Views
1 year ago

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Italien

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Italien

[Konfiguracja bezprzew.

[Konfiguracja bezprzew. (wbud.)]: Wybierz to ustawienie, jeżeli chcesz użyć wbudowany moduł bezprzewodowej sieci LAN celem nawiązania połączenia z siecią WiFi. Wskazówka Szczegółowe informacje, wejdź na poniższą stronę i wybierz podstronę z FAQ: Uwagi dla klientów w Europie i Rosji: www.sony.eu/support Uwagi dla klientów w innych krajach/ regionach: http://www.sony-asia.com/section/ support [Status połączenia sieci] Wyświetla bieżący stan połączenia sieciowego. [Diagnostyka łączności sieciowej] Możesz uruchomić diagnostykę sieci aby sprawdzić, czy prawidłowo nawiązano połączenie sieciowe. [Cz. rad. Odbicie lustrzane ekranu] Jeżeli używasz wielu systemów bezprzewodowych, np. bezprzewodowej sieci LAN, to sygnały transmisji bezprzewodowej mogą być niestabilne. W takim przypadku możesz zwiększyć stabilność odtwarzania wybierając priorytetową częstotliwość radiową dla funkcji odbicia lustrzanego ekranu. [Auto]: Standardowo zalecana opcja. Zestaw automatycznie wybierze najlepszy kanał dla odbicia lustrzanego. [CH 1]/[CH 6]/[CH 11]: Wybrany kanał jest priorytetowy dla połączenia odbicia lustrzanego ekranu. [Ustawienia serwera połączenia] Określa, czy podłączony serwer Home Network ma być wyświetlany, czy nie. [Dostęp do autom. render.] [Włącz]: Zezwala na automatyczny dostęp wykrytego kontrolera sieci Home Network. [Wyłącz]: Wyłączony. [Renderer - kontrola dostępu] Wyświetla listę produktów zgodnych ze sterownikiem sieci Home Network i określa, polecenia ze sterowników znajdujących się na liście mają być akceptowane. [Sterowanie zewnętrzne] [Włącz]: Umożliwia sterowanie zestawem za pomocą kontrolera automatyki domowej. [Wyłącz]: Wyłączony. [Zdalne uruchamianie] [Włącz]: Umożliwia włączanie zestawu w trybie oczekiwania za pomocą urządzenia połączonego z nim poprzez sieć. [Wyłącz]: Zestawu nie można włączyć urządzeniem podłączonym do sieci. [Ust. pom. wej.] Ustawienia pominięcia wejść przydaje się do pomijania nieużywanych wejść podczas ich wybierania przyciskiem INPUT +/–. [Nie pomijaj]: Zestaw nie będzie pomijał wybranego wejścia. [Pomiń]: Zestaw będzie pomijał wybrane wejście. Uwaga Jeżeli naciśniesz INPUT +/– podczas wyświetlania ekranu głównego, ikona wejścia będzie wygaszona, jeżeli ustawiono dla niej opcję [Pomiń]. 30 PL

[Łatwa konfiguracja] Uruchamia [Łatwa konfiguracja] w celu wprowadzenia podstawowych ustawień początkowych i podstawowych ustawień sieciowych dla zestawu. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Używanie menu Options Przycisk OPTIONS pozwala skorzystać z szeregu ustawień i sposobów odtwarzania. Pozycje dostępne w menu mogą różnić się zależnie od sytuacji. Opcje wspólne [Łatwe ustawienia sieciowe] Przeprowadza [Łatwe ustawienia sieciowe], aby wprowadzić podstawowe ustawienia sieciowe. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. [Resetowanie] [Zresetuj do nastawień fabrycznych] Możesz zresetować ustawienia zestawu do fabrycznych ustawień domyślnych wybierając grupę ustawień. Zresetowane zostaną wszystkie ustawienia należące do tej grupy. [A/V SYNC] Koryguje desynchronizację obrazu i dźwięku (strona 32). [Sound Field] Zmienia ustawienie pola dźwiękowego (strona 9). [Night] Włącza i wyłącza funkcję Night Mode (strona 10). [Voice] Poprawia zakres dźwiękowy dialogów, czyniąc je bardziej zrozumiałymi (strona 10). [Powtórz nast.] Ustawia powtórzenie odtwarzania od nowa. [Odtwórz/Zatrzymaj] Rozpoczęcie lub wstrzymanie odtwarzania. [Odtwórz od początku] Odtwarza pozycję od początku. [Zmiana kategorii] Służy do przełączania między kategorią [Muzyka] a [Zdjęcia] w wejściu [USB] lub [Home Network]. Pozycja jest dostępna tylko wtedy, gdy dostępna jest lista wyświetlana dla danej kategorii. Ustawienia i regulowanie [Inicjalizuj informacje osobiste] Możesz usunąć swoje informacje osobiste zapisane w zestawie. Uwaga Jeżeli chcesz zestaw zutylizować, oddać komuś lub odsprzedać, usuń z niego wszystkie informacje osobiste, dla własnego bezpieczeństwa. Zachowaj odpowiednią ostrożność, np. wyloguj się po skorzystaniu z usługi sieciowej. Dotyczy wyłącznie [Muzyka] [Ustaw. odt. losowego] Włącza losowe odtwarzanie. [Dodaj BGM do slajd.] Zapisuje pliki z muzyką na nośniku USB jako muzykę tła prezentacji slajdów (BGM). 31 PL