Views
1 year ago

Sony NWZ-B153F - NWZ-B153F Consignes d’utilisation Norvégien

Sony NWZ-B153F - NWZ-B153F Consignes d’utilisation Norvégien

Nyttige fakta Om

Nyttige fakta Om batteriets levetid.............................52 Hva er format og bithastighet?..............53 Hva er lydformat?...........................................53 Lagre data...............................................54 Oppgradere fastvaren i spilleren...........55 Feilsøking Feilsøking...............................................56 Meldinger...............................................65 Innhold Homemeny Indeks Annen informasjon Forholdsregler........................................67 Merknad om lisens og varemerke..........75 Spesifikasjoner.......................................76 Indeks.....................................................81

Grunnleggende bruk og skjermbilder Grunnleggende bruk og skjermbilder Deler og kontroller Forside Innhold Hodetelefoner Homemeny Indeks Knappen REC/STOP Starter/stopper innspilling. Du kan spille inn lyd ved hjelp av den innebygde mikrofonen i spilleren ( s. 41). Du kan også spille inn FMprogrammet du mottar (kun NWZ-B152F/B153F) ( s. 37). Knappen VOL +* 1 /– Justerer volumet. Knappen ZAP Veksler mellom normal avspilling og ZAPPIN-avspilling ( s. 24). Du kan også endre avspillingsområdet for sangklipp i ZAPPIN-avspilling ( s. 25). * 1 Knappene har følbare prikker. Bruk disse til å hjelpe med bruken av knappene. * 2 Funksjonen merket med på spilleren, aktiveres hvis du trykker og holder inne den relevante knappen. Knappen BASS/PLAY MODE *2 Aktiverer Bass-funksjonen for å fremheve det nedre toneområdet ( s. 29). Du kan også endre avspillingsmodusen ( s. 28). Knappen * 1 Slår spilleren på/av ( s. 9). Starter/stopper midlertidig avspilling av sanger ( s. 21) eller stopper innspilling midlertidig /starter innspilling på nytt ( s. 37, 41). Når det vises en meny på displayet, bruker du denne knappen til å bekrefte et menyelement ( s. 12). Spolebryter Drei for å finne begynnelsen på en sang, eller spole bakover/fremover ( s. 21). Når det vises en meny på displayet, dreier du denne for å velge et menyelement ( s. 12). Fortsettes