Views
1 year ago

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Italien

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Italien

De kleuren van uw

De kleuren van uw televisie Als het systeem kleuronregelmatigheden op uw televisiescherm veroorzaakt, dient u de televisie uit te schakelen en na 15 tot 30 minuten weer in te schakelen. Als de kleuronregelmatigheid aanhoudt, dient u het systeem verder uit de buurt van de televisie te plaatsen. BELANGRIJKE OPMERKING Let op: Dit systeem kan een stilstaand videobeeld of beeldschermafbeelding op uw televisie onbeperkt bevriezen. Als het stilstaand videobeeld of de beeldschermafbeelding gedurende een langere tijdsperiode op uw televisie wordt weergegeven, kan uw televisiescherm permanent beschadigen. Plasmatelevisies en projectietelevisies zijn hier gevoelig voor. Opmerkingen over het updaten Dit systeem biedt u de mogelijkheid om de software automatisch te updaten, als het systeem op internet is aangesloten via een bedraad of draadloos netwerk. Door het systeem te updaten kunt u nieuwe functies toevoegen en het systeem met meer comfort en veiligheid gebruiken. Als u niet automatisch wilt updaten, kunt u met SongPal (die op uw smartphone of tablet is geïnstalleerd) de functie uitschakelen. Echter kan het systeem, om veiligheidsredenen, de software automatisch updaten, zelfs als deze functie is uitgeschakeld. U kunt de software ook updaten met het instelmenu, als deze functie is uitgeschakeld. Zie "Het insteldisplay gebruiken" (pagina 22) voor meer details. U mag het systeem niet gebruiken terwijl de software geüpdatet wordt. Disclaimer met betrekking tot de diensten die door derden worden aangeboden Diensten aangeboden door derden kunnen wijzigen, uitgesteld of beëindigd worden zonder voorafgaande kennisgeving. Sony kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor deze situaties. Met alle vragen over of eventuele problemen met het systeem kunt u terecht bij de dichtstbijzijnde Sonyhandelaar. Problemen oplossen Als zich een van de volgende problemen voordoen tijdens het gebruik van het systeem, dient u eerst deze probleemoplossingsgids te raadplegen om het probleem op te lossen, voordat u contact met de reparatieafdeling opneemt. Als een probleem blijft optreden, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Sonyhandelaar. In het geval van een probleem met de draadloze geluidsfunctie, laat dan een Sony-dealer het hele systeem controleren (Bar Speaker en subwoofer). Algemeen Het systeem laat zich niet inschakelen. Controleer of het netsnoer correct en stevig is aangesloten. De afstandsbediening werkt niet. De afstand tussen de afstandsbediening en de Bar Speaker is te groot. De batterijen in de afstandsbediening zijn te zwak. 44 NL

Het systeem wordt automatisch uitgeschakeld. De [Automatische standby] werkt. Stel [Automatische standby] in op [Uit] (pagina 28). Het systeem werkt niet zoals het hoort. Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en steek de stekker vervolgens na een paar minuten weer in het stopcontact. De afstandsbediening van de televisie werkt niet. Dit probleem kan misschien worden opgelost door de functie IRrepeater (pagina 38) in te schakelen. De sensoren van de televisie werken niet correct. De Bar Speaker kan sommige sensoren blokkeren (zoals de helderheidssensor) en de afstandsbedieningsontvanger van uw televisie of de "emittor voor 3D-brillen (infrarooduitzending)" van een 3D-televisie die het infrarood 3D-bril systeem ondersteunt. Plaats de Bar Speaker uit de buurt van de televisie, binnen een bereik waarbij deze onderdelen correct werken. Voor de locaties van de sensoren en de afstandsbedieningsontvanger, zie de gebruiksaanwijzing die bij de televisie is geleverd. Meldingen [Op het netwerk is een nieuwe softwareversie gevonden. Voer een versie-update uit onder "Softwareupdate".] wordt weergegeven op het televisiescherm. Zie [Software-update] (pagina 23) om het systeem te updaten naar de nieuwste softwareversie. "PRTCT", "PUSH" en "POWER" verschijnen afwisselend op het voorpaneeldisplay. Druk op om het systeem uit te schakelen. Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact nadat "STBY" is verdwenen. Controleer vervolgens of er geen voorwerpen de ventilatieopeningen van de Bar Speaker blokkeren. Sluit het netsnoer opnieuw aan en schakel het systeem in. Als het probleem blijft optreden, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Sony-dealer. "LOCK" knippert op het voorpaneel van het display als u op een willekeurige toets op de Bar Speaker drukt. Stel de kinderslotfunctie in op uit (pagina 37). wordt weergegeven zonder een melding op het televisiescherm te tonen. Neem contact op met een Sonydealer bij u in de buurt of een plaatselijk geautoriseerd servicecentrum van Sony. "NOT USE" wordt op het voorpaneeldisplay weergegeven als u op een willekeurige geluidseffectknop drukt (pagina 56). De instelling voor de geluidseffecten kan niet worden gewijzigd als het systeem in de zendmodus op een BLUETOOTHreceiver is aangesloten. Beeld Er wordt geen beeld weergegeven of het beeld wordt niet correct weergegeven. Selecteer de geschikte ingang (pagina 8). Aanvullende informatie 45 NL