Views
1 year ago

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Polonais

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Polonais

Op dit systeem een

Op dit systeem een BLUETOOTH-apparaat aansluiten U kunt vanaf dit systeem geen verbinding maken met het gekoppelde BLUETOOTH-apparaat. Controleer de volgende zaken voordat u muziek gaat afspelen: De BLUETOOTH-functie van het BLUETOOTH-apparaat is ingeschakeld. De koppeling is voltooid (pagina 11). De [Bluetooth-stand] is ingesteld op [Ontvanger] (pagina 26). 1 Druk op PAIRING . Opmerking Druk op om verbinding te maken met het meest recente BLUETOOTHapparaat. Ga dan verder met stap 5. 2 Druk op OPTIONS. 3 Selecteer [Apparatenlijst] en druk dan op . Een lijst met gekoppelde BLUETOOTH-apparaten wordt weergegeven. 4 Druk herhaaldelijk op / om het gewenste apparaat te selecteren en druk dan op . 5 Druk op om het afspelen te starten. 6 Met deze toets kunt u het volume aanpassen. Stel eerst het volume van het BLUETOOTH-apparaat in, als het volume te laag is. Stel het volume op de Bar Speaker in. Opmerking Zodra het systeem en het BLUETOOTHapparaat zijn verbonden, kunt u het afspelen bedienen door op , , , / en / te drukken. U kunt verbinding met het systeem maken via een gekoppeld BLUETOOTHapparaat, zelfs als het systeem in de stand-bymodus staat, als u de [Bluetooth-stand-by] op [Aan] (pagina 26) instelt. Het afspelen van audio op dit systeem kan vertraagd zijn t.o.v. het BLUETOOTHapparaat, door de karakteristieken van de draadloze BLUETOOTH-technologie. Tip U kunt de codec AAC of LDAC van het BLUETOOTH-apparaat in- of uitschakelen (pagina 26). Verbinding met het BLUETOOTHapparaat verbreken Voer alle volgende handelingen uit. Druk nogmaals op PAIRING . Schakel de BLUETOOTH-functie op het BLUETOOTH-apparaat uit. Druk, als het afspeelscherm wordt weergegeven, op OPTIONS en selecteer [Loskoppelen]. Schakel het systeem of het BLUETOOTH-apparaat uit. Een gekoppeld BLUETOOTHapparaat uit de apparatenlijst verwijderen 1 Volg de bovenste stappen 1 t/m 3. 2 Druk herhaaldelijk op / om het apparaat te selecteren en druk dan op OPTIONS. 3 Druk herhaaldelijk op / om [Verwijderen] te selecteren en druk dan op . 4 Druk herhaaldelijk op / om [OK] te selecteren en druk dan op . 12 NL

Een extern apparaat verbinden met de onetouch-luisterfunctie (NFC) NFC (Near Field Communication) is een technologie die draadloze communicatie in een klein bereik mogelijk maakt tussen diverse apparaten. Door een NFC-compatibel extern apparaat in de buurt van de N-markering van de Bar Speaker te houden, gaat het systeem en het extern apparaat automatisch verder met het voltooien van de koppeling en de BLUETOOTH-verbinding. Compatibele externe apparaten Externe apparaten met een ingebouwde NFC-functie (OS: Android 2.3.3 of later, exclusief Android 3.x) Deze functie werkt niet met compatibele NFC-receivers (zoals koptelefoons). Opmerking Het systeem kan alleen één NFCcompatibel apparaat tegelijkertijd detecteren en verbinden. Afhankelijk van uw externe apparaat, dient u vooraf de volgende handelingen op uw externe apparaat uit te voeren. Schakel de NFC-functie in. Voor meer informatie zie de gebruiksaanwijzing van het externe apparaat. Als uw externe apparaat een oudere OS-versie heeft dan Android 4.1.x, dient u de applicatie "NFC Easy Connect" te downloaden en te starten. "NFC Easy Connect" is een gratis applicatie voor externe apparaten met Android die verkrijgbaar is bij Google Play. (De applicatie is voor sommige landen/ regio's niet beschikbaar.) 1 Houd het externe apparaat in de buurt van de N-markering op de Bar Speaker totdat het externe apparaat trilt. Volg de instructies op het beeldscherm die op het externe apparaat worden weergegeven en voltooi de procedure voor de BLUETOOTH-verbinding. Als de BLUETOOTH-verbinding tot stand is gekomen, gaat het blauwe LED-lampje op het voorpaneel branden. 2 Start het afspelen op een audiobron op het externe apparaat. Voor meer informatie over afspeelfuncties zie de gebruiksaanwijzing van uw externe apparaat. Tip Als het koppelen en de BLUETOOTHverbinding mislukt, voer dan de volgende handelingen uit. Houd nogmaals het externe apparaat in de buurt van de N-markering op de Bar Speaker. Verwijder de behuizing van het externe apparaat, als u gebruikmaakt van een in de handel verkrijgbare behuizing van het externe apparaat. Start de applicatie "NFC Easy Connect" opnieuw. BLUETOOTH-functie 13 NL

