Views
1 year ago

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Italien

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Italien

Jeżeli urządzenie

Jeżeli urządzenie zdalne działa w oparciu o system starszy niż Android 4.1.x, pobierz aplikację „NFC Easy Connect”. „NFC Easy Connect” to bezpłatna aplikacja dla urządzeń zdalnych z systemem Android, którą można pobrać z Google Play. (Aplikacja może nie być dostępna w niektórych krajach/regionach.) 1 Zbliż zdalne urządzenie do znaku Nna listwie głośnikowej i poczekaj, aż urządzenie zacznie wibrować. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie urządzenia zdalnego i wykonaj procedurę połączenia BLUETOOTH. Po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH zacznie świecić niebieski wskaźnik LED na przednim panelu. 2 Rozpocznij odtwarzanie źródła dźwięku na urządzeniu zdalnym. Więcej szczegółów dotyczących odtwarzania znajdziesz w instrukcji obsługi twojego urządzenia zdalnego. Wskazówka Jeśli parowanie i nawiązanie połączenia BLUETOOTH nie powiedzie się, wykonaj następujące czynności. Ponownie zbliż zdalne urządzenie do znaku N na listwie głośnikowej. Jeśli używasz dodatkowej obudowy, zdejmij ją z urządzenia zdalnego. Ponownie uruchom aplikację „NFC Easy Connect”. Jeżeli chcesz podłączać urządzenie BLUETOOTH do zestawu będącego w trybie oczekiwania, w [Szybki start/ Gotowość sieciowa] ustaw [Włącz]. Jeżeli głośność jest za mała, wyreguluj ją najpierw na urządzeniu zdalnym. Jeżeli głośność nadal będzie niewystarczająca, wyreguluj ją na listwie głośnikowej. Jeżeli zbliżysz urządzenie zdalne do znaku N, gdy zestaw pracuje w trybie nadajnika, to [Tryb Bluetooth] przestawi się automatycznie na [Odbiornik]. Funkcja ta nie działa z odbiornikami obsługującymi NFC. Przerywanie odtwarzania Wykonanie którejkolwiek z poniższych czynności przerywa odtwarzanie. Ponownie zbliż zdalne urządzenie do znaku N na listwie głośnikowej. Zatrzymaj odtwarzacz muzyczny na urządzeniu zdalnym. Wyłącz zestaw lub urządzenie zdalne. Zmień wejście sygnału. Wyłącz funkcję BLUETOOTH na urządzeniu zdalnym. Naciśnij , HOME lub PAIRING na pilocie zdalnego sterowania. Słuchanie dźwięku przesyłanego do odbiornika zgodnego z BLUETOOTH Możesz słuchać dźwięku odtwarzanego przez zestaw kina domowego za pomocą odbiornika zgodnego z BLUETOOTH (np. słuchawek). 1 Włącz funkcję BLUETOOTH w odbiorniku BLUETOOTH. 14 PL

2 W [Nastawienia Bluetooth] wybierz [Tryb Bluetooth] i ustaw [Nadajnik] (strona 26). 3 Naciśnij /, aby wybrać [OK]. 4 Naciśnij /, aby wybrać nazwę odbiornika BLUETOOTH z [Lista urządzenia] w [Nastawienia Bluetooth] (strona 26), a następnie naciśnij . Po nawiązaniu połączenia BLUETOOTH zacznie świecić niebieski wskaźnik LED. Uwaga Jeżeli nie możesz znaleźć nazwy twojego odbiornika BLUETOOTH, wybierz [Scan]. 5 Uruchom odtwarzanie źródła sygnału poprzez zestaw kina domowego. Dźwięk będzie odtwarzany z odbiornika BLUETOOTH. 6 Ustaw głośność. Ustaw głośność odbiornika BLUETOOTH. Nie można regulować głośności listwy głośnikowej podłączonej do odbiornika BLUETOOTH. Przyciski głośności na listwie głośnikowej i pilocie regulują jedynie głośność odbiornika BLUETOOTH. Uwaga Istnieje możliwość zarejestrowania maksymalnie 9 odbiorników BLUETOOTH. Jeśli sparowany zostanie 10. odbiornik BLUETOOTH, to urządzenie, które zostało połączone jako ostatnie zostanie zastąpione nowym. Zestaw może wyświetlić na [Lista urządzenia] maksymalnie 15 wykrytych odbiorników BLUETOOTH. Podczas transmitowania dźwięku nie możesz zmienić efektów dźwiękowych ani ustawień w menu Options. Niektóre treści nie są odtwarzane z powodu ich ochrony. Odbiornik BLUETOOTH może odtwarzać dźwięk z opóźnieniem w stosunku do zestawu kina domowego, co wynika z właściwości technologii bezprzewodowej BLUETOOTH. Jeżeli udało się nawiązać połączenie zestawu z odbiornikiem BLUETOOTH, dźwięk nie jest odtwarzany ani przez głośniki, ani z gniazda HDMI OUT (ARC). Gdy zestaw jest w trybie nadajnika, funkcje [Odbicie lustrzane ekranu], [Bluetooth Audio] oraz Sterowanie kinem domowym są wyłączone. Wskazówka Gdy zestaw jest podłączony do odbiornika BLUETOOTH, możesz sterować odtwarzaniem za pomocą przycisków na odbiorniku BLUETOOTH. Te zestaw można podłączyć do ostatnio podłączonego odbiornika BLUETOOTH naciskając kilkakrotnie przycisk RX/TX , aby wybrać opcję [Nadajnik]. Następnie uruchom odtwarzanie źródła sygnału w zestawie kina domowego. Rozłączanie odbiornika BLUETOOTH Wykonaj jedną z poniższych czynności. Wyłącz funkcję BLUETOOTH w odbiorniku BLUETOOTH. W [Tryb Bluetooth] wybierz [Odbiornik] lub [Wyłącz] (strona 26). Wyłącz zestaw lub odbiornik BLUETOOTH. Wykonaj funkcję odsłuchiwania jednym przyciskiem (NFC). Usuwanie zarejestrowanego odbiornika BLUETOOTH 1 Wybierz [Lista urządzenia] w [Nastawienia Bluetooth] (strona 26). Wyświetla się lista sparowanych i wykrytych urządzeń BLUETOOTH. 2 Naciśnij /, aby wybrać urządzenie, a następnie naciśnij OPTIONS. Funkcja BLUETOOTH 15 PL