Views
1 year ago

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Polonais

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Polonais

Stel

Stel [Snelstart/ntwrk-stand-by] in op [Aan] als u een BLUETOOTH-apparaat wilt verbinden, als het systeem in de stand-bymodus staat. Als het volumeniveau te laag is, stel dan eerst het volume op het externe apparaat in. Als het volume te laag is, stel dan het volume op de Bar Speaker in. Als u het externe apparaat in de buurt van de N-markering houdt, als het systeem in de zendmodus staat, verandert de [Bluetooth-stand] automatisch in [Ontvanger]. Deze functie werkt niet met een NFC-compatibele receiver. Afspelen stoppen Het afspelen stopt als u een van de volgende handelingen uitvoert. Houd nogmaals het externe apparaat in de buurt van de N-markering op de Bar Speaker. Stop de muziekspeler van het externe apparaat. Schakel het systeem of het externe apparaat uit. Wijzig de ingang. Schakel de BLUETOOTH-functie op het externe apparaat uit. Druk op de afstandsbediening op , HOME of PAIRING . Naar geluid luisteren door naar een compatibele BLUETOOTH-receiver te zenden U kunt met de compatibele BLUETOOTH-receiver (zoals koptelefoons) naar geluid luisteren van de bron die via dit systeem afspeelt. 1 Schakel de BLUETOOTH-functie op de BLUETOOTH-receiver in. 2 Stel de [Bluetooth-stand] in op [Zender] in [Bluetoothinstellingen] (pagina 26). 3 Druk op / om [OK] te selecteren. 4 Druk op / om de naam van de BLUETOOTH-receiver te selecteren in [Apparatenlijst] in [Bluetoothinstellingen] (pagina 26) en druk dan op . Als de BLUETOOTH-verbinding tot stand is gekomen, gaat het blauwe LED-lampje branden. Opmerking Als u de naam van uw BLUETOOTHreceiver niet in de lijst ziet staan, selecteert u [Scannen]. 5 Start, via dit systeem, met het afspelen van de bron. Het geluid wordt weergegeven door de BLUETOOTH-receiver. 6 Met deze toets kunt u het volume aanpassen. Pas het volume van de BLUETOOTHreceiver aan. Indien verbonden met een BLUETOOTH-receiver, kan het volumeniveau van de Bar Speaker niet worden geregeld. De volumetoetsen op de Bar Speaker en de afstandsbediening werken alleen voor de BLUETOOTHreceiver. Opmerking U kunt maximaal 9 BLUETOOTH-receivers registreren. Als de 10e BLUETOOTHreceiver geregistreerd wordt, wordt de minst recent verbonden BLUETOOTHreceiver vervangen door het nieuwe apparaat. 14 NL

Het systeem kan maximaal 15 gedetecteerde BLUETOOTH-receivers in de [Apparatenlijst] weergeven. U kunt de geluidseffecten of de instellingen in het optiemenu niet wijzigen tijdens het uitsturen van het geluid. Sommige contents kunnen niet worden uitgevoerd doordat de content beveiligd is. De audio-uitvoer van de BLUETOOTHreceiver kan vertraagd zijn t.o.v. het systeem, door de karakteristieken van de draadloze BLUETOOTH-technologie. Er komt geen geluid uit de luidsprekers van het systeem en de HDMI OUT (ARC)- aansluiting, als de BLUETOOTH-receiver succesvol met het systeem is verbonden. [Schermreproductie]-ingang, [Bluetooth Audio]-ingang en de thuisbioscoopregelfunctie zijn uitgeschakeld als het systeem in de zendmodus staat. Een geregistreerde BLUETOOTHreceiver verwijderen 1 Selecteer [Apparatenlijst] in [Bluetooth-instellingen] (pagina 26). Een lijst met gekoppelde en gedetecteerde BLUETOOTH-receivers wordt weergegeven. 2 Druk op / om het apparaat te selecteren en druk dan op OPTIONS. 3 Druk op / om [Verwijderen] te selecteren en druk dan op . 4 Druk op / om [OK] te selecteren en druk dan op . BLUETOOTH-functie Tip Zodra het systeem en de BLUETOOTHreceiver verbonden zijn, kunt u het afspelen regelen met behulp van de afspeelknoppen op de BLUETOOTHreceiver. U kunt dit systeem aansluiten op de meest recent aangesloten BLUETOOTHreceiver, door herhaaldelijk op RX/TX te drukken om [Zender] te selecteren. Begin dan, via dit systeem, met het afspelen van de bron. Verbinding met de BLUETOOTHreceiver verbreken Voer alle volgende handelingen uit. Schakel de BLUETOOTH-functie op de BLUETOOTH-receiver uit. Stel de [Bluetooth-stand] in op [Ontvanger] of [Uit] (pagina 26). Schakel het systeem of de BLUETOOTH-receiver. Voer de one-touch-functie (NFC). 15 NL