Views
1 year ago

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Guide de mise en route Suédois

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Guide de mise en route Suédois

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Guide de mise en route

Medföljande tillbehör 4-559-518-71(2) (SE) 3 Förbereda fjärrkontrollen Högtalarpanel Snabbstartguide Fjärrkontroll (1) R03-batterier (AAA-storlek) (2) Optisk digitalkabel (1) Fötter (2) HT-NT3 4 Starta systemet Subwoofer Högtalarpanel Montera högtalarpanelenen vägg Se medföljande bruksanvisning. 1 Ansluta till tv:n På/Av Easy Setup Perform Easy Setup. Do you want to proceed? Är HDMI-ingången på tv:n märkt ”ARC”? Insignal OK Cancel , , , , HOME NEJ JA Anslut nätströmskabeln. Tryck på (på/viloläge). Teckenfönstret på frontpanelen tänds. När indikatorn för på/viloläge på subwoofern lyser grön, är den trådlösa anslutningen upprättad mellan högtalarpanelen och subwoofern. Om indikatorn inte tänds, är trådlös sändning inte aktiverad. Se ”Det hörs inget ljud från subwoofern” under ”Felsökning” i den medföljande bruksanvisningen. Sätt på tv:n och ändra tv:ns ingång till den ingång som högtalarpanelen är ansluten till. Tryck på HOME när ”PLEASE WAIT” har försvunnit från teckenfönstret på frontpanelen. Tryck på / för att välja [OK], och tryck sedan på för att starta [Easy Setup]. Följ anvisningarna på skärmen för att göra grundinställningarna med /// och . HDMIhöghastighetskabel (medföljer inte) Optisk digitalkabel (medföljer) HDMI-höghastighetskabel (medföljer inte) 5 Spela upp bild/ljud från de anslutna enheterna INPUT +/– TV HDMI1 HDMI2 HDMI3 BT ANALOG USB SCR M H.NET M.SERV +/– 2 Ansluta till andra enheter Tryck på INPUT +/– upprepade gånger tills önskad enhet syns i teckenfönstret på frontpanelen. Tryck på +/– upprepade gånger för att justera volymen. HDMI-höghastighetskabel (medföljer inte) OUTPUT Blu-ray Discspelare, kabel-tv-box, satellitmottagare osv. Inställningen är klar. Mycket nöje! Information om nätverksanslutning, NFC-funktionen och övriga funktioner finns i den medföljande bruksanvisningen. Bruksanvisning Tips! Du kan titta på upphovsrättsskyddat 4K-innehåll genom att ansluta den HDCP 2.2-kompatibla HDMI-kontakten. Mer information finns i ”Visa upphovsrättsskyddat 4K-innehåll” i den medföljande bruksanvisningen. SongPal Det finns en särskild app för den här modellende på Google Play och i App Store. Sök efter SongPal och hämta den kostnadsfria appen, så kan du se fler praktiska funktioner. © 2015 Sony Corporation