Views
1 year ago

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Néerlandais

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Néerlandais

P Panel przedni 54 Panel

P Panel przedni 54 Panel tylny 55 Pasmo częstotl radiowej 40 Pilot zdalnego sterowania 57 Podłączenie dźwięku bezprzewodowego 28, 39 Pokaz slajdów 32 R Renderer - kontrola dostępu 30 Resetowanie 31 Rodzaj TV 24 Rozdzielczość wyjścia wideo 24 W Wideo bezpośrednie 25 Wyjście 24p 24 Wyjście 4K 25 Wyjście audio 26 Wyjście HDMI w Deep Colour 25 Z Zdalne uruchamianie 30 Zresetuj do nastawień fabrycznych 31 S SBM 25 Secure Link 39 Sieć domowa 18, 30 SongPal 33 Sterowanie przez HDMI 28, 34 Sterowanie zewnętrzne 30 Strefa czasowa 29 Szybki start/Gotowość sieciowa 29 T Tryb Bluetooth 26 Tryb nocny 10 Tryb wejścia audio HDMI1 28 U USB 8 Ust. pom. wej. 30 Ustawienia serwera połączenia 30 Ustawienia tłumienia — Analog 26 66 PL

UMOWA LICENCYJNA Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM UWAGA: PRZED UŻYCIEM OPROGRAMOWANIA, NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ DOKŁADNIE Z NINIEJSZĄ UMOWĄ LICENCYJNĄ Z UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM („UMOWA LICENCYJNA”). KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA JEST JEDNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY. BRAK AKCEPTACJI NINIEJSZEJ UMOWY OZNACZA BRAK MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA. Niniejsza UMOWA LICENCYJNA jest prawnie wiążącą umową pomiędzy użytkownikiem a Sony Corporation („SONY”). UMOWA LICENCYJNA reguluje prawa i obowiązki użytkownika w zakresie SONY oprogramowania SONY lub licencjodawców SONY będących osobami trzecimi (w tym podmiotów powiązanych SONY) oraz ich odpowiednich podmiotów powiązanych (łącznie „DOSTAWCY BĘDĄCY OSOBAMI TRZECIMI”), włącznie z wszelkimi nowymi/ulepszonymi wersjami dostarczonymi przez SONY, wszelką dokumentacją w formie wydruku, dokumentacją dostępną w trybie on-line lub inną dokumentacją elektroniczną dla takiego oprogramowania, oraz wszelkimi plikami danych utworzonymi w wyniku działania takiego oprogramowania (łącznie „OPROGRAMOWANIE”). Niezależnie od powyższego, wszelkie oprogramowanie w ramach OPROGRAMOWANIA, będące przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej z użytkownikiem końcowym (w tym licencji publicznej GNU oraz licencji Lesser/Library General Public License) będzie podlegało postanowieniom takiej oddzielnej umowy licencyjnej z użytkownikiem końcowym, a nie postanowieniom niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ, w zakresie, w jakim wymaga tego taka oddzielna umowa licencyjna z użytkownikiem końcowym („OPROGRAMOWANIE OBJĘTE WYŁĄCZENIEM”). LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE Niniejsze OPROGRAMOWANIE jest licencjonowane, nie sprzedawane. OPROGRAMOWANIE jest chronione prawem autorskim, przepisami prawa w zakresie własności intelektualnej oraz postanowieniami traktatów międzynarodowych. PRAWA AUTORSKIE Wszystkie prawa do OPROGRAMOWANIA, w tym prawo własności OPROGRAMOWANIA (w tym do, między innymi, obrazów, zdjęć, animacji, nagrań video, dźwięku, muzyki, tekstu i „apletów” zawartych w OPROGRAMOWANIU) są własnością SONY lub jednego, lub większej liczby DOSTAWCÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI TRZECIMI. Informacje dodatkowe UDZIELENIE LICENCJI SONY udziela użytkownikowi licencji o ograniczonym zakresie na korzystanie z OPROGRAMOWANIA, wyłącznie w połączeniu z kompatybilnym urządzeniem użytkownika („URZĄDZENIE”) oraz wyłącznie do osobistego i niekomercyjnego użytku użytkownika. SONY oraz DOSTAWCY BĘDĄCY OSOBAMI TRZECIMI wyraźnie zastrzegają wszystkie prawa i tytuły (w tym, między innymi, prawa własności intelektualnej) do OPROGRAMOWANIA, które nie zostały w sposób wyraźny przyznane użytkownikowi na podstawie niniejszej UMOWY LICENCYJNEJ. 67 PL

