Views
1 year ago

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Néerlandais

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Néerlandais

Słuchanie/oglądanie

Słuchanie/oglądanie Odtwarzanie obrazów/ dźwięków z podłączonych urządzeń Naciśnij przycisk INPUT +/–. Możesz również nacisnąć przycisk HOME, a następnie wielokrotnie naciskając przycisk /// i wybrać wejście. [TV] Urządzenie (telewizor, itp.) podłączone do gniazda TV (DIGITAL IN) lub telewizor zgodny z funkcją kanału zwrotnego audio podłączony do gniazda HDMI OUT (ARC) [HDMI1]/[HDMI2]/[HDMI3] Urządzenie podłączone do gniazda HDMI IN 1/2/3 [Bluetooth Audio] „BT” Urządzenie BLUETOOTH obsługujące A2DP [Analog] „ANALOG” Urządzenie (cyfrowy odtwarzacz mediów, itp.) podłączony do gniazda ANALOG IN [USB] Urządzenie USB podłączone do portu (USB) [Odbicie lustrzane ekranu] „SCR M” Urządzenie zgodne z funkcją odbicia lustrzanego ekranu (strona 20) [Home Network] „H.NET” Treści przechowywane na serwerze (strona 18) [Music Services] „M.SERV” Treści usług muzycznych oferowanych w internecie (strona 19) Wskazówka Możesz również nacisnąć przycisk PAIRING lub MIRRORING na pilocie, aby wybrać odpowiednio wejście [Bluetooth Audio] lub [Odbicie lustrzane ekranu]. Odtwarzanie muzyki/ zdjęć z urządzenia USB Możesz odtwarzać pliki muzyczne/ zdjęcia z podłączonego urządzenia USB. Obsługiwane typy plików, patrz „Odtwarzane typy plików” (strona 58). 1 Podłącz urządzenie USB do portu (USB). Przed podłączeniem, patrz instrukcja obsługi dostarczona z urządzeniem USB. 2 Naciśnij przycisk HOME. Na ekranie telewizora wyświetlony zostanie ekran główny. 3 Naciśnij przycisk ///, aby wybrać [USB], po czym naciśnij przycisk . 4 Naciśnij przycisk /, aby wybrać [Muzyka] lub [Zdjęcia], a następnie naciśnij . 8 PL

5 Naciśnij przycisk /, aby wybrać żądaną treść, a następnie naciśnij . Wybrana treść zostanie odtworzona. Uwaga Nie odłączaj urządzenia USB podczas działania. Aby zapobiec błędom w danych lub uszkodzeniu urządzenia USB, podczas odłączania zestaw powinien być wyłączony. Słuchanie muzyki z urządzenia BLUETOOTH Patrz „Funkcja BLUETOOTH” (strona 11). Regulacja dźwięku Uzyskiwanie efektów dźwiękowych Możesz łatwo używać zaprogramowanych efektów dźwiękowych, które dopasowano do różnych źródeł dźwięku. Dzięki nim będziesz mógł cieszyć się we własnym domu jakością i potęgą dźwięku. Uwaga Nie możesz wybierać efektów dźwiękowych, gdy zestaw jest podłączony do odbiornika BLUETOOTH w trybie nadajnika. Słuchanie/oglądanie / Regulacja dźwięku Odtwarzanie muzyki/ zdjęć z innych urządzeń za pomocą funkcji połączenia sieciowego Patrz „Funkcja sieciowa” (strona 16). Wybór pola dźwiękowego Podczas odtwarzania naciskaj przycisk SOUND FIELD. [ClearAudio+] Możesz cieszyć się dźwiękiem w polu dźwiękowym polecanym przez Sony. Pole dźwiękowe zostanie automatycznie zoptymalizowane do odtwarzanej treści i funkcji. [Movie] Zestaw zapewnia optymalne odtwarzanie dźwięku oglądanych filmów. [Music] Zestaw zapewnia optymalne odtwarzanie dźwięku słuchanej muzyki. [Sports] Zestaw odtwarza warunki akustyczne transmisji wydarzenia sportowego. Głosy komentatorów są wyraźne, wiwaty na trybunach są odtwarzane dźwiękiem przestrzennym, a wszystkie dźwięki mają realistyczne brzmienie. [Game Studio] Zestaw zapewnia optymalne odtwarzanie dźwięku gier wideo. [Standard] Zestaw zapewnia dźwięk na poziomie odpowiednim dla każdego źródła. 9 PL