Views
1 year ago

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Néerlandais

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Néerlandais

Koppel dit systeem en

Koppel dit systeem en het BLUETOOTH-apparaat opnieuw. Het kan zijn dat u de koppeling met dit systeem wilt annuleren met behulp van uw BLUETOOTHapparaat. Stel de [Bluetooth-stand] in op [Ontvanger] of [Zender] (pagina 26). Koppeling kan niet uitgevoerd worden. Plaats het BLUETOOTH-apparaat dichter bij de Bar Speaker. Het kan zijn dat het koppelen niet mogelijk is als er andere BLUETOOTH-apparaten rondom de Bar Speaker aanwezig zijn. Als dit het geval is, dient u de andere BLUETOOTH-apparaten uit te schakelen. Verwijder het systeem van uw BLUETOOTH-apparaat en voer de koppeling opnieuw uit (pagina 11). De NFC-functie werkt niet. De NFC-functie werkt niet met compatibele BLUETOOTH-receivers (zoals koptelefoons). Om naar geluid te luisteren met een compatibele BLUETOOTH-receiver, zie "Naar geluid luisteren door naar een compatibele BLUETOOTHreceiver te zenden" (pagina 14). Controleer of de BLUETOOTHverbinding correct tot stand is gekomen tussen dit systeem en het BLUETOOTH-apparaat. Koppel dit systeem en het BLUETOOTH-apparaat opnieuw. Houd de Bar Speaker uit de buurt van metalen objecten of oppervlakken. Zorg ervoor dat de [Bluetooth Audio]-ingang geselecteerd is. Stel eerst het volume van het BLUETOOTH-apparaat in, als het volume te laag is. Stel het volume op de Bar Speaker in. Het geluid slaat over of fluctueert, of de verbinding is verbroken. De Bar Speaker en het BLUETOOTHapparaat staan te ver uit elkaar. Als er obstakels aanwezig zijn tussen de Bar Speaker en uw BLUETOOTH-apparaat, dient u deze obstakels te verwijderen of te vermijden. Als er een apparaat aanwezig is die elektromagnetische straling genereert, zoals een draadloze LAN, andere BLUETOOTH-apparaten of een magnetron, dient u deze apparaten te verplaatsen. Er kan geen verbinding worden gemaakt. De informatie van de registratie van de koppeling is gewist. Voer de koppelingsprocedure opnieuw uit (pagina 11). Er is geen geluid. Zorg ervoor dat deze Bar Speaker niet te ver verwijderd is van het BLUETOOTH-apparaat of dat dit systeem geen storing ontvangt van een Wi-Fi-netwerk, ander draadloos 2,4 GHz-apparaat of magnetron. 52 NL

Handleiding over onderdelen en bedieningselementen Voor meer informatie zie de pagina's die tussen haakjes staan. Bar Speaker Voorkant/Zijkant Sleuf Aanvullende informatie (aan/stand-by) Schakelt het systeem in of zet het systeem in de stand-bymodus. INPUT Selecteert het apparaat dat u wilt gebruiken. PAIRING VOL (volume) +*/– * VOL + -toets heeft een voeltip. Gebruik de voeltip als herkenning bij het bedienen van de Bar Speaker. (N-markering) (pagina 13) Plaats het compatibele NFCapparaat in de buurt van deze aanduiding om de NFC-functie te activeren. (USB)-poort (pagina 8) Plaats de nagel van uw vinger in het slot, om de deksel te openen. Afstandsbedieningssensor 53 NL