<br />

regels, zorgt voor een efficiëntere bevoorrading. Gemeenten en het<br />

bedrijfsleven moeten hiervoor beter gaan samenwerken. L<br />

NIEUWSFLITS – <strong>APRIL2017</strong><br />

maximum<br />

Minister mocht<br />

snelheid A2 verhogen<br />

De minister van Infrastructuur en Milieu mocht de maximumsnelheid op de A2<br />

tussen Vinkeveen en Maarssen in beide richtingen in de avond en nacht naar<br />

130 kilometer per uur verhogen. De Afdeling bestuursrechtspraak van de<br />

Raad van State heeft in een uitspraak van 8 maart 2017 alle bezwaren tegen het<br />

verkeersbesluit van de minister ongegrond verklaard.<br />

Wegtransporteurs<br />

doen het goed<br />

De omzet van de transportsector daalde in 2016 met bijna<br />

0,5% ten opzichte van het jaar daarvoor, maar dat ligt niet aan<br />

de wegtransporteurs. Die deden het juist beter dan in 2015.<br />

Vervoerders over water en door de lucht zetten in 2016 minder<br />

om, terwijl spoor- en wegtransporteurs een omzetstijging<br />

boekten. De grootste stijgers van 2016 waren de verhuisbedrijven.<br />

Zij profiteerden van de florerende huizenmarkt<br />

en boekten een omzetstijging van bijna 11%. De koeriers<br />

volgden op de voet, met name dankzij een sterk laatste<br />

kwartaal. Over heel 2016 kwam de omzetstijging uit op ruim<br />

6,5 procent. (Bron: CBS) L


8<br />

Manage uw motor en<br />

Advertorial<br />

bespaar op<br />

brandstof en milieu<br />

De VERN is een samenwerking aangegaan<br />

met ECO Setting. ECO Setting<br />

is gespecialiseerd in het optimaliseren<br />

van elk type motor.<br />

Het bedrijf komt met een systeem waarmee u bespaart op brandstofkosten<br />

en tegelijkertijd duurzaam bezig bent. Een volledig uitgetest<br />

systeem dat absoluut veilig is voor uw motor.<br />

Motoren worden in de fabriek vrijwel standaard ruimer afgesteld.<br />

Op deze manier kunnen ze zo uitgebreid mogelijk worden ingezet.<br />

Bij ECO Setting kijkt men naar het type vrachtwagen en soort<br />

transport dat u verricht. Vervolgens wordt er een analyse gemaakt.<br />

De resultaten hieruit worden gebruikt om uw motor zodanig af<br />

te stellen dat uw motor optimaal loopt en het brandstofverbruik<br />

daalt.<br />

Maatwerk<br />

ECO Setting levert voor elke vrachtwagen maatwerk. Het bedrijf<br />

beschikt over een team van softwareontwikkelaars en een wereldwijd<br />

netwerk van motormanagementprogrammeurs. Zij stellen uw<br />

motor zodanig af dat de meest optimale prestaties worden bereikt,<br />

zonder dat uw motor ook maar enig risico loopt. ECO Setting heeft<br />

ruim tien jaar ervaring in de transportsector en heeft in deze periode<br />

een goede reputatie opgebouwd.<br />

Optimale prestatie<br />

Het analyseren van uw vrachtwagen(s) gebeurt op afspraak en<br />

kan op locatie plaatsvinden. Men analyseert het gewicht van het<br />

voertuig, de wijze waarop de wagen wordt ingezet - nationaal<br />

of internationaal - en het type transport - veel zware ladingen of<br />

juist niet. Deze gegevens zijn nodig om een optimale afstelling en<br />

prestatie van de motor te krijgen.<br />

De VERN is groot voorstander van besparing op brandstof en bescherming<br />

van het milieu. U ontvangt daarom een korting van €100,-<br />

op motoroptimalisatie bij ECO Setting. Gemiddeld genomen<br />

bespaart u hierdoor per jaar aan brandstof ongeveer €1500,-.<br />

Meld u aan bij de VERN, info@vern.nu<br />

ECO SETTING<br />

Bespaar direct vanaf de eerste kilometer!<br />

Vanadiumweg 1<br />

3812 PX Amersfoort Nederland<br />

+31 (0) 6 31 680 689<br />

www.ecosetting.com


0<br />

VERNmagazine<br />

– <strong>APRIL2017</strong><br />

LEZING VAN EN MET<br />

EX-DRUGSTRANSPORTEUR<br />

PAUL KEIZER<br />

VERN weet dat er op dit moment<br />

ongeveer 76 Nederlandse<br />

vrachtwagenchauffeurs in de<br />

gevangenissen van Europa zitten,<br />

schuldig en onschuldig.<br />

Chauffeur Paul Keizer zat zelf<br />

vast en geeft nu lezingen om<br />

collega’s te waarschuwen.<br />

‘Gemangeld tussen criminelen en justitie’, is de titel van de lezing<br />

die voormalig transportondernemer Paul Keizer en ghostwriter<br />

Arno Ruitenbeek geven. Net als in Keizers autobiografie<br />

‘Mijn allerlaatste drugstransport’ bevat de voordracht de boodschap:<br />

‘Ook al staat het water je tot de lippen, laat je nooit in met<br />

verdovende middelen’.<br />

Eerst een klein stukje geschiedenis<br />

Het ooit zo succesvolle transportbedrijf van een Noord-Hollander<br />

met het alias Paul Keizer gaat failliet. Om zijn vele schuld -<br />

eisers snel te kunnen betalen, besluit Keizer hasj te gaan vervoeren.<br />

Hij gaat werken voor een van Nederlands grootste drugsbaronnen,<br />

Charles Zwolsman. Daarmee begint 25 jaar geleden voor Keizer<br />

een periode van ongekende ellende, angst, die tot op de dag van<br />

vandaag voortduurt.<br />

De eerste transporten vanuit Marokko verlopen goed en het geld<br />

stroomt binnen. Maar vanaf het moment dat Keizer de leugens van<br />

zijn opdrachtgever beu is en besluit voor eigen rekening drugs te<br />

smokkelen, begint de ellende. Keizer en zijn gezin worden bedreigd<br />

en geïntimideerd. Zelf wordt hij diverse keren zwaar mishandeld.<br />

Een nieuw transport wordt getipt bij justitie en Keizer loopt tegen<br />

de lamp.<br />

Na Keizers arrestatie gaan de bedreigingen en intimidaties echter<br />

onverminderd door. Ten einde raad gaat hij in op de vraag van<br />

Justitie om informatie te geven over de drugsbende van Zwolsman.<br />

Keizers vooruitzicht: een nieuwe identiteit en financiële middelen.<br />

Als de wanhopige transporteur is leeggelopen, trekken de<br />

op sporingsinstanties, lees de Staat der Nederlanden, hun handen<br />

van hem af. Paul Keizer staat er dan helemaal alleen voor.<br />

Hij ontvlucht Nederland. Vele jaren later moet hij nog iedere dag<br />

over zijn schouder kijken…<br />

De grootste teleurstelling voor Paul Keizer is geweest dat de autoriteiten<br />

niet te vertrouwen blijken. Hij vindt dat justitie speelt met<br />

levens als haar dat toevallig van pas komt. De IRT-affaire heeft volgens<br />

Keizer slechts een topje van de ijsberg van smerigheden boven<br />

water gebracht. Justitie en politie in de democratie die Nederland<br />

heet te zijn, zien er geen been in om beloftes te breken als dat hen<br />

beter uitkomt. Dat ze daarmee mensen in groot gevaar brengen,<br />

heeft hij aan den lijve ondervonden.<br />

Paul Keizer (1954) ziet zijn boek als een afrekening na 25 jaar. Op het<br />

moment heeft hij zijn zaken weer op orde, maar hij kroop hiervoor<br />

uit een ongekend diep dal. Hij heeft werk en inkomen en een leuk<br />

huis. Zijn boek bevat een duidelijke boodschap aan iedereen – ook<br />

ondernemers – die in een soortgelijke positie als waarin hij zat, dreigen<br />

terecht te komen: doe het niet.<br />

Journalist Arno Ruitenbeek (1955) zit al ruim veertig jaar in het<br />

vak. Hij heeft de vele processen rond de criminele organisatie van<br />

Zwolsman gevolgd. Voor ’Mijn allerlaatste drugstransport’ trok hij<br />

lange tijd met Paul Keizer op, zowel in als buiten de gevangenis, en<br />

sprak hij met betrokkenen.<br />

Hun kennis van en ervaring met het criminele milieu en de gevaren<br />

voor de transportsector zetten Keizer en Ruitenbeek in tijdens een<br />

lezing. Daarin vertelt Keizer bijvoorbeeld over zijn ‘specialiteit’: ingenieuze<br />

verborgen ruimtes in trucks en opleggers maken om de<br />

hasj in te kunnen stoppen. Hij geeft een ontluisterend inkijkje in een<br />

parallelle wereld waar je, zeker tegenwoordig, alleen dood uitkomt.<br />

Ruitenbeek schildert een beeld van de grote criminelen als<br />

Zwolsman en De Hakkelaar, en laat zien hoe Nederland met<br />

kroongetuigen omgaat.<br />

De lezing duurt een uur, daarna is er gelegenheid voor vragen.<br />

Keizer en Ruitenbeek zijn te boeken via NetZoGemakkelijk,<br />

het journalistieke en pr-productiebedrijf van Arno Ruitenbeek in<br />

Ursem (NH), e-mail: aajruitenbeek@kpnmail.nl<br />

L


City high lights<br />

City highlights – <strong>APRIL2017</strong><br />

AMSTERDAM<br />

In Amsterdam is altijd wat te<br />

doen. Laat het stuur los en pak<br />

op uw vrije dag de trein naar<br />

de hoofdstad. En bezoek dan<br />

zeker deze city highlights.<br />

Onder redactie van: Myrke van der Does<br />

Theater in Noord<br />

Tien dagen lang spraakmakend theater op bijzondere plekken<br />

in Amsterdam-Noord: dat is het Over het IJ Festival.<br />

Op de NDSM-werf aan de oever van het IJ bevindt zich<br />

het festivalhart. Hier kunt u, onder het genot van eten en<br />

drinken aan lange tafels, de theatermakers<br />

ontmoeten. Een absolute aanrader<br />

voor de avontuurlijke theaterfestivalliefhebber.<br />

Van 14 tot en met 23 juli.<br />

overhetij.nl<br />

IJskoud de lekkerste<br />

Eén keer in je leven moet je ijs van Tofani gegeten hebben.<br />

Vaker mag natuurlijk ook. De ijssalon aan de Kloverniersburgwal<br />

is door veel Amsterdammers bekroond als de állerlekkerste.<br />

Of ze gelijk hebben, kunt u natuurlijk het beste<br />

zelf proeven.<br />

10 keukens<br />

onder één dak<br />

Van taco tot sushi, van overheerlijke worst tot<br />

Hawaiaanse poke’s, van biologische drankjes<br />

tot de lekkerste cocktails – bij Market 33<br />

gaat u op een culinaire wereldreis.<br />

U wilt graag pasta en uw tafelgenoot liever<br />

een hamburger? Geen probleem. Market 33<br />

is vanaf 8.00 uur open voor koffie en ontbijt.<br />

Vanaf 11.00 uur kunt u bij de tien foodstands<br />

terecht voor een lekkere snack,<br />

lunch of diner. Enjoy your meal.<br />

market33.nl<br />

Vervolg op pagina 24


4<br />

Vervolg van pagina24<br />

9 leuke straatjes<br />

Om te shoppen kunt u natuurlijk naar de Kalverstraat gaan.<br />

Maar Amsterdam heeft nog zoveel meer te bieden. Bezoek<br />

bijvoorbeeld ook eens De 9 Straatjes. In dit pittoreske winkelgebied<br />

in de Jordaan vindt u vintageproducten en originele<br />

cadeaus.<br />

de9straatjes.nl<br />

Schoonheidsidealen<br />

De tentoonstelling Body Art in het Tropenmuseum laat de<br />

schoonheidsidealen zien van verschillende culturen over<br />

de hele wereld. Naast meer geaccepteerde lichaamsversieringen<br />

als tatoeages worden ook minder voorkomende<br />

kunstvormen getoond - van implantaten tot opzettelijk<br />

aangebrachte littekens. U kunt het werk bekijken van de<br />

Franse kunstenares ORLAN, die haar gezicht met plastische<br />

chirurgie heeft gemodelleerd naar vrouwelijke personages<br />

uit de kunstgeschiedenis: Mona Lisa, Venus en Diana. Body<br />

Art is tot medio januari 2018 te zien. tropenmuseum.nl<br />

City highlights – <strong>APRIL2017</strong><br />

Snoepwinkel voor volwassenen<br />

Dominik en Marieken vertrokken<br />

in 2003 naar Barcelona, waar<br />

Australische vrienden hun eerste<br />

papabubble-winkel openden.<br />

Kerst in de lente<br />

Waarom wachten tot december? Bij The Christmas Palace aan<br />

de Singel (bij de Bloemenmarkt) is het 365 dagen per jaar kerst.<br />

Sneeuwbollen, kerstvierende Disney-figuren, slingers, kerstkaarten;<br />

wat voor kerstigs u ook zoekt, bij The Christmas Palace hebben<br />

ze het zeker.<br />

christmas-palace.com<br />

Vanaf dat moment sloeg het snoepvirus toe en in 2005 was<br />

papabubble Amsterdam een feit. Een unieke winkel waar de<br />

mooiste snoepjes van de wereld vol liefde worden gemaakt.<br />

U kunt er ook uw eigen snoepje ontwerpen.<br />

Inmiddels zijn er twee winkels: een op de Haarlemmerdijk en<br />

een in de Staalstraat. <br />

papabubble.nl<br />

Rebels dineren<br />

Vroeger was het REM eiland een rebelse<br />

piratenzender, tegenwoordig kun je dineren<br />

op het 22 meter hoge platform. Door de<br />

stoere elementen en het verbluffende uitzicht,<br />

is eten en drinken bij REM Eiland een<br />

bijzondere beleving. Neem de trap voor<br />

een adembenemende klim naar boven en<br />

plof neer op het dakterras voor een lekkere<br />

maaltijd. remeiland.com<br />

One-stop-Amsterdam-shop<br />

Loop vóór u de stad ingaat even<br />

langs bij de I amsterdam Store op het<br />

Centraal Station.<br />

Dit is dé winkel voor iedereen die wil weten wat er te doen is in de<br />

stad. Met de beste Amsterdamse producten, merchandise, boeken<br />

en kaarten voor musea en events. De I amsterdam Store is bovendien<br />

een informatiepunt.<br />

U krijgt er persoonlijk advies over de hotspots in de hoofdstad.<br />

Er is een leestafel met iPads die toegang geven tot alle tips op de<br />

I amsterdam website.<br />

iamsterdam.com


Uw partner voor<br />

stoelen en onderdelen,<br />

zitinstructies,<br />

service en reparatie<br />

Officieel<br />

importeur<br />

van ISRI<br />

EBLO SEATING gespecialiseerd in<br />

zitoplossingen<br />

Advertorial<br />

ISRI is de internationale marktleider in ontwikkeling en productie<br />

van innovatieve en hoogwaardige ergonomische stoelen voor alle<br />

commerciële voertuigen zoals bussen en vrachtwagens.<br />

Bij ons staan alle stoelen op voorraad. Ook bent u bij ons aan het juiste<br />

adres voor onderdelen en diensten zoals reparatie/revisie, stoffering<br />

en zitinstructies. Tevens kunnen wij uw nieuwe stoel inbouwen in alle<br />

voertuigen bij u op locatie of bij ons op de werkplaats.<br />

De mens is niet gemaakt om langdurig<br />

te zitten. Er bestaan echter veel werksituaties<br />

waarin er geen andere keuze<br />

is. Dan is het belangrijk om te zorgen<br />

voor goede stoelen.<br />

Het Zwijndrechtse EBLO Seating is al ruim 35 jaar gespecialiseerd<br />

in het aanbieden van zitoplossingen op maat. Daarbij wordt gebruik<br />

gemaakt van een eigen stoffeerderij, eveneens gevestigd<br />

in het schitterende pand op industrieterrein De Geer waar ook<br />

de showroom en snelservice zit. Sales director André P. van der<br />

Hoeven vertelde de redactie daar meer over de manier waarop<br />

EBLO ‘seats for every body’ realiseert.<br />

EBLO Seating is importeur van ISRI, de grootste aanbieder<br />

van stoelen voor vrachtwagens, bussen en<br />

de scheepvaart. In de showroom wordt een breed<br />

assortiment stoelen en onderdelen aangeboden.<br />

Er is bovendien een snelservice opgezet, die<br />

chauffeurs de mogelijkheid biedt zonder afspraak<br />

langs te rijden voor kleine reparaties.<br />

EBLO Seating gaat nog een stap verder qua serviceverlening.<br />

In de eigen FOCWA-gecertificeerde<br />

stoffeerderij kunnen vrachtwagenstoelen worden<br />

gereviseerd. “Onze medewerkers lopen de stoel<br />

helemaal na en vervangen de slijtagegevoelige onderdelen,<br />

zodat de stoel<br />

weer jaren mee kan.<br />

Ook kunnen zij oudere<br />

stoelen helemaal up<br />

to date maken”, vertelt<br />

André. Een ideale<br />

oplossing waarmee<br />

ondernemers kosten<br />

kunnen besparen.<br />

EBLO Seating kan vrijwel iedere uitdaging aan.<br />

Speciale zitwensen, specifieke arbeidsomstandigheden,<br />

medische aanpassingen; vraag er gerust<br />

naar, want bij EBLO zitten ze er niet mee!<br />

,,We kunnen vrijwel onbegrensd combineren.<br />

Met onze stoffeerderij maken we zelfs stoelen die<br />

feitelijk nog niet bestaan. Puur maatwerk, gericht<br />

op de klant. Voor every body dus!” zegt André.<br />

Een goede stoel voor u en uw medewerkers<br />

draagt bij aan een comfortabele werkplek én de<br />

productiviteit. Nieuwsgierig? Informeer dan gerust<br />

eens bij EBLO Seating. “Bij ons zit je namelijk<br />

altijd goed,” sluit André af.<br />

EBLO Seating<br />

Schrijnwerkersstraat 10, 3334 KH Zwijndrecht<br />

T 0180-512866<br />

I www.eblo.nl<br />

E hoeven@eblo.nl<br />

STOELEN.nl<br />

Uw ISRI importeur:<br />

EBLO Seating BV | Schrijnwerkersstraat 10 | 3334 KH Zwijndrecht | T +31 (0) 180 - 512 866


8René Sloof is zelfstandig<br />

transportondernemer en<br />

uitvinder van de containersloof.<br />

Als bestuurslid van de VERN<br />

vertegenwoordigt hij eigen<br />

rijders. In het VERN Magazine<br />

schrijft hij over de ontwikkelingen<br />

in de transportsector.<br />

Diefje met verlos<br />

De Rotterdamse haven heeft een<br />

rijke geschiedenis en een enorme<br />

ontwikkeling meegemaakt<br />

op het gebied van automatisering.<br />

Het oude sjouw- en<br />

schepwerk en lopen met<br />

goederen van en op schepen<br />

maakten plaats voor<br />

de kranen en graanelevatoren.<br />

Het werk werd zeker<br />

niet lichter, maar met minder<br />

mensen kon meer werk verzet<br />

worden.<br />

Ook viel er nog weleens iets ‘van de<br />

wagen’, een oude Rotterdamse uitdrukking.<br />

Met name in het stukgoed was bekend dat<br />

vijftig procent van de mensen er weleens iets stal. En die<br />

andere vijftig procent? Die was gewoon nog nooit gepakt.<br />

Chauffeurs hebben wat douanedocumenten moeten aanpassen.<br />

Een van de voordelen van de containerisatie, de ontwikkeling<br />

om bij het intermodaal goederenvervoer gebruik te<br />

De geschiedenis en<br />

vernieuwing van de<br />

containerisatie<br />

maken van stalen standaard laadkisten,<br />

ook wel zeecontainers of<br />

ISO-containers genoemd, is dat<br />

goederen niet zo makkelijk<br />

meer benaderbaar zijn en dus<br />

veel veiliger. Ze kunnen zonder<br />

schade verscheept worden<br />

van deur tot deur. Toch<br />

is het stelen niet geheel uitgebleven,<br />

alleen gebeurt het<br />

nu op een andere manier, met<br />

hele containers tegelijk.<br />

In de (rederij)pocket<br />

Rederijen vragen een vergoeding om<br />

de goederen te vervoeren: een bedrag aan<br />

zeevracht met enige toeslagen. Die transportprijs<br />

(zeevracht) is logisch en waarschijnlijk gebaseerd op een<br />

logische kostprijsberekening: van A naar B met afschrijving<br />

schip en brandstofkosten e.d. Vaak zie ik regelmatig<br />

vreemde codes staan op de nota, waarvan niet helemaal<br />

duidelijk is waarvoor dat dan is; van enige transparantie is<br />

geen sprake. Neem nu de THC: Terminal Handling Costs.<br />

Dit zijn een van de laatste kosten die een verlader nog even voor<br />

zijn kiezen krijgt alvorens hij over zijn goederen kan beschikken.<br />

Afhankelijk van de rederij kost dat tweehonderd tot driehonderd<br />

euro. Als klant zie je dat als de kosten van de stuwadoor om die<br />

container van het schip via de wal op de door jou gestuurde modaliteit<br />

te zetten, maar in de praktijk wordt de Terminal afgescheept<br />

(nu snap ik dat woord ook beter) met enige tientjes, want de rest<br />

verdwijnt in de rederijpocket. De container moet dan ook nog leeg<br />

retour geleverd worden. En haal het niet in je hoofd om een smerige<br />

of stinkende bak in te leveren, want dan krijg je weer een nota voor<br />

cleaning. Kassa!<br />

Een klant krijgt enige dagen de tijd om de lading te lossen. Soms<br />

zijn dit werkdagen, maar niet altijd. Vaak is de aankomsttijd van een<br />

boot tussen 23.00 en 24.00 uur. Zo pikken ze meteen alweer een dag<br />

in. Stel nu dat je drie werkdagen vrijgesteld wordt van demurrage<br />

(volle container) en na lossing krijg je ook nog tijd om leeg retour<br />

te leveren van, zeg, drie dagen. Dan zou je dus ruim voldoende tijd<br />

hebben om de goederen zonder verdere kosten te kunnen ontvangen.<br />

Helaas, je krijgt de vrijstelling pas nadat je de THC hebt voldaan<br />

en dit bedrag op hun rekening staat. Want stel je voor… Dit kost zomaar<br />

een dag extra. Wil de douane ook nog scannen of inspecteren,<br />

dan kost dat tijd en dus extra geld. De scan zelf is gratis, maar de<br />

rederij wil geld voor bemiddeling en transport naar en van de scan.<br />

Bingo!<br />

Geld voor doorboeking<br />

Nu zijn er vervoerders die slim zijn. Zij combineren soms een importcontainer<br />

