Views
1 year ago

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Néerlandais

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Néerlandais

USB-apparaat Het

USB-apparaat Het USB-apparaat wordt niet herkend. Probeer het volgende: Schakel het systeem uit. Verwijder het USB-apparaat en sluit het weer opnieuw aan. Schakel het systeem in. Zorg ervoor dat het USB-apparaat correct is aangesloten op de (USB)-poort. Controleer of het USB-apparaat of een kabel is beschadigd. Controleer of het USB-apparaat is ingeschakeld. Als het USB-apparaat is aangesloten via een USB-hub, koppel deze dan los en sluit het USB-apparaat rechtstreeks op de Bar Speaker aan. "BRAVIA" Sync ([Controle voor HDMI]) De [Controle voor HDMI]-functie werkt niet ("BRAVIA" Sync). Controleer de HDMI-verbinding (zie stap 1 van de meegeleverde starthandleiding). Controleer of [Controle voor HDMI] is ingesteld op [Aan] (pagina 28). Als u de HDMI-verbinding verandert, dient u het systeem uit te schakelen en vervolgens weer in te schakelen. Stel, als een stroomstoring optreedt, [Controle voor HDMI] in op [Uit] en stel vervolgens [Controle voor HDMI] in op [Aan] (pagina 28). Controleer het volgende en raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij het apparaat is geleverd. Het aangesloten apparaat is compatibel met de [Controle voor HDMI]-functie. De instelling van het aangesloten apparaat voor de [Controle voor HDMI]-functie is correct. Als u de stekker van het netsnoer uit het stopcontact haalt of erin steekt, dient u 15 seconden te wachten voordat u het systeem weer bedient. Als u de audio-uitgang van het videoapparaat met het systeem verbindt en u hiervoor een andere kabel gebruikt dan een HDMI-kabel, wordt er vanwege "BRAVIA" Sync. geen geluid weergegeven. In een dergelijk geval stelt u [Controle voor HDMI] in op [Uit] (pagina 28) of sluit u de kabel van de audiouitgang van het videoapparaat rechtstreeks op de televisie aan. De types en het aantal apparaten dat door de "BRAVIA" Sync-functie kan worden bediend, worden door de HDMI CEC-standaard als volgt beperkt: Opnameapparaten (Blu-ray Disc-recorders, DVD-recorders, enz.): max. tot 3 apparaten Afspeelapparaten (Blu-ray Discspelers, DVD-spelers, enz.): max. 3 apparaten (inclusief dit systeem) Tunergerelateerde apparaten: max. tot 4 apparaten Audiosysteem (receiver/ hoofdtelefoons): max. 1 apparaat (inclusief dit systeem) 50 NL

Netwerkverbinding Het systeem kan geen verbinding met het netwerk maken. Controleer de netwerkverbinding (pagina 16) en de netwerkinstellingen (pagina 29). Draadloze LAN-verbinding U kunt uw computer niet met het internet verbinden nadat de optie [Wi-Fi Protected Setup (WPS)] is uitgevoerd. De draadloze instellingen van de router kunnen automatisch veranderen, als u alvorens de instellingen van de router aan te passen, gebruikmaakt van de functie Wi-Fi Protected Setup. Wijzig in dit geval overeenkomstig de draadloze instellingen van uw computer. Het systeem kan geen verbinding met het netwerk maken of de netwerkverbinding is niet stabiel. Controleer of de draadloze LANrouter is ingeschakeld. Controleer de netwerkverbinding (pagina 16) en de netwerkinstellingen (pagina 29). Afhankelijk van de gebruiksomgeving, inclusief het materiaal van de muur, de ontvangst van de radiogolven of de obstakels tussen het systeem en de draadloze LAN-router, kan het zijn dat de mogelijke communicatieafstand ingekort moet worden. Zet het systeem en de draadloze LANrouter dichter bij elkaar. Apparaten die gebruikmaken van een frequentieband van 2,4 GHz, zoals een magnetron, BLUETOOTHapparaat of een digitaal draadloos apparaat, kunnen de communicatie verstoren. Plaats het systeem uit de buurt van dergelijke apparaten of schakel deze apparaten uit. De draadloze LAN-verbinding kan, afhankelijk van de gebruiksomgeving, niet stabiel zijn, met name bij gebruik van de BLUETOOTH-functie van het systeem. Pas in dit geval de gebruiksomgeving aan. De gewenste draadloze router wordt niet weergegeven in de draadloze netwerklijst. Druk op BACK om terug te keren naar het vorige scherm en probeer nogmaals de [Draadloos instellen (ingebouwd)]. Als de gewenste draadloze router nog steeds niet gedetecteerd wordt, dient u in de netwerklijst [Nieuweaansluitingregistratie] te selecteren en vervolgens [Handm. registratie] on de naam van het netwerk (SSID) handmatig in te voeren. BLUETOOTH-apparaat De BLUETOOTH-verbinding kan niet voltooid worden. Zorg ervoor dat het blauwe LEDlampje brandt (pagina 54). Zorg ervoor dat het BLUETOOTHapparaat, dat aangesloten moet worden, ingeschakeld is en de BLUETOOTH-functie geactiveerd is. Plaats het BLUETOOTH-apparaat dichter bij de Bar Speaker. Aanvullende informatie 51 NL