Views
1 year ago

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Italien

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Italien

Energie besparen in de

Energie besparen in de stand-bymodus Controleer of u de volgende instellingen hebt uitgevoerd: [Bluetooth-stand-by] is ingesteld op [Uit] (pagina 26). [Controle voor HDMI] in [HDMIinstellingen] is ingesteld op [Uit] (pagina 28). [Snelstart/ntwrk-stand-by] is ingesteld op [Uit] (pagina 28). [Opstarten op afstand] is ingesteld op [Uit] (pagina 30). De functie IR-repeater inschakelen (als u de televisie niet kunt bedienen) Als de Bar Speaker de afstandsbedieningssensor van de televisie belemmert, kan het zijn dat de afstandsbediening van de televisie niet werkt. Schakel in dit geval de functie IRrepeater van het systeem in. U kunt de televisie bedienen met de afstandsbediening van de televisie, door het afstandsbedieningssignaal van de achterkant van de Bar Speaker door te sturen. Opmerking Zorg ervoor dat de afstandsbediening van de televisie de televisie niet kan bedienen en stel dan de [IR-Repeater] in op [Aan]. Als deze is ingesteld op [Aan], als de afstandsbediening de televisie kan bedienen, kan er geen geschikte werking worden verkregen vanwege de interferentie tussen het rechtstreekse commando van de afstandsbediening en het commando via de Bar Speaker. Op sommige televisies werkt deze functie niet correct. Plaats in dit geval de Bar Speaker een beetje verder uit de buurt van de televisie. 1 Druk op de afstandsbediening van het systeem op HOME. Het homescherm verschijnt op het televisiescherm. 2 Druk, in de rechter bovenhoek, op om [Instellen] te selecteren en druk dan op . 3 Druk op / om [Systeeminstellingen] te selecteren en druk dan op . 4 Druk op / om [IR-Repeater] te selecteren en druk dan op . 5 Druk op / om [Aan] te selecteren en druk dan op . 38 NL

Overige instellingen voor het draadloze systeem U kunt het draadloze systeem verder instellen met de instellingen van de [Draadloos-geluid-verbinding]. 1 Druk op HOME. Het homescherm verschijnt op het televisiescherm. 2 Druk, in de rechter bovenhoek, op om [Instellen] te selecteren en druk dan op . 3 Druk op / om [Systeeminstellingen] te selecteren en druk dan op . 4 Druk op / om [Draadloosgeluid-verbinding] te selecteren en druk dan op . Het [Draadloos-geluid-verbinding] display wordt weergegeven. [Secure Link] (pagina 39) [RF-band]* (pagina 40) * Deze functie kan in sommige landen/regio's niet beschikbaar zijn. De draadloze uitzending tussen specifieke apparaten activeren [Secure Link] U kunt, met de functie beveiligde link, de draadloze verbinding specificeren om de Bar Speaker aan de subwoofer te koppelen. Deze functie helpt interferentie te voorkomen als u meerdere draadloze producten gebruikt of als uw buren draadloze producten gebruiken. 1 Selecteer [Draadloos-geluidverbinding] in [Systeeminstellingen] (pagina 39). 2 Druk op / om [Secure Link] te selecteren en druk dan op . 3 Druk op / om [Aan] te selecteren en druk dan op . 4 Druk op de achterkant van de subwoofer op SECURE LINK. Ga, binnen een paar minuten, verder naar de volgende stap. 5 Druk op / om [Starten] te selecteren en druk dan op . Selecteer [Annuleren] om terug te keren naar het vorige display. 6 Na het verschijnen van het bericht [De instelling van Secure Link is klaar.] dient u op te drukken. De subwoofer is gekoppeld aan de Bar Speaker en de aan/standbyaanduiding op de subwoofer brandt oranje. Volg de instructies op het scherm als het bericht [Kan Secure Link niet instellen.] verschijnt. De functie beveiligde link annuleren Voor de Bar Speaker Selecteer [Uit] bij stap 3 hierboven. Voor de subwoofer Houd, op de achterkant van de subwoofer, SECURE LINK ingedrukt totdat de aan/stand-byaanduiding groen brandt of groen begint te knipperen. Overige functies 39 NL