(droge box dus geen reefers) met een andere opdracht,<br />

van een klant die toevallig dezelfde soort container heeft geboekt<br />

voor export. Dus een 40” 8.6 import kun je doorladen voor een nieuwe<br />

boeking. Vroeger belde je dan even met de rederij om te vragen<br />

of je die container mocht doorgebruiken. Later moest dit per<br />

fax en tegenwoordig met e-mail. Vaak was dit geen enkel probleem<br />

en werd het aangepast in het computersysteem. Anders bleef de<br />

importklant detention betalen en de boeking bij het empty-depot<br />

bleef openstaan.<br />

Tot er iemand was die vond dat de kosten voor handling en stalling<br />

niet genoeg waren en ook nog geld ging vragen voor doorboeking.<br />

Op dit moment hebben enige rederijen zelfs voor deze nieuwe<br />

kostenpost een bedrijf opgericht: Avantida. Daar kun je online een<br />

doorboeking maken. Je kunt er ook vragen of je op een ander depot<br />

of een andere terminal mag inleveren, omdat jou dit goed uitkomt<br />

vanwege de vervolgrit die je daar hebt staan. Men zegt dat de opzet<br />

is om het milieu te sparen, door minder kilometers te maken. Maar<br />

ondertussen geven ze voor een leegretour een depot op dat veel<br />

VERNmagazine – <strong>APRIL2017</strong><br />

verder ligt dan wat de vervoerder eigenlijk wil. De vervoerder kan<br />

dan via het Avantida-systeem een verzoek doen voor bijvoorbeeld<br />

een Waalhaven-depot in plaats van Maasvlakte. Wel even minimaal<br />

dertig euro aftikken.<br />

Kakkerlak<br />

Laatst kwam er een container van een klant binnen met twintig ton<br />

karton vanuit Panama. Hij moest die retour nemen omdat dat in<br />

zijn afspraak staat voor levering van nieuwe, verpakte goederen.<br />

Omdat hier goede recyclingbedrijven zijn, kan hij net tegen de kostprijs<br />

die lading over laten komen. Maar hij kreeg een douane-inspectie<br />

op de terminal en de ambtenaar zag een kakkerlak lopen<br />

en wilde niet verder inspecteren. Mijn voorstel om dit dan te doen<br />

bij lossing werd niet aanvaard en hij bleef staan. Na enige weken<br />

was deze patstelling zo hoog opgelopen, inclusief de kosten, dat<br />

mijn klant er geen brood meer in zag en zijn handen ervan af heeft<br />

getrokken. Hij was namelijk niet zelf de verscheper, dat was de klant<br />

in Panama.<br />

Soms zie ik hem in het systeem van de terminal nog steeds als present<br />

staan en heb dan wel medelijden met die rederij, want hun<br />

kosten lopen aardig op. Ik zag al nota’s van over de tienduizend<br />

euro, terwijl de lading maar negentienhonderd euro waard is. En<br />

niemand die het wil hebben. Boontje komt om zijn loontje zoals dat<br />

zo mooi heet. Alle verladers hebben inmiddels wel een dergelijke<br />

ervaring en zijn niet blij als een agent bij de verkeerde rederij boekt<br />

omdat het tarief zo lekker is. Uiteindelijk worden al die kosten doorberekend<br />

in de productprijs.<br />

Eén container voor iedereen<br />

Uiteindelijk bedenken de rederijen wel weer andere zaken om<br />

ons op kosten te jagen, terwijl ze veel geld kunnen verdienen als<br />

ze zouden overgaan op standaardisering van de droge containers.<br />

Een zogenaamde ‘grijze’ container die is ondergebracht bij één<br />

leasemaatschappij en beschikbaar is voor elke aangesloten rederij.<br />

Import van de ene en dan weer laden voor de andere rederij.<br />

Via internet zelf ladingen vinden en het regelen. De transportprijs<br />

zal per klant lager worden en de efficiëntie enorm toenemen. De<br />

milieuvoordelen verbeteren omdat er bijna geen leeg rijden meer<br />

nodig is.<br />

Helaas kan die rederij dan alleen met de zeevracht zijn geld verdienen.<br />

Daarom zal dit voorlopig niet gaan gebeuren. Ze hebben lak<br />

aan het milieu, het gaat ze gewoon om geld. Het stelen is er niet<br />

minder op geworden in de haven en zal nog lang zo doorgaan ben<br />

ik bang. Ik kan dus alleen maar waarschuwen dat je niet alles moet<br />

pikken en op moet komen voor je eigen belangen.<br />

L


VERNmagazine – <strong>APRIL2017</strong><br />

Rijden voor het<br />

goede doel<br />

Orcon Workwear<br />

4e adv. pagina<br />

VOOR elke<br />

VOOR elke<br />

pROfessiOnal<br />

pROfessiOnal<br />

de peRfecte match<br />

de peRfecte match<br />

www.ORcOnwORkweaR.nl<br />

www.ORcOnwORkweaR.nl<br />

Hoe mooi is het als je mensen<br />

met een beperking een<br />

onvergetelijke dag kunt<br />

bezorgen door ze mee te<br />

nemen in de truck?<br />

In en rondom het Noord-Hollandse Langedijk vindt in<br />

september alweer voor de dertiende keer de Langedijker<br />

Vrachtwagentour plaats.<br />

De Langedijker Vrachtwagentour is in eerste instantie opgezet<br />

als eenmalig evenement ter gelegenheid van het<br />

925-jarig bestaan van Langedijk. Chauffeurs en deelnemers<br />

vonden het echter voor herhaling vatbaar. Inmiddels is het<br />

evenement uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerend fenomeen<br />

op de tweede zaterdag in september.<br />

Honderd vrachtwagens verzamelen zich bij Kuiper Transport<br />

in Heerhugowaard, waar cliënten van zorginstellingen<br />

Esdégé-Reigersdaal en Philadelphia instappen in de cabine.<br />

De transportbedrijven die meerijden stellen belangeloos<br />

hun voertuigen ter beschikking en de chauffeurs en<br />

vele andere vrijwilligers verlenen hun medewerking.<br />

Als je alle truckruns in Nederland bij elkaar optelt, zetten<br />

zo’n 9500 chauffeurs zich belangeloos in. De OSC (Overkoepelende<br />

Stichting Chauffeursactiviteiten) helpt om dit<br />

mogelijk te maken door een ontheffingsbrief te verstrekken<br />

aan chauffeurs die door deelname aan een truckrun hun<br />

verplichte weekendrust niet kunnen maken.<br />

Ook meerijden?<br />

Hieronder vindt u een overzicht van truckruns in uw regio.<br />

27 april: Truckrun Hoeksche Waard<br />

Informatie en aanmelding:<br />

hoekschewaardsetruckers.nl.<br />

30 april: Peelland Truckrun<br />

Informatie en aanmelding: depeeltruckers.nl.<br />

13 mei: Truckrun Nienoord Truckers<br />

Informatie en aanmelding: nienoordtruckers.nl<br />

21 mei: Truckrun Schijndel 2017<br />

Informatie en aanmelding: info@cvs-schijndel.nl.<br />

10 juni: Truckrun Amsterdam<br />

Informatie en aanmelding: detruckersvrienden.nl<br />

11 juni: Truckersday Stiphout<br />

Informatie en aanmelding: truckersdaystiphout.nl<br />

17 juni: Truckrun De Tukker Truckers<br />

Informatie en aanmelding: tukker-truckers.nl.<br />

17 juni: Truckfestijn Nijkerk<br />

Informatie en aanmelding: truckfestijnnijkerk.nl<br />

3 september: Truckrun Weert<br />

Informatie en aanmelding: truckrunweert.nl.<br />

9 september: Langedijker Vrachtwagentour<br />

Informatie en aanmelding:<br />

langedijkervrachtwagentour.nl<br />

9 september: Truckrun Zeeuws-Vlaanderen<br />

Informatie en aanmelding: truckrollzeeland.nl<br />

16 september: Stichting Truckrun Noord-West Veluwe<br />

Informatie en aanmelding:<br />

facebook.com/Stichting-Truckrun-noord-west-Veluwe<br />

16 september: Truckrun Valkenswaard<br />

Informatie en aanmelding: truckrunvalkenswaard.nl.<br />

17 september: Truckrun Boxmeer<br />

Informatie en aanmelding: truckrunboxmeer.nl.<br />

23 september: Truckrun Gendt<br />

Informatie en aanmelding: enjoy-transport.nl<br />

24 september: Udense Truckrun<br />

Informatie en aanmelding: udensetruckrun.nl.<br />

30 september: Truckrun Haarlemmermeer<br />

Informatie en aanmelding:<br />

facebook.com/StichtingHetReservewiel


2<br />

VERNmagazine<br />

De Oplossing<br />

biedt senior chauffeur<br />

extra inkomen en opdrachtgever zekerheid<br />

Geen risico<br />

De senior chauffeurs komen in dienst bij De Oplossing BV. Zodoende<br />

heeft de opdrachtgever geen enkele verplichting of risico ten<br />

ten aanzien van de chauffeur. Gezien het tekort aan chauffeurs en<br />

het risico dat men bij ziekte of arbeidsongeschiktheid jaren moet<br />

doorbetalen, zijn werkgevers huiverig om personeel aan te nemen.<br />

Met een senior chauffeur van De Oplossing heeft men deze belemmeringen<br />

niet. De senior chauffeur heeft over het algemeen veertig<br />

tot vijftig jaar ervaring. De Oplossing BV zorgt ervoor dat diploma’s<br />

als code 95 en gevaarlijke stoffen op orde zijn. Tevens worden de<br />

senior chauffeurs iedere twee jaar medisch gekeurd. Om te voorkomen<br />

dat de senior chauffeur bij een eventueel ongeval meteen<br />

de schuld krijgt vanwege zijn leeftijd, willen we een daschcam in de<br />

vrachtwagen plaatsen.<br />

– <strong>APRIL2017</strong><br />

Ook voor eigen rijders<br />

Ook voor een eigen rijder kan de genoemde opzet een oplossing<br />

zijn. Hij hoeft zijn bedrijf niet te verkopen en af te rekenen met de<br />

belasting, hij kan gewoon ondernemer blijven.<br />

De verdiensten uit zijn bedrijf aangevuld met de AOW zorgen ervoor<br />

dat de eigen rijder nog een leuk inkomen kan hebben. Gezien het<br />

chauffeurstekort kunnen onze senior chauffeurs nog een prachtige<br />

taak vervullen in onze samenleving.<br />

Transportbedrijven en chauffeurs die interesse hebben om gebruik<br />

te maken van De Oplossing, kunnen contact opnemen met de<br />

VERN voor meer informatie of aanmelding.<br />

E-mail: info@vern.nu, T 0180-646464<br />

L<br />

De transportwereld is de<br />

afgelopen jaren sterk veranderd.<br />

Als gevolg van recente ontwikkelingen<br />

is een tekort aan vrachtwagen<br />

chauffeurs ontstaan.<br />

De VERN zag dit jaren geleden<br />

al aankomen en heeft nu een<br />

oplossing gevonden voor zowel<br />

werknemer als werkgever.<br />

Het tekort aan chauffeurs ontstaat doordat een grote groep<br />

pensioengerechtigde chauffeurs stopt met rijden. Er komen<br />

te weinig jonge chauffeurs bij om deze uitstroom op<br />

te vangen. Door de groei van de economie zijn er juist meer<br />

chauffeurs nodig: één procent economische groei staat<br />

gelijk aan tweeduizend extra ritten per dag. De gepensioneerden<br />

chauffeurs die uitstromen, hebben in veel gevallen<br />

een financieel probleem. Het pensioen is volgens de<br />

cao opgebouwd bij het Pensioenfonds Vervoer. Helaas is<br />

dit een zeer karig pensioen. Na veertig jaar premieafdracht<br />

heeft men een pensioen opgebouwd van € 430,- per maand.<br />

De gepensioneerde krijgt gezamenlijk met zijn partner in de<br />

AOW, € 1445,- per maand. Pensioen en AOW geven een gezamenlijk<br />

inkomen van € 1875,- per maand.<br />

Actieve ouderen<br />

Uit een beperkt onderzoek is naar voren gekomen dat gepensioneerden<br />

het inkomen uit AOW en pensioen graag<br />

willen aanvullen en dat zij veelal bereid zijn om een aantal<br />

uren arbeid te blijven verrichten. Wij spreken hier over ‘actieve<br />

ouderen’ die nog graag actief blijven in de transportsector,<br />

maar niet meer dan twee á drie dagen in de week.<br />

Het vak van beroepschauffeur is dermate intensief dat<br />

vijftig tot zeventig uur in de week niet meer vol te houden<br />

is. Echter enkele dagen in de week vindt men geen enkel<br />

bezwaar: twee dagen in de eerste week, daarna vijf dagen<br />

vrij. In de tweede week drie dagen werken en vier dagen vrij.<br />

Het inkomen uit de AOW, het pensioen en de gewerkte dagen<br />

is dan groter dan dat men nog regulier chauffeur was.<br />

Tevens blijft voldoende vrije tijd over om van andere dingen<br />

te genieten.


4<br />

Work hard,<br />

play hard<br />

VERNmagazine – <strong>APRIL2017</strong><br />

Verplichte rusttijd?<br />

Neem een bak koffie en ga er<br />

even lekker voor zitten.<br />

Grappige weetjes en...<br />

DIT ZIJN DE MEEST BIZARRE WETTEN IN EUROPA<br />

1 In Frankrijk is het legaal om te trouwen met iemand<br />

die overleden is. No thanks!<br />

9 Voor spugen op de grond kun je in Barcelona een boete<br />

krijgen.<br />

10 Mensen in Turijn die hun hond niet minstens drie keer<br />

per dag uitlaten, kunnen een boete van € 500,- (!) verwachten.<br />

11 Hoe tegenstrijdig het ook klinkt, in Engeland is het illegaal<br />

om dronken te zijn in een pub. Maar als u weleens<br />

in Engeland geweest bent, weet u dat dit niet echt gecontroleerd<br />

wordt.<br />

...de fijnste spullen om mee te nemen op weg of thuis mee te spelen.<br />

Fruitspion<br />

Met deze fruitspion houdt u de temperatuur van het fruit<br />

in uw wagen nauwkeurig in de gaten. Verkrijgbaar voor<br />

verschillende soorten en zelfs verschillende rassen van<br />

één fruitsoort. empa.ch<br />

Behang-tv<br />

Oké, het kost iets, maar dan<br />

heeft u ook wat, namelijk de<br />

allerdunste televisie ooit.<br />

Hij is van LG en ligt, of liever<br />

gezegd hangt, in de winkels<br />

voor €7999.<br />

2 In Denemarken is het toegestaan om te ontsnappen uit<br />

de gevangenis. Althans, je krijgt geen extra straf als je dit<br />

probeert.<br />

3 Mannen die graag rondlopen in een rok, kunnen beter<br />

niet naar Italië gaan. De kans is aanwezig dat je dan<br />

wordt gearresteerd.<br />

4 In het Russische Chelyabinsk is het een crime om in een<br />

vieze auto rond te rijden. Doe je dit wel, dan kan je dit<br />

een boete van ongeveer € 60,- opleveren.<br />

5 In Engeland is het illegaal om gebruik te maken van een<br />

taxi of het openbaar vervoer als je een besmettelijke<br />

ziekte hebt.<br />

6 In Griekenland is het verboden om in openbare ruimtes<br />

videogames te spelen.<br />

7 Op het Italiaanse eiland Capri is het verboden om luidruchtige<br />

sandalen te dragen.<br />

8 In Spanje kunt u beter niet autorijden met slippers aan<br />

je voeten, hier kunt u een boete van € 200,- voor krijgen.<br />

Oei, hier hebben we ons meerdere malen aan schuldig<br />

gemaakt…<br />

12 In het Italiaanse stadje Eraclea is het verboden om zandkastelen<br />

te maken op het strand. Volgens autoriteiten<br />

staat dit in de weg voor voorbijgangers.<br />

13 Zin in een potje schaken tijdens de seks? Dan moet je<br />

niet in Estland zijn. Hier is dit verboden. Hoe zouden ze<br />

het controleren?<br />

14 In Italië moet je niet tegen een man zeggen dat hij geen<br />

ballen heeft. De Italianen vatten dit op als een grove<br />

belediging. Zo grof, dat je er zelfs een boete voor kunt<br />

krijgen.<br />

15 In een poging treinvertragingen te voorkomen, is<br />

het tientallen jaren geleden in Frankrijk en Engeland<br />

verboden om iemand te kussen op het perron. Hoewel<br />

je er tegenwoordig geen gedoe meer mee krijgt, staat<br />

de wet nog steeds in de boeken én is er zelfs een kans<br />

dat je er nog wel op aangesproken wordt.<br />

Note: Hoewel we een grondige factcheck hebben gedaan,<br />

kunnen we niet met 100% zekerheid zeggen dat sommige<br />

van deze wetten nog bestaan. Enkelen zijn eerder een mythe<br />

dan een wet. Maar ach, who cares?<br />

Slim slot<br />

Geen sleutel die u kunt verliezen, geen<br />

code die u kunt vergeten en geen<br />

belachelijk kleine toetsen die u verkeerd<br />

indrukt; gebruik uw smartphone om dit<br />

bluetooth bagageslot te ontgrendelen of<br />

vergrendelen en te volgen via track & trace.<br />

Een automatisch alarm gaat af wanneer<br />

uw bagage zich zonder uw medeweten<br />

verplaatst. Voor €49,95, bij radbag.nl<br />

iPad voor weinig<br />

Nou ja, in ieder geval goedkoper dan zijn<br />

voorganger, de nieuwe iPad met 9,7 inch<br />

scherm. De nieuwe iPad is 20 procent<br />

dikker dan zijn voorganger,<br />

de iPad Air 2. Voorzien van 64-bits A9-<br />

chip en met een schermresolutie<br />

van 2048 bij<br />

1536 pixels.<br />

Vanaf €409, apple.nl<br />

Uw wereld op hout<br />

Laat met de meegeleverde prik vlaggetjes of<br />

pins zien waar u geweest bent, via<br />

welke routes en waar u nog heen wilt.<br />

Houten wereldkaart Style is er in drie<br />

formaten: 105 x 60 cm €99,50,<br />

124 x 70 cm €129,50 en<br />

140 x 80 cm €159,50, bij woodprint.nl<br />

Dit artikel komt van Manify.nl, hét online lifestyleplatform voor mannen.<br />

Met o.a. info over reizen, evenementen, auto’s, gadgets en natuurlijk een<br />

bescheiden vleugje ladies. De ideale mix voor de moderne Nederlandse man.


Advertorial<br />

6<br />

Wij<br />

De VERN heeft voor haar leden een<br />

Exclusieve overeenkomst met Max-Repair voor VERN-leden<br />

Schade snel, adequaat en voordelig<br />

afgehandeld<br />

exclusieve overeenkomst afgesloten<br />

weer kunnen rijden. Wij zijn erg bij met het one stop shoppingschadeherstel<br />

concept en het actief meedenken van MAX-Repair<br />

om de schadelast voor de leden te verlagen.”<br />

Beschermd op weg met Howden<br />

Insurance Brokers Nederland<br />

zijn een internationaal opererende<br />

verzekeringsmakelaar met vestigingen<br />

door heel Europa. Als een van de<br />

Aansprakelijkheidsverzekering voor het bedrijf<br />

Met de aansprakelijkheidsverzekering verzekert u de continuïteit<br />

van uw bedrijf. Lopen andere mensen of andermans spullen<br />

schade op door uw bedrijfsactiviteiten en bent u daarvoor verantwoordelijk,<br />

dan regelen wij de schadeafhandeling.<br />

Advertorial<br />

Advertorial<br />

met MAX-Repair, het landelijke<br />

schadeherstelnetwerk voor trucks en<br />

zwaar werkmaterieel.<br />

VERN-leden halen hiermee nog meer voordeel uit hun VERN-lidmaatschap.<br />

Professioneel schadeherstel voor zowel trucks als<br />

trailers is door de samenwerking met MAX-Repair adequaat en snel<br />

geregeld.<br />

Klaas de Waardt, voorzitter van de VERN: “Voor onze leden hebben<br />

wij een one stop shopping-concept ontwikkeld, waarin wij verschillende<br />

diensten via het centrale loket van de VERN aanbieden,<br />

beheren en uitvoeren. Door nu ook professioneel schadeherstel<br />

hieraan toe te voegen - fabrikant onafhankelijk - profiteren onze<br />

leden nog meer van hun VERN-lidmaatschap. Zij kunnen rekenen<br />

op o.a. vervangend vervoer en 24/7 bereikbaarheid, zodat zij snel<br />

Voorrang<br />

Nu gaat u naar uw dealer als u schade heeft en laat hem alles verzorgen.<br />

De dealer brengt de wagen naar de schadehersteller en betaalt<br />

de schadehersteller. U krijgt een rekening van de dealer, die twintig<br />

procent hoger is. Tenslotte moet de dealer ook wat verdienen.<br />

Dit kan anders. Bij Max-Repair vult u bij schade het schadeformulier<br />

in op de website. Een medewerker van Max-Repair neemt vervolgens<br />

contact met u op en handelt de schade af. U gaat rechtstreeks<br />

naar de schadehersteller. Daar krijgt u voorrang omdat u lid bent<br />

van de VERN. Max-Repair helpt u ongeacht wat uw verzekeringsmaatschappij<br />

is. De Waardt: “Doordat de schadelast van de verzekeraar<br />

twintig procent lager is, kunnen op den duur de verzekeringspremies<br />

omlaag.” Max-Repair heeft 37 vestigingen door heel<br />

Nederland.<br />

Bekijk voor meer informatie de film van<br />

Max-Repair op www.vern.nu/max-repair/<br />

T Comm Telematics specialist in<br />

trailer telematica<br />

T Comm Telematics is specialist in het<br />

draadloos meten, registreren en<br />

realtime inzichtelijk maken van de<br />

locatie en staat van trailers, motor-<br />

en aanhangwagens en de conditie van<br />

de lading hierin.<br />

Onze oplossing wordt wereldwijd ingezet bij voedseltransport<br />

(levensmiddelen, AGF, vis, vlees), vervoer van bloemen en planten,<br />

farmaceutische producten, chemicaliën en vee.<br />

Een deel van onze klanten:<br />

Amerongen Kamphuis, Amex Logistics, C v Heezik, Transportbedrijf<br />

van Duijn & Z.N., E. van Wijk Logistics, Fatrans, Farm Trans Group,<br />

Heijploeg, Hessing, H.Z. Transport, Kotra Group, Mooy Logistics,<br />

Nedcargo, Sande Logistics, St. van den Brink<br />

De toegevoegde waarde die wij leveren aan onze klanten is van<br />

groot belang ten aanzien van de geldende wettelijke verplichtingen<br />

met betrekking tot temperatuuregistratie, bewijsvoering vervoersprestaties/condities<br />

