Views
1 year ago

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Néerlandais

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Néerlandais

3 Naciśnij przycisk /,

3 Naciśnij przycisk /, aby wybrać [Usuń], po czym naciśnij przycisk . 4 Naciśnij przycisk /, aby wybrać [OK], po czym naciśnij przycisk . Funkcja sieciowa Łączenie się z siecią kablową Podłączanie zestawu do sieci za pomocą kabla LAN Na poniższym rysunku przedstawiono przykład konfiguracji sieci domowej z zestawem kina domowego i serwerem. Przewód LAN (nie należy do wyposażenia) Modem ADSL/ Modem kablowy Router szerokopasmowy Przewód LAN (nie należy do wyposażenia) Internet Serwer 16 PL

Konfigurowanie kablowego połączenia LAN Jeżeli wykonałeś [Łatwe ustawienia sieciowe], nie musisz przeprowadzać poniższej konfiguracji. 1 Naciśnij przycisk HOME. Na ekranie telewizora wyświetlony zostanie ekran główny. 2 Naciśnij przycisk aby wybrać [Konfiguracja] w prawym górnym rogu, a następnie naciśnij . 3 Naciśnij przycisk /, aby wybrać [Nastawienia sieciowe], po czym naciśnij przycisk . 4 Naciśnij przycisk /, aby wybrać [Nastawienia dla Internetu], po czym naciśnij przycisk . 5 Naciśnij przycisk /, aby wybrać [Konfiguracja przewodowa], po czym naciśnij przycisk . Na ekranie telewizora pojawi się ekran ustawiania adresu IP. 6 Naciśnij przycisk /, aby wybrać [Auto], po czym naciśnij przycisk . 7 Naciśnij przycisk /, aby przejrzeć informacje, a następnie naciśnij . 8 Naciśnij przycisk /, aby wybrać [Zapisz i połącz], po czym naciśnij przycisk . Zestaw rozpocznie łączenie się z siecią. Więcej szczegółów znajdziesz w komunikatach wyświetlanych na ekranie telewizora. Gdy używasz stałego adresu IP W kroku 6 wybierz [Własna konfiguracja] i postępuj z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wybrać [Podaj adres IP]. Podany adres IP pojawi się na ekranie telewizora. Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby wprowadzić wartość w polu [Adres IP], a następnie naciśnij , aby potwierdzić wartości. Wprowadź wartości w polach [Maska podsieci], [Bramka domyślna], [Primary DNS] i [Secondary DNS], a następnie naciśnij przycisk . Łączenie się z siecią bezprzewodową Konfigurowanie bezprzewodowego połączenia LAN Przed przystąpieniem do konfiguracji ustawień sieci Jeżeli twój router bezprzewodowy sieci LAN (punkt dostępu) obsługuje Wi-Fi Protected Setup (WPS, funkcję chronionej konfiguracji Wi-Fi), możesz łatwo wprowadzić ustawienia sieciowe przyciskiem WPS. W przeciwnym razie musisz wybrać lub wprowadzić poniższe informacje. Najpierw sprawdź podane poniżej informacje. Nazwę sieciową (SSID)* routera sieci bezprzewodowej LAN / punktu dostępu Klucz bezpieczeństwa (hasło)** dostępu do sieci Funkcja sieciowa * SSID (Service Set Identifier) jest nazwą punktu dostępu. 17 PL