Views
1 year ago

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Néerlandais

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Néerlandais

Druk achtereenvolgens op

Druk achtereenvolgens op VOL +, VOL – en VOL + terwijl u INPUT indrukt, om de uitvoer van de videoresolutie op de laagste resolutie terug te zetten. Er wordt geen beeld weergegeven als u verbinding maakt met een HDMIkabel. Als u een apparaat verbindt dat HDCP2.2 ondersteunt, dient u het apparaat op de HDMI IN 1- aansluiting en de televisie op de HDMI OUT (ARC)-aansluiting van het systeem aan te sluiten. Het systeem is op een invoerapparaat aangesloten dat niet voldoet aan HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection). In dit geval dient u de specificaties van het aangesloten apparaat te controleren. De 3D-content van de HDMI IN 1/2/3- aansluiting wordt niet op het televisiescherm weergegeven. Afhankelijk van de televisie of het videoapparaat, kan het zijn dat 3D-content niet wordt weergegeven. Controleer het ondersteunde HDMI-videoformaat (pagina 60). 4K-content van de HDMI IN 1/2/3- aansluiting wordt niet op het televisiescherm weergegeven. Afhankelijk van de televisie of het videoapparaat, kan het zijn dat 4K-content niet wordt weergegeven. Controleer de videomogelijkheden en instellingen van uw televisie en videoapparaat. Gebruik een High Speed HDMIkabel. Er worden geen beelden door de televisie weergegeven, als het systeem in de stand-bymodus staat. Als het systeem in de standbymodus wordt gezet, wordt het beeld van het laatst geselecteerde HDMI-apparaat weergegeven, voordat u het systeem hebt uitgeschakeld. Als u graag content van een ander apparaat wilt afspelen, speel dan de content af op het apparaat en voer de handeling "afspelen met één druk op de knop" uit of schakel het systeem in om het HDMI-apparaat te selecteren waarvan u de content wilt afspelen. Stel de [Doorvoer in stand-by] in op [Aan] in [HDMI-instellingen] (pagina 28). Het beeld wordt niet over het hele televisiescherm weergegeven. Controleer de instelling van [Type televisie] in [Scherminstellingen] (pagina 24). De beeldverhouding op de media is vast. Er verschijnt een kleuronregelmatigheid op het televisiescherm. Als de kleuronregelmatigheid blijft aanhouden, dient u de televisie uit te schakelen en na 15 tot 30 minuten weer in te schakelen. Zorg ervoor dat geen magnetisch object (magnetische vergrendeling op de televisiestandaard, medisch apparaat, speelgoed, enz.) in de buurt van het systeem wordt geplaatst. 46 NL

De beelden van de HDMI-aansluiting zijn vervormd. Het beeld van het apparaat dat op de HDMI-aansluiting is aangesloten, is vervormd. Als dit gebeurt dient u [Directe video] op [Aan] in te stellen (pagina 25). Geluid Er wordt geen geluid door het apparaat dat op het systeem is aangesloten weergegeven of het geluid is nauwelijks hoorbaar. Druk op + en controleer het volumeniveau (pagina 56). Druk op of + om de geluiddempingsmodus te annuleren (pagina 56). Zorg ervoor dat de correcte invoerbron geselecteerd is. U dient een andere invoerbron te selecteren door herhaaldelijk op INPUT +/– te drukken (pagina 8). Controleer of alle kabels en snoeren van het systeem en het aangesloten apparaat correct en stevig zijn aangebracht. Er wordt geen geluid van de televisie door het systeem weergegeven. Druk herhaaldelijk op INPUT +/– om de [TV]-ingang te selecteren. Controleer de verbinding van de HDMI-kabel of de optisch digitale kabel die op het systeem en de televisie is aangesloten (zie stap 1 in de meegeleverde starthandleiding). Schakel de televisie in en dan het systeem. Stel de luidsprekerinstelling van de televisie in op audiosysteem. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de televisie voor de instellingen van de televisie. Verhoog het volume op de televisie of annuleer de geluiddemping. Als een televisie, die compatibel is met de audio-retourkanaal (ARC)- functie, aangesloten is met een HDMI-kabel dient u ervoor te zorgen dat de kabel is aangesloten op de HDMI-ingang (ARC) van de televisie (zie stap 1 van de meegeleverde starthandleiding). Als de televisie niet compatibel is met de audio-retourkanaal (ARC)- functie, dient u naast de HDMIkabel de optisch digitale kabel aan te sluiten om het geluid weer te geven (zie stap 1 van de meegeleverde starthandleiding). Het geluid wordt zowel door het systeem als de televisie weergegeven. Schakel het geluid van het systeem of de televisie uit. Er wordt geen geluid weergegeven door de televisie via de HDMI OUT (ARC)-aansluiting, als u gebruikmaakt van de audio-retourkanaalfunctie. Stel [Controle voor HDMI] in [HDMIinstellingen] van [Systeeminstellingen] in op [Aan] (pagina 28). Stel [Audio Return Channel] in [HDMI-instellingen] van [Systeeminstellingen] in op [Auto] (pagina 28). Zorg ervoor dat uw televisie compatibel is met de audioretourkanaalfunctie. Zorg ervoor dat er een HDMI-kabel op de aansluiting van uw televisie is aangesloten die compatibel is met de audio-retourkanaalfunctie. Het systeem geeft het geluid van televisieprogramma's niet correct weer als het systeem op een settopbox is aangesloten. Stel [Audio Return Channel] in [HDMI-instellingen] van [Systeeminstellingen] in op [Uit] (pagina 28). Aanvullende informatie 47 NL