Views
1 year ago

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Autre Slovaque

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Autre Slovaque

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Autre

Model HT-NT3 byl zvolen jako ilustrační. Na ilustráciu sa používa model HT-NT3. 4-570-404-21(1) (CZ-SK-HU-RO) HT-NT3/HT-XT3 , , , , , , HOME Čeština Aktualizace softwaru Po aktualizaci softwaru na poslední verzi budete moci používat nejnovější funkce. Pokud je možnost [Software Update Notification] v nabídce [System Settings] nastavena na [On] a je-li k dispozici nová aktualizace, zobrazí se na obrazovce televizoru příslušná zpráva. Poznámka Neodpojujte napájecí (síťový) kabel ani LAN kabel, dokud se proces stažení a aktualizace neukončí. Mohlo by to narušit funkci. Stiskněte HOME. Na televizoru se zobrazí domovská obrazovka. Stiskněte pro výběr možnosti [Setup] v pravém horním rohu a poté stiskněte . Pomocí tlačítek /// a vyberte [Software Update] > [Update via Internet] / [Update via USB Memory]*. Poté postupujte podle pokynů na obrazovce. Čas potřebný ke stažení závisí na podmínkách stahování, jako je rychlost internetového připojení atd. * Aktualizaci softwaru doporučujeme provádět přes internet, nicméně máte-li slabou síť, můžete nejnovější verzi softwaru stáhnout z následujících webových stránek a aktualizaci provést pomocí paměťového zařízení USB. www.sony.eu/support Po dokončení stahování se aktualizace softwaru spustí automaticky. Na displeji na předním panelu bliká „UPDT“. Během aktualizace nicméně může „UPDT“ dočasně zmizet. Proces aktualizace může trvat přibližně 10 minut. Aktualizace softwaru je dokončena! Na displeji na předním panelu se zobrazí „DONE“ a systém se automaticky restartuje. Slovenčina Aktualizácia softvéru Aktualizáciou softvéru na najnovšiu verziu môžete využívať jeho najnovšie funkcie. Keď je k dispozícii nová aktualizácia, na televíznej obrazovke sa zobrazí hlásenie, ak je položka [Software Update Notification] v časti [System Settings] nastavená na možnosť [On]. Poznámka Sieťovú šnúru (napájací kábel) ani kábel LAN neodpájajte, kým sa postup preberania a aktualizácie nedokončí. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k poruche. Stlačte tlačidlo HOME. Na televíznej obrazovke sa zobrazí domovská obrazovka. Stlačením tlačidla vyberte položku [Setup] v pravom hornom rohu a potom stlačte tlačidlo . Pomocou tlačidiel /// a vyberte položky [Software Update] > [Update via Internet]/ [Update via USB Memory]*. Potom postupujte podľa pokynov na obrazovke. Čas potrebný na prevzatie sa líši v závislosti od podmienok preberania, napríklad od rýchlosti pripojenia k internetu atď. * Softvér odporúčame aktualizovať prostredníctvom internetu, ak je však stav siete slabý, z nasledujúcej webovej stránky prevezmite najnovšiu verziu softvéru a aktualizáciu vykonajte prostredníctvom pamäťového zariadenia USB. www.sony.eu/support Po dokončení preberania sa automaticky spustí aktualizácia softvéru. Na displeji predného panela bude blikať hlásenie „UPDT“. Počas aktualizácie však hlásenie „UPDT“ môže dočasne zmiznúť. Dokončenie aktualizácie môže trvať približne 10 minút. Aktualizácia softvéru je dokončená. Na displeji predného panela sa zobrazí hlásenie „DONE“ a potom sa systém automaticky reštartuje. © 2015 Sony Corporation