met betrekking tot kwaliteit, efficiency en<br />

betrouwbaarheid.<br />

Hoe vertaalt dat zich:<br />

Door middel van draadloze temperatuur-, deur-, brandstof-,<br />

truck id-, urenteller koelmachinesensoren. Snelle montage en direct<br />

inzichtelijk op de portal. Onze webportal is intelligent, zeer gebruiksvriendelijk<br />

en dusdanig ingericht dat er door middel van alarmen<br />

geanticipeerd kan worden op de condities van uw lading. Rapportages<br />

’on the spot’ overleggen. Klanten op afstand inzage geven van<br />

vervoersprestaties, gehele vloot inzichtelijk op één portal. Onze<br />

informatie kan geïntegreerd worden met gerenommeerde boordcomputers<br />

en TMS/planningspakketten.<br />

De geconditioneerde keten van land tot mond monitoren en registreren,<br />

zodat er een betere voedselveiligheid wordt gegarandeerd en<br />

verlies in de keten wordt geminimaliseerd, is samen met de efficiëntie<br />

voor logistieke bedrijven verhogen door, gericht, beter, actueel, en<br />

zinvol inzicht te verstrekken, op basis van Easy Intelligence ons doel.<br />

Contact:<br />

www.tcommtelematics.com<br />

verkoop@tcommtelematics.com<br />

T +31(0)79 343 50 20<br />

partners van de VERN luisteren wij<br />

naar uw behoeften en wensen.<br />

Aan de hand hiervan adviseren en helpen wij u naar het zoeken van<br />

de juiste verzekeringsoplossingen. Door onze jarenlange ervaring in<br />

de transportbranche garanderen wij een verzekering die bij u past.<br />

Motorrijtuigen<br />

Uw vrachtwagen is een belangrijk onderdeel van uw bedrijf en een<br />

substantieel onderdeel van uw bedrijfskosten. Waardevolle bezittingen<br />

moet u beschermen zodat u met een veilig gevoel de weg op<br />

kunt. Helaas zit een ongeluk in een klein hoekje, hoe voorzichtig u<br />

ook bent. Bij ons krijgt u de zekerheid dat wij op dat moment de gehele<br />

schadeafwikkeling zullen overnemen. Samen staan we sterk.<br />

Container-/traileraansprakelijkheid<br />

Deze verzekering is onmisbaar als u aanhangwagens of opleggers<br />

van derden gebruikt. Het is een aanvulling op de vrachtwagenverzekering<br />

en dekt schade of verlies door onder meer brand,<br />

verkeersongelukken en diefstal.<br />

Vervoerdersaansprakelijkheid<br />

De vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking volgens<br />

de geldende vervoerscondities zoals AVC voor binnenlandvervoer<br />

en CMR in geval van grensoverschrijdend vervoer. Als vervoerder<br />

bent u aansprakelijk voor schade aan goederen tijdens<br />

dit vervoer. De aansprakelijkheid is afhankelijk van de nationale<br />

wetgeving en van internationale verdragen. Na een uitvoerige inventarisatie<br />

komen wij gezamenlijk tot een passende dekkingsconstructie.<br />

Ongevallenverzekering<br />

Geeft een uitkering bij overlijden of bij blijvende invaliditeit als gevolg<br />

van een ongeval. De loonsom is de basis voor de uitkering.<br />

Bedrijfsrechtsbijstand<br />

De bedrijfsrechtsbijstand is speciaal voor u op maat gemaakt. Als<br />

eigen rijder loopt u bepaalde risico’s. Een zakelijk conflict kan al<br />

snel uitmonden in een rechtszaak, echter u wilt zich voornamelijk<br />

richten op uw bedrijf en het is prettig te weten dat u hiervoor goed<br />

bent verzekerd.<br />

Arbeidsongeschiktheidsverzekering<br />

Als zelfstandig ondernemer kunt u arbeidsongeschikt raken. Dat<br />

kan grote financiële gevolgen hebben. Met de AOV verzekert u zich<br />

tegen dit risico en beschermt u de continuïteit van uw onderneming.<br />

Schade<br />

Als uw adviseur staan wij meer dan 100% achter u.<br />

Ontevredenheid heeft meestal te maken met de schade -<br />

afwikkeling. Onze dienstverlening stopt niet bij een snelle en<br />

correcte schadevergoeding. Wij hanteren een zorgvuldige aanpak,<br />

stellen een expert aan en wikkelen indien gewenst het rechtstreeks<br />

af met de hersteller waardoor snelheid gewaarborgd is.<br />

Particuliere risico’s<br />

Naast uw bedrijfsverzekeringen bieden wij ook de mogelijkheid<br />

tegen aantrekkelijke tarieven en prima voorwaarden uw privéverzekeringen<br />

bij ons onder te brengen.<br />

Voordelen VERN-pakket:<br />

Uitstekende premie, voorwaarden en condities<br />

K Maatwerk<br />

K 24/7 schade melden<br />

K Pakketnota<br />

K Volledige ontzorging<br />

Vragen?<br />

Wilt u weten wat u kunt besparen? Vraag vrijblijvend een offerte op.<br />

Howden Insurance Brokers Nederland B.V., tel: 010-7200620.<br />

Of via de VERN: tel: 0180-646464.<br />

www.howdengroup.com/en-nl<br />

infonederland@howdengroup.com<br />

Tel: 010 - 7200620


8<br />

DE NATIONALE POLITIE – <strong>APRIL2017</strong><br />

Veilig transport<br />

door veilig te laden<br />

Goed stuwen en op de juiste<br />

manier vastzetten van lading is<br />

van groot belang voor een goed<br />

en veilig transport. Dat vereist<br />

vakmanschap.<br />

Bijna dagelijks ontstaan files en zelfs ongevallen door afvallende<br />

lading. Ook als vrachtauto’s kantelen, komt dit vaak<br />

door kiepen of schuiven van lading. Met als gevolg veel onkosten<br />

voor de transporteur en gevaar voor het leven van<br />

de chauffeur. Maar ook economische schade door files en<br />

oponthoud. En soms vallen er zelfs doden te betreuren.<br />

“Met elkaar moeten we dat zoveel mogelijk voorkomen. Als<br />

politie doen wij dat vooral door regelmatig tijdens reguliere<br />

transportcontroles op ladingzekering te checken.<br />

<br />

Vervolg op pagina 40 <br />

DE<br />

NATIONALE


0<br />

Vervolg van pagina 39<br />

Verhoog de wrijving<br />

“Om je een voorbeeld te geven: tijdens een transport werken<br />

enorme krachten op de vervoerde lading in. Simpel door optrekken,<br />

afremmen en rijden door bochten. Een voorwerp (lading) in<br />

beweging volgt met zijn massa de beweging van het voertuig.<br />

Bij hard remmen heeft tachtig procent van het ladinggewicht de<br />

neiging om ‘door te gaan’. Moet je dan tegelijkertijd ook uitwijken,<br />

dan gaat die lading een eigen leven leiden, hoe zwaar die lading<br />

ook is. We merken tijdens de controles dat chauffeurs niet meer weten<br />

dat de massa niet van invloed is op het moment van schuiven.<br />

Terwijl de oplossing redelijk eenvoudig is, bijvoorbeeld door<br />

anti-slipmatjes. Daardoor verhoog je de wrijving. Maar denk ook<br />

aan zekeringsmiddelen als spanbanden of kettingen.<br />

Het beste is om altijd eerst te bekijken of lading opgesloten kan<br />

worden. Dit hoeft niet altijd tegen het kopschot of de voertuigwanden.<br />

Je kunt ook rongen gebruiken of een balk op de laadvloer<br />

spijkeren.”<br />

DE NATIONALE POLITIE – <strong>APRIL2017</strong><br />

Met als doel om het oponthoud en ongevallen te verminderen en<br />

de verkeersveiligheid en mobiliteit te verhogen.” Aan het woord<br />

is Gert Wibbelink, plaats vervangend diensthoofd van de dienst<br />

Infrastructuur van de Landelijke Eenheid, onderdeel van de Nationale<br />

Politie.<br />

De boetes die je als chauffeur of vervoerder krijgt als lading niet<br />

of onvoldoende vastgezet is, variëren. Het hangt af van het soort<br />

lading en de mate van gevaar. Het ‘starttarief’ is 370 euro. Verhoudingsgewijs<br />

komen dergelijke overtredingen bij buitenlandse en<br />

Nederlandse transporten evenveel voor.<br />

Wat is de reden dat lading toch regelmatig<br />

niet goed vastgezet wordt?<br />

Gert Wibbeling: “Voor ons is het deels gissen wat de oorzaken zijn.<br />

Maar ik kan me zomaar voorstellen dat de druk in de transportsector<br />

hoog is. Er moet snel geleverd worden, de concurrentie is<br />

moordend. Als je weinig tijd hebt, neem je misschien ook wel minder<br />

tijd om degelijk te laden.”<br />

Tips om professioneel te laden<br />

Gert Wibbeling: “De politie denkt graag mee met de sector en daarom<br />

geven we in het eerste nummer van VERN Magazine een aantal<br />

tips om lading professioneel te stuwen en vast te zetten. Want hoe<br />

mooi zou het zijn als we met elkaar het aantal boetes kunnen terug<br />

dringen en het verkeer veiliger te maken!”<br />

K Inspecteer voor het wegrijden altijd of de lading goed is<br />

gezekerd. Doe dat altijd wanneer anderen het voertuig geladen<br />

hebben.<br />

K Controleer bij langere ritten ook onderweg of de lading nog<br />

goed vaststaat. De lading zelf, maar ook spanbanden en kettingen,<br />

‘zetten zich’ als gevolg van voertuigbewegingen waardoor<br />

ze niet meer strak om de lading zitten.<br />

K Kijk niet alleen met de ogen of lading vaststaat. Vooral kleinere<br />

zaken als stophout of opvulmateriaal lijken klem te zitten, maar<br />

zijn met de hand vaak gemakkelijk los te maken.<br />

K Let ook op zaken als dekkleden, gereedschappen en bezems die<br />

vaak niet vast op het voertuig liggen.<br />

K Losse veldgewassen, zoals bieten en aardappelen en ander<br />

los materiaal zoals puin en grind blijven na het laden of lossen<br />

soms achter op wielschermen of andere voertuigdelen.<br />

Verwijder ze tijdig! Als ze tijdens het rijden van het voertuig<br />

vallen, vormen ze ongeleide projectielen en een gevaar voor<br />

andere weggebruikers.<br />

K Gebruik goed bevestigingsmateriaal. Een spanband die één<br />

centimeter is ingescheurd verliest al tachtig procent van zijn<br />

sterkte.<br />

K Gebruik het bevestigingsmateriaal alleen zoals het bedoeld is.<br />

Knoop bijvoorbeeld nooit twee stukken spanband aan elkaar en<br />

zet geen verlengstukken op de ratel van een spanband.<br />

K Controleer ook de bevestiging van afzetbakken en containers.<br />

Alleen een ketting aan de achterzijde van een afzetbak is niet<br />

voldoende.<br />

Vragen naar aanleiding van dit artikel?<br />

Stuur een mail naar mailbox.dinfra.tmc@klpd.politie.nl en wij<br />

nemen contact met u op.<br />

L


De beste oplossing voor ladingzekering en logistiek!<br />

2 &<br />

en smartphone-applicaties.<br />

WEBS<br />

APPS<br />

Een overzicht van websites<br />

Cargoplank<br />

Alle soorten spanbanden,<br />

vanaf 25 stuks al met naam<br />

erop mogelijk!<br />

Hijsbanden en<br />

rondstroppen<br />

Cargokeepers<br />

Spanbandoproller,<br />

heel handig!<br />

Omdat ze handig zijn of<br />

gewoon leuk.<br />

Kortingsactie<br />

Voor alle VERN Magazine-lezers geldig tot en met 30-5-2017!<br />

10% korting op al onze producten<br />

uit onze webshop. Geef bij het afrekenen<br />

Vloerbalk 1000 of<br />

1350 kg<br />

couponcode VERN-05 in<br />

De goedkoopste CMR’s<br />

NavionTruck<br />

Met het Navion Truck-navigatiesysteem<br />

heeft u altijd up-to-date<br />

verkeersinformatie zonder dat het<br />

u bergen MB’s kost, dit systeem<br />

functioneert namelijk zonder<br />

internet. U kunt de afmetingen van<br />

uw voertuig doorgeven (hoogte, lengte, gewicht, aantal assen),<br />

zodat u niet terechtkomt op te smalle wegen. Met duizenden<br />

POI’s, zoals bedrijven, zones voor laden en lossen, restaurants en<br />

betalingspunten.<br />

Truckfly<br />

Truckfly is bedacht door truckers<br />

voor truckers. De app helpt u bij het<br />

vinden van alle belangrijke stopplaatsen<br />

langs de weg: parkings,<br />

servicestations en wegrestaurants.<br />

Deze POI’s worden weergegeven<br />

met vermelding van het aantal parkeerplaatsen, het aantal douches<br />

en de voorzieningen ter plaatse (geldautomaten, draadloos<br />

internet etc.)<br />

Uturn<br />

Voorkom leegrijden en vind ladingen<br />

met behulp van Uturns slimme<br />

matchingplatform. Uturn brengt<br />

vraag en aanbod op een slimme<br />

manier bij elkaar. Het platform is<br />

op de hoogte van de locatie van<br />

vervoerder en matcht deze met relevante opdrachten die verladers<br />

inbrengen.<br />

RouteXL.nl<br />

Hoe kies je de snelste weg als<br />

je weet dat er alleen al met tien<br />

adressen meer dan drie miljoen<br />

verschillende routes mogelijk zijn?<br />

Wiskundigen proberen al jaren een<br />

oplossing te vinden. Ze hebben er<br />

zelfs een speciale naam voor: het Travelling Salesman Problem.<br />

Als u puzzelen leuk vindt, kunt u er plezier aan beleven. En anders<br />

vindt RouteXL de snelste route voor u.<br />

Trailer- en<br />

containersloten<br />

Kunststof koffers en<br />

bakken<br />

Stuwzakken<br />

Pallethoeken en<br />

hoekprofielen<br />

PVC hoekprofielen<br />

12 of 19 mm<br />

Kent u STRAP2GO nog niet? Wilt u veel tijd<br />

besparen op het vastzetten van uw vracht?<br />

Strap2Go nu in een rail-system, ook voor<br />

reeds in gebruik zijnde trailers.<br />

Het gepatenteerde STRAP2GO systeem biedt<br />

een snelle, veilige en eenvoudige oplossing<br />

voor het vast- en losmaken van diverse<br />

soorten zendingen. Vooral bedoeld voor<br />

gebruik in opleggers, bakwagens en combi’s<br />

met schuifzeilen. STRAP2GO wordt gebruikt<br />

in combinatie met spanbanden van 50 mm<br />

conform norm EN-12195-2.<br />

Truck Parking Europe<br />

Truck Parking Europe is een community-based databank van parkeerterreinen. Het bevat niet alleen officiële<br />

parkeerterreinen voor vrachtwagens – bijvoorbeeld nabij snelwegen of parkeerplekken met tankstations en<br />

garages – maar ook voor zwaar verkeer toegankelijke plaatsen, bijvoorbeeld in industriegebieden. Een Europabrede<br />

community actualiseert en beoordeelt de gegevens.<br />

Vanaf nu is STRAP2GO verkrijgbaar met een<br />

railsysteem.<br />

Het STRAP2GO SLIDING-SYSTEM zorgt ervoor<br />

dat bij het laden en lossen de spanbanden op<br />

een heel eenvoudige wijze, verschoven kunnen<br />

worden. De spanbanden hangen dus nooit in<br />

de weg!<br />

Hondsruglaan 89-03 NL-5628 DB Eindhoven<br />

www.BCF-Products.nl


4<br />

NIWOwet&regelgeving<br />

Wet- en regelgeving<br />

U wilt maar één ding: de weg op.<br />

Dat kan niet voordat u alles<br />

goed heeft geregeld. De VERN<br />

licht de belangrijkste wet-<br />

en regelgeving voor u uit.<br />

In deze editie:<br />

de NIWO Eurovergunning.<br />

De NIWO is sinds jaar en dag de vergunningverlener voor<br />

het wegtransport. Op grond van de Wet wegvervoer goederen<br />

verleent de NIWO Eurovergunningen aan transportondernemingen<br />

die zich in Nederland bezighouden met<br />

het beroepsgoederenvervoer over de weg. Beroepsgoederenvervoer<br />

is het tegen betaling vervoeren van goederen<br />

in opdracht van derden. Wanneer je een transportonderneming<br />

in Nederland wilt beginnen die beroepsgoederenvervoer<br />

gaat verrichten, moet je over een Eurovergunning<br />

beschikken als je gebruikmaakt van voertuigen met een<br />

laadvermogen van meer dan vijfhonderd kilo. Niet alleen<br />

vrachtauto’s, maar ook bestelauto’s zijn vanwege hun laadvermogen<br />

in veel gevallen vergunningplichtig.<br />

Werkelijke en duurzame vestiging<br />

De onderneming moet beschikken over een werkelijke en<br />

duurzame vestiging in Nederland. Zodra de Eurovergunning<br />

is verleend, moet het bedrijf de beschikking hebben<br />

over minimaal één voertuig.<br />

Betrouwbaarheid<br />

De betrouwbaarheid toont u aan met een Verklaring<br />

Omtrent het Gedrag (VOG) voor natuurlijke personen (np) of<br />

rechtspersonen (rp). Het Ministerie van Veiligheid en Justitie<br />

geeft deze verklaringen af. Als de rechtsvorm van uw onderneming<br />

een besloten vennootschap, een vennootschap<br />

onder firma of een maatschap is, dan vraagt u de VOG-rp<br />

schriftelijk aan bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie<br />

met het formulier VOG-rp. Als de rechtsvorm een eenmanszaak<br />

is, dan vraagt u de VOG-np aan via uw gemeente met<br />

het formulier VOG-np. En alleen als er een vervoersmanager<br />

is aangetrokken, dan moet voor deze persoon apart<br />

een VOG-np aangevraagd worden via de gemeente met het<br />

formulier VOG-np.<br />

Financiële draagkracht<br />

U bent kredietwaardig als u over voldoende financiële middelen<br />

beschikt voor een correcte start en voortgang van de<br />

onderneming. U moet beschikken over een bedrijfskapitaal<br />

van minimaal € 9.000,- als u één voertuig inzet plus € 5.000,-<br />

voor elk extra voertuig dat u inzet. Dus stel, u heeft drie<br />

voertuigen, dan is het: € 9.000,- + 2 x € 5.000,- = € 19.000,-<br />

. Het kapitaal moet aanwezig zijn in de vorm van risicodragend<br />

vermogen.<br />

Vanaf 1 januari 2015 worden zogeheten risicobedrijven jaarlijks op<br />

kredietwaardigheid getoetst. Een risicobedrijf zal dit aan de hand<br />

van financiële gegevens, zoals een jaarrekening, een vermogensopstelling<br />

of een belastingaangifte moeten aantonen. Van een<br />

risico bedrijf is sprake als het risicodragend vermogen is aangevuld<br />

met een achtergestelde lening of als de solvabiliteitsratio (eigen<br />

vermogen t.o.v. totale vermogen) lager is dan 20%.<br />

Vakbekwaamheid<br />

De vervoersmanager, degene die leiding geeft aan de vervoerswerkzaamheden,<br />

moet vakbekwaam zijn. Dit wordt aangetoond<br />

met een erkend vakdiploma Ondernemer beroepsgoederen -<br />

vervoer over de weg. Voor dit vakdiploma leg je een zestal examens<br />

af, de divisie CCV van het CBR organiseert deze examens. Er zijn<br />

diverse aanbieders die de opleiding verzorgen.<br />

Als meerdere personen leidinggeven, moet minimaal één voldoen<br />

aan de eis. De vervoersmanager moet in de Europese Unie wonen.<br />

Als de eigenaar, vennoot of directeur zelf het vakdiploma bezit, dan<br />

is deze persoon de (interne) vervoersmanager. Is de onderneming<br />

niet zelf in bezit van het vakdiploma, dan kan zij een (externe) vervoersmanager<br />

aantrekken, bijvoorbeeld een procuratiehouder of<br />

bedrijfsleider. Voorwaarde is dat de NIWO kan vaststellen dat de<br />

vervoersmanager permanent en daadwerkelijk leidinggeeft aan de<br />

vervoerswerkzaamheden en dat er een reële band is met de onderneming.<br />

De NIWO stelt in die gevallen altijd een onderzoek in.<br />

– <strong>APRIL2017</strong><br />

Vanaf 1 januari 2015 mag een vervoersmanager zijn vakdiploma<br />

inbrengen bij maximaal vier transportbedrijven met een totaal<br />

wagenpark van maximaal vijftig voertuigen. Wel mag een interne<br />

vervoersmanager in beginsel bij één onderneming of één holding<br />

een onbeperkt aantal voertuigen beheren.<br />

Wet Bibob<br />

De NIWO kan een Eurovergunning weigeren of intrekken op basis<br />

van de Wet Bibob. Hiervoor kan een advies bij Bureau Bibob<br />

worden aangevraagd. In het Bibob-advies staat of en in welke<br />

mate er gevaar bestaat dat de Eurovergunning voor criminele<br />

activiteiten wordt of zal worden misbruikt. De NIWO vraagt alleen<br />

een Bibob-advies aan, als daartoe aanleiding is.<br />

Vervoersmogelijkheden<br />

Bedrijven met een Eurovergunning zijn verplicht om over minimaal<br />

één voertuig te beschikken. Voor dit voertuig is een vergunningsbewijs<br />

(ook wel: gewaarmerkt afschrift) nodig. Met een Eurovergunningsbewijs<br />

aan boord van uw voertuigen mag vervoer gedaan<br />

worden binnen de grenzen van de Europese Unie. Alleen aan<br />

cabotage (binnenlands vervoer in een andere lidstaat) worden beperkingen<br />

gesteld. Als u buiten de Europese Unie wilt vervoeren,<br />

dan heeft u naast de Eurovergunning aanvullende ritmachtigingen<br />

nodig of een CEMT-vergunning.<br />

L<br />

Voorwaarden vergunningverlening<br />

U komt in aanmerking voor een Eurovergunning als u aan<br />

de volgende voorwaarden voldoet:<br />

K U beschikt over een werkelijke en duurzame vestiging<br />

in Nederland;<br />

K U bent betrouwbaar;<br />

K U bezit voldoende financiële draagkracht;<br />

K U bezit de vereiste vakbekwaamheid; en<br />

K Er is geen reden toepassing te geven aan de Wet Bibob.<br />

U kunt uw kredietwaardigheid uitsluitend aantonen met<br />

een (openings)balans eventueel aangevuld met een vermogensopstelling,<br />

en een verklaring van een AA- of RA-accountant<br />

(NBA) of een lid van NOAB of het Register Belastingadviseurs.<br />

Deze verklaring moet zijn opgesteld volgens<br />

de bepalingen in het ‘Onderzoeksprotocol aanvraag en<br />

verlenging Eurovergunning’, waarover deze deskundigen<br />

beschikken.


