Views
1 year ago

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Italien

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Italien

Zestaw zawiera

Zestaw zawiera technologię High- Definition Multimedia Interface (HDMI). Terminy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface i logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. „BRAVIA” jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation. „PlayStation” jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Sony Computer Entertainment Inc. Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®, Wi-Fi Alliance® oraz Wi-Fi CERTIFIED Miracast® są zastrzeżonymi znakami towarowymi Wi-Fi Alliance®. Wi-Fi CERTIFIED, WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup oraz Miracast są znakami towarowymi Wi-Fi Alliance®. Znak N jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy NFC Forum, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Android jest znakiem towarowym Google Inc. Google Play jest znakiem towarowym Google Inc. Google Cast jest znakiem towarowym Google Inc. Google Cast Ready i logo Google Cast Ready są znakami towarowymi Google Inc. „Xperia” jest znakiem towarowym firmy Sony Mobile Communications AB. Słowo i logo BLUETOOTH® są zastrzeżonymi znakami towarowymi, należącymi do firmy Bluetooth SIG, Inc.; firma Sony Corporation używa tych znaków na licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do przedsiębiorstw, które je zarejestrowały. LDAC i logo LDAC są znakami towarowymi firmy Sony Corporation. „DSEE HX” jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation. Technologia i patenty kodowania dźwięku MPEG Layer-3 na licencji Fraunhofer IIS i Thomson. Windows Media jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Produkt jest chroniony określonymi prawami własności intelektualnej firmy Microsoft Corporation. Zabrania się użytkowania lub dystrybucji takiej technologii oddzielnie od produktu bez licencji firmy Microsoft lub autoryzowanego podmiotu zależnego firmy Microsoft. Oprogramowanie Opera® Devices SDK firmy Opera Software ASA. Copyright 1995-2013 Opera Software ASA. Wszelkie prawa zastrzeżone. „ClearAudio+” jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation. „x.v.Colour” i logo „x.v.Colour” są znakami towarowymi firmy Sony Corporation. Apple, logo Apple, iPhone, iPod, iPod touch oraz Retina są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zastrzeżonymi w USA i innych krajach. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc. Określenie „Made for iPod” oraz „Made for iPhone” oznacza, że elektroniczne akcesorium zostało specjalnie przygotowane do współpracy z urządzeniem iPod lub iPhone oraz otrzymało zaświadczenie producenta o spełnieniu wymagań firmy Apple dotyczących parametrów użytkowych. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia, ani jego zgodność z wymogami bezpieczeństwa oraz regulacjami. Prosimy zauważyć, że użytkowanie tego akcesorium z urządzeniem iPod lub iPhone może wpłynąć na funkcjonowanie systemów bezprzewodowych. 4 PL

Kompatybilne modele urządzeń iPod/iPhone Poniżej podano kompatybilne modele iPod/iPhone. Należy zaktualizować oprogramowanie urządzenia iPod/ iPhone przed użyciem go z zestawem. Technologia BLUETOOTH działa z: iPhone iPhone 6 Plus/iPhone 6/iPhone 5s/ iPhone 5c/iPhone 5/iPhone 4s/ iPhone 4/iPhone 3GS iPod touch iPod touch (5. generacji)/iPod touch (4. generacji) Wszystkie inne znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli. Nazwy innych systemów i produktów są zazwyczaj znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi producentów. Znaki i nie są wskazane w niniejszym dokumencie. Informacje na temat wykorzystanego oprogramowania GNU GPL/LGPL oraz innego oprogramowania typu „Open Source” Produkt zawiera oprogramowanie podlegające licencji GNU General Public License („GPL”) lub GNU Lesser General Public License („LGPL”). Zgodnie z ich zapisami, konsument ma prawo nabyć, modyfikować i redystrybuować kod źródłowy tego oprogramowania na warunkach licencji GPL lub LGPL. Więcej informacji na temat licencji GPL, LGPL i innych licencji na oprogramowanie, patrz [Informacje dotyczące licencji oprogramowania] w [Nastawienia systemu] w menu [Konfiguracja] produktu. Kod źródłowy oprogramowania używanego w produkcie podlega licencji GPL i LGPL oraz jest dostępny w internecie. Aby go pobrać, przejdź pod poniższy adres: URL: http://oss.sony.net/Products/Linux Pamiętaj, że firma Sony nie może udzielać odpowiedzi lub odpowiadać na pytania dotyczące zawartości tego kodu źródłowego. Informacje na temat niniejszej instrukcji obsługi Instrukcje w niniejszej instrukcji obsługi dotyczą elementów sterujących na pilocie zdalnego sterowania. Można też używać elementów sterujących listwy głośnikowej, o ile ich nazwy są takie same, jak na pilocie, lub do nich zbliżone. Wybrane ilustracje są rysunkami koncepcyjnymi i mogą różnić się od rzeczywistych produktów. Elementy wyświetlane na ekranie telewizora mogą różnić się zależnie od regionu. Ustawienia domyślne wyróżniono podkreśleniem. Tekst w nawiasach kwadratowych ([--]) to tekst wyświetlany na ekranie telewizora, zaś tekst w cudzysłowie („--”) to tekst pojawiający się na wyświetlaczu na przednim panelu. 5 PL