Views
1 year ago

Sony DSLR-A290L - DSLR-A290L Consignes d’utilisation Norvégien

Sony DSLR-A290L - DSLR-A290L Consignes d’utilisation Norvégien

Innhold Klargjøre

Innhold Klargjøre kameraet Før du tar kameraet i bruk 6 Kort informasjon om bruk av kameraet ............................. 5 Kontrollere medfølgende tilbehør ..................................... 9 Klargjøre batteripakken ................................................... 10 Sette på et objektiv .......................................................... 16 Sette inn et minnekort ...................................................... 18 Klargjøre kameraet .......................................................... 21 Bruke medfølgende tilbehør ............................................ 23 Kontrollere antall bilder som kan tas opp ........................ 25 Rengjøring ....................................................................... 27 Identifisere deler og skjermindikatorer ........................... 30 Forsiden ...................................................................... 30 Baksiden ..................................................................... 31 Sidene/undersiden ...................................................... 32 Bytte skjermbilde med opptaksinformasjon (DISP) ... 33 LCD-skjerm (grafisk visning) .................................... 34 LCD-skjerm (standardvisning) ................................... 36 Søker .......................................................................... 38 Velge en funksjon/innstilling .......................................... 39 Funksjonene som velges med kontrollknappen ......... 40 Funksjoner som velges med Fn (funksjonsknappen) ............................................................................ 41 Funksjonene som velges med MENU-knappen ......... 41 Ta bilder Ta bilder uten kamerarystelser ........................................ 43 Riktig kroppsholdning ................................................ 43 Bruke SteadyShot-funksjonen .................................... 44 Bruke et stativ ............................................................ 45 / Fotografere ved bruk av den automatiske innstillingen................................................................. 46 Fotografere med en innstilling som passer motivet (scenevalg) ................................................................. 49 Fotografere portretter ........................................... 50 Fotografere landskap ............................................ 51 Fotografere små motiver ...................................... 52 Fotografere motiver i bevegelse ........................... 53 Fotografere solnedganger .................................... 54 Fotografere om natten .......................................... 55

Bruke opptaksfunksjonen Fotografere et motiv slik du vil (eksponeringsmodus)..... 56 Fotografere med programopptak ........................... 58 Fotografere ved å styre bakgrunnens skarphet (blenderprioritet) ............................................... 59 Fotografere et motiv i bevegelse med forskjellige effekter (lukkerprioritet) ................................... 61 Fotografere ved å justere eksponeringen manuelt (manuell eksponering) ....................................... 63 Fotografere spor med langtidseksponering (BULB) ............................................................................ 65 Velge fokuseringsmetoden .............................................. 67 Bruke autofokus ......................................................... 67 Fotografere med ønsket komposisjon (fokuslås) ........ 69 Velge fokuseringsmetoden som passer motivets bevegelse (autofokus) ....................................... 70 Velge fokusområdet (AF-område) ............................. 71 Justere fokuset manuelt (manuelt fokus) .................... 72 Bruke blitsen .................................................................... 73 Fotografere med trådløs blits ..................................... 76 Justere lysstyrken for motivet (eksponering, blitskompensering, måling) ........................................ 77 Bruke lysstyrkekompensasjon for hele bildet (eksponeringskompensasjon) ............................ 77 Justere blitslysmengden (blitskompensasjon)............. 78 Velge en metode for å måle motivets lysstyrke (målemodus) ...................................................... 79 Stille inn ISO ................................................................... 80 Justere fargetonene (hvitbalanse) .................................... 81 Justere hvitbalansen til å passe en bestemt lyskilde (auto/ forhåndsinnstilt hvitbalanse) ............................. 81 Registrere fargetonene (tilpasset hvitbalanse) ........... 82 Bildebehandling ............................................................... 84 Korrigere lysstyrken på bildet (dynamisk områdeoptimalisering) ...................................... 84 Velge ønsket bildebehandling (kreative innstillinger) ............................................................................ 84 Endre omfanget av fargegjengivelsen (fargerommet) ............................................................................ 86 7