 • Page 1 and 2:

  Sound Bar Gebruiksaanwijzing NL Ist

 • Page 3 and 4:

  Voor alle andere batterijen verwijz

 • Page 5 and 6:

  Compatibel iPod/iPhonemodellen De c

 • Page 7 and 8:

  Overige functies Het systeem bedien

 • Page 9 and 10:

  5 Druk op / om de gewenste content

 • Page 11 and 12:

  BLUETOOTH-functie Naar muziek luist

 • Page 13 and 14:

  Een extern apparaat verbinden met d

 • Page 15 and 16:

  Het systeem kan maximaal 15 gedetec

 • Page 17 and 18:

  Een vast IP-adres gebruiken Selecte

 • Page 19 and 20:

  Tip Het systeem is compatibel met d

 • Page 21 and 22:

  Auteursrechtelijk beschermde 4K-con

 • Page 23 and 24:

  Pictogram Beschrijving [Systeeminst

 • Page 25 and 26:

  [12 bit], [10 bit]: Voert 12bit/10b

 • Page 27 and 28:

  [Bluetooth Codec - LDAC] Deze funct

 • Page 29 and 30:

  [Inst. voor autom. upd.] [Automatis

 • Page 31 and 32:

  [Snelle netwerkinstelling] Start de

 • Page 33 and 34:

  Een Android-apparaat gebruiken Over

 • Page 35 and 36:

  Systeem uitschakelen Als u de telev

 • Page 37 and 38:

  Genieten van het geluid van een mul

 • Page 39 and 40:

  Overige instellingen voor het draad

 • Page 41 and 42:

  3 Bevestig de standaard aan de Bar

 • Page 43 and 44:

  Plaatsing Laat de voorkant van het

 • Page 45 and 46:

  Het systeem wordt automatisch uitge

 • Page 47 and 48:

  De beelden van de HDMI-aansluiting

 • Page 49 and 50:

  De subwoofer is ontworpen voor het

 • Page 51 and 52:

  Netwerkverbinding Het systeem kan g

 • Page 53 and 54:

  Handleiding over onderdelen en bedi

 • Page 55 and 56:

  Subwoofer Aan/stand-byaanduiding

 • Page 57 and 58:

  Afspeelknoppen Zie "Luisteren/Bekij

 • Page 59 and 60:

  Maximum communicatiebereik Gezichts

 • Page 61 and 62:

  BLUETOOTHcommunicatie Ondersteunde

 • Page 63 and 64:

  Index Cijfers 24p-uitvoer 24 4K-uit

 • Page 65 and 66:

  LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRU

 • Page 67 and 68:

  INTERNETAANSLUITING EN DIENSTEN VAN

 • Page 69 and 70:

  (RECHTS)MIDDELEN Behoudens anderslu

 • Page 71 and 72:

  per il riciclo delle batterie esaus

 • Page 73 and 74:

  Tutti gli altri marchi di propriet

 • Page 75 and 76:

  Altre funzioni Controllo del sistem

 • Page 77 and 78:

  5 Premere / per selezionare il cont

 • Page 79 and 80:

  Questa funzione utilizza i segnali

 • Page 81 and 82:

  Nota Una volta che il sistema e il

 • Page 83 and 84:

  2 Impostare [Modo Bluetooth] su [Tr

 • Page 85 and 86:

  Configurazione di una connessione L

 • Page 87 and 88:

  Riproduzione dei file memorizzati s

 • Page 89 and 90:

  Nota Quando si utilizza il mirrorin

 • Page 91 and 92:

  Impostazioni e regolazioni Uso del

 • Page 93 and 94:

  [Uscita 4K] [Auto1]: Consente di tr

 • Page 95 and 96:

  [Elenco periferiche] Visualizza un

 • Page 97 and 98:

  [Avvio rapido/StandbyRete] [On]: Ri

 • Page 99 and 100:

