Views
1 year ago

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Italien

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Italien

Opmerking Deze functie

Opmerking Deze functie werkt alleen voor een televisie die de Social Viewing-functie ondersteunt. Voor meer informatie zie de gebruiksaanwijzing van uw televisie. Zorg ervoor dat u de instelling van de audio-uitvoer op uw televisie zo is ingesteld dat het geluid door dit systeem weergegeven kan worden. De Synchronisatie echoannuleringfunctie is een functie die door Sony is ontwikkeld. Deze functie werkt niet bij apparaten die niet van Sony zijn. Thuisbioscoopregeling Als een compatibele televisie met thuisbioscoopregeling op het systeem is aangesloten, wordt een pictogram op de aangesloten televisie weergegeven voor op internetgebaseerde applicaties. U kunt met de afstandsbediening van de televisie de instellingen van het systeem wijzigen (zoals een ingang of geluidsveld wijzigen). Opmerking Uw televisie moet met internet verbonden zijn om gebruik te kunnen maken van de thuisbioscoopregelfunctie. De thuisbioscoopregelfunctie is een functie die door Sony is ontwikkeld. Deze functie werkt niet bij apparaten die niet van Sony zijn. Taal volgen Als u de taal op het beeldscherm van de televisie wijzigt, zal de taal op het scherm van het systeem ook wijzigen. Opmerking over HDMIaansluitingen Gebruik een High Speed HDMI-kabel. Als u een standaard HDMI-kabel gebruikt, kunnen 1080p-, Deep Color-, 3D- en 4K-content niet correct worden weergegeven. Gebruik een goedgekeurde HDMIkabel. Gebruik een High Speed HDMIkabel van Sony met het Cable Typelogo. U kunt beter geen HDMI-DVIconversiekabel gebruiken. Audiosignalen (bemonsteringsfrequentie, bitlengte, enz.) die via een HDMI-aansluiting worden doorgestuurd kunnen door het aangesloten apparaat worden onderdrukt. Het geluid kan worden onderbroken als de bemonsteringsfrequentie of het aantal kanalen van de audiouitgangssignalen van het afspeelapparaat, wordt veranderd. Als de [TV]-ingang is geselecteerd, worden de videosignalen via een van de geselecteerde HDMI IN 1/2/3- aansluitingen door de HDMI OUT (ARC)-aansluiting uitgestuurd. Dit systeem ondersteunt Deep Colour, "x.v.Colour", 3D, en 4K-overdracht. Om van 3D-content te kunnen genieten, moet u de 3D-compatibele televisie en video-apparaat (Blu-ray Disc-speler, "PlayStation®4", enz.) met High Speed HDMI-kabels aansluiten op het systeem, een 3D-bril opzetten en een compatibele Blu-ray Disc, enz. met 3D afspelen. Om van 4K-content genieten te kunnen, moet de televisie en de spelers die op het systeem zijn aangesloten compatibel met 4K-content zijn. 36 NL

Genieten van het geluid van een multiplex uitzending (Dual Mono) U kunt genieten van het geluid van een multiplex uitzending, als het systeem een Dolby Digital multiplexuitzendsignaal ontvangt. Opmerking Om een Dolby Digital-signaal te ontvangen moet u, met een optisch digitale kabel, een televisie of andere apparaten op de TV (DIGITAL IN)-aansluiting aansluiten. Als de HDMI IN-aansluiting van uw televisie compatibel is met de audioretourkanaalfunctie (pagina 28), kunt u via een HDMI-kabel een Dolby Digital-signaal ontvangen. Druk herhaaldelijk op AUDIO totdat het gewenste signaal op het voorpaneel van het display wordt weergegeven. "MAIN": Geluid van de hoofdtaal wordt uitgevoerd. "SUB": Geluid van de tweede taal wordt uitgevoerd. "MN/SB": Gemixt geluid van zowel de hoofd- als subtalen wordt weergegeven. De toetsen op de Bar Speaker deactiveren (kinderslot) U kunt de toetsen op de Bar Speaker deactiveren (met uitzondering van ) om onjuist gebruik te voorkomen, zoals kattenkwaad van een kind. Gebruik hiervoor de toetsen op de Bar Speaker om deze handeling uit te voeren. Druk tijdens het indrukken van INPUT achtereenvolgens op VOL –, VOL + en VOL – . Op het voorpaneeldisplay wordt "LOCK" weergegeven. U kunt het systeem alleen bedienen met de afstandsbediening. Om te annuleren, terwijl u INPUT indrukt, dient u achtereenvolgens VOL –, VOL + en VOL – in te drukken. Op het voorpaneeldisplay wordt "UNLCK" weergegeven. De helderheid veranderen U kunt de helderheid van het voorpaneeldisplay en het blauwe LEDaanduiding wijzigen. Druk herhaaldelijk op DIMMER. U kunt "OFF", "DIM1" of "DIM2" selecteren.* * De helderheid voor "DIM1"- en "DIM2"- instellingen zijn hetzelfde. Opmerking Het voorpaneeldisplay wordt uitgeschakeld als "DIM2" wordt geselecteerd. Het display wordt automatisch ingeschakeld als u op een willekeurige toets drukt en wordt weer uitgeschakeld als u het systeem ongeveer 10 seconden lang niet bedient. In sommige gevallen schakelt het voorpaneeldisplay niet uit. Overige functies 37 NL