Views
1 year ago

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Néerlandais

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Néerlandais

Odtwarzanie nie

Odtwarzanie nie rozpoczyna się od punktu wznowienia, tj. od miejsca, w którym poprzednio je przerwano. Punkt wznowienia odtwarzania może zostać skasowany z pamięci, co zależy od pliku, gdy odłączysz urządzenie USB. odtworzysz inną zawartość. wyłączysz zestaw. Zawartość nie jest odtwarzana stabilnie w trybie odbicia lustrzanego ekranu. Zależnie od środowiska użytkowania urządzenia, urządzenia emitujące fale radiowe, np. inne urządzenia bezprzewodowe LAN, czy kuchenki mikrofalowe, mogą zakłócać działanie funkcji odbicia lustrzanego ekranu. Odsuń zestaw z urządzeniem zgodnym z funkcją odbicia lustrzanego ekranu od urządzeń emitujących zakłócenia, lub wyłącz te urządzenia. Zależnie od środowiska użytkowania, prędkość komunikacji danych może ulec pogorszeniu pod wpływem odległości lub przeszkód między urządzeniami, typów urządzeń, konfiguracji urządzeń, lub obecności fal radiowych. Na skutek natłoku sygnałów może dojść do utraty łączności. Urządzenie USB Urządzenie USB nie jest rozpoznawane. Spróbuj poniższych czynności: Wyłącz zestaw. Odłącz i ponownie podłącz urządzenie USB. Włącz zestaw. Upewnij się, że urządzenie USB jest pewnie podłączone do portu (USB). Sprawdź, czy urządzenie USB lub przewód jest uszkodzony. Sprawdź, czy urządzenie USB jest włączone. Jeżeli urządzenie USB podłączono przez rozgałęźnik (hub) USB, odłącz go i podłącz urządzenie bezpośrednio do listwy głośnikowej. „BRAVIA” Sync ([Sterowanie przez HDMI]) Funkcja [Sterowanie przez HDMI] nie działa („BRAVIA” Sync). Sprawdź połączenie HDMI (patrz krok 1 w dostarczonym Skróconym przewodniku). Upewnij się, że w [Sterowanie przez HDMI] ustawiono [Włącz] (strona 28). Jeżeli zmienisz połączenie HDMI, wyłącz i ponownie włącz zestaw. Jeżeli doszło do awarii zasilania, w [Sterowanie przez HDMI] ustaw [Wyłącz], a następnie w [Sterowanie przez HDMI] wybierz [Włącz] (strona 28). Sprawdź czy poniższe punkty są zgodne z prawdą, patrz także instrukcja obsługi dostarczona z urządzeniem. Podłączone urządzenie jest zgodne z funkcją [Sterowanie przez HDMI]. Wybrano odpowiednie ustawienia podłączonego urządzenia dla funkcji [Sterowanie przez HDMI]. Jeżeli podłączysz/odłączysz przewód sieciowy, odczekaj co najmniej 15 sekund, zanim włączysz zestaw. 50 PL

Jeżeli podłączasz wyjście audio urządzenia wideo do zestawu za pomocą przewodu innego niż HDMI, funkcja „BRAVIA” Sync może skutkować brakiem dźwięku. W takim przypadku w [Sterowanie przez HDMI] ustaw [Wyłącz] (strona 28), lub podłącz kabel z gniazda wyjścia audio na urządzeniu wideo bezpośrednio do telewizora. Rodzaje i liczba urządzeń, które mogą być sterowane za pomocą funkcji „BRAVIA” Sync jest ograniczona przez standard HDMI CEC następująco: Nagrywarki (nagrywarki płyt Blu-ray Disc, nagrywarki DVD, itp.): do 3 urządzeń Odtwarzacze (odtwarzacze płyt Blu-ray Disc, odtwarzacze DVD, itp.): do 3 urządzeń (z tym zestawem włącznie) Tunery i powiązane urządzenia: do 4 urządzeń System audio (odbiornik/ słuchawki): maksymalnie 1 urządzenie (z tym zestawem włącznie) Połączenie z siecią Zestaw nie może połączyć się z siecią. Sprawdź ustawienia sieciowe (strona 16) oraz ustawienia sieciowe (strona 29). Połączenie sieci bezprzewodowej LAN Nie możesz podłączyć komputera PC do Internetu po wykonaniu [Wi-Fi Protected Setup (WPS)]. Ustawienia bezprzewodowe routera mogą zmienić się automatycznie, jeżeli przed ich ustawieniem użyjesz funkcji Wi-Fi Protected Setup. W takim przypadku zmień odpowiednio ustawienia w twoim komputerze PC. Zestaw nie może połączyć się z siecią lub połączenie sieciowe jest niestabilne. Sprawdź, czy router bezprzewodowy LAN jest włączony. Sprawdź ustawienia sieciowe (strona 16) oraz ustawienia sieciowe (strona 29). Zasięg komunikacji może ulec skróceniu zależnie od środowiska użytkowania, w tym od materiału wykonania ścian pomieszczeń, warunków odbioru fal radiowych lub przeszkód między zestawem kina domowego i routerem bezprzewodowym LAN. Przenieś zestaw i router bezprzewodowy LAN bliżej siebie. Urządzenia pracujące w paśmie częstotliwości 2,4 GHz, np. mikrofalówki, BLUETOOTH lub cyfrowe urządzenia bezprzewodowe mogą przerywać łączność. Odsuń zestaw od urządzeń emitujących zakłócenia, lub wyłącz te urządzenia. Połączenie bezprzewodowe LAN może być niestabilne, co zależy od środowiska użytkowania, zwłaszcza gdy używasz funkcji BLUETOOTH zestawu kina domowego. W takim przypadku dokonaj odpowiednich zmian w środowisku użytkowania. Informacje dodatkowe 51 PL