Views
1 year ago

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Néerlandais

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Néerlandais

4 Na wyświetlaczu

4 Na wyświetlaczu urządzenia wybierz „HT-NT3”. Zrób to w ciągu 5 minut, w przeciwnym razie tryb parowania urządzeń zostanie anulowany. Po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH nazwa urządzenia pojawi się na ekranie telewizora i zapali się niebieski wskaźnik LED. Uwaga Jeśli na urządzeniu BLUETOOTH wymagany jest klucz dostępu, wprowadź „0000”. W zależności od urządzenia klucz dostępu może być określony jako „Passcode”, „PIN code”, „PIN number” lub „Password”. Wskazówka Możesz zmienić nazwę zestawu wyświetlaną na urządzeniu za pomocą opcji [Nazwa urządzenia] w [Nastawienia systemu] (strona 29). 5 Włącz odtwarzanie na urządzeniu BLUETOOTH. 6 Ustaw głośność. Najpierw wyreguluj głośność urządzenia BLUETOOTH. Jeżeli poziom głośności jest za mały, wówczas wyreguluj go na listwie głośnikowej. Uwaga Istnieje możliwość sparowania maksymalnie 9 urządzeń BLUETOOTH. Jeśli sparowane zostanie 10. urządzenie BLUETOOTH, urządzenie, które zostało połączone jako ostatnie zostanie zastąpione nowym. Anulowanie operacji parowania Naciśnij przycisk HOME lub INPUT +/–. Łączenie się z urządzeniami BLUETOOTH za pomocą zestawu kina domowego Możesz podłączyć zestaw do sparowanego urządzenia BLUETOOTH. Przed rozpoczęciem odtwarzania sprawdź: Czy funkcja BLUETOOTH na urządzeniu BLUETOOTH została włączona. Parowanie zostało zakończone (strona 11). W [Tryb Bluetooth] ustawiono [Odbiornik] (strona 26). 1 Naciśnij przycisk PAIRING . Uwaga Aby połączyć się z ostatnio podłączanym urządzeniem BLUETOOTH, naciśnij . Następnie przejdź do kroku 5. 2 Naciśnij przycisk OPTIONS. 3 Wybierz opcję [Lista urządzenia], a następnie naciśnij przycisk . Wyświetli się lista sparowanych urządzeń BLUETOOTH. 4 Naciśnij kilkakrotnie przycisk /, aby wybrać żądane urządzeni, a następnie naciśnij . 5 Naciśnij przycisk , aby zacząć odtwarzanie. 6 Ustaw głośność. Najpierw wyreguluj głośność urządzenia BLUETOOTH. Jeżeli poziom głośności jest za mały, wówczas wyreguluj go na listwie głośnikowej. 12 PL

Uwaga Po połączeniu zestawu z urządzeniem BLUETOOTH możesz sterować odtwarzaniem utworów za pomocą przycisków , , , / i /. Jeżeli w [Gotowość Bluetooth] ustawisz [Włącz] (strona 27), możesz połączyć się z zestawem kina domowego ze sparowanego urządzenia BLUETOOTH nawet gdy zestaw jest z trybie oczekiwania. Zestaw może odtwarzać dźwięk z opóźnieniem w stosunku do urządzenia BLUETOOTH, co wynika z właściwości technologii bezprzewodowej BLUETOOTH. Wskazówka Możesz włączać lub wyłączać kodek AAC lub LDAC za pomocą urządzenia BLUETOOTH (strona 27). Rozłączanie urządzenia BLUETOOTH Wykonaj jedną z poniższych czynności. Ponowne naciśnięcie przycisku PAIRING . Wyłącz funkcję BLUETOOTH w urządzeniu BLUETOOTH. Jeżeli wyświetlany jest ekran odtwarzania, naciśnij OPTIONS i wybierz [Rozłącz]. Wyłącz zestaw lub urządzenie BLUETOOTH. Usuwanie sparowanego urządzenia BLUETOOTH z listy urządzeń 1 Powtórz kroki od 1 do 3 opisane powyżej. 2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk /, aby wybrać żądane urządzenie, a następnie naciśnij OPTIONS. 3 Naciśnij kilkakrotnie przycisk /, aby wybrać [Usuń], po czym naciśnij przycisk . 4 Naciśnij kilkakrotnie przycisk /, aby wybrać [OK], po czym naciśnij przycisk . Łączenie się z urządzeniem zdalnym za pomocą funkcji odsłuchiwania jednym przyciskiem (NFC) NFC (Near Field Communication) to technologia umożliwiająca bezprzewodową komunikację bliskiego zasięgu pomiędzy różnymi urządzeniami. Jeżeli zbliżysz urządzenie obsługujące NFC do znaku N na listwie głośnikowej, zestaw automatycznie rozpocznie parowanie z urządzeniem i nawiąże z nim połączenie BLUETOOTH. Obsługiwane urządzenia zdalne Urządzenia zdalne z wbudowaną funkcją NFC (System operacyjny: Android w wersji 2.3.3 lub nowszej, z wyjątkiem systemu Android w wersji 3.x) Funkcja ta nie działa z odbiornikami obsługującymi NFC (np. słuchawek). Uwaga Zestaw kina domowego może naraz rozpoznawać tylko jedno urządzenie NFC i łączyć się z nim. Zależnie od rodzaju urządzenia zdalnego, konieczne może okazać się wykonanie następujących czynności za jego pomocą przed nawiązaniem połączenia. Włącz funkcję NFC. Więcej szczegółów podano w instrukcji obsługi zdalnego urządzenia. Funkcja BLUETOOTH 13 PL