Views
1 year ago

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Italien

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Italien

Uwaga Wybór ustawienia

Uwaga Wybór ustawienia „DIM2” wyłącza wyświetlacz na przednim panelu. Wyświetlacz włączy się automatycznie, gdy naciśniesz dowolny przycisk, a następnie wyłączy, jeżeli przez 10 sekund nie będziesz używał elementów sterowania zestawu. Jednak w niektórych przypadkach wyświetlacz panelu przedniego może nie wyłączyć się. Telewizorem można sterować za pomocą pilota telewizora, wysyłając sygnał pilota z tylnej strony listwy głośnikowej. Oszczędzanie energii w trybie oczekiwania Sprawdź, czy wybrano następujące ustawienia: W [Gotowość Bluetooth] ustawiono [Wyłącz] (strona 27). [Sterowanie przez HDMI] w [Ustawienia HDMI] ustawiono na [Wyłącz] (strona 28). W [Szybki start/Gotowość sieciowa] ustawiono [Wyłącz] (strona 29). W [Zdalne uruchamianie] ustawiono [Wyłącz] (strona 30). Włączanie funkcji wzmacniaka podczerwieni (w przypadku braku możliwości sterowania telewizorem) Jeśli listwa głośnikowa zasłania czujnik podczerwieni telewizora, korzystanie z pilota telewizora może okazać się niemożliwe. W takim przypadku należy włączyć funkcję wzmacniaka podczerwieni zestawu. Uwaga Należy sprawdzić, czy sterowanie telewizorem za pomocą pilota telewizora jest niemożliwe, a następnie ustawić [IR- Repeater] na [Włącz]. Ustawienie wzmacniaka na [Włącz] w przypadku braku możliwości sterowania telewizorem za pomocą pilota może nie dać żądanych rezultatów ze względu na wzajemne zakłócanie się sygnałów z pilota i listwy głośnikowej. W niektórych telewizorach funkcja ta może nie działać prawidłowo. W takim przypadku należy umieścić listwę głośnikową w większej odległości od telewizora. 1 Naciśnij HOME na pilocie zestawu. Na ekranie telewizora wyświetlony zostanie ekran główny. 2 Naciśnij przycisk aby wybrać [Konfiguracja] w prawym górnym rogu, a następnie naciśnij . 3 Naciśnij przycisk /, aby wybrać [Nastawienia systemu], po czym naciśnij przycisk . 38 PL

4 Naciśnij przycisk /, aby wybrać [IR-Repeater], po czym naciśnij przycisk . 5 Naciśnij przycisk /, aby wybrać [Włącz], po czym naciśnij przycisk . Dalsze ustawienia zestawu bezprzewodowego Dalszej konfiguracji zestawu bezprzewodowego można dokonać za pomocą ustawień [Podłączenie dźwięku bezprzewodowego]. 1 Naciśnij przycisk HOME. Na ekranie telewizora wyświetlony zostanie ekran główny. 2 Naciśnij przycisk aby wybrać [Konfiguracja] w prawym górnym rogu, a następnie naciśnij . 3 Naciśnij przycisk /, aby wybrać [Nastawienia systemu], po czym naciśnij przycisk . 4 Naciśnij przycisk /, aby wybrać [Podłączenie dźwięku bezprzewodowego], po czym naciśnij przycisk . Na wyświetlaczu pojawi się [Podłączenie dźwięku bezprzewodowego]. [Secure Link] (strona 39) [Pasmo częstotl radiowej]* (strona 40) * Funkcja ta może nie być dostępna w niektórych krajach/regionach. Aktywowanie transmisji bezprzewodowej między określonymi jednostkami [Secure Link] Funkcja Secure Link umożliwia nawiązanie połączenia bezprzewodowego między listwą głośnikową a subwooferem. Funkcja ta pomaga zapobiec zakłóceniom w przypadku korzystania z wielu produktów bezprzewodowych przez użytkownika lub jego sąsiadów. 1 Wybierz [Podłączenie dźwięku bezprzewodowego] w [Nastawienia systemu] (strona 39). 2 Naciśnij przycisk /, aby wybrać [Secure Link], po czym naciśnij przycisk . 3 Naciśnij przycisk /, aby wybrać [Włącz], po czym naciśnij przycisk . 4 Naciśnij SECURE LINK z tyłu subwoofera. Przejdź do kolejnego kroku w ciągu kilku minut. 5 Naciśnij przycisk /, aby wybrać [Zacznij], po czym naciśnij przycisk . Aby powrócić do poprzedniego wskazania wyświetlacza, wybierz [Anuluj]. Inne funkcje 39 PL