Views
1 year ago

Sony DSLR-A290L - DSLR-A290L Consignes d’utilisation Polonais

Sony DSLR-A290L - DSLR-A290L Consignes d’utilisation Polonais

Pozbywanie się

Pozbywanie się zużytych baterii (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich mających własne systemy zbiórki) zbiórki i recyklingu baterii należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt. Ten symbol na baterii lub na jej opakowaniu oznacza, że bateria nie może być traktowana jako odpad komunalny. Symbol ten dla pewnych baterii może być stosowany w kombinacji z symbolem chemicznym. Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) są dodawane, jeśli bateria zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu. Odpowiednio gospodarując zużytymi bateriami, możesz zapobiec potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling baterii pomoże chronić środowisko naturalne. W przypadku produktów, w których ze względu na bezpieczeństwo, poprawne działanie lub integralność danych wymagane jest stałe podłączenie do baterii, wymianę zużytej baterii należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi stacji serwisowej. Aby mieć pewność, że bateria znajdująca się w zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym będzie właściwie zagospodarowana, należy dostarczyć sprzęt do odpowiedniego punktu zbiórki. W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych baterii, prosimy o zapoznanie się z rozdziałem instrukcji obsługi produktu o bezpiecznym demontażu baterii. Zużytą baterię należy dostarczyć do właściwego punktu zbiórki. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat 4

Uwagi dotyczące korzystania z aparatu Odszkodowania za treść nagrania nie udziela się Nie ma możliwości uzyskania odszkodowania za utraconą treść nagrania, jeśli nagrywanie lub odtwarzanie będą niemożliwe na przykład ze względu na uszkodzenie aparatu lub karty pamięci. Zalecenie wykonywania kopii zapasowych Aby uniknąć ryzyka utraty danych, należy pamiętać o kopiowaniu danych (wykonaniu kopii zapasowej) na inny nośnik. Uwagi dotyczące monitora LCD i obiektywu • Do produkcji monitora LCD użyto bardzo precyzyjnych technologii, dzięki czemu posiada on ponad 99,99% sprawnych pikseli. Na monitorze LCD mogą się jednak stale pojawiać bardzo małe czarne i/ lub jasne punkty (białe, czerwone, niebieskie lub zielone). Punkty te są normalnym zjawiskiem w procesie produkcyjnym i nie mają żadnego wpływu na obrazy. Czarne, białe, czerwone, niebieskie i zielone punkty • Nie wystawiać aparatu na bezpośrednie działanie światła słonecznego. Jeżeli promienie słoneczne skupią się na pobliskim obiekcie, może dojść do pożaru. Jeżeli konieczne będzie zostawienie aparatu na bezpośrednim słońcu, należy założyć pokrywkę na obiektyw. • W niskich temperaturach na monitorze LCD może wystąpić smużenie obrazu. Nie jest to usterka. Po włączeniu aparatu w niskiej temperaturze monitor LCD może być chwilowo ciemny. Monitor zacznie działać prawidłowo po rozgrzaniu mechanizmu aparatu. • Nie naciskać monitora LCD. Monitor może się odbarwić, co spowoduje awarię. Ostrzeżenie dotyczące praw autorskich Programy telewizyjne, filmy, taśmy wideo i inne materiały mogą być chronione prawami autorskimi. Nieuprawniona rejestracja takich materiałów może stanowić naruszenie przepisów dotyczących ochrony praw autorskich. Zdjęcia wykorzystane w tej instrukcji obsługi Przykładowe zdjęcia znajdujące się w tej instrukcji są reprodukcjami, a nie faktycznymi zdjęciami wykonanymi za pomocą tego aparatu. Uwaga dotycząca parametrów i danych technicznych podawanych w niniejszej Instrukcji obsługi Parametry i dane techniczne zostały ustalone w następujących warunkach, za wyjątkiem tych miejsc w niniejszej Instrukcji obsługi, gdzie podano inaczej: w zwykłej temperaturze otoczenia 25°C i przy w pełni naładowanym akumulatorze. 5