Views
1 year ago

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Italien

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Italien

Uwaga Informacje o

Uwaga Informacje o funkcjach aktualizacji znajdziesz na następującej stronie internetowej: Uwagi dla klientów w Europie i Rosji: www.sony.eu/support Uwagi dla klientów w innych krajach/ regionach: http://www.sony-asia.com/section/ support Jeżeli połączenie sieciowe nie jest dobrej jakości, odwiedź powyższą stronę, aby pobrać najnowsze oprogramowanie i zainstalować je za pomocą nośnika pamięci USB. Jeśli chcesz, aby aktualizacje były przeprowadzane automatycznie, ustaw [Automatyczna aktualizacja] na [Włącz] (strona 29). W zależności od zawartości aktualizacja oprogramowania może zostać dokonana, nawet jeśli ustawiono tryb [Automatyczna aktualizacja] na [Wyłącz]. [Aktualizacja sieciowa] Aktualizuje oprogramowanie zestawu za pomocą dostępnej sieci. Upewnij się, że sieć ma połączenie z Internetem. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz „Funkcja sieciowa” (strona 16). [Aktualizuj za pomocą pamięci USB] Aktualizuje oprogramowanie z pamięci USB. Upewnij się, że folder z aktualizacją oprogramowania nosi nazwę „UPDATE”. Zestaw może rozpoznać do 500 plików/ folderów na jednym poziomie, w tym pliki/foldery aktualizacyjne. [Nastawienia wideo] [Rodzaj TV] [16:9]: Wybierz tę pozycję gdy do zestawu podłączasz telewizor panoramiczny lub z funkcją obrazu panoramicznego. [4:3]: Wybierz tę pozycję gdy do zestawu podłączasz telewizor z ekranem 4:3 i bez funkcji obrazu panoramicznego. [Rozdzielczość wyjścia wideo] [Auto]: Odtwarza sygnał wyjściowy wideo odpowiadający rozdzielczości telewizora lub podłączonego urządzenia. [480i/576i]*, [480p/576p]*, [720p], [1080i], [1080p]: Odtwarza sygnał wyjściowy wideo zgodnie z wybranymi ustawieniami rozdzielczości. * Jeżeli system koloru treści odtwarzanych to NTSC, to rozdzielczość sygnałów wideo można przekonwertować jedynie na [480i] i [480p]. [Wyjście 24p] [Zawartość sieci Wyjście 24p] Ta funkcja ustawia sygnał wyjściowy z gniazda HDMI OUT (ARC) w zestawie podczas korzystania z funkcji odbicia lustrzanego ekranu. [Auto]: Odtwarza sygnał wyjściowy wideo 24p, o ile podłączysz telewizor obsługujący standard 1080/24p za pomocą przewodu HDMI, zaś w [Rozdzielczość wyjścia wideo] ustawiono [Auto] lub [1080p]. [Wyłącz]: Wybierz tę funkcję, jeżeli telewizor nie jest zgodny ze standardem 1080/24p. 24 PL

[Wyjście 4K] [Auto1]: Odtwarza sygnał wyjściowy wideo 2K (1920 × 1080) podczas odtwarzania wideo (funkcja odbicia lustrzanego ekranu) oraz sygnał wyjściowy wideo 4K podczas odtwarzania zdjęć po podłączeniu urządzenia Sony zgodnego ze standardem 4K. Odtwarza sygnał wyjściowy wideo 4K podczas odtwarzania wideo 24p lub zdjęć po podłączeniu urządzenia innej marki niż Sony kompatybilnego z 4K. [Auto2]: Automatycznie odtwarza sygnał wyjściowy wideo 4K/24p, gdy podłączysz urządzenie zgodne ze standardem 4K/24p i wybierzesz odpowiednie ustawienie [Zawartość sieci Wyjście 24p] w [Wyjście 24p], a także obrazy zdjęć 4K/24p podczas odtwarzania plików zdjęć 2D. [Wyłącz]: Wyłącza funkcję. Uwaga Jeżeli po wybraniu [Auto1] nie wykryto twojego urządzenia Sony, ustawienie będzie działało tak samo jak [Auto2]. [Wyłącz]: Wybierz tę funkcję, jeżeli obraz nie jest stabilny lub kolory wydają się być nienaturalne. [Wideo bezpośrednie] Możesz wyłączyć OSD zestawu, jeżeli wybrałeś wejście [HDMI1], [HDMI2] lub [HDMI3]. Funkcja ta jest przydatna do grania w gry, aby w pełni cieszyć się jej ekranem. [Włącz]: Wyłącza OSD. Informacje nie będą wyświetlane na ekranie, zaś przyciski OPTIONS i DISPLAY nie będą dostępne. [Wyłącz]: Wyświetla informacje na ekranie podczas zmiany ustawień, np. wyboru pola dźwiękowego. [SBM] (Super Bit Mapping) [Włącz]: Wygładza gradację sygnałów wyjściowych wideo z gniazda HDMI OUT (ARC). [Wyłącz]: Wybierz tę funkcję, jeżeli sygnał wyjściowy wideo jest zniekształcony lub ma nienaturalne barwy. Ustawienia i regulowanie [YCbCr/RGB (HDMI)] [Auto]: Automatycznie wykrywa typ urządzenia zewnętrznego i przełącza się na odpowiednie ustawienia kolorów. [YCbCr (4:2:2)]: Odtwarza sygnał wideo YCbCr 4:2:2. [YCbCr (4:4:4)]: Odtwarza sygnał wideo YCbCr 4:4:4. [RGB]: Wybierz tę funkcję, jeżeli podłączasz urządzenie z gniazdem DVI obsługującym HDCP. [Wyjście HDMI w Deep Colour] [Auto]: Standardowo zalecana opcja. [12bitów], [10bitów]: Odtwarza sygnał wyjściowy wideo 12bit/10bit jeżeli podłączony telewizor obsługuje funkcję Deep Colour. [Nastawienia audio] [DSEE HX] Funkcja działa wyłącznie po wybraniu pola dźwiękowego [Music]. [Włącz]: Ulepsza plik audio do pliku audio wysokiej rozdzielczości, odtwarzając wyraźnie dźwięki wysokotonowe, które zazwyczaj giną w zwykłych plikach (strona 10). [Wyłącz]: Wyłączony. 25 PL