Views
1 year ago

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Néerlandais

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Néerlandais

Wskazówka Możesz

Wskazówka Możesz także nacisnąć przycisk CLEARAUDIO+ aby wybrać [ClearAudio+]. Możesz także wybrać [Sound Field] z menu Options (strona 31). Korzystanie z funkcji Night Mode Funkcja ta ułatwia oglądanie filmów w późnych godzinach wieczornych. Będziesz mógł wyraźnie usłyszeć dialogi w filmie, nawet jeśli oglądasz go przy niskim poziomie głośności. Naciśnij przycisk NIGHT. Funkcja Night Mode zostanie włączona. Naciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć funkcję. Wskazówka Możesz także wybrać [Night] z menu Options (strona 31). Korzystanie z funkcji Clear Voice Funkcja ta poprawia wyrazistość dialogów. Naciśnij kilkakrotnie przycisk VOICE. [Voice : 1]: Standard [Voice : 2]: Poprawia zakres dźwiękowy dialogów. [Voice : 3]: Poprawia zakres dźwiękowy dialogów i wzmacnia części zakresu niedosłyszalne dla osób starszych. Wskazówka Możesz również wybrać [Type 1], [Type 2] lub [Type 3] w [Voice] z poziomu menu Options (strona 31). Korzystanie z funkcji DSEE HX (odtwarzanie plików kodeków audio z naturalną jakością dźwięku) DSEE HX poszerza zakres istniejących źródeł dźwięku i umożliwia jego odbiór w prawie najwyższej jakości, zapewniając uczucie przebywania w prawdziwym studiu nagraniowym lub na koncercie. Funkcja działa wyłącznie po wybraniu pola dźwiękowego [Music]. 1 Naciśnij przycisk HOME. Na ekranie telewizora wyświetlony zostanie ekran główny. 2 Naciśnij przycisk aby wybrać [Konfiguracja] w prawym górnym rogu, a następnie naciśnij . 3 Naciśnij przycisk /, aby wybrać [Nastawienia audio], po czym naciśnij przycisk . 4 Naciśnij przycisk /, aby wybrać [DSEE HX], po czym naciśnij przycisk . 5 Naciśnij przycisk /, aby wybrać [Włącz], po czym naciśnij przycisk . Uwaga Tylko funkcja precyzyjnej odbudowy dźwięku DSEE HX będzie stosowana do źródeł audio w formacie PCM z kompresją bezstratną. Funkcja DSEE HX nie działa z plikami dźwiękowymi w formacie DSD (DSDIFF, DSF). Plik zostaje rozszerzony maksymalnie do odpowiednika 96 kHz/ 24 bit. 10 PL

Ta funkcja działa z dwukanałowymi, cyfrowymi sygnałami wejściowymi o częstotliwości 44,1 kHz lub 48 kHz. Ta funkcja nie działa, gdy używany jest tryb [Analog]. Ta funkcja nie działa, gdy w [Tryb Bluetooth] ustawiono [Nadajnik] (strona 26). Funkcja BLUETOOTH Słuchanie muzyki z urządzenia BLUETOOTH Parowanie systemu z urządzeniem BLUETOOTH Parowanie to operacja, w ramach której urządzenia BLUETOOTH rejestrują się nawzajem. Po dokonaniu parowania, nie trzeba go przeprowadzać ponownie. Przed parowaniem urządzenia z zestawem kina domowego, w [Tryb Bluetooth] ustaw [Odbiornik] (strona 26). 1 Umieść urządzenie BLUETOOTH w odległości 1 metra od listwy głośnikowej. 2 Naciśnij przycisk PAIRING . Niebieska dioda LED pulsuje, a na ekranie telewizora pojawia się ekran parowania BLUETOOTH. Funkcja BLUETOOTH Wskazówka Możesz również wybrać [Bluetooth Audio] z ekranu głównego. 3 Włącz tryb parowania na urządzeniu BLUETOOTH. Więcej szczegółów dotyczących włączania trybu parowania na urządzeniu BLUETOOTH podano w instrukcji obsługi dostarczonej wraz ztym urządzeniem. 11 PL