Views
1 year ago

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Néerlandais

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Néerlandais

** Informacja ta

** Informacja ta znajduje się zwykle na naklejce umieszczonej na routerze sieci bezprzewodowej LAN / punkcie dostępu, w jego instrukcji obsługi, bądź można ją otrzymać od osoby, która skonfigurowała twoją sieć bezprzewodową lub od dostawcy Internetu. 1 Wykonaj kroki od 1 do 4 w „Konfigurowanie kablowego połączenia LAN” (strona 17). 2 Naciśnij przycisk /, aby wybrać [Konfiguracja bezprzew. (wbud.)], po czym naciśnij przycisk . Lista dostępnych SSID (punkty dostępowe) zostanie wyświetlona na telewizorze. 3 Naciśnij przycisk /, aby wybrać nazwę żądanej sieci (SSID), a następnie naciśnij . Na ekranie telewizora pojawi się ekran ustawień bezpieczeństwa. 4 Wprowadź klucz zabezpieczeń (WEP, WPA/WPA2) za pomocą klawiatury ekranowej. Użyj /// oraz , aby wprowadzić znaki/cyfry, a następnie wybierz [Enter], aby potwierdzić klucz zabezpieczeń. Zestaw rozpocznie łączenie się z siecią. Więcej szczegółów znajdziesz w komunikatach wyświetlanych na ekranie telewizora. Gdy używasz stałego adresu IP W kroku 3 wybierz [Rejestracja nowego połączenia], następnie wybierz [Ręczna rejestracja] i postępuj z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wybrać [Podaj adres IP]. Podany adres IP pojawi się na ekranie telewizora. Postępuj według instrukcji wyświetlanych na ekranie, aby wprowadzić wartość w polu [Adres IP], a następnie naciśnij , aby potwierdzić wartości. Wprowadź wartości w polach [Maska podsieci], [Bramka domyślna], [Primary DNS] i [Secondary DNS], a następnie naciśnij przycisk . Uwaga Ekran ustawień bezpieczeństwa opisany w kroku 4 nie wyświetli się, jeżeli twoja sieć nie jest zabezpieczona szyfrowaniem (tj. za pomocą klucza bezpieczeństwa). Odtwarzanie plików w sieci Home Network Możesz odtwarzać pliki muzyczne/zdjęć na innych urządzeniach zgodnych z funkcją Home Network, podłączając ją do swojej sieci domowej. Zestaw kina domowego może działać w roli odtwarzacza lub urządzenia renderującego. Serwer: Przechowuje i udostępnia treści mediów cyfrowych Odtwarzacz: Wyszukuje i odtwarza treści mediów cyfrowych z serwera Urządzenie renderujące: Odbiera i odtwarza pliki z serwera, a także można nim sterować za pomocą innego urządzenia (kontrolera) Kontroler: Steruje urządzeniem renderującym Przygotuj się do używania funkcji Home Network. Podłącz zestaw do sieci (strona 16). Przygotuj następne urządzenie obsługujące funkcję Home Network. Więcej szczegółów podano w instrukcji obsługi urządzenia. 18 PL

Odtwarzanie plików przechowywanych na serwerze za pomocą zestawu (Odtwarzacz) Na ekranie głównym wybierz [Home Network], a następnie wybierz serwer. Wybierz plik, który chcesz odtwarzać z [Muzyka] lub [Zdjęcia]. Wskazówka Zestaw kina domowego obsługuję funkcję „Odtwarzaj na” odtwarzacza Windows Media® Player 12, który jest standardowym odtwarzaczem systemu operacyjnego Windows 7. Serwer Odtwarzanie plików zdalnych obsługując zestaw (Urządzenie renderujące) za pomocą sterownika Home Network Controller Możesz obsługiwać zestaw za pomocą urządzenia zgodnego z funkcją Home Network Controller (np. telefonu komórkowego, itp.) gdy odtwarzasz pliki zapisane na serwerze. Serwer Kontroler Odtwarzacz (Ten system) Urządzenie renderujące (Ten system) Więcej szczegółów podano w instrukcji obsługi urządzenia zgodnego z funkcją Home Network Controller. Uwaga Nie obsługuj zestawu jednocześnie za pomocą dołączonego do niego pilota zdalnego sterowania i kontrolera. Korzystanie z różnych usług online Za pomocą zestawu można słuchać internetowych serwisów muzycznych. Aby skorzystać z tej funkcji, musisz podłączyć zestaw kina domowego do Internetu. Uwaga Internet Router Ten system Korzystanie z niektórych serwisów muzycznych może wymagać zarejestrowania zestawu. Szczegóły dotyczące rejestracji znajdują się na stronie pomocy technicznej dostawcy. 1 Naciśnij przycisk HOME. Na ekranie telewizora wyświetlony zostanie ekran główny. 2 Naciśnij przycisk /, aby wybrać [Music Services], po czym naciśnij przycisk . Na ekranie telewizora wyświetlona zostanie lista dostawców usług. Uwaga W zależności od jakości połączenia internetowego wyświetlenie listy usług na ekranie telewizora może nastąpić z opóźnieniem. Funkcja sieciowa 19 PL