6 o<br />

VERN Kids<br />

Speciaal voor de ‘kleine’ vrachtwagen liefhebbers<br />

p<br />

VSwingen met<br />

tHet wordt een swingend voorjaar met<br />

SING! De gigantische bioscoophit komt<br />

3 mei uit op dvd en Blu-ray.<br />

Een heerlijke film met 65 bekende popsongs om vrolijk mee te zingen.<br />

Zet het geluid lekker hard, waarschuw de buren en bouw een<br />

feestje in de woonkamer! Wij mogen 2 x een SING-pakket weggeven,<br />

met een dvd en T-shirt. Zoek de het woord op deze pagina en<br />

maak kans op deze groovy prijs!<br />

E<br />

maar nu oud en vervallen is geworden. Buster organiseert een talentenjacht<br />

als laatste kans om zijn geliefde theater te redden. Vijf<br />

finalisten staan in de spotlight: een muis die liegt en bedriegt, maar<br />

prachtig kan zingen; een verlegen tienerolifant met plankenkoorts;<br />

een oververmoeide moeder van 25 biggetjes; een jonge gangstergorilla<br />

die afstand wil nemen van zijn criminele familie en een<br />

punkrock stekelvarken die niet langer in de schaduw wil staan van<br />

haar arrogante vriendje. Al deze dieren doen auditie in het theater<br />

van Buster en delen de droom die hun leven kan veranderen.<br />

Kijk op internet voor een voorproefje. www.singfilm.nl<br />

Alles over DAF<br />

Ken je het DAF Museum in Eindhoven al?<br />

Hier staan zo’n veertig DAF-trucks, van<br />

heel oud tot modern.<br />

In het museum is een dorpsplein met winkeltjes uit de jaren dertig.<br />

Je kunt er gezellig wat drinken en er is garage uit die tijd. Hier staan<br />

ook de wagens opgesteld: vrachtauto’s en bussen, maar ook speciale<br />

voertuigen zoals legertrucks, brandweerwagens, een betonmixer en<br />

een takelwagen. Er staan zelfs mastodonten die hebben meegedaan<br />

aan de Parijs-Dakar-rally. En weet jij eigenlijk waar DAF voor staat?<br />

Ook dat ontdek je in dit leuke museum.<br />

Kijk voor de openingstijden<br />

en meer informatie op dafmuseum.nl<br />

Vrachtwagens hebben een langere remweg dan auto’s.<br />

De remweg is de afstand die een voertuig nog aflegt nadat<br />

de rem is ingetrapt. Als een vrachtwagen volgeladen<br />

is, duurt het langer voordat hij stilstaat dan wanneer<br />

hij leeg is. Dit heeft te maken met het gewicht van<br />

de wagen. Hoe zwaarder het vervoersmiddel, hoe<br />

langer de remweg.<br />

Test het maar eens; pak je fiets en rijd bijvoorbeeld<br />

van het begin naar het einde van een straat. Vraag<br />

je vriendje om de tijd te meten. Een paar meter<br />

voor het einde van de weg rem je. Doe dit bij een<br />

vast punt, bijvoorbeeld een boom of een streep op<br />

de weg. Vanaf dit punt tot het punt waar je stilstaat<br />

is je remweg. Schrijf dit op. Vervolgens doe je hetzelfde<br />

nog een keer als je langzamer rijdt. En daarna als je op je<br />

allersnelst gaat. Zie je verschil? Daarna kun je hetzelfde doen<br />

met iemand achterop. Hoeveel scheelt het?<br />

In een stad die bewoond wordt door dieren, wordt een talentenjacht<br />

georganiseerd door de koala Buster Moon. Hij is de trotse<br />

eigenaar van een prachtig theater, dat vroeger heel succesvol was,<br />

Hoe doe je mee?<br />

RIJS<br />

Op deze pagina’s zijn letters verstopt, kijk heel<br />

goed want ze zijn niet allemaal even makkelijk!<br />

Deze letters vormen samen een woord dat te<br />

maken heeft met transport.<br />

Mail dit antwoord naar www.vernmagazine.nl/vernkids<br />

Het woord is:<br />

Je maakt dan kans op het SING-prijzenpakket!<br />

Veilig op weg<br />

Vrachtwagens zijn stoer, maar ook gevaarlijk. Je hebt vast weleens gehoord<br />

van de dode hoek. Hiermee bedoelen ze de plekken rondom de vrachtauto<br />

waar de chauffeur jou niet opmerkt. Ondanks spiegels en camerasystemen<br />

kan de bestuurder namelijk niet álles zien wat er om hem heen gebeurt.<br />

Daarom moet je heel goed uitkijken bij een vrachtwagen in de buurt.<br />

Onthoud altijd deze twee regels:<br />

1. Ga nooit naast een vrachtauto staan of rijden, maar blijf er rechts<br />

achter;<br />

2. Houd meer dan drie meter afstand voor en achter de vrachtauto.<br />

Op onze website vind je een filmpje over het gevaar van de dode hoek.<br />

Ga naar vernmagazine.nl/vernkids en bekijk de video.<br />

Als vrachtwagenfan mag je het Truckstar<br />

Festival niet missen! Op 29 en 30 juli kun<br />

je op het circuit van Assen meer dan<br />

tweeduizend vrachtwagens bewonderen.<br />

Er zijn truckraces, demonstraties en spectaculaire<br />

shows. Het binnenrijden van<br />

de vrachtwagens is al een spektakel op<br />

zich; zo’n lange sliert met allerlei soorten<br />

vrachtwagens is natuurlijk hartstikke gaaf<br />

om te zien. Voor de allerkleinsten is een<br />

kinderdorp met o.a. springkussens,<br />

een trikebaan en schminkstand.<br />

Meer informatie: truckstarfestival.nl


8<br />

VERNmagazine<br />

– <strong>APRIL2017</strong><br />

Maasvlakte Plaza: compleetste<br />

truckparking van Europa opent 3 mei<br />

De Rotterdamse haven groeit. Met de inrichting van Maasvlakte 2<br />

groeit ook het wegvervoer. Om het wegtransport nu en in de toekomst<br />

soepel te laten verlopen, opent Havenbedrijf Rotterdam op<br />

3 mei Maasvlakte Plaza: een truckparking met alle moderne voorzieningen<br />

voor chauffeur én vrachtwagen.<br />

Deze grootschalige truckparking telt 357 parkeerplaatsen. Bijna<br />

negentig daarvan worden ingericht voor vrachtwagens met gevaarlijke<br />

stoffen (ADR). Er zijn ook aparte parkeerplaatsen voor trailers<br />

(35), ECO-combi’s (LZV: 46), reefercontainers (10) en bijzondere<br />

transporten (OOG: 8). Dankzij Maasvlakte Plaza verdubbelt bijna<br />

het aantal bewaakte parkeerplaatsen in de Rotterdamse haven.<br />

Zo zijn chauffeur én lading ook op de Maasvlakte verzekerd van<br />

een veilige plek. Maasvlakte Plaza is door de toepassing van onder<br />

andere hekken, toegangscontrole, cameratoezicht en beveiligers<br />

klaar voor certificering met minimaal drie veiligheidssloten.<br />

24/7 bereikbaar<br />

Vrachtwagenchauffeurs kunnen 24 uur per dag terecht bij Maasvlakte<br />

Plaza. De truckparking sluit daarmee goed aan bij de 24/7-cyclus<br />

van de terminals. Bovendien verbiedt de Algemene Plaatselijke<br />

Verordening van de gemeente Rotterdam het om buiten de Truckparking<br />

in een vrachtwagen te overnachten. Het overnachtingsverbod<br />

in vrachtwagens wordt in de haven gehandhaafd.<br />

Tekst: Havenbedrijf Rotterdam<br />

Uitgebreide voorzieningen<br />

Met een informatiebalie, wifi, sanitair (douches en toiletten), wasen<br />

droogmachines, lockers en een restaurant van Routiers met<br />

175 zitplekken is de parking van alle gemakken voorzien. Ook<br />

kunnen vrachtwagenchauffeurs gebruikmaken van een weegpunt<br />

en noodreparatieservice voor containers en het brandstofverkooppunt<br />

van Shell. Naast het reguliere brandstofaanbod<br />

kan er in de toekomst ook liquefied natural gas (LNG)<br />

gekocht worden. In december 2017 worden een truckwash,<br />

banden- en truckservice toegevoegd. Met al deze voorzieningen<br />

is Maasvlakte Plaza meer dan een moderne parkeer- en rustfaciliteit:<br />

het is ook een goede uitvalsbasis bij slecht weer, drukte en/of<br />

calamiteiten op de weg.<br />

Overdag gratis<br />

Het verblijf overdag is gratis, net als het gebruik van wifi, water,<br />

toilet en de afvalinzameling. Tussen 18.00 en 06.00 uur zijn<br />

altijd de eerste twee uur gratis. Daarna wordt een bescheiden vergoeding<br />

van 1,10 euro per uur gerekend, met een maximaal parkeertarief<br />

van 11 euro per avond of nacht. Ook zijn er voordelige<br />

abonnementen beschikbaar. Aan het gebruik van de douches, wasen<br />

droogmachines zijn wel kosten verbonden.<br />

Klaar voor de toekomst<br />

Met Maasvlakte Plaza is de haven klaar voor de toekomst. Door<br />

flexibiliteit voor vervoerders blijven de wegen van en naar de Maasvlakte<br />

filevrij. En met de centrale ligging is Maasvlakte Plaza de<br />

ideale locatie om inspecties en douane- en administratieve<br />

handelingen op elkaar af te stemmen en uit te voeren. Zo wordt<br />

de logistieke keten van en naar de Rotterdamse haven nog verder<br />

gestroomlijnd.<br />

L


0<br />

Utopia<br />

Engeland gaat net als Zwitserland en Noorwegen handelsverdragen<br />

afsluiten. Dan kunnen ze weer volledig over hun eigen wetten, geld en<br />

toelatingsbeleid beslissen.’ ‘Wacht maar’, zei Jan Paternotte, ‘over<br />

twee jaar piepen ze wel anders.’<br />

VERNmagazine – <strong>APRIL2017</strong><br />

Als voorzitter van de VERN maakt<br />

Klaas de Waardt van alles mee. In<br />

VERN Magazine schrijft hij hierover.<br />

Afgelopen februari kreeg ik een uitnodiging van Radio 1<br />

om op zondagavond naar de bus te komen in Amsterdam-Noord.<br />

De bus is een Amerikaanse schoolbus, van<br />

waaruit uitzendingen gedaan worden met gasten uit de politiek,<br />

het bedrijfsleven en bewoners uit de stad of het dorp<br />

waar de bus staat. De gasten waren Jan Paternotte van D66<br />

en Thierry Baudet van FVD, tevens bewoner, en een Poolse<br />

dame met een klein uitzendbureau.<br />

Handelsmissie van<br />

onschatbare waarde<br />

De uitzending ging eerst over het Koninklijk Huis; het opknappen<br />

van de gouden koets zou te duur zijn. Ik gaf<br />

aan dat de handelsmissies van Willem-Alexander en<br />

Máxima van onschatbare waarde zijn voor ons land. Bij<br />

de laatste handelsmissie haalden zij, omdat alle deuren<br />

voor hen open gaan, ongeveer 230 miljoen euro aan<br />

orders binnen. De kosten voor de opknapbeurt van de<br />

gouden koets zijn hierbij peanuts. Tevens is de gouden<br />

koets een stukje cultureel erfgoed van de Nederlandse<br />

bevolking, Willem-Alexander mag hem nooit verkopen.<br />

De gasten waren voorstander van een president. ‘Dat<br />

gaat goed’, zei ik. ‘President Poetin, President Erdogan,<br />

President Trump, waar de hele wereld overheen valt. Is dat<br />

de weg die u wilt gaan voor de Nederlandse bevolking?’<br />

Eén Europa?<br />

D66 is voorstander van de EU en FVD een groot tegenstander.<br />

Aan Jan Paternotte meldde ik: ‘Alexander Pechtold zei<br />

tegen Geert Wilders dat het Nederland 150 miljard euro zou<br />

kosten als zij uit de EU zou stappen. Toen ik dat hoorde,<br />

schoot ik in de lach. Het zou betekenen dat Rotterdam zijn<br />

13 miljoen containers per jaar niet meer aan Europa kan afleveren.<br />

Ook alle olie die binnenkomt wil Europa niet van<br />

ons hebben. Geen 350.00 ton ijzererts per veertien dagen,<br />

alle granen niet. Gasschepen, nee, want u bent uit de EU en<br />

D66 vindt het ook niet goed.<br />

Als een bedrijf duizend ton goederen kan verkopen aan Engeland,<br />

gaat ze dat dan niet doen omdat de politici het niet<br />

goed vinden? Onzin. Schiphol gaat ook dicht, op de binnenlandse<br />

en de intercontinentale vluchten na.<br />

De Brexit is een goed voorbeeld. Een kennis van mij heeft<br />

vierhonderd trailers die elke week naar Engeland gaan. Hij<br />

kan het werk niet aan, zowel naar Engeland als naar Europa<br />

toe. De beurzen in Engeland stonden nog nooit zo hoog. Alle<br />

ramp- en doemscenario’s van politici zijn niet uitgekomen.<br />

Is de EU dan zo goed voor ons? In de transportsector heeft het al<br />

dertigduizend chauffeurs hun baan gekost. Verladers dwingen<br />

transportbedrijven tot het in dienst nemen van spotgoed kope<br />

chauffeurs. Om geen al te strenge controles te krijgen, zijn er<br />

van de driehonderd weginspecteurs nog maar twintig over.<br />

‘Ja’, zei Jan Paternotte, ‘dan moeten zij maar meer gaan controleren’.<br />

Waarop ik zei dat ze allemaal zijn wegbezuinigd en ik nooit<br />

D66 heb gehoord die een motie van wantrouwen heeft ingediend<br />

tegen dit beleid. Natuurlijk doet D66 dit niet, want bij heel veel<br />

overtredingen gaat de utopie van één Europa geheel verloren.<br />

Thierry verwoordde het mooi: “Gooi alle Nederlanders, Noren,<br />

Roemenen enz. in een gehaktmolen en er komt een grijze worst uit.<br />

Alle 28 landen in Europa hebben hun eigen cultuur, mentaliteit en<br />

geschiedenis. Wie denkt dat dat één volk is, is de weg volledig kwijt.<br />

Jan Paternotte is sinds elf jaar wethouder in Amsterdam en<br />

weet als zodanig van de hoed en de rand. Gemeenten, gooien<br />

per jaar aan onzinnige projecten, bewezen via tv-programma’s,<br />

twaalf miljard (dat is 12.000 duizend miljoen) euro weg.<br />

Geen enkele politici is hiervoor bestraft. Echter, de EU doet<br />

nog veel gekker. Die is gemiddeld per jaar 65 miljard (65.000<br />

miljoen) euro kwijt. Ze weet niet waar dit geld is gebleven.<br />

Onvoorstelbaar. Dat is nu een gouden Europees Parlement. Te gek<br />

voor woorden, het is toch ons geld?<br />

Slavernij<br />

Wat ik ook heb aangegeven, jammer genoeg buiten de uitzendtijd,<br />

want die is zo om, is de slavenkwestie. Uit onderzoek is gebleken,<br />

een onderzoek waarom ik heb gevraagd, dat er op dit moment<br />

1,2 miljoen ‘nieuwe’ slaven zijn in Europa. Deze slaven hebben<br />

geen enkel arbeidsrecht, cao of welke bescherming dan ook.<br />

Bijvoorbeeld een Oost-Europese vrachtwagenchauffeur kan per<br />

direct ontslagen worden, er is geen enkele rechtsbescherming voor<br />

hem. Hij moet leven in zijn cabine, maandenlang, zonder sanitaire<br />

voorzieningen en heeft geen geld voor een warme maaltijd per dag.<br />

Ik heb ook andere schrijnende voorbeelden en niet alleen in<br />

Nederland. Leven met acht man in een kamer, geen enkele privacy.<br />

Of leven op een camping. Te schandalig voor woorden. Ik vroeg aan<br />

Jan Paternotte of hij met D66 hierachter staat. Volgens hem moet<br />

dit veranderen. ‘Nou’ zei ik, ‘heel Europa gaat nu luisteren’.<br />

Schandalige vertoning<br />

Vorige week keek ik even naar onze parlementsleden. Gruwend<br />

ben ik maar wat anders gaan doen. Een bonnetje van negentien<br />

jaar geleden heeft er nu voor gezorgd dat twee ministers en één<br />

staatssecretaris zijn ontslagen. De eerste keer dat zoiets gebeurde,<br />

was net voor de gemeenteraadsverkiezingen. De tweede keer net<br />

voor de statenverkiezingen en nu net voor de Tweede Kamerverkiezingen.<br />

Allemaal toeval natuurlijk.<br />

Van bonnetje tot ontslag<br />

Ze stonden te dringen voor de interruptiemicrofoon om een<br />

minister af te branden. Deze politici vroegen helemaal niets toen<br />

bekend werd dat 12 miljard per jaar weggesmeten wordt door<br />

de gemeenten en 65 miljard door de EU. Ze leven in hun eigen<br />

Utopia. Zij hoeven niet te zorgen dat er aan het eind van de maand<br />

voldoende geld verdiend is om de salarissen te betalen. Maar wel<br />

iedereen over de hele wereld de maat nemen.<br />

L


Advertorial<br />

2<br />

Digitalisering van papieren documenten<br />

Op weg naar documentloos rijden<br />

is aan de orde van de dag in het<br />

transport. Het elektronisch uitwisselen<br />

van informatie vermindert de<br />

admini stratieve lasten. Het inrichten<br />

van elektronische platforms om<br />

transportdocumenten uit te wisselen<br />

biedt kansen voor verdere efficiency in<br />

de keten.<br />

In Nederland beoordeelt de NIWO of een onderneming zich kwalificeert<br />

voor een communautaire vergunning. Onderdeel van het vergunningverleningsproces<br />

is de afgifte van vergunningbewijzen, kopieën<br />

van de communautaire vergunning die in ieder voertuig van<br />

een onderneming moeten liggen. De NIWO wil in de loop van 2018,<br />

voorafgaande aan het verstrekken van de vergunningbewijzen, beschikken<br />

over gegevens over de omvang van het beschikbare wagenpark.<br />

Zo kan zij in alle gevallen checken of een onderneming<br />

daadwerkelijk de beschikking heeft over het voertuig waarvoor een<br />

vergunningbewijs wordt gevraagd. De NIWO realiseert daartoe een<br />

voertuigregistratiesysteem (VRS).<br />

Eis van kredietwaardigheid<br />

Het maximum aantal toegestane voertuigregistraties – en daarmee<br />

de afgifte van het daarmee corresponderende aantal vergunningbewijzen<br />

- wordt bepaald door de eis van kredietwaardigheid. De<br />

NIWO volgt bij deze opzet het systeem dat België al heeft geïmplementeerd.<br />

Ook België controleert via een kentekenregister of het<br />

aantal opgevraagde vergunningbewijzen correspondeert met de<br />

omvang van het wagenpark. De NIWO wil uiteindelijk het papieren<br />

document dat nu nog in de vrachtauto moet liggen helemaal afschaffen.<br />

Voordelen hiervan zijn de verlaging van de administratieve<br />

lasten, flexibelere bedrijfsvoering en betere aansluiting op digitaal<br />

NIWO-loket. Daarnaast is het duurzamer, zijn er minder kosten,<br />

is fraude met het document vrijwel uitgesloten en is een (fraudegevoelige)<br />

buffer van vergunningbewijzen voor piekmomenten, waarvoor<br />

leges wordt betaald, overbodig.<br />

Papieren document wordt overbodig<br />

De NIWO gelooft dat als het VRS functioneert (en indien de handhavende<br />

organisaties via een app of door middel van het – beveiligd<br />

– inloggen op de site van de NIWO, toegang kunnen krijgen tot<br />

de gegevens achter die voertuigregistratie) het papieren document<br />

overbodig wordt. Vormt het vergunningbewijs nu het bewijs dat<br />

een onderneming over een NIWO-vergunning beschikt, straks zou<br />

het voldoende moeten zijn dat een handhavende instantie het kenteken<br />

van de aangehouden vrachtauto intoetst op een smartphone<br />

of een tablet, waarna de betrokken handhaver kan beoordelen of<br />

de onderneming over een vergunning beschikt en of de gecontroleerde<br />

auto behoort tot de voertuigen van die onderneming waarvoor<br />

een vergunningbewijs is aangevraagd.<br />

De controleur krijgt na het invoeren van de kentekengegevens meteen<br />

te zien aan welke onderneming het kenteken is gekoppeld, of<br />

de onderneming een NIWO-vergunning heeft en of er ook daadwerkelijk<br />

voor die onderneming gereden wordt. Ook kan bijvoorbeeld<br />

getoond worden of het kenteken als ‘actief’ opgenomen is en wanneer<br />

het desbetreffende kenteken opgevoerd is.<br />

Pilot<br />

Het idee is om, gezien het feit dat België technisch verder is en voor<br />

zover bekend vandaag al op deze manier zou kunnen werken, in<br />

Benelux-verband een pilot door te voeren. De Europese regelgeving<br />

verzet zich niet tegen doorvoering van dit idee (zie overweging 24<br />

van Verordening 1072), maar bezien moet worden onder welke juridische<br />

restricties een pilot kan worden doorgevoerd. Waarschijnlijk<br />

zal gedurende de pilot ook over het document moeten worden<br />

beschikt.<br />

Voor meer informatie: www.niwo.nl of<br />

ondernemersloket.niwo.nl<br />

E: info@niwo.nl, T: 070-399 20 11<br />

• <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Bohnenkamp Benelux B.V.<br />

