Views
1 year ago

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Italien

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Italien

Po naciśnięciu

Po naciśnięciu dowolnego przycisku listwy głośnikowej na wyświetlaczu na panelu przednim miga napis „LOCK”. Wyłącz funkcję Blokady rodzicielskiej (strona 37). pojawia się na całym ekranie telewizora bez żadnych komunikatów. Skontaktuj się najbliższym przedstawicielem handlowym Sony lub autoryzowanym centrum serwisowym Sony. Po naciśnięciu dowolnego przycisku efektów dźwiękowych (strona 57) na wyświetlaczu na panelu przednim miga „NOT USE”. Nie można zmieniać ustawień efektów dźwiękowych, gdy zestaw jest połączony z odbiornikiem BLUETOOTH pracującym w trybie nadajnika. Obraz Brak obrazu lub obraz jest wyświetlany nieprawidłowo. Wybierz odpowiednie wejście (strona 8). Przytrzymując INPUT, naciśnij kolejno VOL +, VOL – i VOL +, aby zresetować rozdzielczość wideo do najniższego poziomu. Po podłączeniu urządzenia za pomocą przewodu HDMI na ekranie nie ma obrazu. Jeżeli podłączasz urządzenie obsługujące HDCP2.2, podłącz je do gniazda HDMI IN 1, zaś telewizor do gniazda HDMI OUT (ARC) zestawu kina domowego. Zestaw jest podłączony do urządzenia, które nie jest zgodne z HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), czyli technologią ochrony praw autorskich obejmującą kodowanie dźwięku cyfrowych sygnałów wideo. W takim przypadku należy sprawdzić dane technicznie podłączonego urządzenia. Na ekranie telewizora nie widać zawartości 3D z gniazda HDMI IN 1/2/3. W przypadku niektórych telewizorów i urządzeń wideo zawartość 3D może nie być wyświetlana. Sprawdź jaki format obrazu HDMI jest obsługiwany (strona 62). Na ekranie telewizora nie widać zawartości 4K z gniazda HDMI IN 1/2/3. W przypadku niektórych telewizorów i urządzeń wideo zawartość 4K może nie być wyświetlana. Sprawdź możliwości odtwarzania wideo przez twój telewizor i urządzenie wideo oraz ich ustawienia. Użyj Przewód HDMI o dużej szybkości transmisji. Gdy zestaw jest w trybie oczekiwania, na ekranie telewizora nie ma żadnego obrazu. Gdy zestaw wchodzi w tryb oczekiwania, wyświetlony zostanie obraz z ostatniego urządzenia HDMI wybranego przed wyłączeniem zestawu. Jeśli korzystasz z treści z innego urządzenia, uruchom na tym urządzeniu odtwarzanie i wykonaj czynność Odtwarzanie jednym przyciskiem lub włącz zestaw, aby wybrać urządzenie HDMI, z którego chcesz korzystać. W [Ustawienia HDMI] wybierz [Gotowość przez] i ustaw [Włącz] (strona 28). 46 PL

Obraz nie jest wyświetlany na całym ekranie telewizora. Sprawdź ustawienie [Rodzaj TV] w [Nastawienia wideo] (strona 24). Format obrazu mediów jest niezmienny. Na ekranie telewizora zdarzają się nieregularne kolory. Jeżeli zjawisko nieregularnych kolorów nie ustępuje, wyłącz telewizor na 15-30 minut. Upewnij się, że w pobliżu zestawu nie znajduje się żaden magnetyczny przedmiot (np. zatrzask magnetyczny na stojaku telewizora, urządzenie medyczne, zabawka, itp.). Obraz z gniazda HDMI jest zniekształcony. Obraz wideo z urządzenia podłączonego do gniazda HDMI może być zniekształcony. Jeśli tak się dzieje, ustaw opcję [Wideo bezpośrednie] na [Włącz] (strona 25). Dźwięk Nie słychać dźwięku z urządzenia podłączonego do zestawu bądź daje ono dźwięk o bardzo słabej głośności. Naciśnij przycisk + sprawdź poziom głośności (strona 57). Naciśnij lub + aby wyłączyć funkcję wyciszania (strona 57). Upewnij się, że wybrałeś prawidłowe źródło wejściowe. Spróbuj przełączyć się na inne wejście naciskając kilkakrotnie przycisk INPUT +/– (strona 8). Sprawdź, czy wszystkie kable i przewody łączące urządzenie i zestaw są dobrze włożone do gniazd. Zestaw nie odtwarza dźwięku z telewizora. Naciśnij kilkakrotnie przycisk INPUT +/– aby wybrać wejście [TV]. Sprawdź połączenie przewodu HDMI lub cyfrowego przewodu optycznego łączącego zestaw z telewizorem (patrz krok 1 w dostarczonym Skróconym przewodniku). Włącz telewizor, następnie włącz system. Wprowadź ustawienie głośnika telewizora do Zestawu Audio. Patrz ustawienia telewizora w instrukcji obsługi dostarczonej z telewizorem. Zwiększ głośność na telewizorze lub wyłącz wyciszanie. Jeżeli za pomocą przewodu HDMI podłączono telewizor zgodny z funkcją kanału zwrotnego audio (ARC), upewnij się, że przewód jest podłączony do wejścia HDMI (ARC) na telewizorze (patrz krok 1 w dostarczonym Skróconym przewodniku). Jeżeli telewizor nie jest zgodny z funkcją kanału zwrotnego audio (ARC), uzupełnij połączenie przewodem HDMI podłączając telewizor do zestawu cyfrowym przewodem optycznym, aby zestaw odtwarzał dźwięk (patrz krok 1 w dostarczonym Skróconym przewodniku). Dźwięk jest odtwarzany jednocześnie przez telewizor i zestaw kina domowego. Wyłącz dźwięk zestawu lub telewizora. Informacje dodatkowe 47 PL