Views
1 year ago

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Néerlandais

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Néerlandais

Dźwięk z telewizora

Dźwięk z telewizora nie jest odtwarzany przez gniazdo HDMI OUT (ARC) za pomocą funkcji kanału zwrotnego (ARC). W [Sterowanie przez HDMI] pod [Ustawienia HDMI] w [Nastawienia systemu] ustaw [Włącz] (strona 28). Z kolei w [Audio Return Channel] pod [Ustawienia HDMI] w [Nastawienia systemu] ustaw [Auto] (strona 28). Upewnij się, że telewizor jest zgodny z funkcją kanału zwrotnego audio (ARC). Upewnij się, że podłączono przewód HDMI do gniazda w telewizorze zgodnego z funkcją kanału zwrotnego audio (ARC). Zestaw nie odtwarza prawidłowo dźwięku programów telewizyjnych, gdy jest podłączony do przystawki telewizyjnej. W [Audio Return Channel] pod [Ustawienia HDMI] w [Nastawienia systemu] ustaw [Wyłącz] (strona 28). Sprawdź połączenia (patrz dostarczony Skrócony przewodnik). Słychać silny pobrzęk lub szum. Sprawdź, czy urządzenia są starannie podłączone. Odsuń urządzenie audio od telewizora. Wtyki i gniazda są zabrudzone. Przetrzyj je szmatką lekko zwilżoną alkoholem. Brak dźwięku lub słychać jedynie bardzo cichy dźwięk z subwoofera. Naciśnij SW +, aby zwiększyć głośność subwoofera (strona 57). Upewnij się, że wskaźnik włączony/ tryb oczekiwania subwoofera świeci się na zielono. Jeśli tak nie jest, patrz „Brak dźwięku z subwoofera.” w„Dźwięk przesyłany bezprzewodowo” (strona 48). Subwoofer służy do odtwarzania dźwięków niskiej częstotliwości. W przypadku źródeł sygnału wejściowego zawierających bardzo mało składowych niskiej częstotliwości (np. programu telewizyjnego) dźwięk z subwoofera może być słabo słyszalny. W przypadku odtwarzania zawartości zgodnej z technologią ochrony praw autorskich (HDCP) z subwoofera nie będzie odtwarzany dźwięk. Nie jest odtwarzany dźwięk wielokanałowy Dolby Digital ani DTS. Sprawdź, czy dysk DVD (lub inny), który odtwarzasz, jest nagrany w formacie Dolby Digital bądź DTS. Dźwięku o wysokiej szybkości transmisji danych (DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD), DSD i wielokanałowego sygnału Linear PCM można słuchać tylko ze złączem HDMI. Dźwięk podłączonego urządzenia jest zniekształcony. Zmniejsz poziom dźwięku wejściowego z podłączonego urządzenia wybierając funkcję [Ustawienia tłumienia — Analog] (strona 26). Dźwięk przesyłany bezprzewodowo Brak dźwięku z subwoofera. Wskaźnik włączony/tryb oczekiwania subwoofera nie świeci się. Upewnij się, że przewód sieciowy subwoofera jest prawidłowo podłączony. (Patrz krok 4 w Informacjach i czynnościach wstępnych, w zestawie.) 48 PL

Naciśnij (włączony/tryb oczekiwania) na subwooferze, aby włączyć zasilanie. Wskaźnik włączony/tryb oczekiwania subwoofera zamiga powoli na zielono lub zaświeci się na czerwono. Przenieś subwoofer w miejsce znajdujące się w pobliżu listwy głośnikowej, aby wskaźnik włączony/tryb oczekiwania subwoofera zaświecił się na zielono. Wykonaj czynności podane w „Aktywowanie transmisji bezprzewodowej między określonymi jednostkami” (strona 39). Wskaźnik włączony/tryb oczekiwania subwoofera miga szybko na zielono. Skontaktuj się najbliższym przedstawicielem handlowym Sony Wskaźnik włączony/tryb oczekiwania subwoofera miga na czerwono. Naciśnij (włączony/tryb oczekiwania) subwoofera, aby wyłączyć zasilanie i sprawdź, czy otwór wentylacyjny subwoofera nie jest zasłonięty. Subwoofer jest przeznaczony do odtwarzania dźwięków niskiej częstotliwości. Gdy sygnał źródłowy nie zawiera wielu dźwięków niskiej częstotliwości, jak w przypadku większości programów telewizyjnych, niskie częstotliwości mogą nie być słyszalne. Naciśnij SW +, aby zwiększyć głośność subwoofera (strona 57). Przerwy w odtwarzaniu dźwięku lub szum. Jeżeli w pobliżu znajduje się urządzenie wytwarzające fale elektromagnetyczne, np. bezprzewodowa sieć LAN lub kuchenka elektryczna, umieść zestaw z dala od takiego urządzenia. Jeżeli między listwą głośnikową a subwooferem jest jakakolwiek przeszkoda, należy ją przesunąć lub usunąć. Umieść listwę głośnikową jak najbliżej subwoofera. Przełącz częstotliwość bezprzewodowej sieci LAN pobliskiego routera Wi-Fi lub komputera osobistego na pasmo 2,4 GHz. Przełącz połączenie sieci LAN telewizora lub odtwarzacz Blu-ray z bezprzewodowego na przewodowe. Odtwarzanie Nazwy plików nie są prawidłowo wyświetlane. Zestaw może wyświetlać poprawnie tylko znaki formatu ISO 8859-1. Inne formaty znaków mogą być wyświetlane niepoprawnie. Znaki wprowadzane mogą być wyświetlane niepoprawnie, co zależy od oprogramowania, którego użyto do zapisu znaków. Plik nie jest odtwarzany od początku. Wybrano polecenie Wznów odtwarzanie. Naciśnij przycisk OPTIONS i wybierz [Odtwórz od początku], a następnie naciśnij . Informacje dodatkowe 49 PL