Storkstraat 25, 3905 KX Veenendaal, Nederland<br />

Tel.: +31 (0) 588588, www.bohnenkamp-benelux.com<br />

www.windpower-tyre.com<br />

Anzeige Windpower Image 04_2017.indd 1 23.03.2017 11:13:09


4<br />

Transport<br />

van A naar B<br />

1<br />

2<br />

VERNmagazine – <strong>APRIL2017</strong><br />

Mensen doen steeds vaker<br />

hun aankopen via internet.<br />

Transport is daarom<br />

van groot belang voor de<br />

economie. Hoe verloopt<br />

het logistieke traject bij<br />

123Jaloezie.nl, webshop<br />

voor maatwerk kwaliteitsraambekleding?<br />

1”We importeren de lamellen voor onze houten<br />

jaloezieën uit Portugal en Spanje. De andere<br />

onderdelen van een jaloezie, zoals het mechaniek<br />

en de bovenbak, komen uit Duitsland.”<br />

2<br />

3<br />

”Op onze productielocatie<br />

verwerken we de verschillende<br />

onderdelen tot één geheel.”<br />

”De jaloezieën worden verpakt in stevige kartonnen<br />

dozen en vervoerd naar onze expeditieafdeling.<br />

Hier sorteren we de pakketten en voorzien we ze van<br />

product- en montage-informatie. Via een e-mail<br />

brengen we de klant op de hoogte van de afleverdag.”<br />

3<br />

4<br />

”Onze partner, Offsizeparcel, verzorgt de<br />

distributie van het expeditiecentrum naar de klant.<br />

Een dag voordat de jaloezie wordt geleverd,<br />

ontvangt de klant een sms met de precieze<br />

aflevertijden.”<br />

5<br />

”De jaloezieën hangen!”<br />

4<br />

5


ADVIES EN BEMIDDELING VOOR<br />

ONTHEFFINGEN EN BEGELEIDING<br />

UITZONDERLIJK VERVOER<br />

Wij bieden u:<br />

L deskundige verzorging<br />

van ontheffingen en<br />

begeleidingen uitzonderlijk<br />

vervoer in heel Europa;<br />

L verkenning reisroutes;<br />

L tijdig waarschuwen bij<br />

verlopen langlopende<br />

ontheffing;<br />

L ruim 30 jaar ervaring;<br />

L dag en nacht bereikbaar.<br />

Abraham van Stolkweg 74 e<br />

3041 JA Rotterdam<br />

Tel. 010-2982828<br />

www.ete.nl - info@ete.nl<br />

HER<br />

Opleidingen & Advies<br />

Voordelig trainen met subsidie<br />

Elke chauffeur verdient de BESTE Opleiding.<br />

Informeer vrijblijvend naar alle mogelijkheden.<br />

Ook voor<br />

Pakketten nascholing code 95<br />

Om het gemakkelijker te maken, hebben<br />

wij twee voordelige nascholingspakketten<br />

samengesteld.<br />

Pakket 1:<br />

Herhaling Heftruck<br />

VCA Basis incl. examen,<br />

BHV Bedrijfshulpverlening<br />

Het Nieuwe Rijden<br />

Code 95<br />

Opleidingen op locatie in Amersfoort<br />

€650,- p.p.<br />

Pakket 2:<br />

Basis Heftruck<br />

VCA Basisveiligheid<br />

Digitale Tachograaf<br />

Het Nieuwe Rijden<br />

Tarieven zijn incl. lunch, kosten CCV, excl. 21% BTW en<br />

€ 18,50 Administratiekosten<br />

€750,- p.p.<br />

partner van Code Gezond en Veilig Magazijn - www.cgvm.nl<br />

www.her-opleidingen.nl - info@her-opleidingen.nl<br />

QUALITY<br />

FLEXIBILITY<br />

ENGINEERING<br />

TAILOR MADE<br />

TRAILERS<br />

THE TRAILER ENGINEERS<br />

www.pacton.eu


Advertorial<br />

8<br />

Wij<br />

Stichting Chauffeurstoekomst:<br />

samen sterk<br />

Stichting Chauffeurstoekomst wil een<br />

kritische stem laten horen vanaf de<br />

werkvloer naar tal van platforms,<br />

brancheorganisaties, werknemers-<br />

en werkgeversorganisaties, media,<br />

politiek en aanverwante instellingen.<br />

Het doel is het verbeteren van<br />

de arbeidsvoorwaarden in het<br />

beroepsgoederenvervoer. Aan het<br />

woord voorzitter Loek Koenders.<br />

“Stichting Chauffeurstoekomst is opgericht op 5 oktober 2012<br />

door een aantal kritische beroepschauffeurs. Twitter (Chauffeurstoekomst@Samen_Sterk)<br />

en Facebook (Chauffeurstoekomst<br />

Samen Sterk) zijn onze belangrijkste hulpmiddelen in het onderhouden<br />

van ons contact met de achterban.<br />

Op onze facebookpagina Your Future, Drive it. chauffeurstoekomstvacature/transportpage<br />

kunnen zowel werkgevers<br />

als werknemers kosteloos en op een snelle manier hun<br />

gegevens uitwisselen. Daarnaast hebben we de pagina<br />

Chauffeurstoekomst Name and Shame gelanceerd, waar chauffeurs<br />

melding kunnen maken van malafide werkgevers, cabotage-overtreders,<br />

uitvlaggers, uitbuiters, social dumping etc.<br />

U kunt hierbij denken aan problematiek rondom MOE-landenchauffeurs,<br />

die in de grensgebieden een soort niemandsland<br />

creëren om zo de wekelijkse rusttijd van 45 uur te ontwijken in de<br />

ons omringende buurlanden, met alle bijbehorende ongewenste<br />

en onmenselijke uitwassen. U snapt dat wij uw hulp hard nodig<br />

hebben om alle gegevens aan te leveren, immers u bent onze ogen<br />

en oren onderweg. Natuurlijk is uw privacy gewaarborgd. Ook is er<br />

een facebookpagina Chauffeurstoekomst Cabotage Topic. Deze<br />

pagina bevat informatie en stellingen over cabotage. U kunt hier<br />

uw mening geven of reageren op de reacties van anderen.”<br />

doen meer<br />

“Er zijn genoeg zaken waar we ons mee bezig kunnen houden, en<br />

dan vooral de misstanden in de transportsector. Maar we doen nog<br />

meer, namelijk:<br />

K het bespreekbaar maken van ’gelijk werk, gelijk loon’;<br />

K het bezoeken van plaatsen waar misstanden zichtbaar zijn en<br />

deze misstanden openbaar maken. Denk aan illegale cabotage,<br />

social dumping etc.;<br />

K het deelnemen aan en opzetten alsook promoten van diverse<br />

acties en discussies in de media, zowel op radio en tv maar<br />

ook in de politiek en niet te vergeten binnen de vakbonden zelf,<br />

waarin een aantal bestuursleden van de stichting een kaderfunctie<br />

hebben;<br />

K het verstrekken van CAO-gelieerde informatie aan een ieder die<br />

daarom vraagt en via de website www.chauffeurstoekomst.nl;<br />

K het controleren van salarisstroken en het eventueel opstellen<br />

van een loonvordering;<br />

K de schimmige constructies en onduidelijkheden bij het Pensioenfonds<br />

Vervoer bespreekbaar en transparant maken;<br />

K zorgen voor meer transparantie m.b.t. de SOOB-subsidies (140<br />

miljoen in drie jaar).<br />

Zoals al vermeld zijn er bestuursleden die een kaderfunctie bekleden<br />

bij het CNV en als zodanig deelnemen aan de Cao-onderhandelingen<br />

en de Cao-delegatie, alsmede zitting nemen in tal van andere<br />

commissies van het CNV.”<br />

Niet geliefd<br />

Dat wij met al onze activiteiten niet bij iedereen geliefd zijn moge<br />

duidelijk zijn, maar gelukkig kunnen we zeggen dat we onafhankelijk<br />

zijn, niet gecorrumpeerd door wat voor dictaten, financiën of<br />

partijpolitieke spelletjes dan ook en dat we daarmee wel succesvol<br />

zijn. De sector kan niet meer om Chauffeurstoekomst heen. Wij<br />

hebben ons nut bewezen en wij zullen gewoon doorgaan, ondanks<br />

dat wij voor sommigen een nagel aan de doodskist zijn en zij ons<br />

liever kwijt dan rijk zijn.”<br />

Gewoon chauffeurs<br />

“Nog even ter verduidelijking: wij zijn gewoon chauffeurs, niets<br />

meer of minder, en wij knokken gewoon voor ons eigen recht van<br />

bestaan in deze sector. Dus geen mooie baantjes, geen dikke leasebakken<br />

inclusief telefoon en riante onkostenvergoeding. Nee, wij<br />

zijn gewoon chauffeurs die alle risico lopen, die horen bij het fenomeen<br />

‘je nek durven uitsteken’ en daar veel energie en vrije tijd<br />

in steken! Wij zijn niet bang voor de discussie en de strijd voor ons<br />

aller bestaan. Daarmee laten zien waar we, met zijn allen, toe in<br />

staat zijn. We zijn nergens zonder de bijdragen en steun van onze<br />

achterban. Niet voor niets luidt onze slogan: Alleen ben je niets,<br />

maar samen staan we sterk!”<br />

Stichting Chauffeurstoekomst hoopt op uw steun zodat zij haar<br />

strijd kan blijven voortzetten. U kunt dit doen door een willekeurig<br />

bedrag over te maken naar Stichting Chauffeurstoekomst,<br />

rekeningnummer NL35ABNA0484876546.


0<br />

VROUW<br />

VROUW<br />

&vrachtwagen<br />

& VRACHTWAGEN – <strong>APRIL2017</strong><br />

Anita Verweij is eigenaar van<br />

Verweij Transport. Ze houdt zich<br />

veel bezig met politieke kwesties.<br />

In VERN Magazine vertelt zij hoe<br />

het is om een klein bedrijf te<br />

hebben met eigen rijders.<br />

“Ik behoor tot de leeftijdsgroep die vindt dat vroeger alles<br />

beter was. Tegenwoordig krijg je een schrikreactie als je iemand<br />

goedemorgen wenst, waarna de persoon in kwestie<br />

weer snel wegduikt achter zijn smartphone of laptop. Geen<br />

chauffeur kan zich losrukken van de sociale media. Ook<br />

klanten beklagen zich dat zij nooit meer iemand van het<br />

bedrijf zien. Mensen verschuilen zich achter mails en een<br />

telefoongesprek voeren vindt men doodeng.”<br />

Weinig begrip, veel eisen<br />

“Klanten hebben vandaag de dag een enorm eisenpakket.<br />

Er is steeds minder begrip voor de omstandigheden waarin<br />

een chauffeur zijn werk moet doen. De enorme files en<br />

vaak extreme weersomstandigheden zorgen er soms voor<br />

dat een chauffeur niet op tijd is. Soms wordt hij hiervoor<br />

gestraft met een schadeclaim. Of men verplicht hem zelf de<br />

container te laden of lossen, en dat tegen tarieven waarvoor<br />

je niet eens met een personenauto kunt rijden.”<br />

“En dan zijn er nog de wachttijden op de terminals. Door<br />

de talrijke storingen en updates komt een chauffeur hopeloos<br />

in tijdnood en in de problemen met zijn rij- en rusttijden.<br />

Negen van de tien keer kan hij als gevolg hiervan geen<br />

tweede rit rijden, wat nodig is om rendabel te kunnen zijn.<br />

Het komt voor dat men voor een overrijder vier uur in de<br />

weer is. Reken maar uit. Het merendeel van de praatpalen<br />

die op het terrein staan, functioneert niet. Niemand vertelt<br />

de chauffeur wat er aan de hand is en hoe lang het gaat<br />

duren. De chauffeur kan het ook niet zelf vragen, want niemand<br />

is bereikbaar. In plaats daarvan wordt de chauffeur<br />

naar de zogenaamde bufferzones gedirigeerd, waar hij<br />

soms uren staat, zonder de wettelijk verplichte sanitaire<br />

voorzieningen en drinkwater. Als een chauffeur dan uiteindelijk<br />

de terminal op kan, dan is het volgende probleem de<br />

vingerscan. De scanapparatuur functioneert niet naar behoren<br />

waardoor chauffeurs continu heen en terug moeten<br />

rijden. Trots roept men dat onze terminals de veiligste ter<br />

wereld zijn, maar het is makkelijker voor een beambte of<br />

havenmedewerker om het terrein met een aantal sporttassen<br />

te verlaten, dan voor een chauffeur om het terrein op<br />

te komen.”<br />

“Ook de termijn waarin een chauffeur betaald wordt, laat<br />

te wensen over. Soms wordt een betalingstermijn van twee<br />

maanden gehanteerd. Een vervoerder moet echter wel<br />

over die periode de brandstof, verzekeringen en dergelijke<br />

betalen. Een collega-vervoerder noemde dit een lentevrije<br />

lening aan zijn opdrachtgever.”<br />

“De komst van de vele collega’s uit het<br />

Oostblok en tegenwoordig zelfs van de<br />

Filipijnen heeft de veiligheid op onze snelwegen<br />

niet bepaald verbeterd. Door hun<br />

onbekwaamheid is het imago van onze beroepsgroep<br />

om zeep geholpen.<br />

De Nederlandse chauffeur stond qua<br />

vakbekwaamheid bekend als beste in<br />

Europa. Hoeveel Nederlandse chauffeurs<br />

zijn er straks nog? Ten gevolge van<br />

de instroom van goedkope Oostblokkers<br />

zitten veel Nederlandse chauffeurs thuis met een WW- of Bijstandsuitkering.<br />

