Views
1 year ago

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Néerlandais

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Néerlandais

[Audio DRC] Umożliwia

[Audio DRC] Umożliwia kompresję zakresu dynamicznego ścieżki dźwiękowej. [Auto]: Automatycznie kompresuje dźwięk kodowany w Dolby TrueHD. [Włącz]: Zestaw odtwarza ścieżkę dźwiękowa w zakresie dynamicznym przewidzianym przez inżyniera dźwięku, który ją opracował. [Wyłącz]: Brak kompresji zakresu dynamicznego. [Ustawienia tłumienia — Analog] Podczas odsłuchu z urządzenia podłączonego do gniazda ANALOG IN dźwięk może ulegać zniekształceniu. Możesz im zapobiegać tłumiąc poziom wejścia na zestawie. [Włącz]: Tłumi poziom wejścia. Poziom wyjścia będzie mniejszy z tym ustawieniem. [Wyłącz]: Normalny poziom wejścia. Wybierz tę opcję podczas łączenia z urządzeniem przenośnym (takim jak cyfrowy odtwarzacz mediów). [Wyjście audio] Możesz wybrać metodę wyjścia audio, tj. miejsce z którego dźwięk będzie emitowany. [Głośnik]: Odtwarza dźwięk tylko na głośnikach zestawu. [Głośnik+HDMI]: Odtwarza dźwięk na głośnikach zestawu oraz dwukanałowe liniowe sygnały PCM na gnieździe HDMI OUT (ARC). [HDMI]: Daje dźwięk tylko na gnieździe HDMI OUT (ARC). Format dźwięku zależy od podłączonego urządzenia. Sygnały audio nie są wysyłane z gniazda HDMI OUT (ARC) gdy w [Wyjście audio] ustawiono [Głośnik+HDMI], zaś w [Tryb wejścia audio HDMI1] (strona 28) ustawiono [TV]. (Dotyczy wyłącznie modelu europejskiego) [Nastawienia Bluetooth] [Tryb Bluetooth] Możesz cieszyć się zawartością urządzeń zdalnych za pomocą zestawu kina domowego oraz słuchać dźwięku z zestawu za pomocą innych urządzeń, np. słuchawek. [Odbiornik]: Zestaw pracuje w trybie odbiornika, dzięki czemu może odbierać sygnał wyjściowy audio z urządzenia zdalnego. [Nadajnik]: Zestaw pracuje w trybie nadajnika, dzięki czemu może wysyłać sygnał audio do odbiornika BLUETOOTH (np. słuchawek). [Wyłącz]: Zasilanie BLUETOOTH jest wyłączone i nie możesz wybrać wejścia [Bluetooth Audio]. Uwaga Możesz podłączyć się do urządzenia zdalnego za pomocą funkcji odsłuchiwania jednym przyciskiem, nawet jeśli w [Tryb Bluetooth] ustawiłeś [Wyłącz]. [Lista urządzenia] Wyświetla listę sparowanych i wykrytych odbiorników BLUETOOTH, gdy w [Tryb Bluetooth] ustawiono [Nadajnik] (strona 26). Uwaga Jeżeli w [Sterowanie przez HDMI] ustawiono [Włącz] (strona 28), to [Wyjście audio] zostaje automatycznie ustawiona na [Głośnik+HDMI] i nie można zmienić tego ustawienia. 26 PL

[Gotowość Bluetooth] Możesz wybrać funkcję [Gotowość Bluetooth] aby móc włączać zestaw za pomocą urządzenia BLUETOOTH, nawet gdy jest on w trybie oczekiwania. Funkcja ta jest dostępna, jeśli w [Tryb Bluetooth] ustawiłeś [Odbiornik] lub [Nadajnik]. [Włącz]: Zestaw włączy się automatycznie gdy nawiążesz połączenie BLUETOOTH za pomocą sparowanego urządzenia. [Wyłącz]: Wyłączony. Uwaga Jeżeli dla [Szybki start/Gotowość sieciowa] ustawisz [Wyłącz], a dla [Gotowość Bluetooth] ustawisz [Włącz], zestaw może być włączany przez urządzenie BLUETOOTH, jednak połączenie BLUETOOTH nie jest dostępne. [Bluetooth Codec - AAC] Funkcja ta jest dostępna, jeśli w [Tryb Bluetooth] ustawiłeś [Odbiornik] lub [Nadajnik]. [Włącz]: Włącza kodek AAC. [Wyłącz]: Wyłącza kodek AAC. Uwaga W przypadku zmiany ustawienia [Bluetooth Codec - LDAC] gdy podłączone jest urządzenie BLUETOOTH, ustawienie kodeku zostanie wyświetlone dopiero po następnym połączeniu. Wskazówka LDAC to opracowana przez Sony technologia kodowania dźwięku, która umożliwia transmisję dźwięku zgodnie z High-Resolution (Hi-Res) Audio nawet przy połączeniu przez BLUETOOTH. Inaczej niż w przypadku innych technologii kodowania kompatybilnych z BLUETOOTH, takich jak SBC, nasza metoda nie wymaga konwersji w dół zawartości sygnału Hi-Res Audio* i umożliwia przesłanie około trzy razy większej ilości danych** w porównaniu z innymi technologiami wykorzystującymi sieć bezprzewodową BLUETOOTH, zaś sam dźwięk charakteryzuje się unikalną jakością dzięki efektywnemu kodowaniu i optymalnej pakietyzacji. * Za wyjątkiem zawartości formatu DSD. ** W porównaniu do SBC (Subband Coding), gdzie szybkość transmisji rzędu 990 kb/s (96/48 kHz) lub 909 kb/s (88,2/44,1 kHz) zostanie wybrana. Ustawienia i regulowanie Uwaga Jeśli wybierzesz AAC, możesz cieszyć się wysoką jakością dźwięku. Jeśli nie możesz słuchać dźwięku w formacie AAC na swoim urządzeniu, wybierz opcję [Wyłącz]. W przypadku zmiany ustawienia [Bluetooth Codec - AAC] gdy podłączone jest urządzenie BLUETOOTH, ustawienie kodeku zostanie wyświetlone dopiero po następnym połączeniu. [Bluetooth Codec - LDAC] Funkcja ta jest dostępna, jeśli w [Tryb Bluetooth] ustawiłeś [Odbiornik] lub [Nadajnik]. [Włącz]: Włącza kodek LDAC. [Wyłącz]: Wyłącza kodek LDAC. [Jakość odtw. Bezprzewodowego] Możesz ustawić prędkość transmisji danych na potrzeby odtwarzania LDAC. Funkcja ta jest dostępna, jeśli w [Tryb Bluetooth] ustawiłeś [Nadajnik], zaś w [Bluetooth Codec - LDAC] ustawiłeś [Włącz]. [Auto]: Prędkość danych zmienia się automatycznie w zależności od środowiska. Jeżeli odtwarzanie dźwięku z tym ustawieniem jest niestabilne, użyj trzech innych ustawień. [Jakość dźwięku]: Zestaw będzie używał największej prędkości transmisji danych. Przesyłany dźwięk ma wyższą jakość, aczkolwiek odtwarzanie audio może być czasami niestabilne jeżeli jakość połączenie nie będzie dobra. 27 PL