Views
1 year ago

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Polonais

Sony HT-NT3 - HT-NT3 Mode d'emploi Polonais

Netwerkfunctie Verbinden

Netwerkfunctie Verbinden met een bedraad netwerk Het systeem met een LANkabel verbinden met het netwerk De volgende afbeelding is een voorbeeld configuratie van een thuisnetwerk met het systeem en een server. LAN-kabel (niet bijgeleverd) Breedbandrouter Server ADSL-modem/ kabelmodem LAN-kabel (niet bijgeleverd) Internet Een bedrade LANverbinding installeren U hoeft niet de volgende instelling uit te voeren als u de [Snelle netwerkinstelling] hebt ingesteld. 1 Druk op HOME. Het homescherm verschijnt op het televisiescherm. 2 Druk, in de rechter bovenhoek, op om [Instellen] te selecteren en druk dan op . 3 Druk op / om [Netwerkinstellingen] te selecteren en druk dan op . 4 Druk op / om [Internetinstellingen] te selecteren en druk dan op . 5 Druk op / om [Bedraad instellen] te selecteren en druk dan op . Het scherm voor het selecteren van het IP-adres verschijnt op het televisiescherm. 6 Druk op / om [Automatisch] te selecteren en druk dan op . 7 Druk op / om door de informatie te bladderen en druk dan op . 8 Druk op / om [Opslaan en verb.] te selecteren en druk dan op . Het systeem begint met het verbinden met het netwerk. Voor meer informatie zie de meldingen die op het televisiescherm worden weergegeven. 16 NL

Een vast IP-adres gebruiken Selecteer [Aangepast] in stap 6, en volg de instructies op het scherm om [Geef het IP-adres op.] te selecteren. Het invoerscherm van het IP-adres wordt weergegeven op het televisiescherm. Volg de instructies op het beeldscherm om de waarde voor [IP-adres] in te voeren en druk op om de waarden te bevestigen. Voer de waarden voor [Subnetmasker], [Standaardgateway], [Primaire DNS] en [Secundaire DNS] in en druk dan op . Verbinden met een draadloos netwerk Een draadloze LANverbinding installeren Vóór het uitvoeren van netwerkinstellingen Als u draadloze LAN-router (access point) een compatibel Wi-Fi Protected Setup (WPS) is, kunt u de netwerkinstellingen gemakkelijk instellen met de WPS-knop. Indien dit niet het geval is, wordt u verzocht de volgende informatie te selecteren of in te voeren. Controleer vooraf de volgende informatie. De naam van het netwerk (SSID)* van de draadloze LAN-router/access point Het wachtwoord (password)** voor het netwerk * SSID (Service Set Identifier) is een naam dat een specifiek access point identificeert. ** Deze informatie staat meestal op de sticker van uw draadloze LAN-router/ access point, in de gebruiksaanwijzing, is beschikbaar bij de persoon die uw draadloze netwerk instelt of wordt door uw internetserviceprovider verstrekt. 1 Volg stap 1 t/m 4 van "Een bedrade LAN-verbinding installeren" (pagina 16). 2 Druk op / om [Draadloos instellen (ingebouwd)] te selecteren en druk dan op . Een lijst met beschikbare SSID's (access points) wordt op het televisiescherm weergegeven. 3 Druk op / om de gewenste naam van het netwerk (SSID) te selecteren en druk dan op . Het instelscherm voor de veiligheid wordt op het televisiescherm weergegeven. 4 Voer de veiligheidssleutel (WEP key, WPA/WPA2 key) in met het softwaretoetsenbord. Gebruik /// en om de tekens/ cijfers te selecteren en druk dan [Enter] om de veiligheidssleutel te bevestigen. Het systeem begint met het verbinden met het netwerk. Voor meer informatie zie de meldingen die op het televisiescherm worden weergegeven. Een vast IP-adres gebruiken Selecteer [Nieuweaansluitingregistratie] in stap 3, selecteer [Handm. registratie], en volg dan de instructies op het scherm om [Geef het IP-adres op.] te selecteren. Het invoerscherm van het IP-adres wordt weergegeven op het televisiescherm. Netwerkfunctie 17 NL