Views
1 year ago

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Italien

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Italien

Router bezprzewodowy

Router bezprzewodowy którego szukasz nie znajduje się na liście sieci bezprzewodowych. Naciśnij przycisk BACK aby powrócić do poprzedniego ekranu, a następnie ponownie przeprowadź [Konfiguracja bezprzew. (wbud.)]. Jeżeli nadal nie można wykryć poszukiwanego routera bezprzewodowego, wybierz [Rejestracja nowego połączenia] na liście sieci, a następnie wybierz [Ręczna rejestracja] aby ręcznie wprowadzić nazwę sieci (SSID). Urządzenie BLUETOOTH Nie można zakończyć nawiązywania połączenia BLUETOOTH. Upewnij się, że świeci się niebieski wskaźnik LED (strona 55). Upewnij się, że podłączane urządzenie BLUETOOTH i jego funkcja BLUETOOTH są włączone. Zbliż urządzenie BLUETOOTH do listwy głośnikowej. Ponownie sparuj zestaw z urządzeniem BLUETOOTH. Może okazać się, że najpierw musisz za pomocą urządzenia BLUETOOTH anulować parowanie z zestawem. W [Tryb Bluetooth] wybierz [Odbiornik] lub [Nadajnik] (strona 26). Nie można wykonać parowania. Zbliż urządzenie BLUETOOTH do listwy głośnikowej. Parowanie może nie być możliwe, jeśli w pobliżu listwy głośnikowej znajdują się inne urządzenia BLUETOOTH. W takim przypadku należy wyłączyć inne urządzenia BLUETOOTH. Usuń zestaw z urządzenia BLUETOOTH i ponownie wykonaj parowanie (strona 11). Funkcja NFC nie działa. Funkcja NFC nie działa z odbiornikami zgodnymi z BLUETOOTH (np. słuchawkami). Aby słuchać muzyki za pomocą odbiornika zgodnego z BLUETOOTH, sprawdź punkt „Słuchanie dźwięku przesyłanego do odbiornika zgodnego z BLUETOOTH” (strona 14). Nie można nawiązać połączenia. Informacje rejestracji parowania zostały usunięte. Ponownie przeprowadź operację parowania (strona 11). Brak dźwięku. Upewnij się, że listwa głośnikowa nie jest zbyt daleko od urządzenia BLUETOOTH lub że zestaw nie odbiera zakłóceń z sieci Wi-Fi, innych urządzeń bezprzewodowych 2,4 GHz bądź kuchenki mikrofalowej. Sprawdź, czy prawidłowo nawiązano połączenie BLUETOOTH między zestawem i urządzeniem BLUETOOTH. Ponownie sparuj zestaw z urządzeniem BLUETOOTH. Nie zbliżaj listwy głośnikowej do metalowych powierzchni ani przedmiotów. Upewnij się, że wybrano wejście [Bluetooth Audio]. Najpierw wyreguluj głośność urządzenia BLUETOOTH. Jeżeli poziom głośności jest za mały, wówczas wyreguluj go na listwie głośnikowej. Dźwięk przerywany lub zmienny, bądź utrata połączenia. Listwa głośnikowa i urządzenie BLUETOOTH znajdują się zbyt daleko od siebie. 52 PL

Jeśli pomiędzy listwą głośnikową a urządzeniem BLUETOOTH znajdują się przeszkody, usuń lub omiń je. Jeśli w pobliżu znajduje się urządzenie generujące promieniowanie elektromagnetyczne, np. bezprzewodowa sieć LAN, inne urządzenie BLUETOOTH lub kuchenka mikrofalowa, odsuń je dalej. Informacje dodatkowe 53 PL