Views
1 year ago

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Néerlandais

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Néerlandais

Wskazówka Możesz

Wskazówka Możesz zaktualizować listę usługodawców naciskając przycisk OPTIONS, a następnie wybierając [Aktualizuj listę]. 3 Naciśnij przycisk /, aby wybrać żądaną usługę muzyczną, a następnie naciśnij . Naciśnij przycisk BACK, aby przejść do poprzedniego katalogu. Rejestrowanie nowego serwisu muzycznego Internet umożliwia słuchanie zawartości różnych serwisów muzycznych. Sprawdzanie kodu rejestracyjnego W celu korzystania z nowego serwisu muzycznego konieczne może być podanie kodu rejestracyjnego zestawu kina domowego. 1 Na ekranie głównym wybierz [Music Services]. Na ekranie telewizora wyświetlona zostanie lista dostawców usług. 2 Naciśnij przycisk /, aby wybrać żądaną usługę muzyczną, a następnie naciśnij . Na ekranie telewizora wyświetlone zostaną informacje związane z rejestracją (również kod). Uwaga Informacje związane z rejestracją są widoczne na ekranie telewizora w trakcie wyboru usługi muzycznej. Czas wyświetlania tych informacji zależy od usługi muzycznej. 20 PL Używanie funkcji odbicia lustrzanego ekranu „Odbicie lustrzane ekranu” jest funkcją służącą wyświetlaniu ekranu z urządzenia mobilnego na ekranie telewizora za pomocą technologii Miracast. Zestaw można podłączyć bezpośrednio do urządzenia obsługującego funkcję odbicia lustrzanego ekranu (np. smartfona lub tabletu). Możesz cieszyć się ekranem urządzenia wyświetlanym na telewizorze. Funkcja ta nie wymaga routera sieci bezprzewodowej (ani punktu dostępu). 1 Naciśnij przycisk MIRRORING. 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Włącz funkcję odbicia lustrzanego ekranu na twoim urządzeniu. Więcej szczegółów dotyczących włączania tej funkcji podano w instrukcji obsługi dostarczonej wraz z twoim urządzeniem. Podłączanie smartfona Xperia za pomocą funkcji odbicia lustrzanego jednym przyciskiem (NFC) Naciśnij przycisk MIRRORING, a następnie zbliż smartfon Xperia do znaku N na listwie głośnikowej. Aby wyjść z funkcji odbicia Naciśnij przycisk HOME lub INPUT +/–. Uwaga Jakość obrazu i dźwięku odtwarzanego funkcją odbicia lustrzanego ekranu może niekiedy ulec pogorszeniu na skutek zakłóceń od innych sieci.

Niektóre funkcje sieciowe mogą być niedostępne podczas używania odbicia lustrzanego ekranu. Upewnij się, że twoje urządzenie jest zgodne z technologią Miracast. Nie gwarantuje się łączności z wszystkimi urządzeniami obsługującymi Miracast. Jakość obrazu i dźwięku może pogorszyć się w zależności od środowiska użytkowania urządzenia. Odtwarzanie zawartości 4K chronionej prawem autorskim Podłączanie telewizora 4K Wskazówka Podczas działania funkcji odbicia lustrzanego możesz wybrać preferowany efekt dźwiękowy. Naciśnij przyciski efektów dźwiękowych (strona 57). Jeżeli jakość obrazu i dźwięku często się pogarsza, możesz ją poprawić, ustawiając funkcję [Cz. rad. Odbicie lustrzane ekranu] (strona 30). Aby odtworzyć zawartość 4K chronioną prawem autorskim, połącz zestaw z telewizorem za pomocą gniazda HDMI zgodnego z formatem HDCP 2.2. Szczegółowe informacje o możliwości podłączenia telewizora za pomocą gniazda HDCP 2.2 kompatybilnego z HDMI można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z telewizorem. Jeżeli gniazdo HDMI telewizora jest oznaczone jako ARC* i kompatybilne z HDCP 2.2 Gniazdo HDMI zgodne z formatem HDCP 2.2 Przewód HDMI o dużej szybkości transmisji** Odtwarzanie zawartości 4K chronionej prawem autorskim * Funkcja ARC (Audio Return Channel) przesyła dźwięk cyfrowy z telewizora do zestawu za pomocą przewodu HDMI. ** Dostarczane tylko w niektórych regionach. 21 PL