Views
1 year ago

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Néerlandais

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Néerlandais

4K-apparaten aansluiten

4K-apparaten aansluiten Sluit een 4K-apparaat op de HDMI IN 1- aansluiting van het systeem aan. Voor meer informatie over het feit of het apparaat wel of niet HDCP 2.2- compatibel is, zie de gebruiksaanwijzing die bij het apparaat is geleverd. Blu-ray Disc-speler, kabelbox of satellietbox, enz. OUTPUT Compatibele HDCP 2.2- HDMIaansluiting High Speed HDMI-kabel (niet bijgeleverd) Instellingen en aanpassingen Het insteldisplay gebruiken U kunt verschillende aanpassingen uitvoeren op items, zoals het beeld en het geluid. De standaardinstellingen zijn onderstreept. 1 Druk op HOME. Het homescherm verschijnt op het televisiescherm. 2 Druk, in de rechter bovenhoek, op om [Instellen] te selecteren en druk dan op . 3 Druk op / om het pictogram van de instelcategorie te selecteren en druk dan op . Pictogram Beschrijving [Software-update] (pagina 23) Updatet de software van het systeem. [Scherminstellingen] (pagina 24) Voert de scherminstellingen uit overeenkomstig het type televisie. [Audio-instellingen] (pagina 25) Voert de audioinstellingen uit overeenkomstig het type verbindingsaansluitingen. [Bluetooth-instellingen] (pagina 26) Voert de gedetailleerde instellingen voor de BLUETOOTH-functie uit. 22 NL

Pictogram Beschrijving [Systeeminstellingen] (pagina 27) Voert de systeemgerelateerde instellingen uit. [Netwerkinstellingen] (pagina 29) Voert gedetailleerde instellingen voor het internet en het netwerk uit. [Inst. inv. oversl.] (pagina 30) Stelt de ingangsinstelling voor iedere ingang in. [Snelinstelling] (pagina 30) Start de [Snelinstelling] om de basisinstellingen uit te voeren. [Snelle netwerkinstelling] (pagina 31) Start de [Snelle netwerkinstelling] om de basisnetwerkinstellingen uit te voeren. [Terugstellen] (pagina 31) Zet het systeem terug op de fabrieksinstellingen. [Software-update] Door uw software te updaten naar de laatste versie, kunt u van de nieuwste functies gebruikmaken. Tijdens een software-update wordt "UPDT" op het voorpaneeldisplay weergegeven. Na het voltooien van de update, start het systeem automatisch opnieuw op. Tijdens het updateproces dient u het systeem niet in of uit te schakelen of het systeem of de televisie te bedienen. Wacht tot de software-update is voltooid. Opmerking Voor informatie over de updatefuncties, zie de volgende website: Voor klanten in Europa en Rusland: www.sony.eu/support Voor klanten in andere landen/regio's: http://www.sony-asia.com/section/ support Als de status van uw netwerk zwak is, ga dan naar de bovenstaande website om de laatste softwareversie te downloaden en update deze software dan via het USBgeheugen. Stel [Automatisch updaten] in op [Aan] als u software-updates automatisch wilt uitvoeren (pagina 29). Afhankelijk van de content van de updates, kunnen de software-update zelfs worden uitgevoerd als u [Automatisch updaten] op [Uit] instelt. [Update via internet] Updatet de systeemsoftware met behulp van het beschikbare netwerk. Zorg ervoor dat het netwerk met het internet is verbonden. Voor meer informatie, zie "Netwerkfunctie" (pagina 16). [Update via USB-geheugen] Updatet software met het USBgeheugen. Zorg ervoor dat de map voor de software-update de naam "UPDATE" heeft. Het systeem kan max. 500 bestanden/ mappen in één laag detecteren, inclusief de updatebestanden/ -mappen. Instellingen en aanpassingen 23 NL