  Nota Se si preme INPUT +/- mentre

 • Page 101 and 102:

  Uso di un dispositivo Android Altre

 • Page 103 and 104:

  Spegnimento del sistema Quando si s

 • Page 105 and 106:

  Nota Per ricevere un segnale Dolby

 • Page 107 and 108:

  * Questa funzione potrebbe non esse

 • Page 109 and 110:

  Sony non potrà essere ritenuta res

 • Page 111 and 112:

  Se si utilizza un pacemaker o altro

 • Page 113 and 114:

  Messaggi Immagine Sullo schermo tel

 • Page 115 and 116:

  Se il televisore non è compatibile

 • Page 117 and 118:

  La riproduzione non inizia dal punt

 • Page 119 and 120:

  Dispositivo BLUETOOTH Impossibile c

 • Page 121 and 122:

  Indicatore LED blu Mostra i seguent

 • Page 123 and 124:

  Telecomando I pulsanti AUDIO, , e

 • Page 125 and 126:

  Il sistema può riconoscere disposi

 • Page 127 and 128:

  Sezione trasmettitore/ ricevitore s

 • Page 129 and 130:

  Comunicazione BLUETOOTH Versione e

 • Page 131 and 132:

  Indice analitico A Accesso Renderer

 • Page 133 and 134:

  LICENZA D’USO PER UTENTE FINALE I

 • Page 135 and 136:

  SONY E OGNI FORNITORE TERZO (ai fin

 • Page 138 and 139:

  OSTRZEŻENIE Nie wolno instalować

 • Page 140 and 141:

  Zestaw zawiera technologię High- D

 • Page 142 and 143:

  Spis treści Połączenia Informacj

 • Page 144 and 145:

  Słuchanie/oglądanie Odtwarzanie o

 • Page 146 and 147:

  Wskazówka Możesz także nacisną

 • Page 148 and 149:

  4 Na wyświetlaczu urządzenia wybi

 • Page 150 and 151:

  Jeżeli urządzenie zdalne działa

 • Page 152 and 153: 3 Naciśnij przycisk /, aby wybrać
 • Page 154 and 155: ** Informacja ta znajduje się zwyk
 • Page 156 and 157: Wskazówka Możesz zaktualizować l
 • Page 158 and 159: Jeżeli gniazdo HDMI telewizora jes
 • Page 160 and 161: Uwaga Informacje o funkcjach aktual
 • Page 162 and 163: [Audio DRC] Umożliwia kompresję z
 • Page 164 and 165: [Standard]: Zestaw będzie używał
 • Page 166 and 167: [Konfiguracja bezprzew. (wbud.)]: W
 • Page 168 and 169: Dotyczy wyłącznie [Zdjęcia] [Pok
 • Page 170 and 171: Słuchanie tej samej muzyki na ró
 • Page 172 and 173: Uwaga Funkcja ta działa wyłączni
 • Page 174 and 175: Uwaga Wybór ustawienia „DIM2”
 • Page 176 and 177: 6 Po wyświetleniu komunikatu [Usta
 • Page 178 and 179: 1 Przygotuj wkręty (nie należą d
 • Page 180 and 181: Czyszczenie Obudowę, panel i eleme
 • Page 182 and 183: Po naciśnięciu dowolnego przycisk
 • Page 184 and 185: Dźwięk z telewizora nie jest odtw
 • Page 186 and 187: Odtwarzanie nie rozpoczyna się od
 • Page 188 and 189: Router bezprzewodowy którego szuka
 • Page 190 and 191: Przewodnik po częściach i element
 • Page 192 and 193: Subwoofer Wskaźnik włączony/try
 • Page 194 and 195: Przyciski sterowania odtwarzaniem P
 • Page 196 and 197: Maksymalny zakres komunikacji Na li
 • Page 198 and 199: Formaty wideo obsługiwane przez ze
 • Page 200 and 201: Uwaga Zestaw obsługuje funkcje zab
 • Page 204 and 205: WYMOGI I OGRANICZENIA Użytkownik n
 • Page 206 and 207: INFORMACJE LUB PORADY PRZEKAZANE NA
 • Page 208: De software van dit systeem kan in