Views
1 year ago

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Italien

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Italien

Czyszczenie Obudowę,

Czyszczenie Obudowę, panel i elementy sterowania można czyścić przy użyciu miękkiej ściereczki zwilżonej łagodnym roztworem detergentu. Nie należy używać materiałów ściernych, proszków do czyszczenia ani rozpuszczalników, takich jak alkohol czy benzyna. Wymiana części W przypadku naprawy zestawu naprawione części można zachować do ponownego wykorzystania lub recyklingu. Kolory telewizora Jeśli zestaw powoduje powstawanie nieregularności kolorów na ekranie telewizora, należy wyłączyć telewizor i włączyć go ponownie po 15–30 minutach. Jeśli nieregularność kolorów będzie się utrzymywać, należy umieścić zestaw w większej odległości od telewizora. WAŻNA UWAGA Przestroga: Zestaw może utrzymywać zatrzymany obraz wideo lub obraz wyświetlany na ekranie telewizora przez czas nieokreślony. Pozostawienie zatrzymanego obrazu wideo lub obrazu wyświetlanego na ekranie telewizora przez dłuższy czas powoduje ryzyko trwałego uszkodzenia ekranu telewizora. Dotyczy to w szczególności telewizorów z wyświetlaczami plazmowymi i telewizorów projekcyjnych. Uwagi dotyczące aktualizacji Ten zestaw umożliwia automatyczną aktualizację oprogramowania, gdy jest połączony z internetem za pomocą sieci przewodowej lub bezprzewodowej. Aktualizując zestaw, możesz sprawić, że zyska on nowe funkcje i jednocześnie stanie się wygodniejszym i bezpieczniejszym narzędziem. Jeśli nie chcesz przeprowadzać automatycznych aktualizacji, możesz wyłączyć tę funkcję, wykorzystując aplikację SongPal zainstalowaną na Twoim smartfonie lub tablecie. Jednak nawet pomimo wyłączenia tej funkcji zestaw może zaktualizować oprogramowanie automatycznie z przyczyn takich jak bezpieczeństwo. Gdy ta funkcja jest wyłączona, możesz zaktualizować oprogramowanie również za pośrednictwem menu ustawienia. Aby uzyskać szczegółowe informacje, sprawdź punkt „Używanie wyświetlacza ustawień” (strona 23). W trakcie aktualizacji oprogramowania nie można korzystać z zestawu. Zrzeczenie się odpowiedzialności za usługi oferowane przez osoby trzecie Usługi oferowane przez osoby trzecie mogą zostać zmienione, zawieszone lub zakończone bez wcześniejszego powiadomienia. Sony nie ponosi odpowiedzialności za tego typu sytuacje. W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów dotyczących zestawu należy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży produktów firmy Sony. 44 PL

Rozwiązywanie problemów Jeśli podczas użytkowania zestawu wystąpi jeden z opisanych poniżej problemów, należy skorzystać z poniższych informacji dotyczących usuwania usterek, zanim zwrócisz się o naprawę produktu. Jeśli problem się powtarza, należy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży produktów Sony. W razie problemów z funkcją dźwięku przesyłanego bezprzewodowo, należy zlecić sprawdzenie całego zestawu (listwy głośnikowej i subwoofera) dystrybutorowi Sony. Ogólne Zasilanie nie włącza się. Upewnij się, że przewód sieciowy jest prawidłowo i pewnie podłączony. Nie działa pilot. Pilot zdalnego sterowania jest za daleko od listwy głośnikowej. Baterie w pilocie są słabe. Zestaw wyłącza się automatycznie. Działa funkcja [Automatyczny tryb gotowości]. W [Automatyczny tryb gotowości] wybierz [Wyłącz] (strona 29). Zestaw nie działa normalnie. Odłącz przewód sieciowy od gniazdka sieciowego, odczekaj kilka minut, a następnie podłącz przewód ponownie. Pilot telewizora nie działa. Problem można rozwiązać, włączając funkcję wzmacniaka podczerwieni (strona 38). Czujniki telewizora mogą nie działać prawidłowo. Listwa głośnikowa może zasłaniać niektóre czujniki (np. czujnik jasności) i odbiornik pilota telewizora lub „emiter okularów 3D (transmisji bezprzewodowej)” telewizora 3D obsługującego zestaw okularów 3D. Odsuń listwę głośnikową od telewizora na odległość, która umożliwi prawidłowe działanie tych części. Lokalizacje czujników i odbiornika pilota podano w instrukcji obsługi dostarczonej w zestawie z telewizorem. Komunikaty Na ekranie telewizora wyświetla [Znaleziono w sieci nową wersję oprogramowania. Wykonaj aktualizację w „Aktualizacja oprogramowania”.]. Patrz [Aktualizacja oprogramowania] (strona 23), aby zaktualizować zestaw do najnowszej wersji oprogramowania. Na wyświetlaczu na przednim panelu pojawia się na przemian „PRTCT”, „PUSH” i „POWER”. Naciśnij przycisk , aby wyłączyć system. Gdy zniknie komunikat „STBY”, odłącz przewód sieciowy od gniazdka sieciowego. Następnie sprawdź, czy nic nie przesłania otworów wentylacyjnych listwy głośnikowej. Ponownie podłączyć przewód zasilający AC (zasilanie główne) i włączyć zestaw. Jeśli problem się powtarza, należy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży produktów Sony. Informacje dodatkowe 45 PL