Welke jonge Nederlandse jongen of jong Nederlands<br />

meisje wil dit beroep nog kiezen?”<br />

Sector om zeep<br />

“De afgelopen jaren heb ik bovenstaande kwesties veelvuldig besproken<br />

met gemeenteraden, terminals en het Havenbedrijf.<br />

Ik ben diverse malen naar Den Haag getogen om te praten met<br />

bewindslieden van onder andere de VVD, PVV en SP. Zij luisteren,<br />

maar hebben geen idee van wat er zich in de praktijk afspeelt. Ze<br />

beseffen niet dat zij door het niet maken van passende wetgeving<br />

en vooral door het niet handhaven van bestaande wetten, een<br />

ooit voor Nederland belangrijke sector om zeep dreigen te helpen.<br />

Neem nou Jesse Klaver. In Nieuwsuur werd hem gevraagd hoe de<br />

transportsector zou moeten overleven als hij het door hem gewenste<br />

rekeningrijden en de spitstarieven zou invoeren. Hij antwoorde<br />

dat die ‘dozen’ helemaal niet meer over de weg verplaatst zouden<br />

mogen worden. Een trein of binnenvaartschip komt toch echt niet<br />

tot aan het winkelcentrum. Wegvervoer blijft nodig om onder meer<br />

de winkels te bevoorraden. Hoe gaat Jesse anders in de toekomst<br />

zijn groene achterwerk afvegen?”<br />

L


Advertorial<br />

Trailerloda: het mobiele<br />

aircargo systeem<br />

Advertorial<br />

2<br />

Transparante online truckveiling met een internationaal bereik<br />

Autorola garandeert de beste prijs<br />

voor uw truck en ontzorgt van A tot Z<br />

Als een van de grootste online truckveilingen<br />

in Europa bemiddelt Autorola<br />

Trailerloda is een pneumatisch bediend<br />

rollenbaansysteem waarmee zowel<br />

de parkeerrem wordt ontgrendeld, zorgt het signaal ervoor dat alle<br />

kleppen worden opengezet. Op deze manier kan de chauffeur niet<br />

meer wegrijden met de rollen omhoog.<br />

in de aan- en verkoop van gebruikte<br />

bedrijfswagens.<br />

Niet alleen in opdracht van internationaal befaamde grote transporteurs,<br />

maar ook voor eigen (VERN) rijders. Autorola is dan ook<br />

niet voor niets partner van de VERN. Slechts één telefoontje volstaat<br />

om het gehele proces – van opname, waardebepaling en veiling<br />

tot financiële afwikkeling, transport en desgewenst export –<br />

van A tot Z uit handen te nemen.<br />

Als eigen rijder of kleine transporteur heeft u het al druk genoeg<br />

met het runnen van uw onderneming. Bij aankoop van een nieuwe<br />

truck wilt u zich niet ook nog moeten bekommeren om de verkoop<br />

van uw afgeschreven transporter. Prettig is dan dat slechts één<br />

telefoontje voldoende is om die zorg volledig en veilig uit handen<br />

te geven.<br />

Internationaal koperspubliek<br />

Autorola veilt gebruikte trucks voor grote en kleine transporteurs<br />

via haar Europese online veilingen. De voordelen daarvan voor<br />

een verkoper zijn legio. Zo bereikt Autorola een internationaal netwerk<br />

van potentiële kopers met bieders/handelaren, dealers en<br />

garagisten uit meer dan dertig landen binnen en buiten Europa.<br />

Dat internationale bereik versnelt niet alleen de verkoop van een<br />

truck, maar garandeert tegelijkertijd ook de beste prijs. Bovendien<br />

speelt Autorola met deze veilingen in op de actuele vraag voor<br />

trucks die per land varieert, omdat een bepaalt type en uitvoering<br />

in sommige landen op dat moment mogelijk gewilder is dan in<br />

andere landen.<br />

Transparant<br />

Het online veilingproces van Autorola is voor de verkoper van de<br />

truck naadloos te volgen. In overleg met Autorola bepaalt hij vooraf<br />

de prijs die zijn vrachtauto op de veiling minimaal moet opbrengen.<br />

Via een persoonlijke inlog kan de verkoper de veiling vervolgens<br />

online in realtime volgen, ziet hij het aantal biedingen, de hoogte<br />

ervan en uit welk land ze komen. Daarmee staat Autorola voor<br />

maximale transparantie, want het hoogste bod op de veiling is<br />

ook een op een het verkoopbedrag dat de verkoper voor zijn truck<br />

ontvangt.<br />

Ontzorging<br />

Prettig is dat de verkoper het gehele proces nauwgezet kan volgen,<br />

maar zich desgewenst ook volledig op zijn bedrijfsactiviteiten kan<br />

richten terwijl Autorola de verkoop van A tot Z inricht en afrondt.<br />

Op basis van een vaste, lage fee van 60 euro (exclusief btw) en een<br />

vaste commissie van 225 euro (exclusief btw) bij verkoop neemt<br />

Autorola de truck bij de verkoper op locatie op, doet de taxatie,<br />

voegt de truck gedurende een week toe aan haar internationale<br />

online truckveilingen, handelt de financiën af (u factureert rechtstreeks<br />

inclusief btw aan Autorola), regelt het proces van vrijwaring<br />

en zorgt voor het transport van verkoper naar koper, binnen<br />

Nederland of daarbuiten. Gedurende dat complete traject blijft de<br />

truck in eigendom van en op locatie bij u, totdat de overeenkomst<br />

gesloten is. Voor u als transportbedrijf/transporteur een geruststellende<br />

gedachte. Autorola noemt dat totale ontzorging.<br />

Over Autorola<br />

Autorola is een van de grootste online remarketingbedrijven in<br />

Europa met vestigingen in achttien landen. Naast het online veilen<br />

van ex-leaseauto’s, trucks, trailers en machines verzorgt Autorola<br />

tal van andere services op het gebied van online remarketing.<br />

Neem voor meer informatie over de online truckveilingen van<br />

Autorola contact op met de vrachtwagendivisie van Autorola via<br />

tel: 030-2900092 of per mail via je@autorola.nl. Meer informatie<br />

is te vinden op autorola.nl. Of bel de VERN: 0180-646464.<br />

bestaande als nieuwe standaard<br />

carrosseriën en opleggers geschikt<br />

kunnen worden gemaakt voor luchtvrachttransport.<br />

Het mobiele, flexibele systeem wordt op de bestaande vloer gelegd<br />

en kan er ook eenvoudig weer uitgehaald worden. Trailerloda is<br />

daarom geen permanent systeem. Trailerloda is geschikt voor zowel<br />

gesloten carrosseriën (dry freight ën geconditioneerd) als voor<br />

schuifzeilopbouwen. De inbouwtijd bedraagt minder dan zes uur.<br />

Bijzondere aanpassingen aan het voertuig zijn niet nodig.<br />

Maatvoering en gewichten<br />

De Trailerloda-vloer is al enige tijd op de markt op basis van de<br />

Hydraroll MK21 Twinrol. Deze vloer is 70 mm hoog en heeft vijf rijen<br />

rollenbanen. Joloda BV heeft nu op basis van de lage twinrol rollenbaan,<br />

de Hydraroll MK24, een nieuwe Trailerloda ontworpen<br />

van slechts 48 mm hoogte! Vanwege de geringe systeemhoogte<br />

gold dit type rollenbaan al snel als de standaard voor de producenten<br />

van mega luchtvrachtopleggers en -carrosseriën. Vanaf nu kan<br />

dus ook de Trailerloda met deze rollenbaan worden uitgevoerd!<br />

De voordelen van deze nieuwe uitvoering:<br />

K systeemhoogte slechts 48mm. Dus minimaal verlies van<br />

inwendige hoogte;<br />

K het twinrol concept van de MK24 maakt dat er nog minder<br />

vuil in de rollenbanen kan komen wat resulteert in minimale<br />

onderhoudskosten;<br />

K het speciale ontwerp van de MK24 rollenbaan maakt dat vier<br />

rijen rollenbanen volstaan. Dit heeft een gunstig effect op zowel<br />

de investeringssom als het totaalgewicht van het systeem.<br />

Op basis van vier rijen rollenbanen weegt een systeem voor een<br />

oplegger van 13.600 mm ongeveer 1.400 kg. De systeembreedte is<br />

2.404 mm. De systeemlengte is variabel. Voor een (koel)oplegger<br />

komt de totale systeemlengte uit op 13.280 mm.<br />

Veiligheid<br />

Standaard wordt een Trailerloda set geleverd met een achterbalk<br />

met twee geïntegreerde handbediende palletstops.<br />

Daarnaast is de meegeleverde RVS bedieningskast waarmee de<br />

rollenbanen worden geheven en afgezakt, voorzien van ons Autodown<br />

systeem. Electronische veiligheidsfunctie waarbij de rollen<br />

automatisch zakken indien de chauffeur de rollen vergeet te laten<br />

zakken. De bedieningskast is voorzien van een extra electronische<br />

klep welke middels een puls alle secties openzet. De puls kan van<br />

elk signaal worden afgenomen waarbij het remlicht of de electronische<br />

parkeerrem wordt aanbevolen. Indien het remlicht oplicht of<br />

Korte uitleg ontwerp van platforms<br />

Het Hydraroll Trailerloda systeem bestaat uit gekoppelde lichtgewicht<br />

aluminium frames voorzien van Hydraroll-rollenbanen.<br />

Een standaard trailer met een inwendige lengte van 13.600 mm<br />

kan worden omgezet naar een luchtvrachtvoertuig door simpelweg<br />

vier Trailerloda frames achter elkaar te leggen op de trailervloer. De<br />

frames worden volledig voorgemonteerd aangeleverd. De frames<br />

dienen alleen op de vloer geplaatst en eventueel verankerd te worden<br />

door middel van klemprofielen waarna de luchtslang door middel<br />

van een doorvoer in de vloer naar de meegeleverde bedieningskast<br />

geleid wordt. Tot slot dient de bedieningskast nog onder de oplegger<br />

gehangen te worden en vervolgens gekoppeld te worden aan het<br />

bestaande luchtsysteem.<br />

Joloda BV<br />

European Office<br />

De Hulst 13, 5807 EW Oostrum<br />

Tel: 0031 478 501059<br />

Website: www.joloda.com<br />

Email: info@joloda.nl


4<br />

Het leven begint<br />

40<br />

bij<br />

Zeggen ze…<br />

Zacht en duurzaam<br />

Miss Green ontwerpt duurzame kleding die ze zelf graag draagt.<br />

Stuk voor stuk comfortabel, zacht en van hoge kwaliteit.<br />

<br />

missgreen.nl<br />

De kunst van het leven<br />

Hygge is een prachtig<br />

vormgegeven boek met een<br />

net zo mooie inhoud.<br />

Leuk om te geven of om<br />

uzelf cadeau te doen.<br />

We kunnen nog wat leren<br />

van die Denen.<br />

Voor €19,99 bij bol.com<br />

Als we Wikipedia mogen geloven, zijn we met veertig<br />

van middelbare leeftijd. Slik. Hoe zit het dan met de<br />

uitspraak dat het leven dan pas echt begint?<br />

Vijf voor- en nadelen (met een knipoog).<br />

Gelimiteerd lekker ruiken<br />

Express Your Soul heet de nieuwste<br />

limited edition van Rituals.<br />

De Berlijnse kunstenares MadC<br />

creëerde speciaal voor Rituals een<br />

graffitikunstwerk, geïnspireerd op de<br />

geur van de nieuwe producten.<br />

Met o.a. shower oil, shower foam,<br />

body cream, body scrub, geursticks,<br />

ijsthee en zelfs een schetsboek.<br />

Vanaf €8,99 bij rituals.com<br />

Voordeel Nadeel<br />

L- De rimpeltjes in uw gezicht worden nu echt rimpels;<br />

L- Middelbare leeftijd? Dat betekent een midlifecrisis.<br />

Help!;<br />

L- U verbrandt minder calorieën dan toen u jonger was.<br />

Met andere woorden: u moet meer sporten en<br />

bewuster eten om uw goede figuur te behouden;<br />

L- Hoewel vrouwen gemiddeld op hun vijftigste in de<br />

overgang raken, doen de eerste verschijnselen zich<br />

acht jaar eerder voor;<br />

L- Uw eigen ouders komen op een leeftijd waarbij ze<br />

meer zorg nodig hebben. Tegelijkertijd maakt u zich<br />

ook nog bijna dagelijks zorgen over het wel en wee van<br />

uw kroost.<br />

We kunnen nog wel meer dingen opnoemen, maar we<br />

houden het graag positief. Daarom de leuke kanten<br />

van het ouder worden:<br />

L+ U maakt zich niet druk meer om kleine dingen;<br />

L+ U heeft meer zelfvertrouwen dan ooit;<br />

L+ U weet wat u wilt en vooral ook wat u níet wilt;<br />

L+ U beschikt over veel ervaring, zowel in uw privéleven<br />

als op professioneel gebied;<br />

L+ U beleeft uw seksuele piek.<br />

Dat is toch fijn om te weten.<br />

Doe er vooral uw voordeel mee<br />

Onder redactie van: Myrke van der Does<br />

Meer dan een<br />

fietstas<br />

De Basil<br />

Bohème Carry<br />

All is een fietstas en<br />

schoudertas ineen. Neem hem mee als<br />

u gaat shoppen en hang hem daarna –<br />

gevuld en al - eenvoudig weer aan uw fiets.<br />

Vanaf €37,95 bij Fietstas.com<br />

Personal muesli<br />

Op mymuesli.com kunt u, met een<br />

keuze uit meer dan tachtig ingrediënten<br />

- wat leidt tot 566 biljard combinatiemogelijkheden<br />

- uw persoonlijke<br />

mueslifavoriet samenstellen. Nieuw in het<br />

assortiment is yogamuesli.<br />

Vanaf €9,90 bij mymuesli.nl


Advertorial<br />

Volg je verstand<br />

Kies voor nóg meer<br />

power en nóg<br />

lagere TCO<br />

De MAN TGX EfficientLine 3 levert tot<br />

20% brandstofbesparing vergeleken<br />

met de Euro5 truck.<br />

Met de introductie van de MAN EfficientLine 2 zette MAN al een<br />

standaard met betrekking tot brandstofbesparing. Met de nieuwe<br />

MAN EfficientLine 3 worden wederom alle records verbroken.<br />

Dankzij onder andere optimalisering van de aandrijflijn, de nieuwe<br />

D26 motor, een scala aan lichtgewicht -en aerodynamica oplossingen<br />

én de toepassing van EfficientCruise en EfficientRoll, is de MAN<br />

TGX met EfficientLine 3 nóg krachtiger en zuiniger dan alle voorgaande<br />

modellen. MAN is er dan ook in geslaagd om maar liefst<br />

ruim 20% extra brandstof te besparen ten opzichte van de Euro5<br />

truck, dit is maar liefst 6,7 liter o.b.v. een 40 tons combinatie en internationale<br />

routes.<br />

MAN EfficientCruise<br />

Door koppeling van GPS data aan de cruise control is het met de<br />

MAN EfficientCruise® mogelijk om een perfecte rijstrategie te bepalen.<br />

De efficiënte aanpassing van de snelheid voorafgaand en tijdens<br />

het rijden op hellingen en afdalingen verlagen het brandstofverbruik<br />

aanzienlijk, tot wel 6,5% zonder verlies aan gemiddelde<br />

rijsnelheid!<br />

Met MAN EfficientCruise® heeft u de beste chauffeur ter wereld in<br />

dienst.<br />

Indrukwekkende resultaten<br />

De indrukwekkende resultaten werden bereikt tijdens een verbruikstest<br />

met een MAN TGX 18.500 4x2 BLS EfficientLine 3 in juli 2016.<br />

Ter vergelijking werd dezelfde testroute tegelijkertijd voltooid met<br />

diens voorganger, een MAN TGX 18.480 4x2 BLS EfficientLine 2. TÜV<br />

Süd registreerde daarbij hoe de gemeten waarden werden bepaald.<br />

Deze 20% totaalbesparing wordt gerealiseerd door:<br />

K de nieuwe Euro 6c motoren (ruim 2%)<br />

K de EfficientLine 3 uitvoering (18%)<br />

In slechts zeven jaar tijd heeft MAN deze indrukwekkende prestatie<br />

bereikt. Boekte de EfficientLine 2 al een brandstofbesparing van<br />

6,57% t.o.v. de eerste MAN EfficientLine, de EfficientLine 3 brengt<br />

nog eens 6,35% brandstofbesparing extra.<br />

www.volgjeverstand.nl


8<br />

VERNmagazine<br />

Lekker WEG<br />

– <strong>APRIL2017</strong><br />

Vervoerskunst<br />

Een expositie waarin mobiliteit centraal<br />

staat is tot en met 27 augustus te zien<br />

in het Nederlands Steendrukmuseum<br />

in Valkenswaard.<br />

De tentoonstelling Mobiliteit in steendruk toont een selectie van<br />

zowel Nederlandse als internationale affiches vanaf het einde van<br />

de negentiende eeuw met vervoersmiddelen in de hoofdrol. Van<br />

koets tot luchtballon, van vrachtauto tot zeppelin. Fenomenen die<br />

volop worden gepromoot en bekendheid krijgen door de inzet van<br />

miljoenen kunstzinnige affiches, prenten, illustraties en ander gesteendrukt<br />

materiaal.<br />

steendrukmuseum.nl<br />

Indian Summer<br />

Kensington, Broederliefde, Chef’<br />

Special, Racoon, Jett Rebel,<br />

The Partysquad en vele andere<br />

artiesten laten van zich horen tijdens<br />

de zeventiende editie van het<br />

Indian Summer Festival.<br />

De hoeden van Bea<br />

Een deel van het Noord-Hollandse recreatiegebied Geestmerambacht<br />

is op vrijdag 30 juni en zaterdag 1 juli omgetoverd tot<br />

festivalterrein. Het programma varieert van urban tot rock, van dance<br />

tot pop en van 80’s tot 00’s. U kunt zelf uw zangtalent laten horen<br />

bij de Tante Joke Karaoke Band of in Rudi’s Après-Ski Bar.<br />

Ook het populaire Singlefeestje is dit jaar te vinden in Langedijk;<br />

kies uw favoriete single uit een grote bak en geef deze aan een<br />

van de dj’s, die het plaatje vervolgens draait. Natuurlijk zullen<br />

ook foodtrucks, feestelijke aankleding, een gezellige festivalmarkt<br />

en aantrekkelijke hangplekken in – laten we hopen - de zon niet<br />

ontbreken.<br />

IndianSummerFestival.nl<br />

Festivaleiland<br />

Terschelling verandert tijdens Oerol in<br />

één groot festivaleiland. In de duinen,<br />

op het strand, in de bossen en op straat;<br />

overal zijn er theatervoorstellingen.<br />

Sinds de eerste editie in 1982 is het evenement uitgegroeid tot een<br />

internationaal fenomeen waar jaarlijks tienduizenden mensen op<br />

afkomen. Tien dagen lang is het eiland een podium voor theater,<br />

dans, straattheater, beeldende kunst en muziek. De voorstellingen<br />

worden speciaal, vaak ter plekke, voor de locaties gemaakt,<br />

of daarop aangepast. Van grote spektakelstukken tot mime, van<br />

intiem muziektheater tot hilarische circusvoorstellingen, van westerns<br />

tot interactieve installaties. Oerol 2017 vindt plaats van<br />

9 tot en met 18 juni. oerol.nl<br />

Bier op transport<br />

Hoe wordt bier gebrouwen?<br />

Wat is mouten en waarom is gist zo<br />

belangrijk?<br />

U komt het te weten in Nationaal Biermuseum De Boom in Alkmaar.<br />

Hier vindt u gereedschappen, apparatuur en machines waarmee<br />

de afgelopen tweehonderd jaar ‘het gouden nat’ werd gebrouwen.<br />

Video’s en films geven een indruk van brouwen toen en nu.<br />

Antieke vervoermiddelen als een handkar en een ijsslee laten zien<br />

hoe het transport van de biervaten plaatsvond. Affiches en ander<br />

reclamemateriaal, bierflesjes en bierglazen geven een indruk van<br />

de vele kleine en grote Nederlandse bierbrouwerijen. Het museum<br />

is gevestigd in het historische pand van voormalige brouwerij De<br />

Boom, vlakbij de beroemde kaasmarkt van Alkmaar. Na afloop van<br />

het bezoek aan het Nationaal Biermuseum kunt u van een goed<br />

glas bier genieten in Proeflokaal De Boom, dat in hetzelfde pand<br />

gevestigd is. In de zomermaanden ligt er een dekschuit met een gezellig<br />

terras aangemeerd. Iedere laatste donderdag van de maand<br />

is er live jazzmuziek.<br />

biermuseum.nl<br />

Koningin Beatrix droeg tijdens haar regeerperiode bij elke<br />

gelegenheid een speciale hoed.<br />

Deze hoeden zijn nu tentoongesteld in museum Paleis Het Loo. Een honderdtal hoofddeksels vat<br />

de periode samen dat de vorstin op de troon zat, van 1980 tot 2013. Ze zorgden voor een herkenbaar<br />

en vertrouwd beeld van de koningin tijdens staatsbezoeken, ontvangsten, ontelbare openingen,<br />

prijsuitreikingen en allerlei andere publieke handelingen. De expositie Chapeaux! is te zien tot en<br />

met 27 augustus 2017.<br />

paleishetloo.nl<br />

Eerst een…<br />

Stap op de Bavaria Bierboot en meer aan bij de<br />

laad- en lossteiger van Bavaria.<br />

U ziet de Bavaria Brouwerij vanaf de waterkant. Daarna vaart u door de prachtige<br />

omgeving, natuurlijk met het Lieshoutse gerstenat in de hand. Een vaartochtje<br />

met de Bierboot is alleen voor groepen vanaf vijftien personen. Uitermate geschikt<br />

voor een bedrijfs- of vriendenuitje. Ook leuk om te combineren met een<br />

bezoek aan de Bavaria Brouwerij of het Brouwerijcafé, waar u een potje bierbingo<br />

kunt spelen. Natuurlijk met bier en bitterballen. bavariabrouwerijcafe.nl


• De kortste weg naar Code95<br />

Inspiratie voor innovatie<br />

Hoe zou u innoveren?<br />

ADVERTORIAL<br />

Complete code 95<br />

diverse locaties geheel Nederland<br />

Versnelde code 95<br />

diverse locaties geheel Nederland<br />

Rijbewijs CE<br />

in 1 week €595,-<br />

in 2,5 dag €875,-<br />

in 1 dag €835,-<br />

In overleg mogelijk op verschillende locaties<br />

Compleet<br />

vrachtauto rijbewijs<br />

Toetsen Code 95<br />

basiskwalificatie<br />

vanaf €1500,-<br />

in 1 dag mogelijk! €455,-<br />

Prijzen zijn excl. 21%btw<br />

Website: www.C95.nl Tel. 06-27138580<br />

Nebu: ‘Laat geen geld liggen in het buitenland’<br />

VERN-partner Nebu ondersteunt transportbedrijven<br />

en geeft advies op het gebied van<br />

teruggave van BTW en accijnzen.<br />

“De Franse tolwegen hebben tussen 1996 en 2000 facturen opgemaakt<br />

zonder btw te vermelden. Uit een uitspraak van het Europese Hof van<br />

Justitie en het Franse Conseil d’Etat bleek later dat er wel btw was betaald.<br />

Nebu heeft toen voor honderden eigen klanten en VERN-leden deze<br />

achterstallige btw teruggehaald”, vertelt een woordvoerder van de Nebu.<br />

Sinds 2010 is Nebu bezig met een claim tegen de Spaanse staat. Er is inmiddels<br />

6,5 miljoen voor klanten ingediend, waarvan al bijna de helft is<br />

uitbetaald. Spanje hief tien jaar lang onwettige brandstofbelasting. Het<br />

Europese Hof van Justitie besliste dat de heffing in strijd was met Europese<br />

regels. Het hof nam in de uitspraak mee dat de Spaanse autoriteiten al<br />

in 2001, dus nog voor de invoering van de belasting, al was gewaarschuwd<br />

door de Europese Com-hmissie.<br />

Meer diensten<br />

Naast de hoofdtaak, het terugvorderen van de buitenlandse btw<br />

en accijnzen, is Nebu ook aanspreekpunt voor andere zaken.<br />

Het bedrijf levert tolkasten of dieselkaarten door heel Europa en<br />

ferrydiensten en minimumloonadministratie voor Frankrijk en<br />

Duitsland. Sinds 2010 beschikt het bedrijf over een eigen softwarepakket,<br />

waarmee ze haar dossiers rechtstreeks in de database<br />

van de belastingdienst kan zetten. “Hierdoor werken we sneller<br />

en accurater dan een boekhouder en kunnen we de btw en het<br />

accijnsgeld op de bankrekening van de klant laten storten. Klanten hoeven<br />

dus níet naar de notaris om volmachten te legaliseren én krijgen het<br />

btw-geld sneller terug.”<br />

Misverstand<br />

“Klanten denken dat hun boekhouder het geld wel terugvordert, maar<br />

vaak blijkt achteraf dat er meer terug te vorderen valt dan gedacht. De<br />

boekhouder van een nieuwe klant wist niet van het bestaan van de Belgische<br />

dieselaccijnsteruggaaf. Laat die klant nu extra vaak in België te hebben<br />

getankt. Er was ook geen geldige vergunning voor energieproducten<br />

aangevraagd. Je kunt in België drie jaar met terugwerkende kracht de<br />

Belgische accijnsaangiftes indienen, maar dan heb je wel een geldige vergunning<br />

nodig.<br />

Er zijn vaak veel meer mogelijkheden om geld terug te vorderen dan u of<br />

uw boekhouder kan overzien. Wij volgen de nieuwe wetgeving en regels<br />

en weten voor ieder land de<br />

mogelijkheden voor de transporteurs<br />

te benutten. Het is<br />

voor ons een sport om alles<br />

terug te halen wat mogelijk<br />

is.”<br />

www.nebutransport.nl<br />

Synchromodaliteit, 4C, Big Data:<br />

interessante onderwerpen om je in<br />

te verdiepen, maar in het dagelijks<br />

vervoersleven vaak nog een ver<br />

van je bed show.<br />

Wat zou u helpen om uw zaken efficiënter te kunnen regelen?<br />

Een app om uw klanten uw ETA’s automatisch door te geven?<br />

Of een online systeem om digitaal uw orders te ontvangen en<br />

te beheren? Of misschien een app om brandstof te besparen?<br />

We horen graag van u!<br />

Wat is het plan?<br />

U vertelt ons hoe u zou willen innoveren<br />

We werken samen het beste idee uit<br />

Via crowdfunding én subsidie financieren we het plan samen<br />

U krijgt een kant-en-klare oplossing<br />

Stuur uw idee in via:<br />

www.dinalog.nl/crowdfunding<br />

TKI Dinalog: innoveren doen we samen<br />

TKI Dinalog, wat we doen<br />

Innovatie aanjagen in de logistieke sector,<br />

daar houden wij ons mee bezig. Service<br />

Logistiek, Synchromodaal transport, 4C,<br />

Supply Chain Finance, Douane & Trade<br />

Compliance, e-commerce, Smart ICT:<br />

hiervoor ondersteunen wij fundamenteel,<br />

industrieel en experimenteel onderzoek.<br />

We creëren én delen kennis met het<br />

bedrijfsleven en kennisinstellingen.<br />

Want innoveren doen we samen.<br />

www.dinalog.nl


2<br />

RIJDER in beeld – <strong>APRIL2017</strong><br />

RIJDER<br />

in beeld<br />

Rick Stipdonk droomde er als<br />

kind al van om chauffeur te<br />

worden. Nu is hij 22 en druk<br />

bezig zijn rijbewijzen te halen.<br />

Een zeldzaamheid in de<br />

huidige maatschappij waarin<br />

steeds minder jongeren<br />

kiezen voor een baan in de<br />

transportbranche.<br />

Rick: “Ik werk nu in een magazijn, omdat ik de onregelmatige<br />

werktijden die je als vrachtwagenchauffeur hebt niet zag<br />

zitten. Je bent dan ook veel van huis, dat is ook niet alles.<br />

Nu weet je wanneer je thuiskomt. Je kunt afspreken met je<br />

vrienden. Maar het is wel elke dag hetzelfde. En de muren<br />

van het magazijn kwamen op den duur op me af.<br />

Ik ging al regelmatig mee met mijn vader, die al jaren op de<br />

vrachtwagen zit. De vrijheid die je als chauffeur hebt, is fantastisch.<br />

Natuurlijk moet je gewoon je werk doen en alles<br />

moet ook nog stipt op tijd gebeuren. Bovendien heb je veel<br />

wet- en regelgeving waarmee je te maken hebt. Maar dat<br />

weegt niet op tegen het vrije gevoel dat je hebt.”<br />

“Op mijn huidige werkplek loopt de baas de hele dag rond<br />

en vertelt me wat ik moet doen. In feite hoef ik bijna niet na<br />

te denken. Op de vrachtwagen is dat anders, daar moet je<br />

een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Je kunt je<br />

geen foute beslissingen permitteren, je bent verantwoordelijk<br />

voor mensenlevens. De zorg voor je lading, gevaarlijke<br />

stoffen op de juiste wijze behandelen, administratie goed<br />

bijhouden; alles bij elkaar is het een complex beroep. Een<br />

uitdaging die ik graag wil aangaan.”<br />

“Het liefste ga ik internationaal rijden, maar ik weet dat je<br />

eerst goed moet leren rijden in Nederland voordat je het<br />

buitenland, de bergen ingaat. Ook de concurrentie uit<br />

Oost-Europa maakt het er niet eenvoudiger op om internationaal<br />

chauffeur te worden.”<br />

Dromen van een leven<br />

als chauffeur<br />

“Als ik straks chauffeur ben, wil ik bij mijn vader gaan rijden.<br />

Niet in loondienst, maar samen in een VOF om alles<br />

te leren. En als dat goed gaat, neem ik het bedrijf van mijn<br />

vader over. Of ik begin zelf een bedrijf. Maar dan moet ik<br />

eerst nog verder studeren, want dan moet je nog je vak -<br />

diploma gaan halen, een NIWO-vergunning aanvragen en<br />

leren ondernemer te zijn. Dat heb ik er allemaal voor over.<br />

Het lijkt mij intensief, maar geweldig om te doen. Elke<br />

dag is dan een uitdaging. Dat is heel wat anders dan werken<br />

in een magazijn.”<br />

L


Advertorial<br />

nt.<br />

Het zijn mooie tijden voor<br />

het wegtransport<br />

4<br />

De oplevende economie en het voorspelde<br />

stijgende vervoersvolume zijn<br />

gunstig voor het vak van transporteur.<br />

Gelukkig is ook het resultaat van het Sectorplan Transport en<br />

Logistiek positief. Een groot aantal zij-instromers heeft zijn weg<br />

gevonden naar uw sector. Technologie biedt nieuwe inzichten.<br />

Platooning zal de kijk op vervoer op de langere termijn zeker<br />

beïnvloeden. Daarbij is het palet aan alternatieve brandstoffen<br />

groeiende.<br />

steeds voort uit de dagelijkse routes van bouwlogistiek, restauranten<br />

winkelbelevering.<br />

Ook op financieringsgebied zien wij mogelijkheden. Naast het<br />

financieren van op alternatieve brandstof rijdende trucks zien<br />

we dat de leasetermijnen worden verlengd. Hiermee worden de<br />

contracten gelijkgeschakeld met de steeds langere gemiddelde<br />

gebruiksduur van het object.<br />

Kortom, veel beweging. Toch is niet alles hosanna. De keerzijde van<br />

de economische groei geeft extra druk op vraagstukken rond congestie<br />

en Co2 reductie. Praktische oplossingen zijn nodig. Op korte<br />

termijn moet de benutting van bestaande capaciteit worden verbeterd.<br />

Dat geldt zowel voor materieel, chauffeurs als infrastructuur.<br />

orzijn<br />

op U kunt hierin een rol spelen. Door intensievere samenwerking<br />

binnen de zijn we in staat een aantal oplossingen te realiseren. Uitwisseling<br />