 • Page 1 and 2: Sound Bar Gebruiksaanwijzing NL Ist
 • Page 3 and 4: Voor alle andere batterijen verwijz
 • Page 5 and 6: Compatibel iPod/iPhonemodellen De c
 • Page 7 and 8: Overige functies Het systeem bedien
 • Page 9 and 10: 5 Druk op / om de gewenste content
 • Page 11: BLUETOOTH-functie Naar muziek luist
 • Page 15 and 16: Het systeem kan maximaal 15 gedetec
 • Page 17 and 18: Een vast IP-adres gebruiken Selecte
 • Page 19 and 20: Tip Het systeem is compatibel met d
 • Page 21 and 22: Auteursrechtelijk beschermde 4K-con
 • Page 23 and 24: Pictogram Beschrijving [Systeeminst
 • Page 25 and 26: [12 bit], [10 bit]: Voert 12bit/10b
 • Page 27 and 28: [Bluetooth Codec - LDAC] Deze funct
 • Page 29 and 30: [Inst. voor autom. upd.] [Automatis
 • Page 31 and 32: [Snelle netwerkinstelling] Start de
 • Page 33 and 34: Een Android-apparaat gebruiken Over
 • Page 35 and 36: Systeem uitschakelen Als u de telev
 • Page 37 and 38: Genieten van het geluid van een mul
 • Page 39 and 40: Overige instellingen voor het draad
 • Page 41 and 42: 3 Bevestig de standaard aan de Bar
 • Page 43 and 44: Plaatsing Laat de voorkant van het
 • Page 45 and 46: Het systeem wordt automatisch uitge
 • Page 47 and 48: De beelden van de HDMI-aansluiting
 • Page 49 and 50: De subwoofer is ontworpen voor het
 • Page 51 and 52: Netwerkverbinding Het systeem kan g
 • Page 53 and 54: Handleiding over onderdelen en bedi
 • Page 55 and 56: Subwoofer Aan/stand-byaanduiding
 • Page 57 and 58: Afspeelknoppen Zie "Luisteren/Bekij
 • Page 59 and 60: Maximum communicatiebereik Gezichts
 • Page 61 and 62: BLUETOOTHcommunicatie Ondersteunde
 • Page 63 and 64:

  Index Cijfers 24p-uitvoer 24 4K-uit

 • Page 65 and 66:

  LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRU

 • Page 67 and 68:

  INTERNETAANSLUITING EN DIENSTEN VAN

 • Page 69 and 70:

  (RECHTS)MIDDELEN Behoudens anderslu

 • Page 71 and 72:

  per il riciclo delle batterie esaus

 • Page 73 and 74:

  Tutti gli altri marchi di propriet

 • Page 75 and 76:

  Altre funzioni Controllo del sistem

 • Page 77 and 78:

  5 Premere / per selezionare il cont

 • Page 79 and 80:

  Questa funzione utilizza i segnali

 • Page 81 and 82:

  Nota Una volta che il sistema e il

 • Page 83 and 84:

  2 Impostare [Modo Bluetooth] su [Tr

 • Page 85 and 86:

  Configurazione di una connessione L

 • Page 87 and 88:

  Riproduzione dei file memorizzati s

 • Page 89 and 90:

  Nota Quando si utilizza il mirrorin

 • Page 91 and 92:

  Impostazioni e regolazioni Uso del

 • Page 93 and 94:

  [Uscita 4K] [Auto1]: Consente di tr

 • Page 95 and 96:

  [Elenco periferiche] Visualizza un

 • Page 97 and 98:

  [Avvio rapido/StandbyRete] [On]: Ri

 • Page 99 and 100:

  Nota Se si preme INPUT +/- mentre

 • Page 101 and 102:

  Uso di un dispositivo Android Altre

 • Page 103 and 104:

  Spegnimento del sistema Quando si s

 • Page 105 and 106:

  Nota Per ricevere un segnale Dolby

 • Page 107 and 108:

  * Questa funzione potrebbe non esse

 • Page 109 and 110:

  Sony non potrà essere ritenuta res

 • Page 111 and 112:

  Se si utilizza un pacemaker o altro

 • Page 113 and 114:

  Messaggi Immagine Sullo schermo tel

 • Page 115 and 116:

  Se il televisore non è compatibile

 • Page 117 and 118:

  La riproduzione non inizia dal punt

 • Page 119 and 120:

  Dispositivo BLUETOOTH Impossibile c

 • Page 121 and 122:

  Indicatore LED blu Mostra i seguent

 • Page 123 and 124:

  Telecomando I pulsanti AUDIO, , e

 • Page 125 and 126:

  Il sistema può riconoscere disposi

 • Page 127 and 128:

  Sezione trasmettitore/ ricevitore s

 • Page 129 and 130:

  Comunicazione BLUETOOTH Versione e

 • Page 131 and 132:

  Indice analitico A Accesso Renderer

 • Page 133 and 134:

  LICENZA D’USO PER UTENTE FINALE I

 • Page 135 and 136:

  SONY E OGNI FORNITORE TERZO (ai fin

 • Page 138 and 139:

  OSTRZEŻENIE Nie wolno instalować

 • Page 140 and 141:

  Zestaw zawiera technologię High- D

 • Page 142 and 143:

  Spis treści Połączenia Informacj

 • Page 144 and 145:

  Słuchanie/oglądanie Odtwarzanie o

 • Page 146 and 147:

  Wskazówka Możesz także nacisną

 • Page 148 and 149:

  4 Na wyświetlaczu urządzenia wybi

 • Page 150 and 151:

  Jeżeli urządzenie zdalne działa

 • Page 152 and 153:

  3 Naciśnij przycisk /, aby wybrać

 • Page 154 and 155:

  ** Informacja ta znajduje się zwyk

 • Page 156 and 157:

  Wskazówka Możesz zaktualizować l

 • Page 158 and 159:

  Jeżeli gniazdo HDMI telewizora jes

 • Page 160 and 161:

  Uwaga Informacje o funkcjach aktual

 • Page 162 and 163:

  [Audio DRC] Umożliwia kompresję z

 • Page 164 and 165:

  [Standard]: Zestaw będzie używał

 • Page 166 and 167:

  [Konfiguracja bezprzew. (wbud.)]: W

 • Page 168 and 169:

  Dotyczy wyłącznie [Zdjęcia] [Pok

 • Page 170 and 171:

  Słuchanie tej samej muzyki na ró

 • Page 172 and 173:

  Uwaga Funkcja ta działa wyłączni

 • Page 174 and 175:

  Uwaga Wybór ustawienia „DIM2”

 • Page 176 and 177:

  6 Po wyświetleniu komunikatu [Usta

 • Page 178 and 179:

  1 Przygotuj wkręty (nie należą d

 • Page 180 and 181:

  Czyszczenie Obudowę, panel i eleme

 • Page 182 and 183:

  Po naciśnięciu dowolnego przycisk

 • Page 184 and 185:

  Dźwięk z telewizora nie jest odtw

 • Page 186 and 187:

  Odtwarzanie nie rozpoczyna się od

 • Page 188 and 189:

  Router bezprzewodowy którego szuka

 • Page 190 and 191:

  Przewodnik po częściach i element

 • Page 192 and 193:

  Subwoofer Wskaźnik włączony/try

 • Page 194 and 195:

  Przyciski sterowania odtwarzaniem P

 • Page 196 and 197:

  Maksymalny zakres komunikacji Na li

 • Page 198 and 199:

  Formaty wideo obsługiwane przez ze

 • Page 200 and 201:

  Uwaga Zestaw obsługuje funkcje zab

 • Page 202 and 203:

  P Panel przedni 54 Panel tylny 55 P

 • Page 204 and 205:

  WYMOGI I OGRANICZENIA Użytkownik n

 • Page 206 and 207:

  INFORMACJE LUB PORADY PRZEKAZANE NA

 • Page 208:

  De software van dit systeem kan in