Views
1 year ago

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Néerlandais

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Néerlandais

Formaty wideo

Formaty wideo obsługiwane przez zestaw Wejście/wyjście (blok wzmacniaka HDMI) 3D Format 2D Pakowanie klatek Obok (Połowa) Jedna pod drugą (Góra i dół) 4096 × 2160p @ 59,94/60 Hz *1 4096 × 2160p @ 50 Hz *1 4096 × 2160p @ 23,98/24 Hz *2 3840 × 2160p @ 59,94/60 Hz *1 3840 × 2160p @ 50 Hz *1 3840 × 2160p @ 29,97/30 Hz *2 3840 × 2160p @ 25 Hz *2 3840 × 2160p @ 23,98/24 Hz *2 1920 × 1080p @ 59,94/60 Hz 1920 × 1080p @ 50 Hz 1920 × 1080p @ 29,97/30 Hz 1920 × 1080p @ 25 Hz 1920 × 1080p @ 23,98/24 Hz 1920 × 1080i @ 59,94/60 Hz 1920 × 1080i @ 50 Hz 1280 × 720p @ 59,94/60 Hz 1280 × 720p @ 50 Hz 1280 × 720p @ 29,97/30 Hz 1280 × 720p @ 23,98/24 Hz 720 × 480p @ 59,94/60 Hz 720 × 576p @ 50 Hz 640 × 480p @ 59,94/60 Hz *1 YCbCr 4:2:0/Obsługuje tylko 8-bitowy *2 Obsługuje tylko 8-bitowy Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 62 PL

Komunikacja BLUETOOTH Obsługiwana wersja i profile BLUETOOTH Profil oznacza standardowy zestaw funkcji różnych cech funkcji produktów z BLUETOOTH. Patrz „Sekcja BLUETOOTH” w części „Dane techniczne” (strona 59), gdzie opisano wersję i profile BLUETOOTH obsługiwane przez ten zestaw. Skuteczny zakres komunikacji Urządzeń BLUETOOTH należy używać tak, aby były rozmieszczone w odległości około 10 m (bez przeszkód) od siebie. Skuteczny zakres komunikacji może ulec zmniejszeniu w następujących warunkach: Jeśli między urządzeniami wykorzystującymi połączenie BLUETOOTH znajdzie się osoba, obiekt metalowy lub inna przeszkoda W lokalizacjach z zainstalowaną siecią bezprzewodową siecią LAN. W pobliżu wykorzystywanych kuchenek mikrofalowych. Lokalizacje, w których występują inne fale elektromagnetyczne Wpływ innych urządzeń Urządzenia BLUETOOTH i sieci bezprzewodowe LAN (IEEE 802.11b/g/n) wykorzystują to samo pasmo częstotliwości (2,4 GHz). W przypadku używania urządzenia BLUETOOTH w pobliżu urządzenia z funkcją sieci bezprzewodowej LAN mogą wystąpić zakłócenia elektromagnetyczne. Może to spowodować mniejsze szybkości przesyłania danych, szumy lub niemożność połączenia. Jeśli to nastąpi, należy spróbować zastosować następujące środki zaradcze: Zestawu należy używać w odległości przynajmniej 10 metrów od urządzenia sieci bezprzewodowej LAN. Należy wyłączyć zasilanie urządzeń sieci bezprzewodowej LAN, jeśli urządzenie BLUETOOTH jest używane w obrębie 10 metrów. Zestaw niniejszy oraz urządzenie BLUETOOTH należy zainstalować jak najbliżej siebie. Wpływ na inne urządzenia Transmisja fal radiowych pochodząca z tego systemu może zakłócić pracę niektórych urządzeń medycznych. Ponieważ takie zakłócenia mogą spowodować usterki, zasilanie tego zestawu oraz urządzenia BLUETOOTH należy zawsze wyłączać w następujących miejscach: Szpitale, pociągi, samoloty, stacje benzynowe lub inne miejsca, w których mogą występować gazy łatwopalne W pobliżu drzwi automatycznych lub alarmów przeciwpożarowych. Informacje dodatkowe 63 PL