t nu nodig is van data gaat hierin een belangrijke rol spelen. De beladingsgraad<br />

moet omhoog, zowel buiten als binnen de stad. Het aantal<br />

te realiseren.<br />

ort<br />

e-commerce pakketten stijgt sterk, maar de echte pijn komt nog<br />

Bart Banning,<br />

sector banker T&L ABN AMRO<br />

Jochem de Klein,<br />

Senior Equipment Specialist<br />

T&L ABN AMRO Lease<br />

Voor meer informatie: abnamro.nl/transport<br />

ADVERTORIAL<br />

ATL Renting groeit en bloeit<br />

Het blauwgele ATL Renting-logo is<br />

inmiddels voor velen een bekend<br />

beeldmerk op de Europese wegen.<br />

De dienstverlening van ATL Renting - van korte termijnverhuur tot<br />

aan de netto-leasemogelijkheden - geeft transportondernemingen<br />

de financiële armslag voor groei. Die groei maakt ATL graag mogelijk!<br />

U wint. Altijd.<br />

Bij ATL kunt u terecht voor:<br />

K diverse kiepopleggers van 30m 3 , 35m 3 , 42m 3 , 50m 3 en 55 m 3 ;<br />

K 20ft/30ft tankcontainerchassis en 45ft gemakkelijk bedienbare<br />

op de kop en kont schuivende chassis en 45ft multifunctionele<br />

chassis;<br />

K koelopleggers met en zonder laadklep, voorzien van zware<br />

koelmotoren en een inwendige hoogte van 2700mm;<br />

K boxopleggers 3 as en in 2as-variant met gestuurde<br />

achteras en laadklep;<br />

K Walkingfloor opleggers met 10mm dikke vloerpanelen,<br />

meeloopschot, extra dik dakzeil, temperatuurbeveiliging,<br />

offroad-assen etc.<br />

K nieuwe en zeer jong gebruikte schuifzeilopleggers met en<br />

zonder laadklep;<br />

K Ruime voorraad trekkers nieuw en zeer jong gebruikt eventueel<br />

uitgerust met bijvoorbeeld ADR of hydrauliek.<br />

ATL Renting groeit en bloeit! Niet alleen qua de vloot, maar ook in<br />

alle huur-, lease en verkoopoplossingen die ATL Renting biedt .<br />

Meer weten?<br />

Neem contact met ATL Renting op:<br />

T +31(0)165 526363<br />

E: info@atlrenting.nl<br />

U weet wat het beste is voor uw bedrijf en voor uw klanten. Of u nu een retail manager,<br />

fleet manager of bedrijfsleider bent, u moet voortdurend keuzes maken.<br />

Thermo King’s SLXi geeft u de mogelijkheid de juiste keuzes te maken: bescherming van de<br />

lading, besparing op brandstof, duurzaamheid en kostenbeheersing. SLXi maakt het mogelijk<br />

de verwachtingen van uw klanten te overtreffen door de meest verse voedingswaren op tijd en<br />

binnen budget te leveren. En doordat u overal, 24/7 in verbinding staat met uw vloot, kunt u<br />

nu zeggen: ‘ik kies, ik beslis, ik win’.<br />

SLXi. Kiezen is winnen.<br />

europe.thermoking.com<br />

SLXi_AD_210x297_(08-2016)-NL.indd 1 3/10/16 17:08


6<br />

VERNmagazine<br />

Wat je<br />

van VER haalt<br />

– <strong>APRIL2017</strong><br />

Authentieke paella<br />

Uit heel Europa worden<br />

Prachtig uitzicht over Barcelona vanuit Park Güell.<br />

goederen geïmporteerd.<br />

VERN Magazine rijdt deze<br />

keer naar Spanje voor de<br />

heerlijkste tapas en de<br />

lekkerste paella. En vooruit,<br />

we plakken er meteen een<br />

fijne vakantie aan vast.<br />

Sagrada Familia kathedraal in Barcelona.<br />

Zon, zee, strand en cultuur<br />

Wanneer u kiest voor een vakantie in Spanje, is het leuk om<br />

een stacaravan of chalet te huren aan de kust van dit veelzijdige<br />

land. Op Camping El Delfin Verde is het heerlijk vertoeven.<br />

U geniet er van zon, zee en strand en tegelijkertijd is het een prima<br />

uitvalsbasis voor uitstapjes en om cultuur te snuiven. De<br />

camping ligt pal aan het strand. Heeft u even geen zin in zand<br />

aan uw voeten, dan is er een prachtig zwembad waar u de verkoeling<br />

kunt opzoeken. Op El Delfin Verde staan stacaravans,<br />

Onder redactie van: Myrke van der Does<br />

safaritenten en bungalowtenten die u kunt huren. Uiteraard is het<br />

ook mogelijk om hier met uw eigen tent of caravan uw vakantie<br />

door te brengen. Heeft u zin in een dagje shoppen, een bezoek te<br />

brengen aan Camp Nou of tapas te eten in de haven van Barcelona,<br />

dan reist u vanaf station Flaca bij de camping met de trein in nog<br />

geen twee uur naar deze prachtige stad.<br />

Meer weten over een verblijf op El Delfin Verde of een andere<br />

bestemming in Spanje? Uw reisadviseur Donja Pannekeet helpt<br />

u graag.<br />

Ga naar travelxl.nl/donja-pannekeet,<br />

mail naar donja@travelxlathome.nl<br />

of bel met 06-12166955 voor meer informatie.<br />

Wereldberoemde promenade La Rambla.<br />

Paella is een typisch Spaans gerecht met als hoofdingrediënten<br />

rijst – afhankelijk van de regio - vis en schaaldieren, kip of konijn,<br />

een basis van tomaten, een speciaal soort witte bonen uit Valencia,<br />

snijbonen en saffraan.<br />

Een belangrijk onderdeel van de bereiding is dat de rijst gekookt<br />

wordt in de bouillon van de vis, schaaldieren, kip of konijn, en dan<br />

het liefst buiten op houtskool, in een paellera, een paella-pan. Het<br />

maken van paella is van oudsher een sociale gebeurtenis; op zondagmiddag<br />

maken mannelijke leden van de familie dit gerecht.<br />

Als u toevallig Valencia bezoekt tijdens de Las Fallas-feesten, bent<br />

u getuige van een groot paellaspektakel: overal op straat wordt het<br />

gerecht dan klaargemaakt.<br />

Basisrecept<br />

Ingrediënten (voor 6 personen)<br />

500 gram (paella)rijst, 1,5 kilo vlees, vis en/of schelpdieren,<br />

200 gram witte Spaanse bonen, 7 á 8 tomaten, 450 gram snijbonen,<br />

1 grote ui, 2 á 3 teentjes knoflook, olijfolie, 1,5 liter water, saffraan,<br />

kruiden, citroen<br />

K Braad de vis, de schaaldieren of het vlees aan in wat olijfolie.<br />

Neem de ingrediënten vervolgens uit de pan en leg ze apart.<br />

De jus die over is, vormt de basis voor de bouillon waarin straks<br />

de rijst gekookt wordt.<br />

K Fruit de ui, knoflook en tomaat in de overgebleven jus.<br />

Voeg eventueel wat olijfolie toe.<br />

K Bak de rijst heel even in dit mengsel. Goed doorscheppen.<br />

K Bak de snijbonen en witte bonen even mee.<br />

K Doe het vlees of de vis terug in de pan en schep voorzichtig<br />

door.<br />

K Voeg de bouillon en saffraan toe aan de rijst. Kruid de bouillon<br />

met peterselie, rozemarijn of tijm en eventueel wat zout.<br />

K Leg als laatste de schaaldieren bovenop.<br />

K Kook het geheel 6 tot 8 minuten op hoog vuur.<br />

K Laat het daarna nog 10 tot 12 minuten koken op laag vuur of<br />

in de oven. De rijst heeft in totaal ongeveer 15 tot 20 minuten<br />

nodig om te garen.<br />

K Garneer de paella met fijngehakte peterselie en stukjes citroen.<br />

¡Buen Provecho!


8<br />

VERNmagazine<br />

Hola<br />

Sangria<br />

Sangria is de Spaanse<br />

drank die iedereen kent.<br />

Het is eenvoudig zelf<br />

te maken en je<br />

kunt er eindeloos<br />

mee<br />

variëren.<br />

– <strong>APRIL2017</strong><br />

Wat je nodig hebt om het te maken:<br />

1 citroen - 1 sinaasappel – 1 limoen –<br />

1 liter Spaanse rode wijn –<br />

250 milliliter sinaasappelsap –<br />

350 milliliter rum – 100 gram suiker -<br />

eventueel fruit naar wens<br />

Zo maak je het:<br />

1. Boen de citroen, limoen en sinaasappel<br />

schoon. Snijd ze vervolgens in zo dun mogelijke<br />

schijfjes en doe ze in een grote, glazen karaf.<br />

Voeg eventueel de rest van het fruit toe.<br />

2. Doe de wijn, rum, sinaasappelsap<br />

en suiker erbij en zet de karaf twee<br />

uur in de koelkast. Zo kunnen de<br />

smaken goed intrekken.<br />

¡Salud!<br />

Tapas<br />

Tapas is het meervoud van tapa, wat<br />

hapje betekent. In Spanje krijg je een<br />

tapa geserveerd in een café, bij een<br />

glaasje wijn, sherry of bier.<br />

Tapa komt van het Spaanse werkwoord tapar, wat bedekken betekent.<br />

Men denkt dat tapas zijn ontstaan uit de gewoonte om een glas<br />

af te dekken met bijvoorbeeld een stukje brood en zo de inhoud te<br />

beschermen tegen vliegen of andere insecten.<br />

Onder het bewind van Karel V vertrokken mannen per paard naar de<br />

Zuidelijke Nederlanden. Onderweg stopten zij in herbergen om iets te<br />

drinken. Heel wat ruiters zaten hierdoor vaak dronken op hun paard.<br />

Karel V gaf daarom het bevel aan de Spaanse herbergiers om bij de<br />

drank ook voedsel aan te bieden. Zo raakten de heren minder snel<br />

beneveld. Hoewel de tapa dus oorspronkelijk een tussendoortje is,<br />

worden tapas ook wel als maaltijd gegeten. Tapas die in Nederland geserveerd<br />

worden, lijken niet altijd op wat men in Spanje tapas noemt.<br />

Bekende tapas zijn Serranoham, olijven, gefrituurde inktvisringen en<br />

albondigas, Spaanse gehaktballetjes. Sommige trendy Spaanse bars<br />

serveren tapas die gebaseerd zijn op uitheemse keukens. Zo worden<br />

in sommige bars bitterballen als tapas aangeboden.<br />

Toro de Osborne<br />

Rijdend over de Spaanse snelwegen<br />

bent u hem vast weleens tegengekomen:<br />

Toro de Osborne, een circa veertien<br />

meter hoog bord met het silhouet van<br />

een stier.<br />

Oorspronkelijk was het een reclamebord voor Veterano-cognac uit<br />

het Spaanse Jerez, gemaakt door de Osborne-groep. In de loop van<br />

de tijd zijn de borden een symbool van de Spaanse cultuur geworden.<br />

Er staan er zo’n negentig, verdeeld over heel Spanje. De afbeelding<br />

van de stier van Osborne komt steeds weer terug in het dagelijks leven:<br />

als sticker achter op auto’s, op souvenirs, als het wapen op de<br />

Spaanse vlag en soms op de uniformen van deelnemers aan sportevenementen.


Advertorial<br />

0<br />

StrongPRO<br />

Specialisten van De Haan<br />

verdienen geld voor u<br />

Een advocatenkantoor dat kan helpen<br />

om uw bedrijf winstgevender te maken?<br />

Bij De Haan Advocaten & Notarissen<br />

werken advocaten die gespecialiseerd<br />

zijn in wegvervoer. Zij hebben al voor<br />

veel ondernemingen geld verdiend.<br />

Hoe kunnen ze dat ook voor u doen?<br />

De wegvervoerspecialisten van De Haan werken voor transportbedrijven<br />

in heel Nederland. Ze helpen bij alle problemen die zich<br />

kunnen voordoen bij het vervoer over de weg. “Maar liever voorkómen<br />

we problemen”, zegt René de Bondt, specialist op het gebied<br />

van handel, transport en logistiek. ”Door onze jarenlange<br />

ervaring kunnen we vaak heel snel de verbeterpunten binnen een<br />

onderneming aangeven.”<br />

Net even anders<br />

De Bondt en zijn collega’s weten dat personeelszaken in de transportsector<br />

net even anders gaan dan in een andere branche.<br />

“De wet DBA heeft het er niet makkelijker op gemaakt en de<br />

Wet Aanpak Schijnconstructies heeft dat nog eens versterkt.<br />

Ook de medezeggenschap is een punt waar grotere ondernemingen<br />

tegenaan lopen. Veel bedrijven hebben een grote focus<br />

op zaken die direct doorwerken in hun bedrijfsvoering. De handel<br />

gaat voor!, roepen ze dan. Maar het is juist ook belangrijk om de<br />

structurele zaken goed op orde te hebben.”<br />

150.000 euro schadevergoeding<br />

“Een klant van ons werkte al enkele jaren voor een grote buitenlandse<br />

opdrachtgever. Er was geen schriftelijke overeenkomst, er<br />

waren steeds losse opdrachten. De verlader zegde van de ene op de<br />

andere dag de samenwerking op. Wij konden aantonen dat er feitelijk<br />

sprake was van een duurovereenkomst. De rechter veroordeelde<br />

de opdrachtgever tot een schadevergoeding van 150.000 euro<br />

omdat hij zich niet aan een redelijke opzegtermijn had gehouden.”<br />

De Haan geeft advies ten aanzien van het aangaan van contracten<br />

en aansprakelijkheden. Het specialistenteam op het gebied<br />

van handel, transport en logistiek is een schot in de roos; door de<br />

bedrijvigheid in de transport en logistiek is er veel behoefte aan<br />

juridische duidelijkheid.<br />

De Bondt: “Daarnaast zijn er weleens plotselinge conflicten. Zeker<br />

bij het vrachtvervoer kunnen de meest uiteenlopende problemen<br />

schijnbaar als vanuit het niets ontstaan. Bijvoorbeeld: een expediteur<br />

wil de zending niet vrijgeven in verband met betalingsproblemen<br />

van de luchtvaartmaatschappij. Of een opdrachtgever wil<br />

per direct het contract beëindigen. Het (internationaal) zakendoen<br />

in de transportsector stelt ondernemers soms voor onverwachte<br />

vraagstukken.”<br />

Doenersmentaliteit<br />

“Omdat we middenin de transportsector zitten en we weten hoe de<br />

branche werkt, kunnen we transportbedrijven uit heel Nederland<br />

van dienst zijn, juist omdat we gespecialiseerd zijn in vervoersrecht.<br />

Transportbedrijven hebben vaak een ‘doeners’-mentaliteit en<br />

lossen problemen zelf wel op. Maar ook als je elkaar vertrouwt, blijft<br />

het van belang om zaken goed te regelen. En dan kan men bij ons<br />

terecht voor advies ten aanzien van uiteenlopende zaken die te<br />

maken hebben met handel, transport en logistiek’, aldus De Bondt.<br />

Vestiging Schiphol<br />

Na zijn studie Nederlands en Internationaal recht aan de Universiteit<br />

Leiden begon De Bondt zijn loopbaan bij de EVO. Ruim tien<br />

jaar deed hij daarna ervaring op als bedrijfsjurist bij onder meer<br />

DHL, KLM en Fokker. In 2010 maakte De Bondt de overstap naar de<br />

advocatuur. Hij heeft zich gespecialiseerd in het handels- en vervoerrecht,<br />

waarvoor hij de Grotius-opleiding met succes volgde.<br />

‘Ik denk dat het een uitstekend initiatief is geweest van De Haan<br />

om een op de transportsector gerichte vestiging te openen op<br />

Schiphol. Het geeft aan dat wij de transportsector als een belangrijke<br />

sector zien, met zijn eigen juridische kenmerken. En daar handelen<br />

we ook naar. We zijn de hele week bereikbaar, 24/7, dus men<br />

kan altijd een beroep op ons doen.”<br />

Juridische quick-scan<br />

Transportondernemers kunnen bij De Haan terecht voor adviezen<br />

en bij geschillen op het gebied van wegvervoer, op- en overslag,<br />

luchtvracht, en expeditie, maar ook voor douane- en fiscale<br />

vraagstukken. ‘Wij hebben veel ervaring met het opstellen van<br />

logistieke maatwerkcontracten, het behandelen van ladingclaims<br />

en geschillen over bevrachtings- en expeditie-overeenkomsten.<br />

We adviseren ook over arbeidsrecht, en over bijvoorbeeld fusies en<br />

overnames. We gaan altijd voor een pragmatische oplossing, maar<br />

als het nodig is, procederen we om de belangen van onze klanten<br />

te beschermen. En wij kunnen transporteurs helpen met het<br />

realiseren van omzet en marge. Met onze juridische quick-scan van<br />

de onderneming vinden we bijna altijd iets waarmee het bedrijf<br />

beter kan renderen.”<br />

L<br />

www.dehaanlaw.nl<br />

Legal partner van de VERN<br />

De Haan Advocaten & Notarissen is legal partner van de VERN.<br />

Dat houdt in dat VERN-leden tegen gunstige voorwaarden<br />

gebruik kunnen maken van de diensten van De Haan. Dat<br />

kan op velerlei gebied: vervoersrecht, aansprakelijkheden,<br />

arbeidsrecht, maar ook de notariële diensten als het gaat om<br />

testamenten en statuten. Als specialist in de transportsector<br />

wordt De Haan voor de VERN ingeschakeld in collectieve zaken,<br />

zoals de Vrachtwagenclaim of bijvoorbeeld problemen over<br />

pensioen afdrachten.<br />

Zorg ervoor dat uw wagenpark nooit stil<br />

komt te staan!<br />

De nieuwste versie van de onverslijtbare accu<br />

StrongPRO is de nieuwe truck-accu van Exide. Hij wordt gekenmerkt door een nieuwe<br />

generatie van het HVR ® (High Vibration Resistance) - design en beschikt eveneens<br />

over de ‘Carbon Boost’ ® technologie, de intelligente oplossing van Exide om de<br />

stratificatie van zuur tegen te gaan, te voorzien in een betere herlading en te zorgen<br />

voor een optimale bestendigheid tegen diep-ontlading.<br />

Sinds de introductie van de AdBlue ® -tank (Euro 5/6), hebben heel wat truckconstructeurs<br />

de accu’s achteraan het chassis geplaatst. Door de sterke trillingen<br />

op die plaats, vallen klassieke truckaccu’s heel snel uit. Exide heeft als oplossing<br />

hiervoor de uitzonderlijke HVR ® technologie ontwikkeld. Hierdoor kunnen de<br />

Exide StrongPRO accu’s de extreme trillingstest van de V4 standaard uit de nieuwe<br />

Europese norm met succes doorstaan (*).<br />

Voor u en uw klanten betekent het StrongPRO assortiment minder risico op pech, een<br />

lagere kans op startproblemen en een langere levensduur - wat zich vertaalt in een<br />

lagere totale eigendomskost voor uw wagenpark. Exide blijft hier weer trouw aan<br />

haar politiek om een technologie die ze ontwikkeld heeft in samenwerking met haar<br />

eerste montagepartners heel snel ter beschikking te stellen voor de klanten in de<br />

vervangingsmarkt.<br />

* EN 50342-1(2015)<br />

Geproduceerd in Europa door Exide Technologies<br />

Eerste Montage Leverancier<br />

www.exide.com - tel. 030 241 63 39


2<br />

VERNforum<br />

Actuele zaken<br />

in de transportsector<br />

Het VERN Forum geeft zijn mening over actuele<br />

zaken in de transportsector. Het brengt deze<br />

onder de aandacht van transportbedrijven in<br />

Nederland. Het vraagt gasten, waaronder leden<br />

van het Europees Parlement, de Tweede Kamer<br />

en grote verladers, daarbij om hun visie.<br />

– <strong>APRIL2017</strong><br />

Kamperen in de vrachtwagen<br />

Langer dan 45 uur op een parkeerplaats<br />

staan, eten koken en een waslijntje<br />

spannen wordt gezien als kamperen.<br />

Hoe lang mag een chauffeur in en bij<br />

het voertuig kamperen? De crux zit in<br />

de bepaling - artikel 8 - van de Verordening<br />

561/2006: ‘Wanneer de bestuurder<br />

dit zo verkiest, mogen dagelijkse en<br />

verkorte wekelijkse rusttijden buiten<br />

de standplaats in een voertuig worden<br />

doorgebracht indien dit behoorlijke<br />

slaapfaciliteiten biedt en het voertuig<br />

stilstaat.’<br />

De verkorte wekelijkse rusttijd is korter dan de normale wekelijkse<br />

rust, ook wel weekendrust geheten. Dit moet echter tenminste<br />

24 uur aaneengesloten bedragen.<br />

De meeste Europese lidstaten, zo constateert de advocaatgeneraal<br />

bij het Europese Hof van Justitie in zijn advies over deze<br />

materie, interpreteren de verordening op dit punt als volgt:<br />

De Europese regelgever staat toe dat een wat langere rustperiode<br />

in en om het voertuig mag worden doorgebracht, mits niet langer<br />

dan 45 uur minus 1 minuut.<br />

Het doorbrengen van de normale wekelijkse rusttijd in de vrachtauto<br />

is niet toegestaan.<br />

De conclusie van de advocaat-generaal is in elk geval dat lidstaten<br />

die een normale weekrust in de vrachtwagen verbieden op grond<br />

van wat er in de verordening staat, in hun recht staan. De advocaat-generaal<br />

gaat er ook vanuit dat als de - veelal Oost-Europese<br />

- chauffeur verplicht wordt om in een hotel te overnachten, dit<br />

de social dumping sterk tegen zal gaan en de verkeersveiligheid<br />

zal verbeteren. Bijkomend voordeel is dat deze chauffeurs dan<br />

duurder zullen worden, hetgeen weer positief is voor de concurrentiepositie<br />

van de Nederlandse transportbedrijven. Ondanks de<br />

toezegging van onze Minister Schultz van Haegen dat Nederland de<br />

uitspraak gaat volgen, twijfelt het Forum of de controle op het kamperen<br />

uitgevoerd gaat worden. De controleurs zijn wegbezuinigd<br />

en als zij een bekeuring geven aan de desbetreffende chauffeur,<br />

dan zal deze nooit betaald worden. De rechter in Nederland heeft<br />

bepaald dat een buitenlandse chauffeur die een bekeuring krijgt<br />

dezelfde behandeling moet krijgen als een Nederlandse chauffeur.<br />

Er wordt een rekening gestuurd naar het kantoor of huisadres van<br />

de chauffeur. We weten allemaal dat die rekening nooit wordt voldaan.<br />

De enorme parkeeroverlast in Brabant en Limburg zou hiermee<br />

wel opgelost zijn.<br />

L<br />

De leden van dit forum zijn:<br />

Klaas de Waardt Voorzitter<br />

Rene Sloof Transportondernemer<br />

Rene Lindeman Transportondernemer<br />

Jaap Nooteboom Transportondernemer<br />

Jan Louter Werknemer<br />

Loek Koenders Werknemer


4<br />

Kilometerheffing en het<br />

nieuwe kabinet<br />

Jaren geleden vond de kilometerheffing geen doorgang vanwege de grote weerstand<br />

die dit opriep. De bekende kreet ‘Tineke tolpoort’ zijn we nog niet vergeten.<br />

