Views
1 year ago

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Polonais

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Polonais

Dotyczy wyłącznie

Dotyczy wyłącznie [Zdjęcia] [Pokaz slajdów] Uruchamia prezentację slajdów. [Prędk. pok. slajd.] Zmienia prędkość wyświetlania slajdów. [Efekt pok. slajdów] Wprowadza efekty do odtwarzanej prezentacji slajdów. [Pokaz slajdów BGM] [Wyłącz]: Wyłącza funkcję. [Moja muzyka z USB]: Wybiera pliki z muzyką zapisane w [Dodaj BGM do slajd.]. [Zmiana wyświetlania] Przełącza między [Widok tabeli] i [Widok listy]. [Obróć w lewo] Obraca zdjęcie w lewo o 90 stopni. [Obróć w prawo] Obraca zdjęcie w prawo o 90 stopni. [Zobacz obraz] Wyświetla wybrane zdjęcie. Regulacja synchronizacji obrazu i dźwięku 3 Naciśnij przycisk /, aby ustawić opóźnienie, a następnie naciśnij przycisk . Opóźnienie można ustawiać w zakresie od 0 ms do 300 ms, w odstępach co 25 ms. Jeżeli wybrano wejście [TV] 1 Naciśnij przycisk OPTIONS. Na wyświetlaczu przedniego panelu pojawi się „SYNC”. 2 Naciśnij przycisk lub . 3 Naciśnij przycisk /, aby ustawić opóźnienie, a następnie naciśnij przycisk . Opóźnienie można ustawiać w zakresie od 0 ms do 300 ms, w odstępach co 25 ms. 4 Naciśnij przycisk OPTIONS. Z wyświetlacza przedniego panelu znika „SYNC”. [A/V SYNC] Jeżeli dźwięk nie pasuje do obrazu odtwarzanego na ekranie telewizora, możesz wyregulować opóźnienie między obrazem i dźwiękiem dla następujących wejść sygnałowych. Ustawienia będą zależały od konkretnego wejścia. Jeżeli wybrano wejście [HDMI1], [HDMI2] lub [HDMI3] 1 Naciśnij przycisk OPTIONS. Na ekranie telewizora wyświetlone zostanie menu Options. 2 Naciśnij przycisk /, aby wybrać [A/V SYNC], po czym naciśnij przycisk . 32 PL

Inne funkcje Sterowanie zestawem za pomocą smartfona lub tabletu (SongPal) SongPal jest dedykowaną aplikacją służącą do obsługi wyprodukowanych przez firmę Sony urządzeń audio kompatybilnych z SongPal za pomocą smartfona lub tabletu. Znajdź i pobierz aplikację SongPal na swój smartfon lub tablet za pośrednictwem Google Play lub App Store. Dzięki SongPal możesz: zmieniać najczęściej używane ustawienia, wybierając sygnał wejściowy zestawu i ustawienie głośności. za pomocą zestawu cieszyć się muzyką przechowywaną na domowym serwerze sieciowym lub smartfonie. cieszyć się muzyką wzbogaconą efektami wizualnymi na wyświetlaczu smartfona. łatwo skonfigurować ustawienia połączenia Wi-Fi, wykorzystując aplikację SongPal, jeśli Twój router Wi-Fi nie jest wyposażony w funkcję WPS. używać funkcji SongPal Link (strona 34). Uwaga Przed przystąpieniem do poniższych czynności, w [Tryb Bluetooth] ustaw [Odbiornik] (strona 26). Ten zestaw jest zgodny z aplikacją SongPal w wersji 3.0 lub nowszej. SongPal używa funkcji sieciowej (strona 16) i/lub funkcji BLUETOOTH (strona 11), w które wyposażono zestaw. Dane techniczne i wygląd monitora w aplikacji SongPal mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Gdy używasz urządzenia Android 1 Znajdź, pobierz i uruchom aplikację SongPal na urządzeniu wyposażonym w system Android. 2 Połącz zestaw i urządzenie wyposażone w system Android za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH (strona 11) lub połączenia sieciowego (strona 16). Wskazówka Jeśli połączyłeś zestaw i urządzenie wyposażone w system Android za pośrednictwem połączenia sieciowego, połącz urządzenie za pomocą Wi-Fi z tą samą siecią, z jaką został połączony zestaw. 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami SongPal. Gdy używasz urządzenia iPhone/ iPod 1 Znajdź, pobierz i uruchom aplikację SongPal na urządzeniu iPhone/iPod. 2 Połącz zestaw i urządzenie iPhone/ iPod za pośrednictwem połączenia BLUETOOTH (strona 11) lub połączenia sieciowego (strona 16). Wskazówka Jeśli połączyłeś zestaw i urządzenie iPhone/iPod za pośrednictwem połączenia sieciowego, połącz urządzenie za pomocą Wi-Fi z tą samą siecią, z jaką został połączony zestaw. 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami SongPal. Inne funkcje 33 PL