 • Page 1 and 2:

  Sound Bar Gebruiksaanwijzing NL Ist

 • Page 3 and 4:

  Voor alle andere batterijen verwijz

 • Page 5 and 6:

  Compatibel iPod/iPhonemodellen De c

 • Page 7 and 8:

  Overige functies Het systeem bedien

 • Page 9 and 10:

  5 Druk op / om de gewenste content

 • Page 11 and 12:

  BLUETOOTH-functie Naar muziek luist

 • Page 13 and 14:

  Een extern apparaat verbinden met d

 • Page 15 and 16:

  Het systeem kan maximaal 15 gedetec

 • Page 17 and 18:

  Een vast IP-adres gebruiken Selecte

 • Page 19 and 20:

  Tip Het systeem is compatibel met d

 • Page 21 and 22:

  Auteursrechtelijk beschermde 4K-con

 • Page 23 and 24:

  Pictogram Beschrijving [Systeeminst

 • Page 25 and 26:

  [12 bit], [10 bit]: Voert 12bit/10b

 • Page 27 and 28:

  [Bluetooth Codec - LDAC] Deze funct

 • Page 29 and 30:

  [Inst. voor autom. upd.] [Automatis

 • Page 31 and 32:

  [Snelle netwerkinstelling] Start de

 • Page 33 and 34:

  Een Android-apparaat gebruiken Over

 • Page 35 and 36:

  Systeem uitschakelen Als u de telev

 • Page 37 and 38:

  Genieten van het geluid van een mul

 • Page 39 and 40:

  Overige instellingen voor het draad

 • Page 41 and 42:

  3 Bevestig de standaard aan de Bar

 • Page 43 and 44:

  Plaatsing Laat de voorkant van het

 • Page 45 and 46:

  Het systeem wordt automatisch uitge

 • Page 47 and 48:

  De beelden van de HDMI-aansluiting

 • Page 49 and 50:

  De subwoofer is ontworpen voor het

 • Page 51 and 52:

  Netwerkverbinding Het systeem kan g

 • Page 53 and 54:

  Handleiding over onderdelen en bedi

 • Page 55 and 56:

  Subwoofer Aan/stand-byaanduiding

 • Page 57 and 58:

  Afspeelknoppen Zie "Luisteren/Bekij

 • Page 59 and 60:

  Maximum communicatiebereik Gezichts

 • Page 61 and 62:

  BLUETOOTHcommunicatie Ondersteunde

 • Page 63 and 64:

  Index Cijfers 24p-uitvoer 24 4K-uit

 • Page 65 and 66:

  LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRU

 • Page 67 and 68:

  INTERNETAANSLUITING EN DIENSTEN VAN

 • Page 69 and 70:

  (RECHTS)MIDDELEN Behoudens anderslu

 • Page 71 and 72:

  per il riciclo delle batterie esaus

 • Page 73 and 74:

  Tutti gli altri marchi di propriet

 • Page 75 and 76:

  Altre funzioni Controllo del sistem

 • Page 77 and 78:

  5 Premere / per selezionare il cont

 • Page 79 and 80:

  Questa funzione utilizza i segnali

 • Page 81 and 82:

  Nota Una volta che il sistema e il

 • Page 83 and 84:

  2 Impostare [Modo Bluetooth] su [Tr

 • Page 85 and 86:

  Configurazione di una connessione L

 • Page 87 and 88:

  Riproduzione dei file memorizzati s

 • Page 89 and 90:

  Nota Quando si utilizza il mirrorin

 • Page 91 and 92:

  Impostazioni e regolazioni Uso del

 • Page 93 and 94:

  [Uscita 4K] [Auto1]: Consente di tr

 • Page 95 and 96:

  [Elenco periferiche] Visualizza un

 • Page 97 and 98:

  [Avvio rapido/StandbyRete] [On]: Ri

 • Page 99 and 100:

  Nota Se si preme INPUT +/- mentre

 • Page 101 and 102:

  Uso di un dispositivo Android Altre

 • Page 103 and 104:

  Spegnimento del sistema Quando si s

 • Page 105 and 106:

  Nota Per ricevere un segnale Dolby

 • Page 107 and 108:

  * Questa funzione potrebbe non esse

 • Page 109 and 110:

  Sony non potrà essere ritenuta res

 • Page 111 and 112:

  Se si utilizza un pacemaker o altro

 • Page 113 and 114:

  Messaggi Immagine Sullo schermo tel

 • Page 115 and 116:

  Se il televisore non è compatibile

 • Page 117 and 118:

  La riproduzione non inizia dal punt

 • Page 119 and 120:

  Dispositivo BLUETOOTH Impossibile c

 • Page 121 and 122:

  Indicatore LED blu Mostra i seguent

 • Page 123 and 124:

  Telecomando I pulsanti AUDIO, , e

 • Page 125 and 126:

  Il sistema può riconoscere disposi

 • Page 127 and 128:

  Sezione trasmettitore/ ricevitore s

 • Page 129 and 130:

  Comunicazione BLUETOOTH Versione e

 • Page 131 and 132:

  Indice analitico A Accesso Renderer

 • Page 133 and 134:

  LICENZA D’USO PER UTENTE FINALE I

 • Page 135 and 136:

  SONY E OGNI FORNITORE TERZO (ai fin

 • Page 138 and 139:

  OSTRZEŻENIE Nie wolno instalować

 • Page 140 and 141:

  Zestaw zawiera technologię High- D

 • Page 142 and 143:

  Spis treści Połączenia Informacj

 • Page 144 and 145:

  Słuchanie/oglądanie Odtwarzanie o

 • Page 146 and 147:

  Wskazówka Możesz także nacisną

 • Page 148 and 149: 4 Na wyświetlaczu urządzenia wybi
 • Page 150 and 151: Jeżeli urządzenie zdalne działa
 • Page 152 and 153: 3 Naciśnij przycisk /, aby wybrać
 • Page 154 and 155: ** Informacja ta znajduje się zwyk
 • Page 156 and 157: Wskazówka Możesz zaktualizować l
 • Page 158 and 159: Jeżeli gniazdo HDMI telewizora jes
 • Page 160 and 161: Uwaga Informacje o funkcjach aktual
 • Page 162 and 163: [Audio DRC] Umożliwia kompresję z
 • Page 164 and 165: [Standard]: Zestaw będzie używał
 • Page 166 and 167: [Konfiguracja bezprzew. (wbud.)]: W
 • Page 168 and 169: Dotyczy wyłącznie [Zdjęcia] [Pok
 • Page 170 and 171: Słuchanie tej samej muzyki na ró
 • Page 172 and 173: Uwaga Funkcja ta działa wyłączni
 • Page 174 and 175: Uwaga Wybór ustawienia „DIM2”
 • Page 176 and 177: 6 Po wyświetleniu komunikatu [Usta
 • Page 178 and 179: 1 Przygotuj wkręty (nie należą d
 • Page 180 and 181: Czyszczenie Obudowę, panel i eleme
 • Page 182 and 183: Po naciśnięciu dowolnego przycisk
 • Page 184 and 185: Dźwięk z telewizora nie jest odtw
 • Page 186 and 187: Odtwarzanie nie rozpoczyna się od
 • Page 188 and 189: Router bezprzewodowy którego szuka
 • Page 190 and 191: Przewodnik po częściach i element
 • Page 192 and 193: Subwoofer Wskaźnik włączony/try
 • Page 194 and 195: Przyciski sterowania odtwarzaniem P
 • Page 196 and 197: Maksymalny zakres komunikacji Na li
 • Page 200 and 201: Uwaga Zestaw obsługuje funkcje zab
 • Page 202 and 203: P Panel przedni 54 Panel tylny 55 P
 • Page 204 and 205: WYMOGI I OGRANICZENIA Użytkownik n
 • Page 206 and 207: INFORMACJE LUB PORADY PRZEKAZANE NA
 • Page 208: De software van dit systeem kan in