KM<br />

HEFFING<br />

Voormalig minister Tineke Netelenbos van Verkeer en Waterstaat,<br />

heeft zich op de kilometerheffing de tanden stukgebeten. Toen<br />

hebben ongeveer zeshonderd ambtenaren gewerkt aan dit plan.<br />

Het heeft vele miljoenen gekost en uiteraard was niemand verantwoordelijk.<br />

De VERN zat toen in de werkgroep kilometerheffing van het Ministerie<br />

Verkeer en Waterstaat. Een vrachtwagen rijdt niet voor het plezier,<br />

maar omdat het nodig is.<br />

Vrachtwagens<br />

Op dit moment omarmen GroenLinks, PvdA, SP, ChristenUnie en<br />

D66 de kilometerheffing weer, naar voren gebracht als zijnde de oplossing<br />

voor de fileproblematiek.<br />

GroenLinks gaat hierin wel erg ver. Zij wil voor de vrachtwagens een<br />

heffing buiten de spitsuren van 25 cent per kilometer. In de spitsuren<br />

wil zij dit verhogen naar veertig cent per kilometer. Op deze<br />

wijze wil zij het vrachtverkeer uit de spits halen. Ook de andere genoemde<br />

partijen zien dit als een oplossing. Ze weten niet waarover<br />

ze praten.<br />

Als we het vrachtverkeer niet meer laten rijden van 6.00 uur tot 9.00<br />

uur en van 16.00 uur tot 19.00 uur, dan verliest de transportsector<br />

zes van de tien rijuren die zij, door het rij- en rusttijdenbesluit, op<br />

een dag mag maken. Om dezelfde hoeveelheid goederen te kunnen<br />

vervoeren, zijn dan meer dan tweemaal zoveel vrachtwagens<br />

nodig. Hierover is niet nagedacht. Tevens zijn dan tweemaal zoveel<br />

chauffeurs nodig, die er niet zijn. De kostprijs voor de sector is ook<br />

belachelijk hoog te noemen. Als een vrachtwagen honderdduizend<br />

kilometer per jaar rijdt, moet de transporteur gemiddeld dertigduizend<br />

euro extra belasting gaan betalen. Maar ook dan zal er geen<br />

enkele vrachtwagen minder gaan rijden, alleen de kostprijs voor de<br />

consument zal verder stijgen, want het moet toch betaald worden.<br />

Personenauto’s<br />

Voor personenauto’s stijgt de kostprijs met vijftien cent per kilometer.<br />

Gemiddeld rijdt een Nederlander tienduizend kilometer per<br />

jaar. Dit betekent dat iedereen ongeveer<br />

vijftienhonderd euro extra belasting kwijt is. Dit treft over het algemeen<br />

mensen die naar hun werk gaan en voor wie het openbaar<br />

vervoer geen optie is. In veel plaatsen rijden geen stadsbussen of<br />

trams en al helemaal geen treinen. De werkenden worden weer<br />

eens gestraft. Als je voor je werk veertigduizend kilometer per jaar<br />

rijdt, dan kost je dat zesduizend euro per jaar.<br />

Oplossing<br />

Bij een groeiende economie los je files alleen op met meer asfalt.<br />

Een aantal voorbeelden hiervan: de Van Brienenoordbrug, een<br />

tweede brug erbij en wegen verbreed, waardoor het probleem<br />

grotendeels opgelost is; Vianen nam het stokje over, brug en asfalt<br />

erbij, probleem opgelost; veel wegen van twee naar drie banen gegaan,<br />

voor tachtig procent het probleem opgelost.<br />

Men maakt hier en daar de fout om van drie naar twee banen te<br />

gaan en daarna weer naar drie banen. De overheid maakt dus zelf<br />

de files, zie Den Haag-Schiphol.<br />

Het is allang bewezen dat als het verkeer kan doorrijden, dit veel<br />

minder het milieu vervuilt dan wanneer zij in de file staat. Ook in<br />

80-kilometerzones.<br />

Gevolgen voor de economie<br />

Door de plannen van bovengenoemde politieke partijen wordt het<br />

goederenvervoer een stuk duurder en zal men wereldwijd gaan<br />

kijken of er geen alternatieve havens zijn om de goederen Europa<br />

in te krijgen. Veel personeel zal duurder worden, want de reiskosten<br />

gaan flink omhoog. Dit is natuurlijk niet bevorderlijk voor onze<br />

concurrentiepositie. De lonen moeten dan ook omhoog, want het<br />

is tenslotte niet de bedoeling dat mensen erop achteruit gaan door<br />

deze belastingverhogingen. Conclusie: kilometerheffing in deze<br />

vorm brengt alleen maar schade toe. Alles groen, maar geen werk<br />

kan ook niet de bedoeling zijn.<br />

L<br />

DAF FT 510 Superspace, Manual, Retarder<br />

Financial lease<br />

60 maanden: €944 per maand<br />

Bouwjaar: 2013<br />

Vermogen: 510 pk<br />

Kenteken: 48BHN4<br />

Van der Heiden<br />

Trucks<br />

Van der Heiden Trucks B.V. is al meer<br />

dan 50 jaar leverancier van betrouwbare<br />

truck-occasions. Door deze<br />

jarenlange ervaring kunnen wij u<br />

snel en op maat leveren.<br />

Handelsonderneming Van der Heiden Trucks B.V.<br />

Graafland 85, 2964 BK, Groot-Ammers, Nederland, Tel. +31 (0) 184 60 12 24


6<br />

VERNforum<br />

Euro6 op de Tweede Maasvlakte<br />

De maatregel om op de Tweede<br />

Maasvlakte alleen met Euro6-motoren<br />

te mogen komen, is een aanfluiting.<br />

Bovendien is het kapitaalvernietiging.<br />

Vrachtwagens die nog prima een paar<br />

jaar mee hadden gekund, moesten<br />

allemaal vervangen worden door<br />

Euro6-vrachtwagens.<br />

De controle op de Tweede Maasvlakte is ronduit droevig te noemen.<br />

Er heeft nog geen Oost-Europese chauffeur een bekeuring<br />

gekregen. Vooral op zaterdag worden de regels met voeten getreden,<br />

want dan is er helemaal geen controle. Als er al gecontroleerd<br />

wordt, krijgen de Nederlandse chauffeurs een bekeuring, terwijl de<br />

Oost-Europese chauffeurs die met een Euro3 komen, hooguit een<br />

waarschuwing krijgen.<br />

Men heeft deze maatregel genomen om de milieumaffia tegemoet<br />

te komen. We hebben ze niet gehoord toen bleek dat de milieumaatregelen<br />

in de binnenstad van Rotterdam niet hebben geholpen<br />

om de luchtkwaliteit te verbeteren. Op de Tweede Maasvlakte<br />

zal de uitkomst niet anders zijn. De vrachtwagens moesten aan de<br />

milieueis voldoen, maar de carriers, heftrucks, brandweerwagens<br />

enzovoort niet. Wij zijn absoluut voor verbetering van het milieu,<br />

maar wel op eerlijke gronden.<br />

L<br />

Minister SCHULTZ VAN HAEGEN en veel wind<br />

Minister Schultz van Haegen vond bij de laatste storm in februari, waarbij vijftien<br />

vrachtwagens omver waaiden, dat de transportsector asociaal bezig was geweest.<br />

Dit waren allemaal Oost-Europese vrachtwagens, er was geen enkele Nederlandse<br />

vrachtwagen bij betrokken. De minister had totaal geen onderzoek ingesteld<br />

en beschuldigde meteen de transportsector.<br />

Deze minister heeft tijdens haar ambtsperiode niets gedaan voor de<br />

transportsector. Er is wel veel afgebroken; op het ministerie is nog één<br />

ambtenaar die voor de transportsector werkt, drs. Jolanda Kliest. Alle<br />

goede mensen zijn vervangen of op andere posten gezet. Het goederenvervoer<br />

over de weg heeft absoluut niets aan Schultz gehad; ze<br />

was een voorstander van platooning (zelfrijdende auto’s) en elektrische<br />

auto’s.<br />

Ze heeft vele miljarden teruggegeven aan financiën, uit het infrastructuurfonds<br />

voor nieuwe wegen. Zij liep nooit risico, ze vocht<br />

nooit voor de transportsector. Nee, op haar ministerschap zat geen<br />

glans. Ze is het eens met Angela Merkel die vindt dat vluchtelingen prima<br />

als vrachtwagenchauffeur kunnen gaan werken. Het is duidelijk dat<br />

zij het beroep van chauffeur zeer laag inschat, net als frau Merkel. L<br />

Vergrijzing transportsector,<br />

goed of slecht<br />

voor de vrachtprijzen?<br />

Door de vergrijzing en de uitstroom in de transportsector is een<br />

tekort van 4,1% aan vrachtwagenchauffeurs ontstaan. Dit is ruim<br />

vierduizend man. Veel chauffeurs zijn ontslagen en vervangen door<br />

goedkope Oost-Europese chauffeurs. Op zaterdagavond hadden<br />

ze nog een personeelsfeest en op maandagmorgen stonden hun<br />

spullen in de kantine en reden hun vrachtwagens weg met Oost-Europese<br />

chauffeurs achter het stuur. Deze ontslagen chauffeurs hebben<br />

over het algemeen een baan gevonden buiten de transportsector<br />

en komen absoluut ook niet meer terug, wat zeer goed te<br />

begrijpen is. Of zij zijn eigen rijder geworden. Het aantal eigen rijders<br />

is spectaculair gestegen van drieduizend naar ruim vijfduizend<br />

in de laatste jaren. Deze chauffeurs zijn absoluut niet meer positief<br />

naar de jongeren toe om nog chauffeur te worden. Het salaris is ook<br />

bedroevend te noemen: dertig jaar geleden verdiende een vrachtwagenchauffeur<br />

ongeveer 4500 gulden per maand, nu verdient hij<br />

ongeveer 2200 euro per maand. Dat is hetzelfde, maar wel dertig<br />

jaar later! Overnachtingen moet je niet meetellen, want dat is geen<br />

salaris, maar een vergoeding.<br />

Chauffeurs uit Oost-Europa halen is geen oplossing meer. Strengere<br />

wet- en regelgeving en de beperkingen die de West-Europese<br />

landen momenteel opleggen aan de transportbedrijven, bevorderen<br />

het gebruik van deze chauffeurs. Ook in Oost-Europa is op dit<br />

moment al een tekort van zestigduizend chauffeurs. Acht procent<br />

van de Poolse chauffeurs is al teruggegaan. Wie wil er nu een slavenbestaan?<br />

Volgens de EU zijn er nu 1,2 miljoen slaven in Europa<br />

zonder arbeidsrecht, cao, ontslagbescherming, geen sanitaire<br />

voorzieningen, geen douchegelegenheid of een warme maaltijd<br />

per dag en dat gedurende maanden achter elkaar.<br />

L<br />

– <strong>APRIL2017</strong><br />

Wat is volgens het<br />

Forum de<br />

oplossing<br />

Ondanks dat men via het sectorplan<br />

transport en logistiek hard bezig is<br />

om nieuwe chauffeurs te werven, zal<br />

het tekort aan chauffeurs niet worden<br />

opgevangen. Toch zal er wat moeten<br />

gebeuren, anders krijgt onze economie<br />

een grote terugval en zijn wij niet meer<br />

betrouwbaar in de wereld ten aanzien<br />

van vervoerzekerheid.<br />

Zoals iedereen weet, kost het transport per colli bijna helemaal<br />

niets voor de consument. De oplossing is heel eenvoudig: de<br />

vrachtprijzen moeten omhoog. Hierdoor ontstaat er ruimte voor<br />

betere salarissen, noodzakelijke investeringen in milieuvriendelijke<br />

vrachtwagens, het weer aantrekkelijk maken van het beroep.<br />

Men zal gelijk gaan roepen dat wij dan niet kunnen concurreren<br />

met het buitenland, maar het buitenland kampt met dezelfde problemen<br />

als wij. Het is noodzakelijk dat weer een goede boterham<br />

verdiend kan worden in de transportsector. En dat is niet door de<br />

opdrachtgever te laten bepalen wat wij verdienen, maar dat wij net<br />

als alle andere sectoren in Nederland kunnen zeggen: dit gaat het u<br />

kosten en niet, ‘wat brengt het op.’<br />

L<br />

Wilt u uw visie geven in het<br />

Forum of de discussie aangaan<br />

met de Forum-leden?<br />

Stuur dan een mail naar<br />

info@vern.nu<br />

of neem contact op via www.vern.nu


Advertorial<br />

8<br />

Studenten Werktuigbouwkunde van<br />

de TU Delft hebben in samenwerking<br />

VERN en NomadPower werken samen<br />

aan geruislozere en schonere koeltrailers<br />

met NomadPower en Visbeen<br />

Transport onderzoek gedaan naar<br />

de uitstoot en het verbruik van trucks<br />

die onderweg in Europa hun lading<br />

op parkeerplaatsen koelen door<br />

middel van een dieselgenerator.<br />

Tevens is onderzocht wat het resultaat is als deze trucks koelen<br />

door middel van elektriciteit. De resultaten tonen aan dat transporteurs<br />

kostenbesparend, maar ook stiller en gezonder koeltransport<br />

kunnen realiseren.<br />

Dagelijks staan in Europa vele tienduizenden trucks gedurende<br />

wacht- en rusttijden hun lading te koelen op parkeerplaatsen met<br />

behulp van een dieselgenerator. Dit leidt geregeld tot stank- en<br />

geluidsoverlast voor de omgeving. Het streven van de EU is om<br />

het hoofdwegennet in Europa aanmerkelijk te vergroenen.<br />

Doelstelling van de EU is om in 2050 de CO2-uitstoot langs het<br />

Europese hoofdwegennet te hebben teruggebracht met maar<br />

liefst zestig procent.<br />

NomadPower voorziet truckparkings van stroomvoorzieningen<br />

voor temperatuurgecontroleerd transport. Hierbij kunnen trucks<br />

zich online aanmelden en instekkeren om hun lading met stroom<br />

te koelen. Op verzoek van NomadPower heeft een groep studenten<br />

Werktuigbouwkunde van de TU Delft in het kader van hun<br />

Bachelor-eindproject in samenwerking met de afdeling Transport<br />

Engineering & Logistics (TU Delft) en Visbeen Transport nader<br />

onderzoek gedaan naar de uitstoot en het verbruik van trucks met<br />

een dieselgenerator. Tevens is de vergelijking gemaakt met de situatie<br />

dat koeling plaatsvindt op elektriciteit. De uitkomsten van dit<br />

onderzoek geven aan dat koelen op een stroomvoorziening inderdaad<br />

veel minder uitstoot van CO2 en NOx oplevert en stiller en<br />

goedkoper kan zijn dan koelen met een dieselgenerator.<br />

Stiller, goedkoper en groener<br />

De studenten schatten dat, door consequent gebruik te maken<br />

van elektrische koeling, transporteurs circa tweeduizend euro per<br />

jaar per truck zouden kunnen besparen. Afhankelijk van de buitentemperatuur<br />

en de aard van de lading zou een besparing van<br />

dertig tot vijftig procent op de brandstofkosten van het conditioneren<br />

kunnen worden bereikt. Zo bedraagt bij een buitentemperatuur<br />

van circa 21°C en een lading die op -15°C moet worden gehouden<br />

het verbruik aan diesel circa 1,37 liter per uur, terwijl het verbruik<br />

aan elektriciteit in dezelfde situatie slechts circa 3,13 kWh bedraagt.<br />

Bij een ladingtemperatuur van -5°C bedraagt volgens het onderzoek<br />

het verbruik aan diesel circa 1,05 liter per uur, welke dient te<br />

worden vergeleken met een verbruik van 1,33 kWh.<br />

Uit geluidsmetingen van de studenten blijkt bovendien dat het<br />

geluidsniveau van koelen op elektriciteit vier tot vijf decibel<br />

lager kan liggen dan het koelen op de dieselgenerator. Uit emissie -<br />

-metingen blijkt dat de emissie van CO2 tussen de 65 en tachtig<br />

procent zou kunnen worden gereduceerd en de emissie van<br />

NOx met circa vijftig procent. Koelen op stroom biedt daardoor<br />

voor iedereen alleen maar voordelen.<br />

Over Nomad Power<br />

NomadPower richt zich volledig op het aanleggen en exploiteren<br />

van stroomvoorzieningen voor geconditioneerd vervoer op<br />

parkings. Chauffeurs kunnen na registratie door middel van een<br />

mobiele telefoon of een speciale app de stroompunten activeren<br />

en weer stopzetten. NomadPower zorgt vervolgens voor registratie,<br />

facturatie en incasso van het stroomverbruik. NomadPower heeft<br />

inmiddels zes locaties in Nederland, drie in België, vijf in Italië, drie<br />

in Spanje, zeven in Engeland en achttien in Duitsland operationeel.<br />

Het netwerk wordt nog verder uitgebreid.<br />

Voor meer informatie:<br />

nomadpower.eu of 085-201278,<br />

of via VERN: vern.nu of 0180-646464.<br />

VERN zet zich in voor u<br />

Word ook lid<br />

De VERN treedt als één<br />

gezicht naar buiten voor<br />

alle eigen rijders en kleine<br />

transportondernemers in<br />

Nederland. Wij behartigen<br />

uw belangen op sociaal,<br />

vaktechnisch en juridisch<br />

gebied.<br />

De VERN:<br />

K treedt op als uw belangenbehartiger richting<br />

overheid en overheidsinstanties;<br />

K zorgt voor kostenreductie door middel van<br />

collectieve inkoop;<br />

K maakt zich sterk voor nieuwe vervoersconcepten,<br />

efficiënt gebruik van voertuigen en infrastructuur;<br />

K helpt bij bedrijfsvoering en dreigende<br />

faillissementen;<br />

K geeft voorlichting over innovatieve ontwikkelingen,<br />

zoals modernisering van het wagenpark,<br />

brandstofbesparing en technologische ontwikkelingen<br />

op het gebied van communicatie;<br />

K is uw vraagbaak als het gaat om wet- en<br />

regelgeving;<br />

K geeft advies aan startende ondernemers en helpt<br />

bij het opstellen van een ondernemingsplan;<br />

K bemiddelt bij geschillen tussen opdrachtgevers en<br />

opdrachtnemers.<br />

VERN zet zich daarnaast in voor verkeersveiligheid,<br />

een betere infrastructuur en goede scholing voor<br />

managers en chauffeurs. We komen hiervoor met<br />

initiatieven, waarmee we regelmatig het nieuws<br />

halen. Voor overheidsinstanties is de VERN een<br />

serieuze gesprekspartner.<br />

Word ook lid en profiteer van alle voordelen die de<br />

VERN u te bieden heeft.<br />

COLLECTIEF DE JUISTE WEG<br />

Meld u nu aan via<br />

vern.nu/inschrijven


Websites zijn niet meer weg<br />

te denken uit ons leven.<br />

Immers in deze 24-uurseconomie<br />

willen mensen te<br />

allen tijde informatie kunnen<br />

opvragen of vinden.<br />

Ontwerp en<br />

bouw website<br />

€250,- *<br />

Een compleet<br />

professionele<br />

Wij denken graag met u mee om een<br />

optimaal rendement uit uw website te<br />

halen. Dit doen we via de vormgeving,<br />

gebruiksvriendelijkheid, vindbaarheid en<br />

natuurlijk de boodschap waarmee u uw<br />

doelgroep wilt bereiken.<br />

Wij maken een goed en doordacht<br />

ontwerp dat aansluit bij uw huisstijl.<br />

Met uw logo en foto’s en in de kleurstellingen<br />

van uw bedrijf. Daarbij<br />

verliezen we uiteraard het gebruiksgemak<br />

niet uit het oog: u moet uw<br />

website eenvoudig zelf kunnen<br />

bijhouden. Tenslotte heeft u het al druk<br />

genoeg met andere zaken.<br />

* De service- en hostingkosten zijn 17,95 per maand. Dit is inclusief domeinnaam registratie<br />

en e-mailhosting. Genoemde prijzen zijn excl. 21% btw.<br />

website<br />

voor een scherpe prijs<br />

Bijlestaal 20a<br />

1721 PV Broek op Langedijk<br />

Tel. 0226 - 765 000<br />

Internet: www.wat-communicatie.nl


DE NIEUWE<br />

EfficientLine 3<br />

Smart Shifting<br />

MAN Effi cientCruise 2<br />

MAN TipMatic 2<br />

Aerodynamische zijskirts<br />

Dagrijverlichting LED<br />

Banden met A label<br />

Nieuwe MAN D26 motor<br />

Volg je verstand.<br />

Bespaar tot 20% brandstof.<br />

De nieuwe MAN D26 motor: nóg krachtiger, zuiniger en betrouwbaarder<br />

MAN TipMatic transmissie met Smart Shifting: nóg sneller en effi ciënter schakelen<br />

Effi cientCruise 2: extra brandstofbesparing met GPS gestuurde cruise control<br />

Extra 6,35% brandstofbesparing t.o.v. Effi cientLine 2<br />

Tot 20% brandstofbesparing t.o.v. Euro 5 truck<br />

www.volgjeverstand.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!