Views
1 year ago

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Néerlandais

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Néerlandais

Subwoofer Wskaźnik

Subwoofer Wskaźnik włączony/tryb oczekiwania Zgaszony: Zasilanie jest wyłączone. Czerwony: Nie połączono z listwą głośnikową (tryb oczekiwania). Zielony: Połączono z listwą głośnikową (nie nawiązano połączenia SECURE LINK). Pomarańczowy: Nawiązano połączenie SECURE LINK. (włączony/tryb oczekiwania) SECURE LINK (strona 39) Przewód sieciowy Informacje o trybie oczekiwania Subwoofer przechodzi w tryb oczekiwania automatycznie, a wskaźnik włączony/tryb oczekiwania świeci się na czerwono, gdy listwa głośnikowa jest wtrybie oczekiwania lub gdy dezaktywowana jest transmisja bezprzewodowa. Subwoofer włącza się automatycznie, gdy zostaje włączona listwa głośnikowa i gdy jest aktywowana transmisja bezprzewodowa. 56 PL

Pilot zdalnego sterowania Przyciski AUDIO, , i + mają wypukły punkt. Wypukłe punkty mają za zadanie ułatwić odnalezienie ww. przycisków podczas obsługi pilota zdalnego sterowania. (włączony/tryb oczekiwania) Włącza zestaw lub ustawia go wtryb oczekiwania. INPUT +/– (strona 8) Umożliwia wybór żądanego urządzenia. Przyciski efektów dźwiękowych Patrz „Uzyskiwanie efektów dźwiękowych” (strona 9). CLEARAUDIO+, SOUND FIELD, VOICE, NIGHT DISPLAY Wyświetla informacje o odtwarzaniu na ekranie telewizora. DIMMER (strona 37) Reguluje jasność wyświetlacza na przednim panelu oraz jasność niebieskiego wskaźnika LED. Kolorowe przyciski Klawisze skrótów wyboru określonych pozycji w wybranych menu. MIRRORING (strona 20) Wybiera wejście [Odbicie lustrzane ekranu]. PAIRING (strona 11) Włącz tryb parowania w zestawie. Przycisk ten działa, gdy w [Tryb Bluetooth] ustawiono [Odbiornik] (strona 26). BACK Powrót do poprzednio używanego wyświetlacza. OPTIONS (strony 12, 15, 31, 32) Wyświetla menu Options na ekranie telewizora lub na wyświetlaczu na przednim panelu. (Zależnie od wybranej funkcji.) HOME (strony 8, 10, 17, 19, 23) Otwiera lub zamyka ekran główny zestawu. /// Przesuwa podświetlenie na wyświetlaną pozycję. (potwierdzanie) Wejście do wybranej pozycji. SW (głośność subwoofera) +/– Reguluje głośność dźwięków basowych. (wyciszanie) Aby tymczasowo wyłączyć dźwięk. (głośność) +/– Regulacja głośności. Informacje dodatkowe 57 PL