Views
1 year ago

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Italien

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Italien

[HDMI-instellingen]

[HDMI-instellingen] [Controle voor HDMI] [Aan]: Schakelt de [Controle voor HDMI]- functie in. U kunt onderlinge apparaten bedienen die met een HDMI-kabel zijn verbonden. [Uit]: Uit. [Audio Return Channel] Deze functie is beschikbaar als u het systeem op een HDMI IN-aansluiting van een televisie aansluit die compatibel is met de audioretourkanaalfunctie en als [Controle voor HDMI] ingesteld is op [Aan]. [Auto]: Het systeem kan automatisch, via een HDMI-kabel, het digitale audiosignaal van de televisie ontvangen. [Uit]: Uit. [Doorvoer in stand-by] U kunt HDMI-signalen naar de televisie uitsturen, zelfs als het systeem in de stand-bymodus staat. Deze functie is beschikbaar als u [Controle voor HDMI] op [Aan] instelt. Standaard instelling: [Uit] (Alleen modellen Europa) [Auto] (Overige modellen) [Auto]: Stuurt signalen van de HDMI OUT (ARC)-aansluiting uit, als de televisie is ingeschakeld en het systeem in de stand-bymodus staat. Deze instelling spaart energie in de standbystand ten opzichte van de [Aan]- instelling. [Aan]: Stuurt, als het systeem in de stand-bymodus staat, altijd signalen uit van de HDMI OUT (ARC)-aansluiting. Als u een andere televisie dan de "BRAVIA" aansluit, adviseren wij u deze instelling te selecteren. [Uit]: Er worden geen signalen uitgestuurd als het systeem in de standbymodus staat. Deze instelling spaart energie in de stand-bystand ten opzichte van de [Aan]-instelling. [HDMI1-audio-ingangsfunctie] (Alleen modellen Europa) U kunt de audio-ingang van het apparaat selecteren die aangesloten is op de HDMI IN 1-aansluiting. [HDMI1]: Het geluid van het apparaat dat aangesloten is op de HDMI IN 1- aansluiting, komt binnen via de HDMI IN 1-aansluiting. [TV]: Het geluid van het apparaat dat aangesloten is op de HDMI IN 1- aansluiting, komt binnen via de TV (DIGITAL IN)-aansluiting. [Snelstart/ntwrk-stand-by] [Aan]: Verkort de starttijd van de standbymodus. Na het inschakelen van het systeem kunt het systeem snel bedienen. [Uit]: De standaardinstelling. [Automatische standby] [Aan]: Schakelt de [Automatische standby]-functie in. Als u het systeem ongeveer 20 minuten niet gebruikt, wordt het systeem automatisch in de stand-bymodus gezet. [Uit]: Uit. [Automatische weergave] [Aan]: Geeft automatisch informatie op het scherm weer als u de audiosignalen, beeldmodus, enz., wijzigt. [Uit]: Geeft alleen informatie weer als u op DISPLAY drukt. [Bericht over software-update] [Aan]: Stelt het systeem in om u te informeren over de nieuwste softwareversie (pagina 23). [Uit]: Uit. 28 NL

[Inst. voor autom. upd.] [Automatisch updaten] [Aan]: De software-update wordt automatisch uitgevoerd tussen 2 en 5 uur 's nachts lokale tijd in de geselecteerde optie [Tijdzone], als dit systeem niet wordt gebruikt. Als u [Snelstart/ntwrk-stand-by] op [Uit] instelt, wordt de software-update uitgevoerd nadat u het systeem hebt uitgeschakeld. [Uit]: Uit. [Tijdzone] Selecteer uw land/regio. Opmerking Afhankelijk van de content van de updates, kunnen de software-update zelfs worden uitgevoerd als u [Automatisch updaten] op [Uit] instelt. [Naam van apparaat] U kunt de naam van dit systeem overeenkomstig uw voorkeur veranderen, zodat deze beter herkenbaar is tijdens de BLUETOOTH- of schermreproductiesfunctie. De naam wordt ook gebruikt bij ander netwerkgebruik, zoals het thuisnetwerk. Volg de instructies op het scherm en gebruik een softwaretoetsenbord om de naam in te voeren. [Netwerkinstellingen] [Internetinstellingen] Verbind het systeem vooraf met het netwerk. Voor meer informatie, zie "Netwerkfunctie" (pagina 16). [Bedraad instellen]: Selecteer deze optie als u het systeem met een LANkabel op een breedbandrouter aansluit. Als u deze instelling selecteert, wordt de ingebouwde draadloze LAN automatisch uitgeschakeld. [Draadloos instellen (ingebouwd)]: Selecteer deze optie als u de ingebouwde draadloze LAN van het systeem gebruikt voor de verbinding met het draadloze netwerk. Tip Voor meer informatie zie de volgende website en raadpleeg de FAQ: Voor klanten in Europa en Rusland: www.sony.eu/support Voor klanten in andere landen/regio's: http://www.sony-asia.com/section/ support [Netwerkverbindingstatus] Geeft de huidige status van de netwerkverbinding weer. Instellingen en aanpassingen [Systeeminformatie] U kunt de informatie over de softwareversie van het systeem weergeven en het MAC-adres. [Informatie over softwarelicentie] U kunt de informatie over de softwarelicentie weergeven. [Diagnose van netwerkverbinding] U kunt een diagnose van het netwerk uitvoeren, om te controleren of de netwerkverbinding correct werkt. 29 NL