Views
1 year ago

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Néerlandais

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Néerlandais

Jeżeli gniazdo HDMI

Jeżeli gniazdo HDMI telewizora jest oznaczone jako ARC i nie jest kompatybilne z HDCP 2.2 Jeżeli gniazdo HDMI telewizora jest oznaczone jako ARC i nie jest kompatybilne z HDCP 2.2, należy podłączyć zestaw do gniazda HDMI telewizora kompatybilnego z HDCP 2.2 za pomocą kabla HDMI. Następnie, aby odtwarzać dźwięk cyfrowy należy podłączyć cyfrowy przewód optyczny do optycznego gniazda wyjściowego telewizora. Gniazdo HDMI zgodne z formatem HDCP 2.2 Podłączanie urządzeń 4K Podłączyć urządzenie 4K do gniazda HDMI IN 1 zestawu. Szczegółowe informacje o kompatybilności urządzenia z HDCP 2.2 można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej wraz z urządzeniem. Odtwarzacz płyt Blu-ray Disc, dekoder telewizji kablowej lub przystawka telewizji satelitarnej itd. Gniazdo HDMI zgodne z formatem HDCP 2.2 Przewód HDMI o dużej szybkości transmisji (nie należy do wyposażenia) OUTPUT Przewód HDMI o dużej szybkości transmisji* Cyfrowy przewód optyczny* * W zależności od regionu w zestawie znajduje się Przewód HDMI o dużej szybkości transmisji lub cyfrowy przewód optyczny. 22 PL

Ustawienia i regulowanie Używanie wyświetlacza ustawień Możesz regulować na wiele sposobów np. obraz i dźwięk. Ustawienia domyślne wyróżniono podkreśleniem. 1 Naciśnij przycisk HOME. Na ekranie telewizora wyświetlony zostanie ekran główny. 2 Naciśnij przycisk aby wybrać [Konfiguracja] w prawym górnym rogu, a następnie naciśnij . 3 Naciśnij przycisk /, aby wybrać ikonę kategorii ustawień, a następnie naciśnij . Ikona Objaśnienie [Aktualizacja oprogramowania] (strona 23) Aktualizuje oprogramowanie zestawu. [Nastawienia wideo] (strona 24) Wprowadza ustawienia ekranu zgodnie z typem telewizora. [Nastawienia audio] (strona 25) Wprowadza ustawienia dźwięku zgodnie z typem gniazd. [Nastawienia Bluetooth] (strona 26) Wprowadza ustawienia szczegółowe dla funkcji BLUETOOTH. Ikona Objaśnienie [Nastawienia systemu] (strona 28) Wprowadza ustawienia dotyczące zestawu. [Nastawienia sieciowe] (strona 29) Wprowadza ustawienia szczegółowe sieci i Internetu. [Ust. pom. wej.] (strona 30) Wprowadza ustawienie pominięcia wejść dla każdego wejścia. [Łatwa konfiguracja] (strona 31) Przeprowadza ponownie [Łatwa konfiguracja], aby wprowadzić podstawowe ustawienia. [Łatwe ustawienia sieciowe] (strona 31) Przeprowadza [Łatwe ustawienia sieciowe], aby wprowadzić podstawowe ustawienia sieciowe. [Resetowanie] (strona 31) Resetuje zestaw do ustawień fabrycznych. [Aktualizacja oprogramowania] Aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji umożliwia korzystanie z najnowszych funkcji. Podczas aktualizacji oprogramowania na wyświetlaczu na przednim panelu pojawi się „UPDT”. Po zakończeniu aktualizacji zestaw automatycznie uruchomi się ponownie. Nie wyłączaj ani nie włączaj zestawu, ani nie używaj go lub telewizora podczas operacji aktualizowania oprogramowania. Zaczekaj, aż zakończy się aktualizacja oprogramowania. Ustawienia i regulowanie 23 PL