Views
1 year ago

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Polonais

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Polonais

[Standard]: Zestaw

[Standard]: Zestaw będzie używał średniej prędkości transmisji danych. Ustawienie to jest kompromisem między najlepszą jakością dźwięku i stabilnością jego odtwarzania. [Połączenie]: Najważniejsza staje się stabilność transmisji. Jakość dźwięku będzie zadowalająca, zaś połączenie stabilne w większości przypadków. Jeżeli połączenie bezprzewodowe nie jest stabilne, wybierz to ustawienie. [Nastawienia systemu] [Język menu ekranowego] Możesz wybrać język menu ekranowego. [Podłączenie dźwięku bezprzewodowego] Umożliwia wprowadzanie dalszych ustawień zestawu bezprzewodowego. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz „Dalsze ustawienia zestawu bezprzewodowego” (strona 39). [IR-Repeater] [Włącz]: Umożliwia zestawowi przekazywanie sygnału z pilota do telewizora (strona 38). [Wyłącz]: Wyłączony. [Ustawienia HDMI] [Sterowanie przez HDMI] [Włącz]: Włącza funkcję [Sterowanie przez HDMI]. Możesz używać jednocześnie urządzenia podłączonego za pomocą przewodu HDMI. [Wyłącz]: Wyłączony. [Audio Return Channel] Funkcja ta jest dostępna, jeżeli podłączysz system do gniazda HDMI IN na telewizorze zgodnego z funkcją kanału zwrotnego, zaś w [Sterowanie przez HDMI] ustawiono [Włącz]. [Auto]: Zestaw może automatycznie odbierać cyfrowy sygnał audio z telewizora poprzez przewód HDMI. [Wyłącz]: Wyłączony. [Gotowość przez] Możesz odtwarzać sygnały HDMI przez telewizor, nawet gdy zestaw jest w trybie oczekiwania. Funkcja ta jest dostępna, jeśli w [Sterowanie przez HDMI] ustawiłeś [Włącz]. Ustawienie domyślne: [Wyłącz] (Dotyczy wyłącznie modelu europejskiego) [Auto] (Inne modele) [Auto]: Przesyła sygnały z gniazda HDMI OUT (ARC), jeżeli telewizor został włączony, a zestaw jest w trybie oczekiwania. Umożliwia oszczędzanie energii w trybie oczekiwania w porównaniu z ustawieniem [Włącz]. [Włącz]: Zawsze przesyła sygnały z gniazda HDMI OUT (ARC), jeżeli zestaw jest w trybie oczekiwania. Wybierz to ustawienie, jeżeli podłączasz telewizor inny niż „BRAVIA”. [Wyłącz]: Jeżeli zestaw jest w trybie oczekiwania, nie są przesyłane żadne sygnały. Umożliwia oszczędzanie energii w trybie oczekiwania w porównaniu z ustawieniem [Włącz]. [Tryb wejścia audio HDMI1] (Dotyczy wyłącznie modelu europejskiego) Możesz wybrać wejście audio urządzenia podłączonego do gniazda HDMI IN 1. [HDMI1]: Dźwięk z urządzenia podłączonego do gniazda HDMI IN 1 jest wysyłany z gniazda HDMI IN 1. [TV]: Dźwięk z urządzenia podłączonego do gniazda HDMI IN 1 jest wysyłany z gniazda TV (DIGITAL IN). 28 PL

[Szybki start/Gotowość sieciowa] [Włącz]: Skraca czas uruchomienia z trybu oczekiwania. Możesz zatem używać zestawu wkrótce po uruchomieniu. [Wyłącz]: Ustawienie domyślne. [Automatyczny tryb gotowości] [Włącz]: Włącza funkcję [Automatyczny tryb gotowości]. Jeżeli nie będziesz używał zestawu przez ok. 20 minut, to automatycznie wejdzie w tryb oczekiwania. [Wyłącz]: Wyłączony. [Automatyczne wyświetlenie] [Włącz]: Automatycznie wyświetla informacje na ekranie podczas przełączania się między sygnałami audio, trybem obrazu, itp. [Wyłącz]: Wyświetla informacje tylko po naciśnięciu DISPLAY. [Informacja o aktualizacji oprogr.] [Włącz]: Zestaw poinformuje cię o najnowszej wersji oprogramowania (strona 23). [Wyłącz]: Wyłączony. Uwaga W zależności od zawartości aktualizacja oprogramowania może zostać dokonana, nawet jeśli ustawiono tryb [Automatyczna aktualizacja] na [Wyłącz]. [Nazwa urządzenia] Możesz zmienić nazwę zestawu wedle własnych upodobań, tak aby łatwiej było go znaleźć podczas korzystania z funkcji BLUETOOTH lub odbicia lustrzanego ekranu. Nazwa zestawu będzie używana również np. w sieci Home Network. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie i wprowadź nazwę za pomocą klawiatury ekranowej. [Informacje o systemie] Możesz wyświetlić numer wersji oprogramowania zestawu oraz jego adres MAC. [Informacje dotyczące licencji oprogramowania] Możesz wyświetlić Informacje na temat licencji oprogramowania. Ustawienia i regulowanie [Nast. aut. Aktualizacji] [Automatyczna aktualizacja] [Włącz]: Aktualizacja oprogramowania jest przeprowadzana automatycznie pomiędzy godziną 2:00 i 5:00 czasu lokalnego w wybranej [Strefa czasowa], gdy zestaw nie jest niewykorzystywany. Jeśli ustawisz [Szybki start/Gotowość sieciowa] na [Wyłącz], aktualizacja oprogramowania zostanie przeprowadzona po wyłączeniu zestawu. [Wyłącz]: Wyłączony. [Strefa czasowa] Wybierz swój kraj/region. [Nastawienia sieciowe] [Nastawienia dla Internetu] Najpierw podłącz zestaw do sieci. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz „Funkcja sieciowa” (strona 16). [Konfiguracja przewodowa]: Wybierz to ustawienie, jeżeli podłączasz zestaw do modemu szerokopasmowego za pomocą kabla LAN. Wybór tego ustawienia automatycznie wyłącza wbudowany moduł bezprzewodowej sieci LAN. 29 PL