Views
1 year ago

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Guide de mise en route Slovaque

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Guide de mise en route Slovaque

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Guide de mise en route

Dodané príslušenstvo 4-559-518-71(2) (SK) 3 Nastavenie diaľkového ovládača Zvukový panel Príručka pri spustení Diaľkový ovládač (1) Batérie R03 (veľkosti AAA) (2) Optický digitálny kábel (1) Stojany (2) HT-NT3 4 Zapnutie systému Hlbokotónový reproduktor Panelový reproduktor Montáž panelového reproduktora na stenu Pozrite si dodaný návod na použitie. 1 Pripojenie televízora Napájanie Easy Setup Perform Easy Setup. Do you want to proceed? Nachádza sa na vstupnom konektore HDMI na televízore označenie ARC? Vstup Tlačidlo HOME OK Cancel Tlačidlá , , , , NIE ÁNO Zapojte sieťové šnúry (napájacie káble). Stlačte tlačidlo (zapnúť/pohotovostný režim). Displej predného panela sa rozsvieti. Indikátor zapnutia/pohotovostného režimu hlbokotónového reproduktora sa rozsvieti na zeleno po vytvorení bezdrôtového pripojenia panelového a hlbokotónového reproduktora. Ak sa nerozsvieti, bezdrôtový prenos nie je aktivovaný. Pozrite si časť Z hlbokotónového reproduktora nepočuť žiadny zvuk. v kapitole Riešenie problémov v dodanom návode na použitie. Zapnite televízor a potom zmeňte vstup televízora na vstup, ku ktorému je pripojený panelový reproduktor. Keď z displeja predného panela zmizne hlásenie „PLEASE WAIT“, stlačte tlačidlo HOME. Stláčaním tlačidiel / vyberte položku [OK] a stlačením tlačidla spustite nastavenie [Easy Setup]. Podľa inštrukcií na obrazovke vyberte základné nastavania pomocou tlačidiel /// a . Vysokorýchlostný kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky) Optický digitálny kábel (je súčasťou dodávky) Vysokorýchlostný kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky) 5 Reprodukovanie videa alebo zvuku z pripojených zariadení Tlačidlá INPUT +/– TV HDMI1 HDMI2 HDMI3 BT ANALOG USB SCR M H.NET M.SERV Tlačidlá +/– 2 Pripojenie iných zariadení Opakovane stláčajte tlačidlá INPUT +/–, až kým sa na displeji predného panela nezobrazí požadované zariadenie. Potom opakovaným stláčaním tlačidiel +/– upravte hlasitosť. Vysokorýchlostný kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky) OUTPUT Prehrávač diskov Blu-ray Disc, prijímač káblovej televízie alebo satelitný prijímač atď. Nastavenie je dokončené. Prajeme príjemný zážitok. Podrobné informácie o pripojení k sieti, funkcii NFC a ďalších funkciách nájdete v dodanom návode na použitie. Návod na použitie Tip Ak chcete prehrávať obsah 4K, na ktorý sa vzťahuje ochrana autorských práv, zapojte konektor HDMI kompatibilný s technológiou HDCP 2.2. Podrobné informácie nájdete v časti Prehrávanie obsahu vo formáte 4K s ochranou autorských práv v dodanom návode na použitie. SongPal Špecializovaná aplikácia pre tento model je dostupná v obchodoch Google Play a App Store. Vyhľadajte text SongPal a prevezmite si bezplatnú aplikáciu, aby ste sa dozvedeli viac o ďalších užitočných funkciách. © 2015 Sony Corporation